www.wimjongman.nl

(homepagina)


Op Pesach wil een Tempelberg-conventie Profetie in actie laten zien.

Ik zal hen naar Mijn heilige berg brengen en hen laten verblijden in Mijn gebedshuis. Hun brandoffers en offers zullen welkom zijn op Mijn mizbayach; want Mijn huis zal worden genoemd: Een huis van gebed voor alle volkeren."
Jesaja 56:7 (ISRAËLBIJBEL)

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 16 maart 2023

()

De Tempelberg 23 Conventie van Jeruzalem zal op Pesach Joden en Christenen samenbrengen, in de hoop de wereld dichter bij een "Huis van gebed voor alle naties" te brengen.

Het evenement wordt georganiseerd door de organisatie Cry for Zion op 9 april in het Begin Heritage Center in Jeruzalem. Cry for Zion is een beweging van joden en christenen die het recht van het joodse volk op soevereiniteit over de Tempelberg ondersteunen, en zo de joodse rechten en vrijheden op hun heiligste plaats garanderen. Zij trachten dit doel te bereiken door het publiek voor te lichten over de Tempel.

"Dit is een conventie gewijd aan de heiligste plaats op aarde en nodigt de naties uit naar Jeruzalem te komen om te discussiëren, te netwerken, onderwijs te krijgen en geïnspireerd te worden met ijver voor Gods Huis," aldus de aankondiging.

Het evenement vindt plaats tijdens Pesach, wanneer volgens de traditie heel Israël in Jeruzalem bijeenkomt na het nuttigen van het paaslam. Tijdens het evenement zullen christelijke en joodse topsprekers seminars en discussies leiden over de bijbelse visie op de Tempelberg en de huidige realiteit in Jeruzalem. De aanwezigen krijgen ook een voorproefje van een nog niet uitgebracht filmproject over de Tempelberg.

John Enarson, directeur christelijke betrekkingen van Cry for Zion, legt uit dat veel christenen zich niet bewust zijn van de huidige en toekomstige betekenis van de joodse tempels voor het christendom.

"Als christen weet ik dat Jezus een krachtige ijver had voor de Tempelberg," legde Enarson uit." Ik wil dat de christelijke wereld dezelfde passie ontdekt voor wat deze plaats tot de heiligste ter wereld maakt en wat dat betekent voor de Kerk. Mijn Joodse vrienden hebben natuurlijk een aangeboren begrip van de Hebreeuwse profeten en de bijbelse visie op Sion die ik ook graag samen wil verkennen."

"Samen kunnen we ook de uitdagingen en echte discriminatie waarmee het Joodse volk vandaag op de berg in Jeruzalem wordt geconfronteerd, aanpakken," zei hij. "We kunnen ook dankbaar terugkijken op de belangrijke stappen voor vrijheid die zijn gezet."

Enarson merkte op dat er in de christelijke wereld een geleidelijke ontwaking plaatsvindt naar de Tempelberg. In 2013 stegen 180.000 christelijke bezoekers op naar de Tempelberg. In 2018 is dit toegenomen tot 670.000.

"Christenen beginnen te begrijpen dat als Israël nog steeds bijzonder is voor God, en Jeruzalem bijzonder is, hoeveel te meer is Sion, Gods heilige berg in het hart van Jeruzalem," vertelde Enarson aan Israel365 News.

Hij merkte op dat de eerste Tempelberg Jeruzalem Conventie werd gehouden in 2018 en gericht was op het ontkrachten van de hoax dat de Joodse Tempels niet op de Tempelberg stonden. Het geloof dat de Tempels stonden in wat nu de Stad van David is, spreekt alle archeologisch bewijs en de bronnen in de Bijbel tegen, maar het is niettemin hardnekkig.

"De eerste TMJC was een ongekende ontmoeting tussen Bijbelgelovige Joden en christenen die zich konden verenigen rond het Bijbelse hart voor de Tempelberg en de behoefte van het Joodse volk aan vrijheid op die plaats," zei Enarson. "Ik kan eerlijk zeggen dat het een nieuw hoofdstuk opende voor veel belangrijke mensen in de joods-christelijke betrekkingen. Het viel ook samen met een heel nieuw Tempelbergbewustzijn onder christenen over de hele wereld."

Door reisbeperkingen kon tot nu toe geen nieuwe conventie worden gehouden.

"De eerste conventie was gericht op debat, archeologie en het ontkrachten van mythen," zei Enarson. "Dit jaar zijn we zo opgewonden om onze gedeelde passie voor de heiligste plaats ter wereld en de bijbelse visie daarop te verkennen. Daarom zullen we op TMJC 23 ook jongere, gepassioneerde sprekers en mensen die creatieve filmproducenten en muziekartiesten zijn, aan het woord laten."

Yair Levi, een Israëlische topartiest zal live spelen op het evenement.

"Yair is een Joodse Leviet, die ervan droomt de Psalmen uit te voeren op de Tempelberg zelf," legde Enarson uit.

De lijst van sprekers omvat Tempelberg activist en voormalig MK Rabbi Yehudah Glick, filmmaker David Kiern, Tempelberg activist Dr. Melissa Jane Kronfeld, de bisschop van Israël voor de Algemene Vergadering van de Kerk van God in Christus Bisschop Glenn Plummer, en Israel365 News journalist Adam Eliyahu Berkowitz. John Enarson en Doron Keider, uitvoerend directeur van Cry for Zion, zullen de gesprekken bemiddelen.

Het doel is natuurlijk om de profetische visie van het "huis van gebed voor alle volken" (Jesaja 56:7) te verwezenlijken.

Voor degenen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, kan het evenement live online of via play on-demand worden bekeken.

Cry for Zion is een beweging van joden en christenen die het recht van het joodse volk op soevereiniteit over de Tempelberg ondersteunen, om de joodse rechten en vrijheden op hun meest heilige plaats te garanderen. Voor meer informatie en om tickets te bestellen, ga naar de website van het evenement.

Bron: On Passover, a Temple Mount Convention aims to show Prophecy in action - Israel365 News