www.wimjongman.nl

(homepagina)


Rapport: Staten die een lockdown hebben opgelegd, hebben meer COVID-19 sterfgevallen per miljoen in vergelijking met staten zonder lockdown

Door Nolan Barton - 17 februari 2021

()

Uit een recente analyse van openbare gegevens blijkt dat de staten die in de herfst en winter een lockdown hebben opgelegd vanwege de Wuhan-coronaviruspandemie 5,6 procent meer sterfgevallen per miljoen hebben in vergelijking met de 11 staten die geen lockdown hebben opgelegd.

De staten die geen lockdown oplegden waren Texas, Florida, North Dakota, South Dakota, Arkansas, Iowa, South Carolina, Georgia, Wyoming, Nebraska en Utah.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde website Lockdown Sceptics wees er al snel op dat de modellen die een massaal dodental voorspelden voor staten die geen lockdown hadden ingesteld wegens de pandemie, fout bleken te zijn.

De website verwees blijkbaar naar een model dat vorig jaar werd gepubliceerd door Neil Ferguson van het Imperial College of London, dat 2,2 miljoen Amerikaanse sterfgevallen door COVID-19 voorspelde. De coronavirusadviseurs van het Witte Huis, Dr. Anthony Fauci en Dr. Deborah Birx, legden het model van Ferguson voor aan toenmalig President Donald Trump.

Dit was voor Trump aanleiding om een coronavirusrichtlijn uit te brengen, ook wel bekend als "15 Days to Slow the Spread," waarin werd aangemoedigd schoolactiviteiten te stoppen en restaurants, bars en andere openluchtgelegenheden waar groepen mensen samenkomen te sluiten.

"Als de doemmodellen kloppen, waarom steken de bars van die (11) staten dan niet duidelijk af tegen de bars van de lockdown-staten?" vroeg de website. "Bovendien, waarom zijn de top vijf staten voor COVID-sterfgevallen nu juist de lockdown-staten?"

Lockdown Sceptics verwees naar de top-vijf staten met het meeste aantal doden per miljoen - New Jersey, New York, Massachusetts, Mississippi en Rhode Island. Deze staten hebben een winter-lockdown ingesteld.

"Als dit er ergens op wijst, dan i s het dat de lockdown de situatie heeft verergerd. In ieder geval is er geen enkel teken dat het geholpen heeft", aldus de website.

De website daagde voorstanders van lockdown ook uit om hun modellen in de echte wereld te testen.

"Tijd om te spreken, of om je mond te houden. Ofwel kunnen hun modellen de resultaten reproduceren van echte staten die niet zijn afgesloten, ofwel kunnen ze dat niet en moeten ze fundamenteel worden herzien. Verstop je niet langer achter contrafeiten van 'wat er zou gebeurd zijn als de lockdown er niet was geweest'. De feiten liggen er en wachten erop om te worden uitgelegd."

Dezelfde trend leek zich ook buiten de Verenigde Staten af te tekenen.

Sceptici van lockdowns merkten op dat Alexander Fiske-Harrison van de London Telegraph meldde dat de Europese landen "met de strengste lockdowns er niet beter voor stonden." (Bron: Data audit toont verwoestende effecten van Britse lockdown).

De WND meldde ook dat een Canadese infectieziektespecialist die aanvankelijk de lockdowns als reactie op het coronavirus ondersteunde, van gedachten is veranderd, en in zijn peer-reviewed studie concludeerde dat de schade 10 keer erger is dan de voordelen.

Daarentegen is een topadviseur voor het coronavirus van president Joe Biden een voorstander geworden van lockdown nadat hij er aanvankelijk voor had gepleit geen lockdown toe te staan.

Michael Osterholm, professor en directeur van het Center for Infectious Disease Research and Policy aan de Universiteit van Minnesota, waarschuwde in een opiniestuk in de Washington Post in maart vorig jaar voor de hoge economische en sociale kosten van "de bijna-draconische lockdowns" die op dat moment in China en Italiƫ van kracht waren.

Hij veranderde zijn toon afgelopen november en pleitte voor een nationale lockdown van vier tot zes weken.

Eerdere studie toont aan dat staten met vroege lockdownmaatregelen later minder sterfgevallen hebben

De nieuwe analyse, waaruit blijkt dat staten die geen lockdown oplegden beter presteerden dan staten die wel lockdownmaatregelen oplegden, was in tegenspraak met de bevindingen van een studie van het Baker Institute van de Rice-universiteit eind vorig jaar, waaruit bleek dat de staten die al in een vroeg stadium van de COVID-19-pandemie strenge lockdownmaatregelen oplegden, later minder sterfgevallen kenden.

Volgens die studie hadden de staten met meer doden in het begin de neiging strengere beperkingen op te leggen. Hun maatregelen leken later vruchten af te werpen, aangezien het aantal COVID-19-doden in diezelfde staten lager lag dan in staten met minder strenge beperkingen in het begin van de pandemie.

"Het waren de beperkingen van mei die de hele herfst door van invloed waren en leidden tot een lager aantal sterfgevallen," zei Vivian Ho, voorzitter van de afdeling gezondheidseconomie van het Baker Institute van de Rice University. "Wat het ons vertelt is dat vroegtijdige maatregelen er misschien toe doen. Wat je in een vroeg stadium doet, kan zeer belangrijke gevolgen hebben voor het aantal sterfgevallen vele, vele maanden later."

Ho gaf toe dat ze uit deze gegevens geen oorzakelijk verband konden afleiden.

"Je kunt echt niet zeggen dat het alleen de lockdowns van de staat zijn, of de reactie van mensen op hoe slecht het was," zei Ho. "Lockdowns werken wel. We kunnen niet zeggen waarom ze werken, maar ze zijn effectief."

Bron: Report: States that imposed lockdown have more COVID-19 deaths per million compared to no-lockdown states