www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zou het kunnen?

Door Carolyn Hyde - 30 april 2021

()

Zou het kunnen, dat Covid voorbij is en dat we grotendeels weer terug bij normaal zijn? En hebben we geleerd wat we verondersteld werden te weten van deze hele ervaring?

Vorig jaar voelde ik dat Adonai zei dat Hij de schapen van de bokken ging scheiden. Ik antwoordde: "Ik weet het, U zult dit doen onder de naties." Maar Zijn antwoord was: "Nee, Ik ga de schapen van de bokken scheiden in Mijn Lichaam." Ik begreep dit niet tot voor kort, toen Hij me liet zien dat het er niet om gaat wie het experimentele vaccin zou nemen en wie niet. Maar in plaats daarvan is het gebaseerd op ieders houding ten opzichte van degenen die niet deden wat zij zelf deden. Auw...

We hebben een overvloed aan drogredenen en veronderstellingen gezien betreffende Covid, en de laatste tijd lijkt iedereen in één bepaalde categorie te vallen - "wij" of "zij". Maar zou het kunnen zijn dat dit niet gaat over een ziekte en haar beweerde genezing? Ik moet denken aan de tijd dat de discipelen met Jeshua wandelden en Hem vroegen wat het teken zou zijn van Zijn wederkomst en het einde van het tijdperk. En Hij antwoordde: "Ziet toe, dat niemand u misleidt." Dus Jeshua zei duidelijk dat voor Zijn wederkomst, de wereld vol leugens en bedrog zou zijn.

Toen het virus vorig jaar maart voor het eerst in Israël aankwam, verklaarde het Ministerie van Volksgezondheid angstig: "Miljoenen Israëli's zullen sterven!" In een land van iets meer dan 9 miljoen leek dat reden genoeg om de paniekknop in te drukken. De verplichte lockdowns veroorzaakten niet alleen "tijdelijke ongemakken" zoals sommigen verklaarden, maar zelfmoord, depressie, huiselijk geweld en verlies van bestaansmiddelen schoten omhoog. En in minder dan een jaar tijd kwam de "remedie" om ons te redden.

Nu is het makkelijk om de Chinezen, de grote farmaceuten en de slechte dictators, die uit zijn op macht en rijkdom, de schuld te geven. Maar op een dag zullen zij voor de Meester van het Universum moeten staan en al hun rijkdom zal hen niets opleveren. En wij, het Lichaam van de Messias, zullen ook voor onze Maker staan. Zou het kunnen dat dit virus in ons voordeel werd gezonden om de religieuze programma's voor een seizoen te stoppen en ons meer tijd te geven om ons te laten zijn in de aanwezigheid van onze Koning en Zijn Torah?

Velen hebben eindeloze artikelen en video's over dit virus bekeken. Maar in 1 Korintiërs wordt ons geleerd dat kennis ons arrogant maakt, terwijl liefde ons opbouwt. Ik zie niet dat er veel liefde is wanneer gelovigen die het experiment hebben ondergaan medegelovigen die het niet hebben gedaan "dom" noemen, terwijl de andere kant ook lashon hora [Hebreeuws voor laster] uitspreekt. Zou het kunnen dat ongelovigen het de laatste tijd moeilijk vinden om te zeggen: "Zie hoe zij elkaar liefhebben."

De meerderheid heeft ervoor gekozen het experiment in Israël aan te gaan. De namen van allen die zich onthielden werden naar de overheidsinstanties van alle nationale gezondheidsklinieken gestuurd. Velen werden ontslagen uit hun baan en verbannen uit sociale evenementen. Maar niemand werd "gedwongen" om het te doen.

Onder het nazisme, communisme en andere dergelijke ideologieën mochten mensen die zich niet hielden aan de bevelen van de regering geen deel uitmaken van de samenleving. Er was een immense druk om zich te conformeren en elke afwijkende mening werd snel het zwijgen opgelegd. Dit is dus een van de redenen waarom ik bezwaar heb tegen dit experiment, samen met mijn jarenlange ervaring als gediplomeerd verplaagster. Een ziekte met een genezingspercentage van 99% heeft geen vaccin nodig, waarvan de ontwikkeling overigens tientallen jaren duurt om de bijwerkingen te documenteren.

Waar het op neerkomt is dat we broeders en zusters in de Messias zijn, of in ieder geval zouden moeten zijn. Als jij ervoor kiest de prik te nemen, is dat jouw keuze en ik respecteer dat. Dus respecteer alstublieft mijn keuze om nog 30 jaar te wachten om de gegevens en de lange termijn effecten van dit experiment te observeren.

Zouden we, in plaats van elkaar met negatieve woorden te vervloeken, kunnen leren elkaars beslissingen te zegenen en te respecteren? Hoe kunnen we anders ooit geestelijke moeders en vaders worden voor de volgende generatie?

Bron: Could it be? » Kehila News Israel