www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een andere kant van het Covid-vaccin-argument

Door Chava Stein - 28 april 2021

()

Het hoofdartikel van Kehila News van vorige week was getiteld: "Messiasbelijdende leider ontmaskert nepnieuws over het vaccin."

Hoewel de titel misschien pakkend is en "hit"-waardig, is het zeker voorbarig om te beweren dat "nepnieuws" is ontmaskerd, gezien het feit dat er nog zoveel is dat we nog moeten ontdekken over de oorsprong van dit virus, evenals de behandeling, vatbaarheid, lange termijn effecten en nog zoveel meer. Voor elke arts die vol vertrouwen de werkzaamheid en veiligheid van het Covid-vaccin verklaart, is er een even groot aantal artsen dat vol vertrouwen heeft verklaard dat wat door Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson and Johnson is ontwikkeld, geen vaccin is en dat het ook niet zeker is dat het de virusoverdracht zal stoppen. Veel van deze artsen hebben ook gewaarschuwd voor een daardoor verzwakkend immuunsysteem, dat waarschijnlijk de oorzaak zal kunnen zijn van auto-immuunziekten of andere ernstige gezondheidscomplicaties, waardoor iemands leven zou kunnen worden verkort.

Wat zeker is, is dat het gewoon te vroeg is om iets te zeggen. Wat niet te vroeg is om te zeggen, is de overdreven reactie van regeringen, leiders en zelfs individuen die, hoewel ze veel minder weten dan artsen, in veel gevallen verhitte discussies hebben gevoerd met familie en goede vrienden die het niet met hen eens zijn - en dat alles over een virus dat een raadsel blijft voor zelfs de meest vooraanstaande deskundigen op hun gebied, die ons nog alle definitieve details moeten vertellen waarvan iedereen het er uiteindelijk over eens zal zijn dat ze onweerlegbaar zijn.

Wat ook nog niet te vroeg is om te vertellen, is dat het leven, zoals wij dat kennen, begin 2020 tot stilstand is gekomen en nog niet volledig is teruggekeerd naar de routine waarvan wij allen ooit genoten. Toen alles hermetisch werd afgesloten, gebeurde dat ook met onze vrijheden. Voor de meesten van ons waren boodschappen doen en een uurtje sporten een hoogtepunt van de dag. Omdat we vrienden en familie niet meer konden zien, veranderden we in teruggetrokken zombies die zich afvroegen wanneer we eindelijk het leven weer konden oppakken.

Na bijna een jaar van dit soort extreme ontberingen en verlies van vrijheden is het geen wonder dat zoveel mensen meer dan enthousiast waren om een vaccin te nemen dat beloofde dat alle vrijheden dan snel zouden terugkeren zodra die twee prikken waren toegediend, wat je uiteindelijk het recht zou geven op een "groen paspoort", de felbegeerde prijs voor vrijheid. Na een leven als gevangenen zouden de meeste mensen er alles voor over hebben om hun leven terug te krijgen, dus het is echt begrijpelijk waarom, tenminste hier in Israël, 5,3 miljoen burgers vrolijk hun mouwen opstroopten om deel te nemen aan Pfizer's onderzoeksmissie om de werkzaamheid, veiligheid en zelfs de gevaren op lange termijn te bekijken van hun inderhaast geproduceerde vaccin, waarover zij zelf nog veel gegevens misten. Dit zijn de dingen die we wel zeker weten.

Laten we dus de "fake news" beweringen van Ron Cantor van vorige week onderzoeken, waarvan hij gelooft dat Avner Boskey verantwoordelijk was voor het blootleggen ervan in zijn artikel dat gepubliceerd werd in de Engelse Israel Today [in het mei-nummer. pag.25] en op de website van Kehila News. Boskey's oorspronkelijke artikel begint met te stellen dat "'nieuws' dat uit een klein deel van Israëls Messiaanse gemeenschap komt, gevuld is met bittere en apocalyptische voorspellingen over de 'ware' aard van de inspanningen van de natie om zoveel mogelijk Israëli's in te enten." Vervolgens legt hij een verband met deze individuen door te verwijzen naar "samenzweringstheorieën en video's die de wereld rondgaan en die zijn bestempeld als 'duivels', 'kwaadaardig' en vergelijkbaar met de nazi-holocaust. "Tenslotte probeert hij zowel de Schrift, de argumenten van gerespecteerde denkers van vandaag en de positieve reactie van het grote publiek te gebruiken om zijn bewering te staven dat om ook maar iets minder te geloven dan zijn eigen perceptie van dit vaccin en de altruïstische inspanningen van de regering, ofwel nepnieuws is, het ontmaskeren waard, of de overpeinzingen van een ketters segment van het lichaam van de gelovigen in Israël die publieke berisping en veronachtzaming verdienen.

In werkelijkheid is er geen manier om te weten wie gelijk heeft. Het is waar dat vele schokkende video's en waarschuwingen over de hele wereld de ronde hebben gedaan, maar dat maakt ze niet noodzakelijk verkeerd of misleidend. Een opfrissende blik in het boek Openbaring, dat velen van ons in deze tijd dringend nodig vonden om te lezen, klinkt niet minder bizar, schokkend en vol van samenzweringstheorieën dan alles wat we het afgelopen jaar hebben gehoord.

Gezien het feit dat velen van ons geloven dat het einde der dagen, waarover in de Schriften wordt gesproken, snel nadert, lijkt niets te veel fantasie om te geloven, dus terwijl de schrijver alles in het werk stelt om bepaalde gelovigen in diskrediet te brengen en hen te distantiëren van het lichaam in het algemeen, kan hij op dit moment op geen enkele manier nauwkeurig weten of hun voorspellingen of stellingen juist zijn.

Het is vermeldenswaard dat vele Israëlische niet-gelovigen er evenzeer van overtuigd zijn dat er iets slechts aan de hand is, en dat het niet ondenkbaar is dat dit virus eigenlijk vooraf gepland was om "De Grote Reset" te vergemakkelijken, "dat is de start van een één-wereld regering die in wezen een enorme machtsgreep zal zijn en een poging om de activiteiten en bewegingen van ieder mens op aarde volledig te controleren, dus waarom een paar eenzame Messiaanse gelovigen aanhalen die een beetje sceptisch en op hun hoede zijn voor de hardhandigheid van de regering die al de activiteiten en vrijheden heeft beperkt van degenen die ervoor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren?

Of je nu tegen het gebruik van Holocaust-gelijkenissen en vergelijkingen met andere gebeurtenissen bent of niet, het valt niet te ontkennen dat het verlies van vrijheden in die tijd een voorloper was van veel grotere ingrepen in het leven van een bepaald deel van de bevolking dat minder gewenst werd geacht, zij het om andere redenen.

Wat betreft het argument dat Boskey gebruikt en dat Israëlische leiders die "het vaccin hebben genomen" samen met 80% van de volwassen bevolking die ervoor heeft gekozen zich te laten vaccineren als onweerlegbaar bewijs aanvoert dat zij het niet allemaal bij het verkeerde eind kunnen hebben, is de vraag - hoeveel van die mensen hebben eigenlijk de overeenkomst van Pfizer met de staat Israël gelezen? Hoeveel mensen weten dat Pfizer zelf van plan is de gegevens te gebruiken die aan het bedrijf zijn verstrekt door Israëlische gezondheidswerkers om meer te weten te komen over deze nieuwe mRNA gentherapie die, in tegenstelling tot conventionele vaccins, geen immuniteit verschaft maar uw lichaam leert te reageren op een manier die uw eigen natuurlijke immuunsysteem niet zou doen.

Voorstanders van het Covid-vaccin zijn er niet alleen van overtuigd dat dit een einde zal maken aan de plaag die wij het afgelopen jaar hebben moeten doorstaan, en dat is hun goed recht, maar om de een of andere onbekende reden willen zij niet dat een andere kant wordt gehoord. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, zullen zij hun uiterste best doen om degenen die een ander standpunt naar voren brengen, in diskrediet te brengen, een slechte reputatie geven of zelfs te schande te maken. Hoewel dit onder ongelovigen te verwachten is, is het geen aanvaardbare of godvruchtige manier voor het lichaam van gelovigen om zich tegenover elkaar te gedragen. In feite is de hele reden waarom veel denominaties en stijlen van aanbidding bestaan, het tegemoetkomen aan verschillende standpunten en meningen, vooral over onderwerpen die, in het beste geval, speculatief zijn, en niet vaststaan, of volledig begrepen worden. Waarom zou dit anders zijn?

Is er iemand die er 100% zeker van is dat deze vaccins geen schade toebrengen aan het immuunsysteem? Zo ja, waar is het bewijs voor wat er wel of niet zal gebeuren als gevolg van een nieuwe therapie die nog niet eens de drempel van een volledig jaar heeft overschreden? Is er iemand bereid zijn leven te riskeren voor een nog niet volledig begrepen virus of een behandeling die zich nog in een proefstadium bevindt? Eén ding is zeker: alle vaccinproducenten waren niet bereid hun levenswerk en hun reputatie op het spel te zetten voor hun eigen producten, aangezien zij vanaf het allereerste begin hebben gestreefd naar volledige juridische immuniteit om te voorkomen dat zij zouden worden aangeklaagd als gevolg van ernstige bijwerkingen. Als zij zo zeker waren van hun producten, waarom zouden zij dan dat soort afscherming nodig hebben? Het is vermeldenswaard dat regeringen die het vaccin toedienen ook immuniteit genieten tegen gerechtelijke acties tegen hen. Dit zijn verontrustende en merkwaardige signalen die alleen nog maar meer vragen en vermoedens doen rijzen.

Voor degenen die bereid zijn om vragen te stellen met een gezond verstand en een afwachtende houding aannemen, is de jury er nog niet uit - zoals ze zeggen. Kortom, de nepnieuwsclaim is op zichzelf nepnieuws. Misschien wil iedereen nog even wachten, want zoals de cliffhangers graag zeggen... wordt vervolgd.

Bron: Another Side of the Covid Vaccine Argument » Kehila News Israel