www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tuin van het kwaad

Door Hal Lindsey - 10 januari 2022

()

Op zijn derde dag in functie heeft de nieuwe openbare aanklager van Manhattan, Alvin Bragg, zijn staf opgedragen de vervolging van veel ernstige misdrijven te staken. Ze zullen niet langer mensen vervolgen voor verzet bij arrestatie, prostitutie, diefstal van diensten, of de meeste gevallen van huisvredebreuk. Waar hij kan, degradeert de nieuwe officier van justitie misdaden zoals gewapende overval van misdrijven tot gewone overtredingen. Dat betekent dat mensen die een geweer gebruiken om een overval te plegen, in sommige gevallen terug op straat zullen komen zonder ooit de binnenkant van een gevangeniscel te zien.

Deze veranderingen, zei hij, "zullen ons veiliger maken."

Stel je een James Bond-achtige meester schurk voor met praktisch onbeperkte middelen. Laten we zeggen dat deze schurk een wereldwijde politiestaat wil. Dat is een grote opdracht. Onze schurk zal strategisch te werk moeten gaan. Dus hij begint met het meest invloedrijke land ter wereld, de Verenigde Staten.

Hoe verander je een vrije natie in een politiestaat? Als je erover nadenkt, ligt het antwoord voor de hand. Overspoel die natie met de zaden van wetteloosheid, en besproei die zaden. Moedig het onkruid van de misdaad aan terwijl je goede en vruchtbare planten verwijdert. Ontdoe je van zaken als orde en gerechtigheid. Open de gevangenissen. Maak arrestaties zinloos. Beloon het kwade en bestraf het goede. Zorg zorgvuldig voor een tuin van het kwaad.

Dit zal het leven van gewone burgers zo ellendig maken dat ze niet alleen meer overheidsbemoeienis in hun leven zullen tolereren, ze zullen het eisen! Het doel van de schurk is ervoor te zorgen dat ze koste wat kost vrede en veiligheid willen. Dat is waar Manhattan, Los Angeles, en andere grote rechtsgebieden in de Verenigde Staten naar toe gaan.

Dit land heeft ervoor gekozen om alle vormen van zonde en losbandigheid te omarmen en zelfs te vieren. Tenzij de VS zich afkeert van deze verdorvenheid, zal het ten val komen. En die val zal overal democratieën verwoesten. Op weg naar de ondergang is de boosdoener (in dit geval Satan zelf) van plan om het Amerikaanse disfunctioneren te gebruiken om steeds meer chaos op de hele planeet te brengen.

De Bijbel beschrijft deze twee schijnbaar tegenstrijdige dingen die beide uitkomen in de laatste dagen - wetteloosheid en een politiestaat. In Mattheüs, hoofdstukken 24 en 25, geeft Jezus een verhandeling over de tijd die voorafgaat aan Zijn wederkomst. In Mattheüs 24:12, zei Hij, "Wetteloosheid zal overvloedig zijn." [NKJV]

Openbaring 13 beschrijft een wereldwijde regeringscontrole die zo compleet is dat de mensen verplicht zullen zijn om de leider te aanbidden. Het beschrijft een controlemechanisme dat zo streng is dat mensen niet zullen kunnen kopen of verkopen zonder toestemming van de regering in de vorm van het merkteken van het beest. De technologie die een dergelijk niveau van economische controle mogelijk maakt is nog maar kort geleden ontwikkeld en wordt nu pas in gebruik genomen. Om zulke draconische regels te handhaven is een bewakingsstaat nodig, gesteund door een politiestaat.

Hoe kunnen mensen ooit zulke veranderingen verdragen? Angst. En een groot deel van die angst zal de angst voor wetteloosheid zijn. Mensen beginnen de chaos van de straat te horen bonzen op de deuren van hun huizen. Meer en meer mensen zijn bang om naar buiten te gaan. Ze vrezen elk willekeurig geluid in de nacht. Naarmate dit erger wordt, zullen zij tegen elke prijs politiebescherming eisen, ook ten koste van hun vrijheden. Op lange termijn zullen het defunderen van de politie en het niet vervolgen van criminelen leiden tot een toename van zowel de politiemacht als de overheidscontrole.

Bron: Hal Lindsey