www.wimjongman.nl

(homepagina)


SLEUTELS OM TE OVERLEVEN IN HACHELIJKE TIJDEN

Door Jonathan Brentner - 7 januari 2022

()

Wat kunnen we verwachten in 2022?

Persoonlijk zou ik heel graag de vervulling van Paulus' woorden in 1 Tessalonicenzen 4:13-17 willen meemaken. Ik weet dat het spoedig zal gebeuren, maar wie kan zeggen of dit het jaar zal zijn waarin Jezus ons meeneemt naar de plaats die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3)?

De enige veilige voorspelling die ik kan doen voor het komende jaar is dat de "gevaarlijke tijden" (2 Timoteüs 3:1-5) van de afgelopen jaren onverminderd zullen voortduren.

Het woord dat vertaald wordt met "hachelijke", of "moeilijke" in sommige vertalingen, is chalepos. Deze term duidt de laatste dagen aan als "gevaarlijk" en "moeilijk te dragen". In Mattheüs 8:28 geeft het woord de heftigheid weer van de twee mannen die door demonen bezeten waren. De tekst zegt dat ze "zo woest waren dat niemand die kant op kon".

Dat zijn de onheilspellende tijden waarin we leven, en ze zullen steeds verraderlijker worden in de aanloop naar en tijdens de zevenjarige Verdrukking.

Hoe gaan wij om met deze turbulente dagen terwijl wij reikhalzend uitzien naar Jezus' verschijning?

ERKEN DAT WE GETUIGE ZIJN VAN DE VERVULLING VAN PROFETIE

Als we dieper ingaan op enkele van de eigenschappen die Paulus opsomt in 2 Timoteüs 3, wordt het steeds duidelijker dat ze de tijd waarin we leven treffend beschrijven. Ik geloof dat dit veel troost biedt, omdat het ons verzekert dat God soeverein aan de macht blijft. Hij zag deze dag lang, lang geleden aankomen en inspireerde de apostel om er vlak voor zijn dood over te schrijven.

De critici vertellen ons dat deze termen de hele afgelopen tweeduizend jaar beschrijven; zij beweren dat er niets is veranderd om aan te geven dat de wederkomst van de Heer nabij is. Hoewel het waar is dat deze dingen, tot op zekere hoogte, elke periode van de geschiedenis sinds de tijd van Paulus hebben gekenmerkt, ben ik het om twee redenen niet eens met de spotters:

Ten eerste, de huidige "gevaarlijke tijden" komen op een moment dat vele andere profetische tekenen samenkomen als nooit tevoren in de geschiedenis.

Ten tweede zijn we getuige van een verhoogde en demonische kwaliteit van deze attributen, die niet alleen wijst op de extra felheid van onze dag, maar ook op de nabijheid van de Dag des Heren.

Beschouw de volgende manieren die vandaag anders maken dan alle voorgaande tijden in de afgelopen tweeduizend jaar:

ONGEËVENAARD EGOÏSME

Trots is iets dat iedereen treft. Als we echter kijken naar de lijst van de apostel in 2 Timoteüs 3:1-5, dan zien we een glimp van het ongeëvenaarde egoïsme dat vandaag de dag bestaat. Let op de nadruk in vers 2: "Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, liefhebbers van geld, trots, arrogant, grof, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onheilig."

Commentator William Barclay van het Nieuwe Testament beschrijft zo iemand op deze manier: "Hij kan zelfs nederig lijken; maar in zijn geheime hart is er minachting voor alle anderen. Hij voedt een alles verterende, alles doordringende trots; en in zijn hart is er een klein altaar waar hij voor zichzelf buigt."[i]

Vandaag de dag is het voor sommigen niet genoeg om een mening te hebben, maar die gaat zo vaak gepaard met verhulde "minachting" voor iedereen die het er niet mee eens is. Degenen aan de linkerzijde proberen niet eens een argument te winnen, maar ze proberen in plaats daarvan iedereen te vernietigen die het er niet mee eens is.

De globalisten van onze tijd geloven dat zij de wijsheid en het inzicht hebben om te beslissen wie leeft en wie sterft in hun streven naar wereldmacht. Dat is de duivelse kwaliteit die hun arrogantie ongeëvenaard maakt met hen die in het verleden leefden.

VERHOOGDE WREEDHEID

Barclay zegt dat het woord dat Paulus gebruikt voor "brutaal" in 2 Timoteüs 3 "een wreedheid aanduidt die geen gevoeligheid of sympathie heeft"[ii]. De term duidt op een wreedheid van karakter die een totaal gebrek aan menselijke sympathie of medeleven vertoont. Is dit niet wat we al zien in het meedogenloze en dodelijke beleid dat nu van kracht is in zoveel landen over de hele wereld?

Het woord "harteloos" in 2 Timoteüs 3:3 duidt op iemand die een totaal gebrek heeft aan natuurlijke genegenheid voor anderen. De globalisten die vele regeringen over de hele wereld controleren zijn egoïstische, gevoelloze mensen die het niet kan schelen wie zij vernietigen of vermoorden in hun streven naar wereldheerschappij en slavernij van allen die onder hun controle staan.

Waarom gaan mensen ervan uit dat zij die de barbaarse praktijk van abortus zo vurig verdedigen, te vertrouwen zijn om te regeren? Hun wreedheid reikt veel verder dan de ongeboren kinderen.

GEVAARLIJKE TIJDEN OP STEROÏDEN

Wanneer men de woorden van Paulus in 2 Timoteüs 3:1-5 vergelijkt met wat de globalisten hebben gepland voor de toekomst van de wereld, dan is het niets minder dan "gevaarlijke tijden" op steroïden.

Het doel van deze elite is simpel: De bevolking terugbrengen tot een beter beheersbaar niveau voor de communistische wereldorde die zij de mensheid willen opleggen.[iii]

Omdat zoveel mensen, zelfs zij die veilig in Christus zijn, zich niet kunnen voorstellen dat deze elite zo moorddadig en dodelijk zou kunnen zijn in hun bedoelingen, blijven zij blind voor de gevaren van hun agenda en daardoor onwetend van de nabijheid van de zevenjarige Verdrukking. Zij geloven naïef dat de Holocaust van WO II niet opnieuw kan gebeuren, ondanks het bewijs dat de geschiedenis zich voor hun ogen herhaalt.

HET BEEST VAN DE VERDRUKKING

Het beest dat wordt getoond in het hoofdkwartier van de VN in New York City onthult de woestheid van wat de mensen te wachten staat die onder de Nieuwe Wereldorde zullen leven. De griezelige gelijkenis van dit beeld met het beest dat door Daniël (7:7-8) en door de apostel Johannes (Openbaring 13:1-4) wordt beschreven, spreekt zowel van de nabijheid als van de satanische wreedheid van onze dagen, nu wij getuige zijn van het koninkrijk van de antichrist dat vorm begint te krijgen.

De vermetelheid waarmee dit beeld wordt neergezet, zegt mij dat de elite zo overtuigd is van hun agenda voor wereldheerschappij, dat zij zelfs pronken met hun beestachtige agenda om te doden en tot slaaf te maken. Zij verwijzen naar het beeld als "De bewaker van internationale vrede en veiligheid." Weten zij dat zij 1 Tessalonicenzen 5:3 citeren?

Ook al is dit beeld volgens sommige berichten weggehaald, hoe kan dit geen helder rood knipperlicht zijn dat ons vertelt dat we in de laatste dagen leven?

NEEM HET EEUWIGE PERSPECTIEF VAN DE SCHRIFT AAN

Zonder het eeuwige perspectief dat we zien op de bladzijden van het Nieuwe Testament, zou ik verdrinken in wanhoop.

Om deze hachelijke tijden te overleven is een twee-werelden perspectief nodig dat onze eeuwige hoop boven alle aardse aspiraties stelt. Dit troostende perspectief, dat Paulus treffend voor ons beschrijft in 2 Korintiërs 4:17-18 en Romeinen 8:18, is het resultaat van zowel het kennen als het stevig vastpakken van de bijzonderheden van wat de Heer voor ons in de eeuwigheid heeft gepland.

De Opname is het begin van de schatten die Jezus in petto heeft voor allen die geloven. Dat is wanneer wij onze nieuwe verheerlijkte lichamen ontvangen, en onze Heiland ons meeneemt naar de plaats die Hij voor ons heeft bereid. Deze verwachting alleen al stelt onze zielen gerust als we de verschrikkingen van deze tijd tegemoet gaan.

De Bijbel vertelt ons ook dat de Heer de goddeloosheid, de wreedheid en het geweld van onze wereld zal oordelen; reken daar maar op. De profeten van het Oude Testament spraken hierover als het begin van de "Dag des Heren"; wij verwijzen ernaar als de Verdrukking zoals beschreven in Openbaring 6-18.

Bij Zijn terugkeer op aarde zal Jezus de antichrist in de poel des vuurs werpen en het koninkrijk dat de elite nu zo ijverig tracht op te bouwen, totaal vernietigen. Wij zullen getuige zijn van Jezus' vertoon van ongeëvenaarde en spectaculaire macht wanneer wij met Hem terugkeren aan het einde van de Verdrukking.

MEDITEER OVER DE BIJZONDERHEDEN VAN UW HOOP

De specifieke kenmerken van onze eeuwige hoop helpen ons om de donkere dagen waarin we leven onder ogen te zien. Het is onze verwachting van Jezus' spoedige verschijning, onze viering in de hemel, onze terugkeer met Christus naar de aarde, onze heerschappij met Hem tijdens de duizendjarige staat, en de wonderen van de eeuwige staat die onze zielen in deze "gevaarlijke tijden" verankeren. Wij moeten deze vreugdevolle waarheden op de voorgrond van onze gedachten houden in de duistere tijden waarin wij leven.

Satan werkt niet alleen om alle kwaliteiten die Paulus opsomt in 2 Timoteüs 3:1-5 te versterken, maar hij maakt ook overuren om angst en wanhoop onder gelovigen te creëren. Als hij onze verwachting van voor eeuwig naar een verre en tekenloze wederkomst van Christus kan duwen, kan hij het anker wegnemen dat we zo wanhopig nodig hebben voor de tijd waarin we leven.

Ziet u, onze gerichtheid op het vreugdevolle avontuur dat voor ons ligt, het weerhoudt ons ervan te kijken naar het moment en om ons door de donkere dagen van ons leven te loodsen. Het is niet zo dat we afzien van plannen maken, doelen stellen of een voorbereiden op onze toekomst, maar we houden onze aardse aspiraties losjes vast, wetende dat we op de rand van de eeuwigheid leven. Als we niet verder kijken dan de grenzen van dit leven, beginnen de donkere schaduwen van de naderende Verdrukking ons in angst en wanhoop te drijven.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons onverzettelijk moeten richten op de vreugde die ons te wachten staat als we het nieuwe jaar ingaan, wetende dat het leven waarschijnlijk nog moeilijker te navigeren zal zijn dan het in 2021 al was.

Maranatha! Kom spoedig, Here Jezus! Zal 2022 het jaar zijn? Dat is mijn gebed.

[i] William Barclay in zijn commentaar op 2 Timoteüs 3

[ii] William Barclay in zijn commentaar op 2 Timoteüs 3

[iii] Voor back-up van deze uitspraak, zie mijn eerdere berichten over transhumanisme.

Bron: Keys to Surviving in Perilous Times — Jonathan Brentner