www.wimjongman.nl

(homepagina)


Transcriptie van een inmiddels verwijderde video uitgebracht in oktober 2020

()

Hallo. Ik ben Reiner Fuellmich en ik sta al 26 jaar aan de balie in Duitsland en in Californië. Ik heb mijn beroep voornamelijk uitgeoefend als procesadvocaat tegen frauduleuze bedrijven zoals Deutsche Bank, voorheen één van 's werelds grootste en meest gerespecteerde banken, vandaag één van de meest giftige criminele organisaties ter wereld; VW, één van 's werelds grootste en meest gerespecteerde autofabrikanten, vandaag berucht om zijn gigantische dieselfraude; en Kuehne and Nagel, 's werelds grootste scheepvaartmaatschappij. We klagen hen aan in een miljoenenzaak over omkoping.

Ik ben ook een van de vier leden van het Duitse Corona Onderzoekscomité. Sinds 10 juli 2020, heeft dit comité geluisterd naar een groot aantal internationale wetenschappers en deskundigen om antwoorden te vinden op vragen over de coronacrisis, die wereldwijd door steeds meer mensen worden gesteld. Alle bovengenoemde gevallen van corruptie en fraude door de Duitse bedrijven verbleken bij de omvang van de schade die de coronacrisis heeft aangericht en nog steeds aanricht.

Deze coronacrisis moet, volgens alles wat wij nu weten, worden omgedoopt tot een "Coronaschandaal" en de verantwoordelijken moeten strafrechtelijk worden vervolgd en worden aangeklaagd voor civielrechtelijke schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog in een machtspositie komt waarin hij de mensheid kan bedriegen of kan proberen ons te manipuleren met zijn corrupte agenda's. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten deze grootste onrechtmatige daad ooit, het Corona-fraudeschandaal, zal bepleiten, dat zich intussen heeft ontpopt tot waarschijnlijk de grootste misdaad tegen de mensheid die ooit is begaan.

Misdaden tegen de menselijkheid werden voor het eerst gedefinieerd in het kader van de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog, toen de belangrijkste oorlogsmisdadigers van het Derde Rijk werden berecht. Misdaden tegen de menselijkheid zijn thans geregeld in afdeling 7 van het Internationaal Wetboek van Strafrecht. De drie belangrijkste vragen die in het kader van een justitiële benadering van het coronaschandaal moeten worden beantwoord, zijn

1. Is er een coronapandemie of is er alleen een PCR-test pandemie? Meer bepaald: betekent een positief resultaat van een PCR-test dat de geteste persoon besmet is met Covid-19, of betekent het helemaal niets in verband met de Covid-19-besmetting?

2. Dienen de zogenaamde anti-coronamaatregelen, zoals de lockdown, verplichte gezichtsmaskers, sociale distantiëring en quarantainevoorschriften, om de wereldbevolking te beschermen tegen corona, of dienen deze maatregelen alleen om mensen in paniek te brengen, zodat ze - zonder vragen te stellen - geloven dat hun leven in gevaar is, zodat uiteindelijk de farmaceutische en tech-industrie enorme winsten kunnen genereren uit de verkoop van PCR-tests, antigeen- en antistoftests en vaccins, evenals het oogsten van onze genetische vingerafdrukken?

3. Is het waar dat de Duitse regering massaal is gelobbyd, meer dan enig ander land, door de hoofdrolspelers van deze zogenaamde coronapandemie, de heer Drosten, viroloog in een liefdadigheidsziekenhuis in Berlijn; de heer Wieler, dierenarts en hoofd van het Duitse equivalent van het CDC, het RKI; en de heer Tedros, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO; omdat Duitsland bekend staat als een bijzonder gedisciplineerd land en daarom een rolmodel voor de rest van de wereld moest worden vanwege zijn strikte en, uiteraard, succesvolle naleving van de coronamaatregelen?

Antwoorden op deze drie vragen zijn dringend nodig, omdat het zogezegd nieuwe en uiterst gevaarlijke coronavirus nergens ter wereld, en zeker niet hier in Duitsland, tot oversterfte heeft geleid. Maar de anti-coronavirusmaatregelen, die alleen gebaseerd zijn op de PCR-testresultaten, die op hun beurt allemaal gebaseerd zijn op de Duitse Drosten-test, hebben intussen ontelbare mensenlevens gekost en het economisch bestaan van talloze bedrijven en personen wereldwijd verwoest. In Australië bijvoorbeeld worden mensen in de gevangenis gegooid als zij naar het oordeel van de autoriteiten niet of niet naar behoren een masker dragen. Op de Filippijnen worden mensen die geen masker dragen of het niet naar behoren dragen, in die zin door het hoofd geschoten.

Laat me u eerst een samenvatting geven van de feiten zoals ze zich vandaag voordoen. Want het belangrijkste in een rechtszaak is het vaststellen van de feiten - dat wil zeggen, het achterhalen wat er werkelijk is gebeurd. De toepassing van de wet hangt namelijk altijd af van de feiten die aan de orde zijn. Als ik iemand wil vervolgen voor fraude, kan ik dat niet doen door de feiten van een auto-ongeluk te presenteren, een ander feit. Dus wat is hier gebeurd met de vermeende coronapandemie?

De hieronder uiteengezette feiten zijn voor een groot deel het resultaat van het werk van het Corona-onderzoekscomité. Deze commissie werd op 10 juli 2020 opgericht door vier juristen om, door het aanhoren van getuigenissen van internationale wetenschappers en andere deskundigen, vast te stellen

1. Hoe gevaarlijk is het virus werkelijk?
2. Wat is de betekenis van een positieve PCR-test?
3. Welke nevenschade hebben de coronamaatregelen aangericht, zowel met betrekking tot de gezondheid van de wereldbevolking, als met betrekking tot de wereldeconomie

Laat ik beginnen met een beetje achtergrondinformatie. Wat gebeurde er in mei 2019 en vervolgens begin 2020? En wat gebeurde er 12 jaar eerder met de Mexicaanse griep, die velen van u misschien vergeten zijn? In mei 2019 hield de sterkste van de twee partijen die Duitsland in een grote coalitie regeren, de CDU, een Congres over wereldwijde gezondheid, blijkbaar op instigatie van belangrijke spelers uit de farmaceutische industrie en de tech-industrie. Op dit congres hielden de gebruikelijke verdachten, zou je ze kunnen noemen, hun toespraken. Angela Merkel was er, en de Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn. Maar er waren ook andere mensen aanwezig, van wie je niet zou verwachten dat ze op zo'n bijeenkomst aanwezig zouden zijn: Professor Drosten, viroloog van het Charite-ziekenhuis in Berlijn; Professor Wieler, dierenarts en hoofd van het RKI, het Duitse equivalent van het CDC; en de heer Tedros, filosoof en hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij hielden er allen toespraken. Ook aanwezig waren de belangrijkste lobbyisten van 's werelds twee grootste gezondheidsfondsen, namelijk de Bill and Melinda Gates Foundation en de Wellcome Trust, die toespraken hielden. Minder dan een jaar later hebben deze zelfde mensen het voortouw genomen bij de afkondiging van de wereldwijde coronapandemie, ervoor gezorgd dat massale PCR-tests werden gebruikt om massale besmettingen met Covid-19 over de hele wereld aan te tonen, en dringen zij er nu op aan dat vaccins worden uitgevonden en wereldwijd worden verkocht.

Deze besmettingen, of beter gezegd de positieve testresultaten die de PCR-tests opleverden, werden op hun beurt de rechtvaardiging voor wereldwijde lockdowns, sociale sociale distantie en verplichte gezichtsmaskers. Het is belangrijk hier op te merken dat de definitie van een pandemie 12 jaar eerder werd gewijzigd. Tot dan toe werd een pandemie beschouwd als een ziekte die zich over de hele wereld verspreidde en die tot veel ernstige ziekten en sterfgevallen leidde. Plotseling, en om redenen die nooit zijn uitgelegd, werd het verondersteld alleen een wereldwijde ziekte te zijn. Veel ernstige ziekten en veel sterfgevallen waren niet meer nodig om van een pandemie te spreken. Door deze verandering kon de WHO, die nauw verweven is met de wereldwijde farmaceutische industrie, in 2009 de Mexicaanse grieppandemie afkondigen, met als gevolg dat er wereldwijd vaccins werden geproduceerd en verkocht op basis van contracten die tot op heden geheim zijn gehouden.

Deze vaccins bleken totaal overbodig te zijn omdat de Mexicaanse griep uiteindelijk een milde griep bleek te zijn, en nooit de afschuwelijke plaag werd, waarvan de farmaceutische industrie en de aan haar gelieerde universiteiten bleven verkondigen dat het een plaag zou worden, met miljoenen doden die zeker zouden vallen als mensen zich niet zouden laten vaccineren. Deze vaccins leidden ook tot ernstige gezondheidsproblemen. Ongeveer 700 kinderen in Europa werden ongeneeslijk ziek door narcolepsie en zijn nu voor altijd zwaar gehandicapt. De vaccins die met miljoenen belastinggeld waren gekocht, moesten met nog meer belastinggeld worden vernietigd. Reeds tijdens de Mexicaanse griep was de Duitse viroloog Drosten een van degenen die paniek zaaiden onder de bevolking, door steeds maar weer te herhalen dat de Mexicaanse griep vele honderdduizenden, zelfs miljoenen doden zou eisen over de hele wereld. Uiteindelijk was het vooral dankzij Dr. Wolfgang Wodarg en zijn inspanningen als lid van de Duitse Bondsdag, en ook als lid van de Raad van Europa, dat aan dit bedrog een einde werd gemaakt voordat het tot nog ernstiger gevolgen zou leiden.

Snel verder naar maart 2020, toen de Duitse Bondsdag een 'Epidemische Situatie van Nationaal Belang' aankondigde, wat het Duitse equivalent is van een pandemie in maart 2020, en op basis daarvan, een lockdown met de opschorting van alle essentiële grondwettelijke rechten voor een onvoorziene tijd, dit was er slechts één enkel advies waarop de federale regering in Duitsland haar besluit baseerde. In een schandalige schending van het universeel aanvaarde beginsel "audiatur et altera pars", dat betekent dat men ook de andere kant moet horen, werd alleen naar de heer Drosten geluisterd.

Dat is precies de persoon wiens afschuwelijke, paniek veroorzakende prognoses 12 jaar eerder catastrofaal onjuist bleken te zijn. Wij weten dit omdat een klokkenluider genaamd David Sieber, een lid van de Groene Partij, het ons heeft verteld. Hij deed dat voor het eerst op 29 augustus 2020 in Berlijn, in het kader van een evenement waaraan ook Robert F. Kennedy, Jr. deelnam, en waarbij beide mannen toespraken hielden. En daarna deed hij dat in een van de zittingen van onze commissie-Corona.

De reden waarom hij dit deed, was dat hij steeds sceptischer was geworden over het officiële verhaal dat door politici en de mainstream media werd verspreid. Hij had daarom een poging ondernomen om de mening van andere wetenschappers te weten te komen en had die op het internet gevonden. Daar realiseerde hij zich dat er een aantal zeer gerenommeerde wetenschappers waren die er een geheel andere mening op nahielden, die in tegenspraak was met de afschuwelijke prognoses van de heer Drosten. Zij gingen ervan uit - en doen dat nog steeds - dat er geen sprake was van een ziekte die de ernst van de seizoensgriep te boven ging, en dat de bevolking reeds kruis- of T-cel-immuniteit had verworven tegen dit zogenaamd nieuwe virus, en dat er dus geen reden was voor speciale maatregelen, en zeker niet voor inentingen.

Tot deze wetenschappers behoren professor John Ioannidis van de Stanford Universiteit in Californië, een specialist op het gebied van statistiek en epidemiologie, alsmede volksgezondheid, en tegelijkertijd de meest geciteerde wetenschapper ter wereld; professor Michael Levitt, Nobelprijswinnaar voor scheikunde en tevens biofysicus aan de Stanford Universiteit; de Duitse professoren Kary Mölling, Sucharit Bhakti, Klud Wittkowski, alsmede Stefan Homburg; en nu nog vele, vele andere wetenschappers en artsen wereldwijd, waaronder Dr. Mike Yeadon. Dr. Mike Yeadon is de voormalige Vice-President en Wetenschappelijk Directeur van Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Ik zal later nog wat meer over hem vertellen.

Eind maart, begin april 2020, wendde de heer Sieber zich tot de leiding van zijn Groene Partij met de kennis die hij had vergaard, en stelde voor dat zij deze andere wetenschappelijke adviezen aan het publiek zouden presenteren en uitleggen, en dat, in tegenstelling tot Drosten's doemscenario's, er geen reden was voor het publiek om in paniek te raken. Overigens had Lord Sumption, die van 2012 tot 2018 rechter was bij het Britse hooggerechtshof, op precies hetzelfde moment precies hetzelfde gedaan en was hij tot precies dezelfde conclusie gekomen: dat er geen feitelijke basis was voor paniek en geen rechtsgrondslag voor de coronamaatregelen. Ook de voormalige president van het Duitse federale constitutionele hof heeft - zij het voorzichtiger - ernstige twijfels geuit over de grondwettelijkheid van de coronamaatregelen. Maar in plaats van kennis te nemen van deze andere adviezen en ze met David Sieber te bespreken, verklaarde de leiding van de Groene Partij dat de paniekboodschappen van de heer Drosten goed genoeg waren voor de Groene Partij. Vergeet ook niet dat ze geen lid zijn van de regerende coalitie; ze zijn de oppositie. Toch was dat genoeg voor hen, net zoals het goed genoeg was geweest voor de federale regering als basis voor haar lockdown-besluit, zeiden ze. Vervolgens noemde de leiding van de Groene Partij David Sieber een samenzweringstheoreticus, zonder zich ooit over de inhoud van zijn informatie te hebben gebogen, en ontnam hem vervolgens zijn mandaten.

Laten we nu eens kijken naar de huidige feitelijke situatie met betrekking tot het gevaar van het virus, de volstrekte nutteloosheid van PCR-tests voor het opsporen van besmettingen, en de lockdowns op basis van niet-bestaande besmettingen. Intussen weten we dat de gezondheidszorg nooit het gevaar heeft gelopen overspoeld te worden door Covid-19. Integendeel, veel ziekenhuizen staan tot op de dag van vandaag leeg en sommige dreigen nu failliet te gaan. Het hospitaalschip Comfort, dat indertijd in New York voor anker lag en duizend patiënten had kunnen opvangen, heeft nooit meer dan een twintigtal patiënten opgevangen. Nergens was er sprake van oversterfte. Studies van professor Ioannidis en anderen hebben aangetoond dat het sterftecijfer van corona gelijk is aan dat van de seizoensgriep. Zelfs de foto's uit Bergamo en New York die werden gebruikt om de wereld duidelijk te maken dat paniek op zijn plaats was, bleken opzettelijk misleidend te zijn.

Vervolgens lekte het zogenaamde "Paniekdocument" uit, dat was geschreven door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. De geclassificeerde inhoud ervan laat er geen twijfel over bestaan dat de bevolking in feite opzettelijk door politici en de reguliere media tot paniek werd gedreven. Uit de bijbehorende onverantwoordelijke verklaringen van het hoofd van het RKI - het [Duitse] CDC - de heer Wieler, die herhaaldelijk en opgewonden verkondigde dat de coronamaatregelen onvoorwaardelijk door de bevolking moesten worden opgevolgd zonder dat ze ook maar één vraag stelde, blijkt dat hij het draaiboek woordelijk heeft gevolgd. In zijn openbare verklaringen bleef hij verkondigen dat de situatie zeer ernstig en bedreigend was, hoewel de door zijn eigen instituut opgestelde cijfers precies het tegendeel bewezen. [Hetzelfde doet Maurice deHond in Nederland met de RIVM-cijfers]

In het "paniekdocument" wordt onder meer gevraagd om kinderen verantwoordelijk te stellen - en ik citeer - "voor de pijnlijke marteldood van hun ouders en grootouders als zij zich niet aan de coronaregels houden", d.w.z. als zij niet voortdurend hun handen wassen en niet uit de buurt van hun grootouders blijven. Ter verduidelijking: in Bergamo bleek de overgrote meerderheid van de sterfgevallen, 94% om precies te zijn, niet het gevolg te zijn van Covid-19, maar van het besluit van de regering om zieke patiënten, met waarschijnlijk een verkoudheid of seizoensgriep, van ziekenhuizen naar verpleeghuizen over te brengen om in de ziekenhuizen plaats te maken voor alle Covid-patiënten, die uiteindelijk nooit zijn aangekomen. Daar, in de verpleeghuizen, infecteerden zij vervolgens oude mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem, meestal ten gevolge van reeds bestaande medische aandoeningen. Bovendien had een griepvaccinatie, die eerder was toegediend, het immuunsysteem van de mensen in de verpleeghuizen nog verder verzwakt. In New York werden slechts enkele, maar lang niet alle ziekenhuizen overspoeld. Veel mensen, van wie de meesten weer bejaard waren en ernstige reeds bestaande medische aandoeningen hadden, en van wie de meesten, als er geen paniek was gezaaid, gewoon thuis zouden zijn gebleven om te herstellen, spoedden zich naar de ziekenhuizen. Daar werden velen van hen enerzijds het slachtoffer van zorginfecties (of ziekenhuisinfecties) en anderzijds van wanpraktijken, bijvoorbeeld doordat zij aan een beademingsapparaat werden gelegd, in plaats van zuurstof via een zuurstofmasker te krijgen. Nogmaals, ter verduidelijking: Covid-19, en dit is de huidige stand van zaken, is een gevaarlijke ziekte, net zoals de seizoensgriep een gevaarlijke ziekte is. En natuurlijk kan Covid-19, net als de seizoensgriep, soms een ernstig klinisch verloop hebben en zullen patiënten soms overlijden. Maar zoals uit autopsies is gebleken, die met name in Duitsland zijn verricht door de forensisch wetenschapper professor Klaus Püschel in Hamburg, zijn de door hem onderzochte sterfgevallen bijna allemaal veroorzaakt door ernstige reeds bestaande aandoeningen, en zijn bijna alle mensen die waren overleden, op zeer hoge leeftijd gestorven, net als in Italië, wat betekent dat zij langer hadden geleefd dan hun gemiddelde levensverwachting.

In dit verband moet ook het volgende worden vermeld: het Duitse RKI - dat is weer het equivalent van het CDC - had aanvankelijk, vreemd genoeg, aanbevolen geen autopsies te verrichten. En er zijn talrijke geloofwaardige berichten dat artsen en ziekenhuizen over de hele wereld geld zouden hebben gekregen om een overledene als slachtoffer van Covid-19 te verklaren in plaats van de ware doodsoorzaak op de overlijdensakte te noteren, bijvoorbeeld een hartaanval of een schotwond. Zonder de autopsies zouden we nooit weten dat de overgrote meerderheid van de vermeende Covid-19 slachtoffers aan totaal andere ziekten waren gestorven, maar niet aan Covid-19. De bewering dat de lockdown nodig was omdat er zoveel verschillende besmettingen waren met SARS-COV-2, en omdat de gezondheidszorg zou worden overweldigd, is om drie redenen onjuist, zoals we hebben geleerd uit de hoorzittingen die we hebben gehouden met de Corona Commissie, en uit andere gegevens die intussen beschikbaar zijn gekomen:

A. De lockdown werd ingesteld toen het virus zich al aan het terugtrekken was. Tegen de tijd dat de lockdown werd ingesteld, waren de vermeende besmettingspercentages al weer gedaald.

B. Er is al bescherming tegen het virus door kruis- of T-cel-immuniteit. Afgezien van het feit dat de bovenvermelde lockdown werd opgelegd toen de besmettingspercentages reeds aan het dalen waren, bestaat er in de algemene bevolking ook kruis- of T-cel-immuniteit tegen de coronavirussen die in elke griep- of influenzagolf voorkomen. Dit is waar, ook al was deze keer een iets andere stam van het coronavirus aan het werk. En dat komt omdat het lichaamseigen immuunsysteem zich elk virus herinnert dat het in het verleden ooit heeft bestreden, en op grond van die ervaring herkent het ook een vermeende nieuwe, maar nog steeds vergelijkbare virusstam van de coronafamilie. Trouwens, dat is hoe de PCR-test werkt voor het opsporen van een infectie uitgevonden door de nu beruchte professor Drosten.

Begin januari van 2020, gebaseerd op deze zeer fundamentele kennis, ontwikkelde de heer Drosten zijn PCR-test, die zogenaamd een infectie met SARS-COV-2 detecteert, zonder ooit het echte Wuhan-virus uit China te hebben gezien, slechts na uit berichten in de sociale media te hebben vernomen dat er in Wuhan iets aan de hand was, begon hij op zijn computer te knutselen aan wat zijn corona PCR-test zou worden. Daarvoor gebruikte hij een oud SARS-virus, in de hoop dat het voldoende zou lijken op de vermeende nieuwe stam van het coronavirus die in Wuhan werd aangetroffen. Vervolgens stuurde hij het resultaat van zijn computergeknutsel naar China om na te gaan of de slachtoffers van het vermeende nieuwe coronavirus positief testten. Dat was het geval.

En dat was voldoende voor de Wereldgezondheidsorganisatie om pandemiealarm te slaan en het wereldwijde gebruik van de Drosten PCR-test aan te bevelen voor het opsporen van infecties met het virus dat nu SARS-COV-2 wordt genoemd. Het advies van Drosten was - dit moet nogmaals worden benadrukt - de enige bron voor de Duitse regering toen zij de lockdown afkondigde, alsmede de regels voor sociale afstand en het verplicht dragen van maskers. En - dit moet ook nogmaals worden benadrukt - Duitsland werd blijkbaar het centrum van bijzonder massale lobbying door de farmaceutische en tech-industrie omdat de wereld, onder verwijzing naar de zogenaamd gedisciplineerde Duitsers, zou moeten doen zoals de Duitsers om de pandemie te overleven.

C. En dit is het belangrijkste deel van ons feitenonderzoek: de PCR-test wordt gebruikt op basis van valse beweringen, NIET op basis van wetenschappelijke feiten met betrekking tot infecties. Inmiddels hebben wij vernomen dat deze PCR-testen, in tegenstelling tot de beweringen van de heren Drosten, Wieler en de WHO, GEEN enkele aanwijzing geven voor een infectie met welk virus dan ook, laat staan een infectie met SARS-COV-2. Niet alleen zijn PCR-tests uitdrukkelijk niet goedgekeurd voor diagnostische doeleinden, zoals terecht wordt opgemerkt op bijsluiters die bij deze tests worden geleverd, en zoals de uitvinder van de PCR-test, Kary Mullis, herhaaldelijk heeft beklemtoond. In plaats daarvan zijn ze gewoon niet in staat om welke ziekte dan ook te diagnosticeren. Dat wil zeggen: in tegenstelling tot de beweringen van Drosten, Wieler en de WHO, die zij sinds de afkondiging van de pandemie hebben gedaan, betekent een positief resultaat van een PCR-test niet dat er sprake is van een infectie. Als iemand positief test, betekent dat NIET dat hij met iets besmet is, laat staan met het besmettelijke SARS-COV-2-virus. Zelfs de Amerikaanse CDC, zelfs deze instelling is het hiermee eens, en ik citeer rechtstreeks uit pagina 38 van een van haar publicaties over het coronavirus en de PCR-tests, gedateerd 13 juli 2020. Het eerste punt zegt:

"Detectie van viraal RNA mag niet wijzen op de aanwezigheid van besmettelijk virus of dat 2019 nCOV [nieuw coronavirus] het oorzakelijke agens is voor klinische symptomen."
Tweede opsomming zegt:
"De prestaties van deze test zijn niet vastgesteld voor het monitoren van de behandeling van 2019 nCOV-infectie."
Derde opsomming zegt: "Deze test kan ziekten veroorzaakt door andere bacteriële of virale pathogenen niet uitsluiten."

Het is nog steeds niet duidelijk of er ooit een wetenschappelijk correcte isolatie van het Wuhan-virus is geweest, zodat niemand precies weet waar we naar zoeken als we testen, vooral omdat dit virus, net als de griepvirussen, snel muteert. De PCR-strijkjes nemen één of twee sequenties van een molecule die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog en daarom in vele cycli moeten worden versterkt om ze zichtbaar te maken.

Alles boven 35 cycli wordt - zoals onder meer door de New York Times is gemeld - als volstrekt onbetrouwbaar en wetenschappelijk niet te verantwoorden beschouwd. De Drosten-test, evenals de door de WHO aanbevolen tests die zijn voorbeeld hebben gevolgd, zijn echter ingesteld op 45 cycli. Kan dat te maken hebben met de wens om zoveel mogelijk positieve resultaten te produceren en zo de basis te leggen voor de valse veronderstelling dat een groot aantal infecties is opgespoord?

De test kan geen onderscheid maken tussen inactieve en reproductieve materie. Dat betekent dat een positief resultaat kan ontstaan doordat de test bijvoorbeeld een stukje overblijfsel, een fragment van een molecuul, detecteert, dat niets anders kan signaleren dan dat het immuunsysteem van de geteste persoon in het verleden de strijd met een verkoudheid heeft gewonnen. Zelfs Drosten zelf verklaarde in 2014 in een interview met een Duits zakenblad, dat was toen over de vermeende opsporing van een infectie met het MERS-virus, naar verluidt met behulp van de PCR-test, dat deze PCR-tests zo hooggevoelig zijn dat zelfs zeer gezonde en niet-besmette mensen positief kunnen testen. In die tijd werd hij zich ook zeer bewust van de krachtige rol van een paniekzaaiende en angstzaaiende media, zoals u zult zien aan het eind van het volgende citaat. Hij zei toen, in dit interview: "Als zo'n ziekteverwekker bijvoorbeeld een dag of wat over het neusslijmvlies van een verpleegster scharrelt zonder dat ze ziek wordt of er iets van merkt, dan is ze plotseling een MERS-geval. Dit zou ook de explosie van het aantal gevallen in Saudi-Arabië kunnen verklaren. Bovendien hebben de media daar er een ongelofelijke sensatie van gemaakt."

Is hij dit vergeten? Of verzwijgt hij dit opzettelijk in de corona-context omdat corona een zeer lucratieve zakelijke mogelijkheid is voor de farmaceutische industrie als geheel? En voor de heer Alford Lund, zijn co-auteur in vele studies en tevens producent van PCR-tests. Het is mijns inziens volstrekt ongeloofwaardig dat hij in 2020 vergeten is wat hij wist over de PCR-tests en in 2014 aan het zakenblad vertelde.

Kortom, deze test kan geen enkele infectie opsporen, in tegenstelling tot alle valse beweringen dat dit wel het geval zou zijn. Voor een infectie, een zogenaamde "warme" infectie, is het nodig dat het virus, of beter gezegd een fragment van een molecuul dat een virus kan zijn, niet zomaar ergens wordt aangetroffen, bijvoorbeeld in de keel van een persoon zonder enige schade aan te richten - dat zou een "koude" infectie zijn. Voor een "warme" infectie moet het virus in de cellen binnendringen, zich daar vermenigvuldigen en symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn of keelpijn. Pas dan is een persoon echt besmet in de zin van een "hete" infectie, want pas dan is een persoon besmettelijk, d.w.z. in staat anderen te besmetten. Tot dan is het volledig onschadelijk voor zowel de gastheer als alle andere mensen waarmee de gastheer in contact komt. Nogmaals, dit betekent dat positieve testresultaten, in tegenstelling tot alle andere beweringen van Drosten, Wieler, of de WHO, niets betekenen met betrekking tot infecties, zoals zelfs de CDC weet, zoals hierboven geciteerd.

Intussen gaan een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers wereldwijd ervan uit dat er nooit een coronapandemie is geweest, maar alleen een PCR-test pandemie. Dit is de conclusie van vele Duitse wetenschappers, zoals de professoren Bhakti, Reiss, Mölling, Hockertz, Walach en vele anderen, waaronder de hierboven genoemde professor John Ioannidis, en de Nobelprijswinnaar, professor Michael Levitt van de Stanford Universiteit.

Het meest recente advies is dat van de eerder genoemde Dr. Mike Yeadon, voormalig Vice-President en Chief Science Officer bij Pfizer, die deze functie 16 jaar lang heeft bekleed. Hij en zijn co-auteurs, allen bekende wetenschappers, publiceerden een wetenschappelijk artikel in september van 2020 en hij schreef een corresponderend tijdschriftartikel op 20 september 2020. Hij en zij stellen onder andere, en ik citeer:

"We baseren ons regeringsbeleid, ons economisch beleid, en het beleid om fundamentele rechten in te perken, vermoedelijk op volledig verkeerde gegevens en veronderstellingen over het coronavirus. Zonder de testresultaten die voortdurend in de media worden gemeld, zou de pandemie voorbij zijn omdat er niets echt gebeurd is. Natuurlijk zijn er een aantal ernstige individuele ziektegevallen, maar die zijn er ook bij elke griepepidemie. In maart en april was er een echte ziektegolf, maar sindsdien is alles weer bij het oude. Alleen de positieve testresultaten stijgen en dalen steeds weer, afhankelijk van hoeveel tests er worden uitgevoerd. Maar de echte ziektegevallen zijn voorbij. Er kan geen sprake zijn van een tweede golf. De vermeende nieuwe stam van het coronavirus is..."

- zo gaat Dr. Yeadon verder -

"... alleen nieuw in die zin dat het een nieuw type is van het al langer bekende coronavirus. Er zijn ten minste vier coronavirussen die endemisch zijn en een aantal van de verkoudheden veroorzaken die wij vaak hebben, vooral in de winter. Zij vertonen alle een opvallende sequentie-overeenkomst met het coronavirus, en omdat het menselijk immuunsysteem de gelijkenis met het nu naar verluidt nieuw ontdekte virus herkent, bestaat er in dit verband al lang een T-celimmuniteit. 30 procent van de bevolking had deze al voordat het zogenaamd nieuwe virus opdook. Voor de zogenaamde kudde-immuniteit is het dus voldoende dat 15 tot 25 procent van de bevolking besmet is met het vermeende nieuwe coronavirus om de verdere verspreiding van het virus tegen te houden. En dit is al lang het geval."
Wat de zo belangrijke PCR-tests betreft, schrijft Yeadon in een stuk getiteld "Lies, Damned Lies, and Health Statistics: The Deadly Danger of False Positives", gedateerd 20 september 2020, en ik citeer:
"De waarschijnlijkheid dat een schijnbaar positief geval een vals-positief is, ligt tussen 89 en 94 procent, oftewel: vrijwel zeker."

Dr. Yeadon, in overeenstemming met de professoren immunologie Kamera uit Duitsland, Kapel uit Nederland, en Cahill uit Ierland, alsmede de microbioloog Dr. Arve uit Oostenrijk, die allen getuigden voor de Duitse Corona Commissie, wijst er uitdrukkelijk op dat een positieve test niet betekent dat er een intact virus is gevonden.

De auteurs leggen uit datgene wat de eigenlijke PCR-testmeting, is - en ik citeer: "eenvoudigweg de aanwezigheid van gedeeltelijke RNA-sequenties aanwezig in het intacte virus, dat een stukje dood virus zou kunnen zijn, dat de proefpersoon niet ziek kan maken, en niet kan worden overgedragen, en niemand anders ziek kan maken."

Vanwege de volstrekte ongeschiktheid van de test voor het opsporen van besmettelijke ziekten - er wordt positief getest bij geiten, schapen, papaja's en zelfs kippenvleugels - schrijft Oxford professor Carl Heneghan, directeur van het Centre for Evidence-Based Medicine, dat het Covid-virus nooit zou verdwijnen als deze testpraktijk zou worden voortgezet, maar altijd ten onrechte zou worden opgespoord in veel van wat wordt getest. Lockdowns werken niet, zoals Yeadon en zijn collega's hebben ontdekt. Zweden, met zijn laissez-faire-aanpak, en Groot-Brittannië, met zijn strenge lockdown, bijvoorbeeld, hebben volledig vergelijkbare ziekte- en sterftestatistieken. Hetzelfde werd vastgesteld door Amerikaanse wetenschappers met betrekking tot de verschillende Amerikaanse staten. Het maakt geen verschil voor de incidentie van ziekte, of een staat nu een lockdown toepast of niet.

Met betrekking tot de nu beruchte Imperial College of London's Professor, Neil Ferguson, en zijn volledig valse computermodellen die waarschuwen voor miljoenen doden, zegt hij dat - en ik citeer: "Geen enkele serieuze wetenschapper geeft enige geldigheid aan Ferguson's model." Hij wijst er met nauwelijks bedekte minachting op, ik citeer opnieuw: "Het is belangrijk dat u weet, dat de meeste wetenschappers niet accepteren dat het... - Ferguson's model - "ook maar een klein beetje juist was. Maar de regering is nog steeds verknocht aan het model." Ferguson voorspelde 40 duizend coronadoden in Zweden tegen mei en 100 duizend tegen juni, maar het bleef bij 5800, wat volgens de Zweedse autoriteiten overeenkomt met een milde griep. Als de PCR-tests niet waren gebruikt als diagnostisch hulpmiddel voor coronabesmettingen, zou er geen pandemie zijn en zouden er geen lockdowns zijn, maar zou alles zijn opgevat als slechts een middelmatige of lichte griepgolf, zo concluderen deze wetenschappers. Dr. Yeadon in zijn stuk, "Lies, Damned Lies, and Health Statistics: The Deadly Danger of False Positives, schrijft: "Deze test is fataal gebrekkig en moet onmiddellijk worden teruggetrokken en nooit meer worden gebruikt in deze setting, tenzij wordt aangetoond dat hij is gerepareerd." En aan het eind van dat artikel: "Ik heb uitgelegd hoe een hopeloos slecht presterende diagnostische test werd, en nog steeds wordt gebruikt, niet voor de diagnose van een ziekte, maar alleen om angst te zaaien".

Laten we nu eens kijken naar de huidige werkelijke situatie met betrekking tot de ernstige schade veroorzaakt door de lockdowns en andere maatregelen. Onlangs is een ander gedetailleerd document uitgelekt, geschreven door een Duitse ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de risicobeoordeling en de bescherming van de bevolking tegen risico's. Het wordt nu het "vals alarm"-document genoemd. Dit document komt tot de conclusie dat er niet voldoende bewijs was en is voor ernstige gezondheidsrisico's voor de bevolking, zoals beweerd door Drosten, Wieler en de WHO, maar - zo zegt de auteur - er is zeer veel bewijs dat de coronamaatregelen gigantische gezondheids- en economische schade aan de bevolking toebrengen, die hij vervolgens in dit artikel uitvoerig beschrijft. Dit, zo concludeert hij, zal leiden tot zeer hoge schadeclaims, waarvoor de overheid verantwoordelijk zal worden gesteld. Dit is nu werkelijkheid geworden, maar de auteur van de paper is geschorst.

Steeds meer wetenschappers, maar ook juristen, zien in dat door de bewuste paniekzaaierij, en de door deze paniek mogelijk gemaakte coronamaatregelen, de democratie groot gevaar loopt te worden vervangen door fascistische totalitaire modellen. Zoals ik hierboven reeds heb vermeld, worden in Australië mensen die de maskers, die volgens steeds meer studies gevaarlijk zijn voor de gezondheid, niet dragen, of die ze zogenaamd niet correct dragen, gearresteerd, in de boeien geslagen en in de gevangenis gegooid. Op de Filippijnen lopen zij het risico te worden neergeschoten, maar zelfs in Duitsland en in andere voorheen beschaafde landen worden kinderen bij hun ouders weggehaald als zij zich niet houden aan de quarantainevoorschriften, de afstandsregels en de voorschriften inzake het dragen van maskers. Volgens psychologen en psychotherapeuten die voor de Corona-commissie hebben getuigd, worden kinderen massaal getraumatiseerd, waarbij de ergste psychologische gevolgen op middellange en lange termijn nog te verwachten zijn. Alleen al in Duitsland zullen naar verwachting in het najaar meer faillissementen toeslaan in het midden- en kleinbedrijf, dat de ruggengraat van de economie vormt. Dit zal resulteren in onberekenbare belastingverliezen en onberekenbaar hoge en langdurige overdrachten van sociale-zekerheidsgeld voor - onder andere - werkloosheidsuitkeringen.

Aangezien intussen vrijwel iedereen begint in te zien wat de volledige verwoestende gevolgen zijn van de volledig ongegronde coronamaatregelen, zal ik hier niet verder op ingaan.

Ik zal u nu een samenvatting geven van de juridische gevolgen. Het moeilijkste deel van het werk van een advocaat is altijd het vaststellen van de ware feiten, niet de toepassing van de wettelijke regels op deze feiten. Helaas leert een Duitse advocaat dit niet op de rechtenfaculteit, maar zijn Anglo-Amerikaanse collega's krijgen hiervoor wel de nodige opleiding op hun rechtenfaculteiten. En waarschijnlijk om deze reden, maar ook vanwege de veel uitgesprokener onafhankelijkheid van de Anglo-Amerikaanse rechterlijke macht, is het Anglo-Amerikaanse bewijsrecht in de praktijk veel effectiever dan het Duitse. Een rechter kan een rechtsgeschil alleen correct beslechten als hij vooraf de feiten correct heeft vastgesteld, wat niet mogelijk is zonder naar al het bewijsmateriaal te kijken. En daarom is het bewijsrecht zo belangrijk. Op basis van de hierboven samengevatte feiten, met name die welke zijn vastgesteld met behulp van de werkzaamheden van de Duitse Corona-commissie, is de juridische beoordeling eigenlijk eenvoudig. Het is eenvoudig voor alle beschaafde rechtssystemen, ongeacht of deze rechtssystemen gebaseerd zijn op het burgerlijk recht, dat het Romeins recht meer volgt, dan wel op het Anglo-Amerikaanse gewoonterecht, dat slechts losjes verbonden is met het Romeins recht.

Laten we eerst eens kijken naar de ongrondwettelijkheid van de maatregelen. Een aantal Duitse hoogleraren in de rechtsgeleerdheid, onder wie de professoren Kingreen, Morswig, Jungbluth en Vosgerau, hebben in schriftelijke deskundigenadviezen of in interviews, in overeenstemming met de ernstige twijfels die de voormalige president van het federale constitutionele hof heeft geuit met betrekking tot de grondwettigheid van de coronamaatregelen, verklaard dat deze maatregelen - de coronamaatregelen - geen toereikende feitelijke basis hebben, en ook geen toereikende rechtsgrondslag, en derhalve ongrondwettig zijn en onmiddellijk moeten worden ingetrokken. Zeer onlangs heeft een rechter, Thorsten Schleif is zijn naam, publiekelijk verklaard dat de Duitse rechterlijke macht, net als het grote publiek, zo in paniek is geraakt dat zij niet langer in staat is om recht te spreken. Hij zegt dat de rechtbanken - en ik citeer - "al te snel dwangmaatregelen hebben doorgedrukt die voor miljoenen mensen in heel Duitsland een massale opschorting van hun grondwettelijke rechten betekenen". Hij wijst erop dat de Duitse burgers - ik citeer opnieuw - "momenteel de ernstigste aantasting van hun grondwettelijke rechten sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949 meemaken". Om de coronapandemie in te dammen hebben de federale en deelstaatregeringen, zegt hij, massaal ingegrepen en deels het voortbestaan van het land bedreigd zoals dat wordt gewaarborgd door de grondwettelijke rechten van het volk.

Hoe zit het met fraude, het opzettelijk toebrengen van schade en misdaden tegen de menselijkheid? Op grond van de regels van het strafrecht kan het beweren van valse feiten betreffende de PCR-tests of het opzettelijk geven van een verkeerde voorstelling van zaken, zoals de heren Drosten, Wieler en de WHO hebben gedaan, alleen worden beoordeeld als fraude. Op grond van de regels van het burgerlijk recht inzake onrechtmatige daad vertaalt zich dit in het opzettelijk toebrengen van schade. De Duitse hoogleraar burgerlijk recht, Martin Schwab, ondersteunt deze vaststelling in openbare interviews. In een omvangrijk juridisch advies van ongeveer 180 bladzijden heeft hij zich in de materie verdiept zoals geen enkele andere rechtsgeleerde tot dusver heeft gedaan, en met name een gedetailleerd verslag gegeven van het volslagen falen van de mainstream media om over de ware toedracht van deze zogenaamde pandemie te berichten. De heren Drosten, Wieler en Tedros van de WHO wisten allen, op basis van hun eigen expertise of de expertise van hun instellingen, dat de PCR-tests geen informatie kunnen verschaffen over besmettingen, maar beweerden keer op keer tegenover het grote publiek dat zij dat wel kunnen, waarbij hun tegenhangers over de hele wereld dit herhaalden. En zij wisten en accepteerden allemaal dat de regeringen van de wereld op basis van hun aanbevelingen zouden besluiten tot lockdowns, regels voor sociale distantie en het verplicht dragen van maskers, waarbij dit laatste een zeer ernstig gevaar voor de gezondheid betekent, zoals steeds meer onafhankelijke studies en verklaringen van deskundigen aantonen. Volgens de regels van het burgerlijk recht inzake onrechtmatige daad hebben allen die schade hebben geleden door deze door PCR-tests veroorzaakte lockdowns recht op een volledige vergoeding van hun verliezen. Er bestaat met name een verplichting tot schadevergoeding, dat wil zeggen een verplichting tot vergoeding van de winstderving die ondernemingen en zelfstandigen hebben geleden als gevolg van de lockdown en andere maatregelen.

Intussen hebben de anti-coronamaatregelen echter zo'n verwoestende schade aan de gezondheid en de economie van de wereldbevolking toegebracht, en doen zij dat nog steeds, dat de misdaden van de heren Drosten, Wieler en de WHO juridisch moeten worden gekwalificeerd als feitelijke misdaden tegen de menselijkheid, zoals omschreven in artikel 7 van het Internationaal Wetboek van Strafrecht.

Hoe kunnen we iets doen? Wat kunnen we doen? Welnu, de class action is de beste weg naar schadevergoeding en naar politieke consequenties. De zogenaamde "class action lawsuit" is gebaseerd op het Engelse recht en bestaat vandaag in de VS en in Canada. Het stelt een rechtbank in staat om op verzoek van een eiser toe te staan dat een klacht tot schadevergoeding wordt berecht als een class action lawsuit indien:

1. Als gevolg van een schadeveroorzakende gebeurtenis ...
2. Een groot aantal mensen hetzelfde soort schade lijdt.

Anders geformuleerd, een rechter kan een collectieve actie toestaan indien gemeenschappelijke rechtsvragen en feitelijke elementen het essentiële onderdeel van de rechtszaak vormen. In dit geval draaien de gemeenschappelijke rechtsvragen en feiten om de wereldwijde uitsluiting op basis van PCR-tests en de gevolgen daarvan. Net zoals de personenauto's met dieselmotor van VW functionerende producten waren, maar defect waren door een zogenaamd "defeat device" omdat zij niet voldeden aan de emissienormen, zo zijn ook de PCR-tests - die in andere omstandigheden perfect goede producten zijn - defecte producten wanneer het gaat om de diagnose van infecties. Indien nu een Amerikaans of Canadees bedrijf of een Amerikaans of Canadees individu besluit deze personen in de Verenigde Staten of Canada aan te klagen voor schadevergoeding, dan kan de rechtbank die dit geschil moet beslechten, op verzoek toestaan dat deze klacht wordt behandeld als een "class action lawsuit".

Indien dit gebeurt, zullen alle getroffen partijen wereldwijd hiervan in kennis worden gesteld door middel van publicaties in de reguliere media en zullen zij dus de gelegenheid hebben om zich binnen een bepaalde, door de rechter vast te stellen termijn bij deze "class action" aan te sluiten. Benadrukt moet worden dat niemand zich bij de groepsactie hoeft aan te sluiten, maar dat iedere benadeelde zich bij de groep kan aansluiten.

Het voordeel van de groepsactie is dat er slechts één proces nodig is, namelijk de berechting van de klacht van een representatieve eiser die is getroffen op een wijze die kenmerkend is voor alle anderen in de groep. Dit is ten eerste goedkoper, en ten tweede sneller dan honderdduizenden of meer individuele rechtszaken. En ten derde is het minder belastend voor de rechtbanken. Ten vierde kunnen de beschuldigingen in de regel veel nauwkeuriger worden onderzocht dan mogelijk zou zijn in de context van honderdduizenden, of meer of wat nog waarschijnlijker is in deze coronasetting, zelfs miljoenen individuele rechtszaken.

In het bijzonder is het gevestigde en beproefde Anglo-Amerikaanse bewijsrecht, met zijn pre-trial discovery, van toepassing. Dit vereist dat al het bewijsmateriaal dat relevant is voor de vaststelling van het rechtsgeding op tafel wordt gelegd. In tegenstelling tot de typische situatie in Duitse rechtszaken met een structureel onevenwicht, d.w.z. rechtszaken waarbij enerzijds een consument en anderzijds een machtig bedrijf betrokken is, is het achterhouden of zelfs vernietigen van bewijsmateriaal niet zonder gevolgen; integendeel, de partij die bewijsmateriaal achterhoudt of zelfs vernietigt, verliest de zaak op grond van deze bewijsregels.

Hier in Duitsland heeft een groep onrechtmatige daad advocaten zich verenigd om hun cliënten te helpen bij de terugvordering van schade. Zij hebben alle relevante informatie en formulieren ter beschikking gesteld van Duitse eisers, zowel om te ramen hoeveel schade zij hebben geleden als om zich aan te sluiten bij de groep of class van eisers die zich later zullen aansluiten bij de class action wanneer deze in Canada of de VS wordt aangespannen. Aanvankelijk had deze groep advocaten overwogen om ook de schadeclaims van andere, niet-Duitse eisers te verzamelen en te beheren, maar dit bleek onbeheersbaar te zijn.

Via een internationaal netwerk van advocaten, dat met de dag groter wordt, verstrekt de Duitse groep advocaten aan al hun collega's in alle andere landen gratis alle relevante informatie, met inbegrip van adviezen van deskundigen en getuigenverklaringen van deskundigen die aantonen dat de PCR-tests geen infecties kunnen opsporen. En zij verstrekken hun ook alle relevante informatie over de wijze waarop zij de schadeclaims van hun cliënten kunnen voorbereiden en bundelen, zodat ook zij de schadeclaims van hun cliënten kunnen indienen, hetzij bij de rechtbanken van hun land van herkomst, hetzij in het kader van de groepsactie, zoals hierboven uiteengezet.

Deze schandalige Corona-feiten, die voornamelijk door de Corona-commissie zijn verzameld en hierboven zijn samengevat, zijn dezelfde feiten waarvan weldra zal worden bewezen dat zij waar zijn, hetzij in een rechtbank, hetzij in vele rechtbanken over de hele wereld.

Dit zijn de feiten die de maskers zullen afrukken van de gezichten van allen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden. Aan de politici die deze corrupte mensen geloven, worden deze feiten hierbij aangeboden als een reddingslijn die u kan helpen uw koers bij te stellen, en de langverwachte openbare wetenschappelijke discussie op gang te brengen, en niet ten onder te gaan met deze charlatans en misdadigers.

Bron: aeginagreece.com