www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden regering duwt Arabieren richting Iran

door Khaled Abu Toameh - 21 maart 2023

  • "Vandaag zegeviert China door de historische overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Iran te sponsoren, terwijl de VS een nieuwe president heeft die overeenkomsten komt vernietigen die door zijn voorganger zijn bereikt, en er zelfs over opschept tijdens zijn verkiezingscampagne en zijn presidentschap." - Saeed Al-Mryti, Saoedisch politiek activist, Twitter, 14 maart 2023.

  • "Hoe hard analisten ook proberen de situatie te verfraaien voor het Amerikaanse beleid, wat Saoedi-Arabië vandaag heeft gedaan is een directe en succesvolle klap voor de regering Biden en haar beleid in het Midden-Oosten." - Jubran Al-Khoury, Libanees politiek analist, annahar.com, 12 maart 2023.

  • Het is dus geen verrassing dat Iran en zijn terreurproxies - Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah - hun grote tevredenheid uiten over het Saoedisch-Iraanse akkoord. In hun ogen is de overeenkomst een indicatie van de toenemende zwakte van de VS en het mislukte beleid van de regering Biden in het Midden-Oosten. Dankzij de zwakte van de Amerikaanse regering is de door Iran geleide as van het kwaad aanzienlijk versterkt nu Amerika's voormalige Arabische bondgenoten zich naar de open armen van de mullahs in Teheran haasten.

( )

Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China, en een teken van het mislukte beleid van Washington in het Midden-Oosten. Afgebeeld: Een Iraanse krant met een bericht op de voorpagina over de door China bereikte overeenkomst tussen Iran en Saudi-Arabië om de diplomatieke betrekkingen te herstellen, op 11 maart 2023. (Foto door Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Veel Arabieren en moslims vieren de Saoedisch-Iraanse overeenkomst om de diplomatieke betrekkingen te herstellen als een vernietigende klap voor de regering Biden, een overwinning voor Iran en China, en een teken van het mislukte beleid van Washington in het Midden-Oosten.

Volgens deze Arabieren en moslims is het Saoedisch-Iraanse pact het directe resultaat van het antagonisme van de regering-Biden jegens de traditionele Arabische bondgenoten van Amerika, met name Saoedi-Arabië, en het Amerikaanse beleid van appeasement jegens de mullahs in Iran.

De in Libanon geboren Amerikaanse geleerde Walid Phares schreef dat hij de afgelopen twee jaar heeft gewaarschuwd dat de omgang van de regering-Biden met de Arabische bondgenoten "niet op het vereiste niveau en niet met de nodige diepgang" was.

Volgens Phares ging de regering-Obama "te ver in haar partnerschap met Iran en de Moslimbroederschap, terwijl zij de Arabische landen de rug toekeerde, met als doel partnerschappen aan te gaan met islamisten in de regio."

Phares wees erop dat dit beleid van de regering Obama heeft geleid tot de eerste vertrouwenscrisis tussen Washington en de Arabische landen. De regering-Trump echter, merkte hij op, "begon een ongekende alliantie met de Arabieren om Iran te isoleren en de Islamitische Staat (ISIS) te verslaan."

"De Arabisch-Amerikaanse alliantie duurde vier jaar, en Saoedi-Arabië en zijn partners verbonden zich aan de gedeelde agenda op alle fronten, te beginnen met het confronteren van de [door Iran gesteunde] Houthi's [in Jemen] en het ondersteunen van degenen die Iran confronteerden, naast het ontwortelen van Al-Qaeda en ISIS en, het belangrijkste, het delegitimeren van de radicale islam.... Maar de fluctuatie in het Amerikaanse buitenlandse beleid na het einde van de regering Trump en de komst van de regering van president Joe Biden, plaatste de Saoedi's en met hen alle Arabieren, in een moeilijke positie. De Arabieren bleven zich inzetten voor het beleid dat met de regering-Trump was afgesproken, maar de regering van zijn opvolger keerde zich daar tegen. In 2021 bevond de Arabische coalitie zich op weg naar oorlog met Iran, terwijl de regering Biden vrede met Teheran ging sluiten!"

Phares merkte op dat de regering Biden het beleid van de regering Obama heeft voortgezet door de Arabische coalitie en de zorgen van de Arabische landen over de expansionistische en terroristische gevaren van de radicalen in het Midden-Oosten te negeren. De Arabieren, zo voegde hij eraan toe, zagen ook hoe de regering-Biden Afghanistan overleverde aan de Taliban "en waren geschokt te zien hoe het Westen naar de onderhandelingstafel klautert met de Iraniërs, terwijl het de Arabische landen en hun nationale belangen negeert."

Veel Arabieren hebben ook de sociale media benut om de door China bemiddelde Saoedisch-Iraanse overeenkomst te prijzen en het als een grote nederlaag voor het beleid van de regering Biden en als een overwinning voor China te beschouwen.

"China komt met geweld en heeft Amerika politiek verslagen," luidde een commentaar van de Saoedische politieke activist Saeed Al-Mryti.

"China heeft volledige Arabische erkenning afgedwongen tegen het beleid van Amerika. Vandaag zegeviert China door de historische overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Iran te sponsoren, terwijl de VS een nieuwe president heeft die overeenkomsten die door zijn voorganger zijn bereikt, komt vernietigen en er zelfs over opschept tijdens zijn verkiezingscampagne en zijn presidentschap."

Een andere Arabier, Ahmed Al-Fifi, schreef op Twitter:

"Twee aardbevingen, ongekend sinds bijna 70 jaar, hebben Washington getroffen, en hun centrum ligt in Riyad! De eerste vond plaats in 1986 toen Saoedi-Arabië strategische langeafstandsraketten van China kocht. De tweede was toen Saoedi-Arabië onder Chinese auspiciën werkte aan het herstel van de relatie met Iran."

De prominente Iraakse auteur Iyad Al-Dalimi schreef dat de Saoedi's, door China als sponsor van de overeenkomst te kiezen, de regering Biden in een gênante situatie wilden brengen. De Saoedisch-Iraanse overeenkomst, aldus Al-Dalimi, "kwam als reactie op het feit dat Biden Saoedi-Arabië negeerde en op de apathie die deze relatie teistert sinds hij meer dan twee jaar geleden aan de macht kwam."

De Libanese politieke analist Jubran Al-Khoury schreef over de Saoedisch-Iraanse overeenkomst dat "hoe hard analisten ook proberen de situatie te verfraaien voor het Amerikaanse beleid, wat Saoedi-Arabië vandaag heeft gedaan is een directe en succesvolle klap voor de regering-Biden en haar beleid in het Midden-Oosten."

Al-Khoury wees erop dat de regering Biden probeerde te "ontsnappen" uit het Midden-Oosten om China te confronteren in zijn thuisbasis in het Verre Oosten.

"Twee jaar na deze Amerikaanse beslissing stond Saoedi-Arabië toe dat China rechtstreeks via de brede deur de politiek van het Midden-Oosten binnenkwam.... Sinds 2021 is het beleid van Saoedi-Arabië veranderd door een verandering in het beleid van Amerika, en Saoedi-Arabië heeft verschillende maatregelen genomen, waaronder het starten van onderhandelingen met Iran, het uitbreiden van de handelsbetrekkingen met China ondanks de verklaarde handelsoorlog tussen de VS en China, en het ontwikkelen van Saoedische betrekkingen met Rusland...

"De regering Biden is zich er terdege van bewust geworden dat het nieuwe beleid van Saoedi-Arabië niet meer zo flexibel is ten aanzien van Amerikaanse verzoeken als voorheen.... Sterker nog, Saudi-Arabië heeft met zijn huidige optreden Amerika misschien gedwongen het beleid in het Midden-Oosten te heroverwegen."

Ook de Palestijnen, die tegen vrede tussen Israël en de Arabische landen zijn, zien het Saoedisch-Iraanse akkoord als een zware slag voor zowel de VS als Israël. De Palestijnen zijn optimistisch dat de overeenkomst Saoedi-Arabië en andere Arabische landen ervan zal weerhouden zich aan te sluiten bij de Abraham-akkoorden, een reeks verdragen die de diplomatieke betrekkingen tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Kosovo, Soedan en Marokko normaliseren.

Door Saoedi-Arabië de rug toe te keren, heeft de regering Biden de Arabieren die tegen vrede met Israël zijn, in staat gesteld om elke kans op uitbreiding van de Abraham-akkoorden met meer Arabische landen vernietigd.

Volgens een hoofdartikel in de Palestijnse krant Al-Quds..:

"Het Saoedisch-Iraanse akkoord is niet alleen een zware slag voor Israël, maar ook voor Amerika en veel Europese landen die Iran een blokkade opleggen en onrust stoken.... Evenzo zal het akkoord een voorbode zijn voor de Arabische wereld om zich aan de Amerikaanse controle en hegemonie te onttrekken en de internationale trend tegen Amerika te ondersteunen om een einde te maken aan hun overheersing van de wereld door middel van unipolariteit. Dit akkoord zal de Arabische en Islamitische [wereld] verenigen; het zal ook een einde maken aan de Israëlische hoop om Saudi-Arabië te laten toetreden tot de Abraham-akkoorden."

Het is dus geen verrassing dat Iran en haar terreur proxies - Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hezbollah - grote tevredenheid uiten over de Saoedisch-Iraanse overeenkomst. In hun ogen is de overeenkomst een indicatie van de toenemende zwakte van de VS en het mislukte beleid van de regering Biden in het Midden-Oosten. Dankzij de zwakte van de Amerikaanse regering is de door Iran geleide as van het kwaad aanzienlijk versterkt nu Amerika's voormalige Arabische bondgenoten zich naar de open armen van de mullahs in Teheran haasten.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2023 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Administration Pushing Arabs Towards Iran :: Gatestone Institute