www.wimjongman.nl

(homepagina)


RABBI ONTHULT HOE JE ONGESCHONDEN UIT GOG-MAGOG OORLOG KOMT

Door David Sidman | 6 januari 2022

()

O sterveling, wend uw aangezicht naar Gog uit het land Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal. Profeteer tegen hem Ezechiël 38:2 (De Israël BijbelTM)

In een recente lezing waarschuwde Rabbi Avraham Mordechai Gottlieb voor de laatste oorlog van Gog en Magog. Hij legde uit dat de oorlog in de eerste plaats oorlog zal zijn om "de kroon" en de spirituele identiteit van de mensheid.

De rabbi baseerde zijn waarschuwing op de leringen van Rabbi Isaac Luria (1534-1572), bekend als de grootste kabbalist van de moderne tijd, ook bekend als de ARI, een acroniem dat staat voor hij Goddelijke Rabbi Isaac.

Vanuit het spirituele perspectief zei Rabbi Gottlieb dat de uiteindelijke strijd zal gaan tussen degenen die geloven dat God één is met consistente geboden, tegen degenen die geloven dat God gefragmenteerd is met een hele zwerm van decreten - sommige goed en sommige slecht. Vervolgens legde hij uit dat veel mensen zich door pijn en lijden in de wereld zullen laten misleiden om te geloven dat God slechte dingen doet, in plaats van ons te vragen het slechte te erkennen en voor moraliteit te kiezen.

De rabbi waarschuwde vervolgens dat als de mensheid niet tot het besef kan komen dat God één is en dat alles wat Hij doet voor het beste is, de oorlog van Gog en Magog zal overgaan van een innerlijke geestelijke strijd naar een uiterlijke gewelddadige strijd.

De rabbi legde vervolgens uit dat de Gematria (getalswaarde) van Gog en Magog 70 is, wat overeenkomt met de zeventig naties waarvan is geprofeteerd dat zij op Israël zullen neerdalen. De rabbijn verwijst naar het hedendaagse fenomeen door te wijzen op het conflict met de Arabieren in en rond Israël en op het toenemende antisemitisme in de wereld. Hij voegt eraan toe dat de Arabieren "de controle kopen" onder het mom van "gelijkheid".

Rabbi Gottlieb waarschuwt ook dat de naties van de wereld het binnenlands beleid in Israël dicteren - in het bijzonder de Verenigde Naties die dit volgens hem doen onder het mom van "orde scheppen".

Hij waarschuwde ook voor Moslims die hun invloed in het westen vergroten en Israël willen vernietigen. Vervolgens waarschuwde hij dat als Israëli's een "leven vol ego" leiden en het geweld tussen facties toeneemt, "dat zal leiden tot de oorlog van Gog en Magog."

Om de uiteindelijke oorlog te voorkomen, riep de rabbijn de natie Israël op om geen buitenlandse ethiek aan te nemen die beweert gelijkheid en humanitarisme te bevorderen die niet in overeenstemming zijn met de Tora. Anders zal de oorlog van Gog en Magog op ons afkomen.

Vervolgens zei hij dat als de Natie van Israël berouw toont, de laatste oorlog kan worden vermeden.

Na het lezen van de passages uit het Boek van Ezechiël over Gog en Magog, legt Rabbi Gottlieb uit dat God ons zal "redden"...maar niet iedereen - alleen zij die zich bekeren tot God.

Hij voegde eraan toe dat God oorlog zal voeren tegen Gog en Magog met "wonderen en wonderen".

Hoewel de rabbi zei dat de laatste oorlog vermijdbaar is, zei hij wel dat alle dieren en mensen op aarde zullen beven voor God, zoals beschreven in Ezechiël inderdaad zal gebeuren:

De vissen der zee, de vogels des hemels, de dieren des velds, al het kruipend gedierte, dat zich op den aardbodem beweegt, en ieder mensch op aarde zal voor Mijn aangezicht beven. Bergen zullen omvergeworpen worden, kliffen zullen omvallen, en elke muur zal afbrokkelen. (Ezechiël 38:20)

"Dit is echt geen spelletje. We zitten op een kruitvat", waarschuwde hij.

Rabbi Gottlieb besloot zijn lezing met een oproep aan zowel de Joden als de naties om zich te bekeren en de enige ware God te erkennen.

Bron: Kabbalist Rabbi reveals How to come out of Gog-Magog War unscathed