www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tirannie - niet teruggekeerd naar normaal

Hallo, mijn naam is Gal,

()

Ik ben een Israëlisch burger, en ik wil deze dringende boodschap aan de wereld overbrengen: in tegenstelling tot wat u wordt verteld, is Israël op geen enkele manier "teruggekeerd naar normaal"

Bovendien, ondanks de wens om een setting te creëren alsof er hier een volledige en normale routine zou zijn - heeft het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid JUIST VANDAAG AANBEVOLEN om de afkondiging van een "STAAT VAN NOODGEVALLEN" in Israël uit te breiden waarop dwang, schending van grondrechten, ernstige discriminatie onder een "groen merkteken (een pasje, GP)", langdurige sluiting (van ongeveer 5 maanden in totaal) en een heleboel ondemocratische en niet "routinematige" beperkingen berusten.

Als de situatie in Israël "dankzij het verbazingwekkende succes van de vaccins weer normaal was geworden", zou de "noodtoestand" niet zijn blijven bestaan. In feite is er sinds het begin van het "vaccinatieproject" alleen maar meer intimidatie gekomen en in veel opzichten - ook al is de sluiting opgeheven - veel meer dwang.

Wij leven onder toenemende dwang, discriminatie, markering en verdeling in twee burgerlijke samenlevingen - volgens het "groene merkteken (pas)". Basisactiviteiten zoals werk, onderwijs, gezondheid en recreatie - zijn een luxe geworden voor alleen gevaccineerde mensen. En zelfs dan nog - tijdelijk.

Slechts enkele plaatsen laten toe om een negatieve test voor te leggen aan de COVID - elke 72 uur (!) - de goedkeuringsuitvoer geeft soms een uitvoer van alle medische tests die je gedaan hebt, onlangs werd aangekondigd dat burgers die hiervoor gekozen hebben, zullen moeten betalen voor de tests.

Gisteren, op hetzelfde moment als de valse publicatie dat "alle beperkingen uit de onderwijssystemen zijn verwijderd" - kondigde de minister van Onderwijs aan dat ouders de school of kleuterschool van hun kinderen alleen mogen betreden op vertoon van een "GP".

Een groene pas zal ook nodig zijn voor het bijwonen van afstudeerfeesten of uitstapjes en meer.

Wij geloven (ikzelf als advocaat en velen meer zoals ik) - dat deze aankondiging waarschijnlijk geen wettelijke basis heeft, en geen gezag heeft - maar de Staat Israël is niet langer een gezagsgetrouwe democratie.

De richtlijn is al geïmplementeerd en het rechtssysteem biedt geen effectieve oplossing om dit gedrag te stoppen. Er is geen functionerende regering, of Knesset, en er zijn geen parlementaire commissies om dit te stoppen. Wij zijn ontvoerd naar de dictatuur.

Mijn boodschap is simpel: of het vaccin is effectief - en dan moeten alle beperkingen uit ons leven verdwijnen. Of het is niet effectief - en dan is er geen rechtvaardiging voor de beperkingen die er van afhangen (van het groene merkteken). Er zijn geen twee mogelijkheden.

Aangezien we ons nu in een land bevinden dat ongekende dwangmaatregelen toepast - zult u deze boodschap niet in de officiële media horen. Help ons alstublieft om dit door te geven aan de burgers.

Tenslotte ben ik van mening dat Israël het "proefproject" is dat als voorbeeld en "rechtvaardiging" moet dienen voor de hele wereld. Als zij het grote publiek ervan overtuigen dat er hier "succes" is, zal het over de hele wereld worden gedaan en dan zal het voor ons allemaal nog erger worden.

Bron: Buzz Chronicles