www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe Biden de Israëlische democratie ondermijnt

door Caroline Glick - 7 maart 2023

 • De Movement for Quality Government (MQG) in Israël is de extreem-linkse organisatie in het epicentrum van de oorlog van Israëlisch links tegen de regering-Netanyahu. MQG begon haar huidige campagne van delegitimering, ondermijning en demonisering onmiddellijk nadat de regering Netanyahu op 29 december werd beëdigd. De volgende dag diende MQG een verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof om te voorkomen dat Shas-leider Aryeh Deri als minister in de regering zou dienen.

 • Er was geen wettelijke basis voor het verzoekschrift. Maar dat deerde de advocaten van MQG niet.

 • Net als MQG, namen de rechters van het Hooggerechtshof niet de moeite om een wettelijke basis te geven voor hun beslissing..... De rechters zeiden dat Deri's benoeming "onredelijk" was, en met een pennenstreek heeft het hof met terugwerkende kracht Shas-kiezers hun stem ontnomen.

 • Voortbouwend op haar succes, diende MQG eind vorige maand een nieuw verzoekschrift in om de rechters te vragen premier Benjamin Netanyahu af te zetten.

 • Het maakt niet uit dat de rechters een belangenconflict hebben, aangezien de door de regering voorgestelde hervormingen hun bevoegdheden zouden controleren. Om te voorkomen dat gepolitiseerde rechters en aanklagers de wil van de kiezers ondermijnen, staat de wet expliciet toe dat premiers niet alleen in functie zijn tijdens hun proces, maar zelfs na een veroordeling. En vergeet niet dat de aanklachten tegen Netanyahu in de rechtbank van Jeruzalem in duigen zijn gevallen.

 • Iemand betaalt tientallen miljoenen shekels om bussen te huren om tienduizenden mensen naar rally's te vervoeren, vlaggen te kopen, spandoeken en borden te drukken, podia en geluidssystemen te huren en advertentiecampagnes te financieren in alle kranten en op billboards in het hele land.

 • Wie de rekening ook betaalt, de frontgroep voor dit alles is MQG.

 • De enige genoemde donor van MQG in haar jaarverslagen is het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Aangezien de hoofdactiviteit van MQG bestaat in het ondermijnen van de democratie in Israël door het voeren van rechtzaken en het zaaien van chaos in een poging om democratisch verkozen rechtse regeringen te verhinderen hun beloften aan de kiezers na te komen, is het vrij duidelijk dat wanneer MQG verwijst naar "democratieonderwijs", zij niet de meerderheidsregel bedoelt.

 • Sinds haar eerste dag in functie heeft de regering Biden haar politieke tegenstanders gedemoniseerd als "semi-fascisten" en bedreigingen voor de democratie. Biden regeert zonder rekening te houden met zijn politieke tegenstanders, en ten minste in het geval van zijn open grenzen beleid, in strijd met de federale wet.

 • Misschien wordt Biden gedreven door jaloezie. Tweederde van de Israëli's steunt justitiële en juridische hervormingen. Tweederde van de Amerikanen keurt Biden's aanpak van immigratie en inflatie af. Een grote meerderheid van de Amerikanen keurt Biden's aanpak van de economie, buitenlands beleid en misdaad kwesties af. Biden kan alleen maar dromen van een zo brede steun voor zijn beleid als Netanyahu voor het zijne.

( )

Tijdens een bezoek aan Israël vorige maand, nam de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de ongekende stap om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor televisiecamera's de les te lezen over hoe democratie werkt, alsof Netanyahu een tinnen pot despoot was in plaats van de leider van de enige democratie in het Midden-Oosten, de machtigste bondgenoot van de VS in de regio. Afgebeeld: Blinken (L) en Netanyahu tijdens een gezamenlijke persconferentie op 30 januari 2023 in Jeruzalem, Israël. (Foto door Debbie Hill/Pool/AFP via Getty Images)

De Movement for Quality Government (MQG) in Israël is de extreem-linkse organisatie in het epicentrum van de oorlog door Israëlisch links tegen de regering-Netanyahu. MQG begon haar huidige campagne van delegitimering, ondermijning en demonisering onmiddellijk nadat de regering Netanyahu op 29 december werd beëdigd. De volgende dag diende MQG een verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof om te voorkomen dat Shas-leider Aryeh Deri als minister in de regering zou dienen.

Er was geen wettelijke basis voor het verzoekschrift. Maar dat deerde de advocaten van MQG niet.

In haar verzoekschrift beweerde MQG dat de voorwaarden van een pleidooi dat Deri vorig jaar sloot met het Openbaar Ministerie over fouten in de belastingaangifte hem uitsloot van het dienen als minister. Het maakt niet uit dat niets in de pleidooi deal iets dergelijks bepaalde of dat 400.000 Israëlische kiezers hun stem uitbrachten voor Shas met de volledige verwachting dat Deri zou dienen als een hoge minister.

Net als MQG namen de rechters van het Hooggerechtshof niet de moeite om een wettelijke basis te geven voor hun beslissing om in te gaan op het verzoekschrift van MQG en Deri uit te sluiten van een functie als minister. De rechters zeiden dat Deri's benoeming "onredelijk" was, en met een pennenstreek heeft het hof met terugwerkende kracht de Shas-kiezers hun stem ontnomen.

Voortbouwend op haar succes heeft MQG eind vorige maand een nieuw verzoekschrift ingediend waarin de rechters wordt gevraagd premier Benjamin Netanyahu af te zetten. Net als in het geval van Deri is het verzoekschrift van MQG eerder gebaseerd op een politiek dan op een juridisch argument. MQG betoogt dat Netanyahu als strafrechtelijk verdachte ongeschikt is om te dienen. De premier, zo stelt MQG, handelt met een belangenconflict door toezicht te houden op justitiële hervormingen terwijl hij terechtstaat. En daarom moeten de rechters hem ongeschikt verklaren en uit zijn functie zetten.

Laat staan dat de rechters een belangenconflict hebben omdat de door de regering voorgestelde hervormingen hun bevoegdheden zouden controleren. Om te voorkomen dat gepolitiseerde rechters en aanklagers de wil van de kiezers ondermijnen, staat de wet expliciet toe dat premiers niet alleen in functie blijven tijdens hun proces, maar zelfs als ze zijn veroordeeld. En laat staan dat de aanklachten tegen Netanyahu in de rechtbank van Jeruzalem zijn gesneuveld.

MQG zag met het Deri-arrest dat de rechters niet geneigd zijn de wet of de wil van de kiezers te respecteren wanneer hun persoonlijke belangen op het spel staan. En inderdaad, vorige week gaf rechter Daphne Barak-Erez de procureur-generaal en de regering een maand om uit te leggen waarom de rechtbank de stemmen van 2,4 miljoen Israëli's die op Likud en zijn coalitiepartners stemden om Netanyahu terug te sturen naar het kabinet van de premier, niet ongedaan zou mogen maken.

In een vernietigende reactie op het bevel van Barak-Erez, beschreef minister van Justitie Yariv Levin MQG als "een bende advocaten die de uitslag van de verkiezingen niet respecteren, die werken aan een staatsgreep en de premier uit zijn ambt willen zetten."

Levin vervolgde:

"Het is niet verrassend dat de partners in deze inspanning dezelfde zijn die de oppositie tegen de justitiële hervorming leiden: de linkse groep die zichzelf de Beweging voor Kwaliteitsregering noemt, de procureur-generaal en het Hooggerechtshof. Deze poging om de premier in strijd met de wet af te zetten en daarbij de democratische verkiezingen met voeten te treden, verschilt niet van een staatsgreep die met tanks wordt uitgevoerd. Het doel is hetzelfde. Het resultaat is hetzelfde."

Lawfare, of het gebruik van de taal van het recht en de rechtsgang om politieke, in plaats van wettelijke, resultaten te bereiken, is niet het enige aspect van de huidige campagne van links om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken waarbij MQG de leiding heeft. De beweging is ook de voornaamste organisator en sponsor van de massaprotesten tegen de justitiële hervorming. De sprekers op de bijeenkomsten staan onder de vlag van MQG wanneer zij oproepen tot opstand, burgeroorlog en geweld.

Aangezien de media, als volwaardige partners in de inspanningen van MQG, nu werken als fulltime propagandisten, vraagt niemand de organisatoren wie hun activiteiten financiert. Iemand betaalt tientallen miljoenen shekels om bussen te huren om tienduizenden mensen naar de bijeenkomsten te vervoeren, vlaggen te kopen, spandoeken en borden te drukken, podia en geluidssystemen te huren en advertentiecampagnes te financieren in alle kranten en op billboards in het hele land.

Wie de rekening ook betaalt, de frontgroep voor dit alles is MQG.

Een blik op de financieringsrapporten van MQG op de website van de Government Registrar of Non-Profits onthult niet veel. MQG's particuliere en institutionele donoren zijn niet bij naam genoemd. Maar volgens de wet zijn alle geregistreerde non-profitorganisaties verplicht om fondsen die zij ontvangen van buitenlandse regeringen te rapporteren. Dus de enige genoemde donor van MQG in haar jaarverslagen is het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de jaarverslagen van MQG heeft het State Department de afgelopen drie jaar zijn programma's voor "democratieonderwijs" op Israëlische middelbare scholen gefinancierd. Aangezien de hoofdactiviteit van MQG bestaat in het ondermijnen van de democratie in Israël door het voeren van wetsstrijd en het zaaien van chaos in een poging om democratisch gekozen rechtse regeringen te verhinderen hun beloften aan de kiezers na te komen, is het vrij duidelijk dat wanneer MQG het heeft over "democratieonderwijs", het niet de meerderheidsregel bedoelt.

In de Caroline Glick Show van deze week legde ouderrechtenactiviste Roni Sassover uit dat "democratie"-leerplannen zoals die van MQG verkapte pogingen zijn om de Israëlische democratie te ondermijnen. In het geval van de schoolprogramma's komt de ondermijning in de vorm van post-zionistische indoctrinatie.

Terwijl ze beweren zich te verzetten tegen religieuze dwang, is het eigenlijke doel van de "democratiecurricula" tweeledig. Ten eerste probeert het Joodse Israëlische schoolkinderen in niet-religieuze openbare scholen het leren over de Bijbel, Joodse geschiedenis, religieuze tradities en feestdagen onmogelijk te maken. Ten tweede wordt ernaar gestreefd het Jodendom te vervangen door post-zionistische leerplannen. Voor zover het Jodendom wordt onderwezen, wordt het onderwezen vanuit een kritisch perspectief.

Vergelijkbaar met de leerplannen van de Critical Race Theory in de Verenigde Staten, die Amerikaanse schoolkinderen indoctrineert om te geloven dat hun land geboren is in de zonde van het racisme en geen morele aanspraak kan maken op rechtvaardigheid, bevorderen groepen als MQG de "democratie" als een middel om Israëls Joodse karakter uit te hollen en Israëlische kinderen te indoctrineren om te geloven dat er iets inherent mis is met Joods nationalisme en nationale zelfbeschikking. De "democratie" programma's in de scholen indoctrineren kinderen om te geloven dat de enige morele manier voor Israël om zichzelf te organiseren een post-Joodse "staat voor al zijn burgers" is.

En Buitenlandse Zaken financiert deze inspanningen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken haar financiering is niet veel. In 2020-2022 verstrekte het in totaal ongeveer 40.000 dollar aan MQG. Maar het punt van de financiering is niet het bedrag, maar de boodschap die het afgeeft.

Net zoals het State Department financiële steun verleent aan MQG's ondermijning van Israëls Joodse karakter, steunt de regering Biden de campagne van MQG om te voorkomen dat de regering Netanyahu en de Knesset de justitiële en juridische hervormingspakketten aannemen waarmee zij de verkiezingen van november hielden.

Tijdens hun bezoeken aan Israël vorige maand hebben de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en staatssecretaris Antony Blinken met Netanyahu gesproken over justitiële hervormingen. Blinken nam de ongekende stap Netanyahu voor televisiecamera's de les te lezen over hoe democratie werkt, alsof hij een tinnen soldaat of despoot was in plaats van de leider van de enige democratie in het Midden-Oosten, de machtigste bondgenoot van de VS in de regio.

Blinken hoonde Netanyahu en zei: "Een consensus bereiken voor nieuwe voorstellen is de meest effectieve manier om ervoor te zorgen dat ze worden omarmd en dat ze standhouden."

Blinkens hypocrisie liet veel waarnemers met stomheid geslagen achter. Sinds haar eerste dag in functie heeft de regering Biden haar politieke tegenstanders gedemoniseerd als "semi-fascisten" en bedreigingen voor de democratie. Biden regeert zonder rekening te houden met zijn politieke tegenstanders, en ten minste in het geval van zijn open grenzen beleid, in strijd met de federale wet.

Nadat Blinken naar huis ging, gaven Biden en vicepresident Kamala Harris soortgelijke verklaringen af.

Ambassadeur in Israël Tom Nides van zijn kant uitte een passief-agressieve bedreiging aan het adres van de regering Netanyahu over het justitiële hervormingspakket. In een interview legde Nides uit dat "Israëlische democratie" een belangrijk onderdeel is van de Amerikaanse verdediging van Israël bij de V.N. De onderliggende boodschap was duidelijk: Doe iets dat onze cliënt MQG als "antidemocratisch" beschouwt en ons vermogen om Israël te verdedigen zal afnemen.

Het antidemocratische, hyperpolitieke karakter van MQG kwam sterk naar voren tijdens de anderhalf jaar durende regering Lapid-Bennett. Terwijl MQG-hoofd Eliad Shraga en zijn kameraden tegen elk initiatief van de vorige regering-Netanyahu naar de rechter renden, gingen zij tijdens de regeringsperiode van Lapid-Bennett op uitgebreide vakantie.

Toen toenmalig interim-premier Yair Lapid vorig najaar, in strijd met de expliciete eisen van de wet, de door de regering Biden bemiddelde zeegasovereenkomst met het door Hezbollah gecontroleerde Libanon twee weken voor de verkiezingen zonder goedkeuring van de Knesset ondertekende en erdoor drukte, zat MQG op zijn handen. De regering Biden, die nu zo bezorgd is over de Israëlische democratie, gaf er niet om dat een meerderheid van de leden van de Knesset zich verzette tegen de deal die Biden en Blinken Lapid dwongen te ondertekenen.

In 2017 leidde MQG nog een anti-Netanyahu campagne. Veel van haar aanhangers haakten af in afkeer nadat Shraga een toespraak hield op een andere goed gefinancierde rally waar hij Netanyahu en zijn aanhangers "verraders" noemde en racistische taal gebruikte om Sefardische Likoed-wetgevers aan te vallen.

Zoals een ontevreden, net afgetreden lid destijds verklaarde:

"Toen ik de toespraak hoorde, kon ik niet geloven dat Shraga die dingen zei. Hij liet met zijn verachtelijke uitspraken zien dat hij een anarchist en een racist is. Ik luisterde opnieuw naar hem in de radio-interviews die hij gaf... [een paar dagen later]. Toen ik zag dat hij zijn uitspraken niet introk, maar nog krachtiger uitsprak, begreep ik dat er iets niet klopt. De kwestie van de corruptie is belangrijk voor mij, maar de beweging is veranderd in een radicaal-linkse beweging die oproept tot een staatsgreep. Ik hoor niet bij hen en heb mijn lidmaatschapskaart verscheurd."

Opmerkelijk is dat de financiering door het State Department twee jaar later begon, toen er geen twijfel meer bestond over de subversieve rol van MQG in de Israëlische samenleving.

In zijn verklaring over de Israëlische democratie zei Biden:

"Het geniale van de Amerikaanse democratie en de Israëlische democratie is dat ze beide gebouwd zijn op sterke instellingen, op checks and balances, op een onafhankelijke rechterlijke macht. Consensus bereiken over fundamentele veranderingen is echt belangrijk om ervoor te zorgen dat het volk erin gelooft, zodat ze kunnen worden volgehouden."

Misschien wordt Biden gedreven door jaloezie. Twee derde van de Israëli's steunt justitiële en juridische hervormingen. Twee derde van de Amerikanen keurt Biden's aanpak van immigratie en inflatie af. Een grote meerderheid van de Amerikanen keurt Biden's aanpak van de economie, buitenlands beleid en misdaad kwesties af. Biden kan er alleen maar van dromen dat zijn beleid zo breed wordt gesteund als dat van Netanyahu.

Caroline Glick is een bekroond columniste en auteur van The Israeli Solution: Een éénstaatsplan voor vrede in het Midden-Oosten.

Overgenomen met vriendelijke toestemming van JNS.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: How Biden Subverts Israeli Democracy :: Gatestone Institute