www.wimjongman.nl

(homepagina)


De gigantische zwendel van de "bezette gebieden"

Wie bezit het land, welk land dan ook?

22 februari 2023 - door Therese Zrihen-Dvir

Media, staatsleiders en Westerlingen voeden ons voortdurend met hun constante en misleidende beschuldigingen aan het adres van Israël, dat het gebieden zou bezetten die haar niet toebehoren. Op den duur is deze litanie, die bij elke gelegenheid wordt uitgehamerd, overgenomen door allen die een zondebok zoeken voor hun beproevingen... In werkelijkheid weten ze allemaal dat het een leugen is, dat het geen kwestie is van bezette gebieden, maar op een nogal bijzondere manier in het plaatsen van de zware last van illegitimiteit op de rug van de Joden.

En nu we het toch over legitimiteit hebben, zullen we ons maar meteen storten op de legitimiteit van al die landen die Israël eeuwig de schuld in de schoenen schuiven, in welk geval de ezel van Lafontaine's illustere fabel "De dieren die ziek zijn van de pest" af en toe omslaat.

We gaan een fragment uit mijn studie: "De Oorsprong van het Joodse Volk uit de Bijbelse Context":

"Mensen, net als staten, worden geboren en sterven. Volken worden uitgevonden - ja, ze worden gecreëerd. Ik denk dat het de moeite waard is een paar voorbeelden te bekijken om het beter te begrijpen.

De Amerikaanse natie is een recent fenomeen. Zij werd gecreëerd en uitgevonden aan het eind van de 18e eeuw, toen Engelse kolonisten uit Nieuw Engeland zegevierend opstonden tegen de voogdijmacht van hun moederland: Groot Brittannië.

Maar wat waren deze kolonisten voordat ze een volk werden en een staat vormden? Al degenen die zich in Amerika waagden en vestigden, voerden een verschrikkelijke oorlog tegen de Indianen - de oorspronkelijke bewoners van dit gebied - versloegen en onderwierpen hen... In principe zijn de VS dus een bezet land... Moeten ze het teruggeven aan de Indianen die er woonden voordat de kolonisten kwamen?

De volkeren van Mexico, Colombia, Costa Rica, Venezuela... zijn nog jonger: Zij gaan terug tot het begin van de 19e eeuw, toen Simon Bolivar de, eveneens zegevierende, strijd begon van de Spaanse kolonisten tegen de soevereiniteit van de koning van Spanje. Hetzelfde verhaal herhaalt zich overal. Kolonisten uit Spanje, Portugal, en Europa in één woord... bevochten de oorspronkelijke bewoners van deze landen, onderwierpen hen, en bekeerden hen zelfs tot het christendom... samen vormden zij deze landen. Moeten deze kolonisten deze onder dwang veroverde landen niet teruggeven aan hun oorspronkelijke bewoners? Niemand durft met een vinger naar hen te wijzen.

Het veronderstelde Palestijnse volk is veel recenter: Tot 1948, toen de staat Israël werd gerehabiliteerd, maakten zij gewoon deel uit van het Arabische volk. En ook zij hebben die gewonnen dankzij het bloedvergieten en vooral dankzij de niet aflatende steun van de Arabisch-islamitische wereld. Men kan deze strijd uiteraard rechtvaardig en legitiem vinden. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. De zogenaamde Palestijnen zijn ook kolonisten uit Egypte, Syrië, Turkije, Irak en alle buurlanden die hun brood kwamen verdienen... Allemaal Arabieren.

Kent u het Biafraanse volk? Nee. Want inderdaad, er is geen Biafraans volk! Maar aan het eind van de jaren '60 was er een staat Biafra, als gevolg van afscheiding van Nigeria. Alles kwam samen voor de geboorte van een staat en een volk: een etnische groep (de Ibo's), een taal en een gemeenschappelijke godsdienst (het waren christenen). De Biafra-oorlog duurde meer dan een jaar. Hij was gruwelijk (1 miljoen doden) en eindigde met de verdwijning van de Biafra-staat. Was het rechtvaardig, was het legitiem?

Kent u het Koerdische volk? Ja. 15 miljoen mannen en vrouwen, perfect geïdentificeerd en verenigd (gemeenschappelijke godsdienst, traditie, taal) en trouwens veel talrijker dan de Palestijnen. Komt er ooit een Koerdische staat? Nee. Daarvoor zouden delen van de Koerdische regio's van Irak, Iran, Syrië en Turkije moeten worden ingenomen. De Arabisch-islamitische wereld weigert dit, en toch hebben de Koerden ook de bloedprijs betaald, maar zonder te winnen. Is dit eerlijk, is dit legitiem?

En is de oprichting van de staat Israël rechtvaardig en legitiem? In tegenstelling tot de Arabieren geloven de Joden, die al meer dan 2000 jaar bidden om Jeruzalem nooit te vergeten, van wel. Maar wat zou er met deze rechtvaardigheid en legitimiteit zijn gebeurd als het Joodse leger in 1948, en later bij verschillende gelegenheden, niet had gezegevierd over de Arabische legers? Tenslotte, nu ik erover nadenk, zijn er nuttige provocaties. Justitie is geblinddoekt. Haar zwaard is even blind als zij! En het is altijd degene die beslist.... "

Ik durf er niet eens aan te denken wat er gebeurd zou zijn met die Joodse vluchtelingen uit Europa en uit de Arabische landen.

Maar voor dit alles, is er in deze wereld, een volk dat zijn land van herkomst bezet? Er zijn er geen! Ze zijn allemaal binnengevallen, veroverd, onderworpen... en vervangen... op dit moment is dit nog steeds gaande in de meeste westerse landen.

Dus waarom zou Israël, dat al meer dan 5000 jaar op dit stuk land woont, terugkeren en het in beslag nemen - in feite het uit de handen rukken van de usurpators die zich Palestijnen noemen, en voortdurend beschuldigd worden van het bezetten van gebieden die haar niet toebehoren?

Al die indringers en kolonisten die tot op heden landen bezetten die hun niet toebehoren zouden ook in de beklaagdenbank moeten zitten, maar Israël niet.

Israël heeft alleen teruggenomen wat rechtmatig van hun is.

Therese Zrihen-Dvir is een Israëlisch-Canadese die in Marokko is geboren en nu in Israël woont. Ze heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd in 3 talen Frans, Engels en Hebreeuws, en spreekt vijf talen.

Bron: The Gigantic Scam of the 'Occupied Territories' | Frontpage Mag