www.wimjongman.nl

(homepagina)


De eerste dag dat ik in het geloof ontwaakte, voelde ik me gewichtloos en licht - ik was zo gelukkig!'

Marta groeide op in een traditioneel moslimgezin - niet erg vroom in haar hart, maar ongelooflijk bang en angstig dat het overtreden van de regels, hoe klein ook, haar de eeuwige straf in de hel zou opleveren.

Op een dag besloot Marta's zusje Jezus te volgen, en Marta volgde kort daarna. Hier is haar verhaal in haar eigen woorden:

( )

Vrouwen zoals Marta komen elke dag in Iran tot geloof in Jezus. Help ons alstublieft om haar en vrouwen zoals zij te blijven discipelen en op te voeden.
Foto door mohammad reza razmpour op Unsplash

Ik voelde altijd angst in mijn hart. Ik was altijd bezorgd over wat er met mij zou gebeuren als Imam Zaman (een geroemde moslimgeestelijke van wie moslims geloven dat hij de messias is) zou terugkeren.

Ik was bezorgd over hoe ik me tegenover God zou moeten verantwoorden als ik ook maar één haarlok uit mijn hijab zou laten zien! Wat als ze me aan mijn haar ophangen (in de hel als straf)? In de Islam werden vreselijke verhalen verteld, die diepe angst en terreur in mij veroorzaakten.

Ik was niet zo'n bidder, maar wanneer ik bad, had ik geen vrede. Men placht te zeggen dat als je een bepaalde soera (hoofdstuk van de Koran) of een gebedsvers leest of meerdere keren reciteert, er een wonder zal gebeuren - maar ik zag geen enkel wonder.

Door mijn harde leven en mislukte huwelijk geloofde ik dat ik niet gelukkig was in deze wereld, en ik was erg bang voor de dood. Ons werd verteld dat iedereen die rond de Kaaba (een islamitische heilige plaats in Mekka) loopt, al zijn zonden vergeven krijgt alsof hij herboren is! Ik zei altijd: "En ik dan? Ik heb niet de middelen om op bedevaart te gaan naar Mekka."

Mijn hart was gebroken vanwege mijn leven en mijn geluk, en ik kreeg geen hulp van God.

Toen was mijn zusje, die altijd een andere mentaliteit had dan wij, de eerste in mijn familie die haar hart aan Christus gaf. Zij vertelde ons ook hoe zij de aanwezigheid van God zag en hoe je een intieme relatie met God kunt hebben. Ik wilde er ook meer over weten.

We spraken met mijn nicht, die al enkele jaren christen was. Zij sprak over de liefde van de Vader, hoe gemakkelijk zij met God kon praten, hoe zij zo dicht bij Hem kon zijn en dat zij in Hem was en Hij in haar.

Mijn hart was vervuld van deze woorden: Als God bij mij is, waar moet ik dan bang voor zijn?

De eerste dag dat ik wakker werd in het geloof, voelde ik me gewichtloos en licht. Ik was zo gelukkig. Een kinderlijke en zuivere smaak golft nu door mijn hart. Ik heb een nieuwe verjaardag. Ik ben vrij van elke zonde. Ik hoef niet langer op bedevaart te gaan of geld te betalen om door God aanvaard te worden. De prijs is al betaald door Christus aan het kruis. Ik ben Gods kind. Ik kan nu tot mijn God spreken in elke taal die ik wil. Ik kan Hem vragen en hoef niet te twijfelen aan Zijn goedheid en liefde - want ik ben Zijn kind.

Ik ben heel blij dat God mij onvoorwaardelijk aanvaardt en liefheeft. Hij heeft aandacht voor mijn leven in elke situatie. Hij is op de hoogte van mijn gebroken huwelijk. Hij geeft om mijn dochter. Hij geeft om mijn ouders. Hij geeft om mijn baan. Hij heeft aandacht voor mijn dromen en behoeften. Hij geeft om mijn toekomst.

Dank aan onze Heer, en dank aan Church 7 en de dienaren die over ons waken zodat we goed groeien in ons geloof. Ik ben ook dankbaar voor onze thuiskerk, waar we samenkomen en met vreugde en vrede van God leren.

Bron: She doubted God's goodness until ...