www.wimjongman.nl

(homepagina)


Schokkend: Waarom zit deze stof in het Moderna COVID-vaccin?

19 mei 2021 - door Jon Rappoport

Het heet SM-102.

Om te controleren of het in het Moderna COVID-vaccin zit, vond ik een CDC-document van 30-12-2020 getiteld: "COVID-19-Vaccines: Update on Allergic Reactions, Contraindications, and Precautions." [1]

Als je halverwege het document naar beneden scrollt, zie je een grafiek met de titel: "Ingredients Included in mRNA COVID vaccines." (pg 20)

Aan de rechterkant van de grafiek staan de ingrediënten van het Moderna-vaccin. Het vijfde ingrediënt is "SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoaat."

Nu gaan we naar een document gepubliceerd door de Cayman Chemical Company van Ann Arbor, Michigan: "Veiligheidsinformatieblad volgens OSHA HCS." (04/11/2021) [2]

Dit gegevensblad somt de effecten van SM-102 op. Hier is de openingsnoot: "Uitsluitend voor onderzoek, niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik."

Verre van geruststellend.

Dan komt het veiligheidsinformatieblad naar voren met nadelige effecten/waarschuwingen voor SM-102. Bijvoorbeeld: "Verdacht van het veroorzaken van kanker. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel, de nieren, de lever en de ademhalingswegen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen".

Er zijn verschillende dingen hier om op te wijzen. Ten eerste, over welke dosering van SM-102 en over welke duur van de blootstelling aan SM-102 hebben we het hier? Details over deze toxiciteitsfactoren moeten bekend zijn. HOEVEEL dit alles wordt overschaduwd door het feit dat SM-102 in het lichaam INJECTIEF wordt toegediend via de Moderna-injectie. We hebben het niet alleen over inademing of huidcontact.

Het is duidelijk dat het menselijk lichaam verdedigingslagen heeft tegen aanvallen. Met een injectie, worden een aantal van die lagen omzeild.

En eens diep in het lichaam, waarheen reist SM-102 als het onderweg schade veroorzaakt?

Ik betwijfel of het veiligheidsinformatieblad van Cayman zelfs maar de mogelijkheid heeft overwogen dat SM-102 zou worden geïnjecteerd.

De experts en autoriteiten zullen ons verzekeren dat SM-102 veilig is. Ze zullen zeggen dat er slechts minuscule hoeveelheden worden geïnjecteerd. Ze zullen zeggen dat de klinische testen van het vaccin geen problemen aan het licht brachten. Ze zullen het steeds weer herhalen, zoals ze altijd doen: "Veilig en effectief."

Je loopt over een landweggetje. Je ziet een slang vlak voor je liggen. Hij heft langzaam zijn kop op en kijkt je aan. Op zijn kop lees je de woorden: "toestemming verleend voor noodgevallen."

BRONNEN:

[1] https://emergency.cdc.gov/coca/ppt/2020/dec-30-coca-call.pdf

[1b] https://www.youtube.com/watch?v=9RcgAXSKQyw

[1b1] https://youtu.be/9RcgAXSKQyw?t=638

[1b2] https://youtu.be/9RcgAXSKQyw?t=840

[2] https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf

Bron: Shocker: Why is this substance in the Moderna COVID vaccine? « Jon Rappoport's Blog