www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wachten op de beloofde Verlosser

Door Howard - 20 december 2022

( )

Hoe lang heeft de mens in het algemeen, en het Joodse volk in het bijzonder, gewacht op de uitverkorene van God de Schepper om de wereld te komen verlossen van het kwaad? Sommige van de passages in de Tanach/OT die mogelijk geïnterpreteerd zijn als Messias' "enige komst", kijken eigenlijk verder dan Zijn eerste komst en naar Zijn tweede komst.

Hier volgt een selectie uit de vele verzen en passages in de Schrift die een geduldige en hoopvolle blik van geloof in de waarheid van Gods Woord geven:

Joh. 1:19-27 toen Jesjoea ongeveer 30 jaar oud was, ongeveer 1996 jaar geleden (26AD)

Luc. 2:25-38 bij Jesjoea's geboorte, ongeveer 2026 jaar geleden (5 v. Chr.)

1Petr. 1:10-12 engelen en profeten die vragen wanneer deze dingen zullen zijn; geschreven ongeveer 1969 jaar geleden, van eeuwen geleden.

Dan. 9:24-25 een tijdlijn voor de eerste komst van de Messias, geschreven ongeveer 2500 jaar geleden, ongeveer 500 jaar voordat Hij kwam.

Micha 5:2 de heerser die geboren zal worden in Bethlehem van Juda/Judea; geschreven ongeveer 2700 jaar geleden, ongeveer 700 jaar voor Zijn geboorte.

Jes. 9:6-7 ons is een kind geboren, ons is een Zoon gegeven - de Machtige God, de Zoon van God, de Koning van de Joden/Israël - om Israël te verlossen en te regeren op Davids troon; ongeveer 2700 jaar geleden geschreven, ongeveer 700 jaar voor Zijn geboorte.

Ps. 2 YHVH heeft Zijn Koning op Zijn heilige heuvel Sion gezet; geschreven ongeveer 3160 jaar geleden, ongeveer 1040 jaar voor de geboorte van de Koning.

Deut. 18:15-19 belofte van een profeet als Mozes, naar wie God zal eisen dat we luisteren; geschreven ongeveer 3440 jaar geleden, ongeveer 1465 jaar voordat Hij zijn openbare bediening begon.

Gen 3:14-15 belofte van het Zaad van de vrouw dat het zaad van de slang zou verpletteren en de mensen van het kwaad zou verlossen; ongeveer 6000 jaar geleden gegeven, ongeveer 4030 jaar voor Jesjoea's/Jezus' dood aan het kruis om de duivel, de dood en de hel te verslaan.

Joh 1:43-51 zij vonden Hem waarvan Mozes en de Profeten schreven; ongeveer 1996 jaar geleden geschreven.

Hoe lang kijken gelovigen in Jezus/Yeshua al uit naar de tweede komst van de Heer?

Matt. 24:29-44 de belofte van de terugkeer van de Heiland in de generatie die het herstel van nationaal Israël ziet, wat we in onze tijd zien sinds 1948; geschreven ongeveer 1992 jr geleden

Handelingen 3:17-24 Hij is in de hemel tot de tijd van herstel van alle dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten sinds het begin van de wereld; geschreven 1992 jr geleden (30AD)

1Thes 1:9-10 U hebt zich van de afgoden tot God gewend om de levende en ware God te dienen, en te wachten op zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toorn; geschreven ongeveer 1970 jr geleden

Openb. 1:7 Zie, Hij komt met wolken, en ieder oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen om Hem treuren. Zelfs zo, amen; geschreven ongeveer 1932 jaar geleden.

Veel valse profeten en valse messiassen rond de tijd van Jesjoea's geboorte, omdat de tijd nabij was dat de echte en ware Messias zou komen, en de duivel erop uit was om het volk te verwarren en te misleiden. Er was een hoopvolle verwachting van de beloofde Messias en Verlosser. Hebben wij een hoopvolle verwachting voor Zijn wederkomst, wanneer zij die bij Zijn komst van Hem zijn, ook in ons van het kwaad verlost zullen zijn? Er worden vandaag de dag steeds meer valse profeten en valse messiassen gehoord, omdat de tijd nabij is dat diezelfde Jesjoea/Jezus zal terugkeren om het Koninkrijk van God te herstellen in Israël en over de volken van de hele aarde. (Handelingen 1:9-11)

God zegene u bij het vieren van de Schepper die in Zijn wereld kwam om iedereen te verlossen, en om hen te redden die zich bekeren en in Zijn naam geloven.

Bron: Waiting For The Promised Savior | Streams in the Negev