www.wimjongman.nl

(homepagina)


De misdadige WHO blaast haar eigen dekmantel op: de nep-PCR-test

()

31 december 2020 - door Jon Rappoport

Begin 2020 heeft de WHO een PCR-test voor "SARS-CoV-2" geaccepteerd die is ontworpen zonder het virus te kennen. Toch is de test bedoeld om ... het onbekende virus op te sporen. Dit is bewijs van diepe criminele bedoelingen. [1]

Maar vanaf 14 december 2020 heeft de WHO een correctie doorgevoerd [2]. Daarmee blaast ze haar eigen dekmantel op. Waarom?

Twee redenen. Enorme aantallen mensen hebben de PCR-testfraude ontdekt. En door een correctie maakt de WHO de weg vrij voor "dalende COVID-gevallencijfers" - waardoor het nieuwe vaccin een daverend succes wordt. Ik heb deze ontwikkeling voorspeld. [3] [4]

Een kort overzicht. De PCR-test (een complete fraude om verschillende redenen) wordt uitgevoerd in "cycli". Elke cyclus is een gigantische vergroting van een klein deel van het uitstrijkje van de patiënt.

Zoals ik heb gemeld, beweert zelfs Tony Fauci heel rustig dat als de PCR wordt uitgevoerd in 35 cycli of hoger, het zinloos is. [5] [6]

Elk positief resultaat dat wijst op een "infectie met het virus" wat met 35 cycli of meer voorkomt, is zinloos.

Maar, zoals ik ook heb aangegeven, raden volksgezondheidsinstanties aan om de PCR-test uit te voeren met maximaal 40 cycli. Daarom voldoen de laboratoria aan die eisen.

Daarom zijn de miljoenen en miljoenen PCR-testresultaten van de afgelopen negen maanden, die wijzen op een "infectie", een grote leugen.

Daarom zijn de COVID-zaak getallen een grote leugen, en de lockdowns, die gebaseerd zijn op die getallen, zijn absurd, krankzinnig, crimineel en roofzuchtig.

Nu komt de WHO terug op zijn standpunt over hoe de PCR-test moet worden uitgevoerd, om de redenen die ik hierboven heb genoemd.

Het WHO-document is getiteld "WHO Information Notice for IVD Users/Nucleic Acid Testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2". [2]

Hier zijn de citaten. De taal is wollig, opzettelijk verwarrend, voorzichtig en steriel. Toch zien we de intentie om het aantal testcycli te verlagen.

"Gebruikers van RT-PCR-reagentia moeten de IFU [Informatie voor gebruik] zorgvuldig lezen om te bepalen of handmatige aanpassing van de PCR-positiviteitsdrempel wel nodig is om rekening te houden met eventuele achtergrondruis die ertoe zou kunnen leiden dat een proefstuk met een resultaat van een hoge cyclusdrempel (Ct) als een positief resultaat wordt geïnterpreteerd".

Vertaling: Het gebruik van te veel testcycli - oftewel "high cycle threshold (Ct)-waarde" - heeft ertoe geleid dat patiënten te horen krijgen dat ze geïnfecteerd zijn, wat een leugen is.

"In sommige gevallen zal de IFU verklaren dat de uitslag handmatig moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat monsters met hoge Ct-waarden niet ten onrechte aan SARS-CoV-2 worden toegewezen als gevolg van achtergrondruis".

Vertaling: Het uitvoeren van de test met een hoog aantal cycli levert "achtergrondruis" - oftewel een vals positief resultaat op. De patiënt krijgt te horen dat hij geïnfecteerd is, maar dat is niet het geval.

"Het ontwerpprincipe van RT-PCR betekent dat voor patiënten met een hoog niveau van circulerend virus (virusbelasting) relatief weinig cycli nodig zullen zijn om het virus op te sporen en dat de Ct-waarde dus laag zal zijn. Omgekeerd betekent het dat wanneer specimen een hoge Ct-waarde teruggeven, er vele cycli nodig zijn om het virus op te sporen. In sommige omstandigheden is het onderscheid tussen achtergrondruis en de werkelijke aanwezigheid van het doelwitvirus moeilijk vast te stellen.

Vertaling: Wanneer de test met een hoog aantal cycli wordt uitgevoerd, kunnen we het verschil tussen "irrelevant" en "betekenisvol" niet meer zien.

Een openhartige en eerlijke vertaling van de WHO-boodschap: "We veranderen de manier waarop we de PCR-tests doen. We voerden ze uit met een te hoog aantal cycli en kregen miljoenen valse positieven, en die getallen werden ingezet om de lockdowns te rechtvaardigen, maar nu gaan we over op een lager aantal cycli. Deze verandering, op zich, zal resulteren in minder positieve resultaten, minder getallen, waardoor het vaccin er ZEER GOED uit zal zien".

De WHO is nog steeds gek, nog steeds crimineel, maar niet helemaal dom. Ze weten wat ze doen en waarom.

Bronnen:

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/25/you-thought-the-pcr-test-detects-an-actual-virus-wrong/

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/22/how-cdc-will-fake-effects-of-covid-vaccine-make-it-look-like-success/

https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/13/how-theyll-fake-the-success-of-the-covid-vaccine/

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/03/lockdowns-are-based-on-fraud-open-letter-to-people-who-want-freedom/

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/08/florida-forces-labs-to-report-number-of-pcr-test-cycles/

Bron: The criminal WHO blows its own cover: fake PCR test « Jon Rappoport's Blog