www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Supermaan verschijnt op Purim, en dan komt Pesach: "Een Teken dat de aanstaande terugkeer van de Davidische dynastie signaleert.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 4 maart 2020

( )

Hashem maakte de twee grote lichten, het grotere licht om de dag te domineren en het mindere licht om in de nacht te domineren, en de sterren." Genesis 1:16 (De Israëlische Bijbel™)

De eerste Supermaan van 2020 zal op maandagavond verschijnen als het feest van Purim eindigt en de tweede dag, die als Shushan Purim wordt aangeduid, begint.

Een Supermaan treedt op als de volle maan samenvalt met het perigeum - de dichtstbijzijnde afstand waarbij de Maan in zijn elliptische baan naar de Aarde komt - wat resulteert in een groter dan gebruikelijke schijnbare grootte van de maanschijf, gezien vanaf de Aarde. Een volle maan bij het perigeum lijkt ongeveer 14% groter in diameter op het hoogste punt en lijkt tot 30% helderder. De supermaan verschijnt meestal 3-4 keer per jaar.

De feestdag van Purim was ingesteld op de 14e dag van de Hebreeuwse maand Adar. Volgens het boek van Esther vierden de Joden die in Shoeshan woonden Purim op de 15e van Adar. Deze twee datums werden voor altijd vastgelegd.

De wijzen stelden deze regel vast voor andere steden die vergelijkbaar waren met Shoeshan, dat wil zeggen, ommuurde steden die bestonden toen Jozua Israël binnenkwam na de Exodus uit Egypte. Samen met Shoeshan (die zich in het hedendaagse zuidwesten van Iran bevindt) omvat dit ook Jeruzalem, Jericho en, volgens sommige opvattingen, Jaffa en Tiberias.

Purim valt ook samen met de lente-equinox als de Zon de hemelevenaar - de denkbeeldige lijn aan de hemel boven de evenaar van de Aarde - van het zuiden naar het noorden kruist. Bij dit gebeuren zijn de dag en de nacht overal op Aarde elk ongeveer 12 uur lang.

Amerikanen geven traditioneel namen aan astrale gebeurtenissen die gebaseerd zijn op indiaanse tradities en die de seizoenen volgen op basis van maancyclussen. Volgens de Farmer's Almanak is een van de meest populaire namen voor de volle maan in maart de "Volle Worm Maan", want als het weer opwarmt en de grond zachter wordt, beginnen er regenwormen te verschijnen, wat de Indianen als een teken van het begin van de lente markeerden.

De Shoeshan Purim Supermaan zal worden gevolgd door nog twee in opeenvolgende maanden: de tweede zal op woensdag 8 april zijn en de derde op donderdag 7 mei. De volgende Supermaan is in de ochtend van 17 september, die komt als Rosh Hashanna, het Hebreeuwse Nieuwjaar, zal beginnen.

Supermaan: Een teken van nieuwe regeringen

Rabbi Yosef Berger wees op de politieke betekenis van de supermaan die op Purim, Pesach en Rosh Hashanna viel.

"De maan staat voor malchoet (מלכות; koningschap)," zei Rabbi Berger. "Elk koninkrijk stijgt op en daalt en verdwijnt uiteindelijk. Alleen Israël en de Davidische dynastie is eeuwig. Dat komt omdat andere koninkrijken de macht grijpen op grond van hun kracht. De maan, het koningschap, heeft geen eigen kracht. Net als de maan moeten koningen de glorie van de zon, van Hasjem (God; letterlijk de naam) weerspiegelen. De enige koning die dit deed was koning David. En zo is de David-dynastie eeuwig, net als de glorie van God vindt het zijn weg in de wereld."

"Purim is waar we de glorie van God zien ingebracht in de wereld en het overwinnen van een aardse koning en de politieke krachten die tegen de Joden optraden. Pesach (Pasen)) was toen Hasjem de Joden uit Egypte haalde. De enige reden waarom hij dat deed was om de wereld te laten zien dat hij onze enige echte koning was. Rosh Hashanna is wanneer de Joden verklaren dat Hasjem koning is."

"We weten uit de Talmoed dat de verlossing zal komen in de maanden van Adar en Nissan, dat wil zeggen, de maanden van Purim en Pesach.

"Een Supermaan op al deze feestdagen betekent dat de Davidische dynastie op het punt staat terug te keren," concludeerde rabbi Berger.

De stad Shoeshan (en vele andere hoofdsteden) raakt verward

Het is interessant om op te merken dat de stad van Purim "stomverbaasd" werd nadat koning Ahasuerus het decreet van Haman had uitgevaardigd om de Joden te doden.

 Dienovereenkomstig werden schriftelijke instructies door koeriers naar alle provincies van de koning gestuurd om de gehele Yehudim, jong en oud, te vernietigen, af te slachten en uit te roeien. Esther 3:13

Deze Shushan Purim Supermaan komt op een moment dat verschillende landen geconfronteerd worden met politieke verwarring en onrust. Israël heeft net een derde ronde van de verkiezingen afgerond, die door middel van een opmerkelijke en geheel onverwachte reeks van gebeurtenissen, gepland had moeten worden op Purim. Aangezien het een nationale feestdag is, zijn de verkiezingen een week vervroegd. Misschien hebben de verkiezingen, vanwege hun wortels in een feestdag die van nature verwarrend is, tot dubbelzinnige resultaten geleid. Volgens de meeste deskundigen zullen noch Netanyahu, noch zijn tegenstander, Benny Gantz, erin slagen een coalitie te vormen. De Verenigde Staten voeren momenteel primaire campagnes waarbij de Democraten hoogstwaarschijnlijk hun conventie zullen houden zonder dat er een duidelijke winnaar wordt gekozen als de meest populaire afgevaardigde. En veel landen, waaronder China, Iran en zelfs het Vaticaan, worden verward en uitgedaagd door het coronavirus.

Purim na de Messias

De Joodse Wijzen leren dat als Moshiach (Messias) eenmaal is aangekomen, geen van de Bijbelse feesten meer zal worden gevierd, behalve Purim. Purim wordt de "verborgen feestdag" genoemd omdat noch Gods naam noch Zijn tussenkomst in het verhaal van Purim voorkomt. De naam van Esther, de heldin van het verhaal, betekent letterlijk 'verborgen'.

Rabbijn Pinchas Winston, een vruchtbaar eindtijd-auteur, legt uit dat het kenmerkende licht van Purim, dat belichaamd is in het vermogen om God te herkennen, zelfs als Hij verborgen is, nooit zal worden gedoofd.

Purim: Een tijd waarin vijanden vrienden worden in de verlossing

Joden wordt bevolen te drinken op Purim totdat ze het verschil tussen Mordechai, de rechtvaardige held, en Haman, de boosaardige schurk, niet meer kunnen zien. Het verhaal speelde zich af in Perzië, een regio die momenteel geregeerd wordt door een kwaadaardig Iraans regime dat de grootste vijand van Israël is. Maar op dezelfde manier waarop het Boek van Esther de tragedie omkeert naar de overwinning, ziet het Sanhedrin Iran als een mogelijke hoofdrolspeler in de bouw van de Derde Tempel.

Het graf van Esther en Mordechai

Koningin Esther is het iconische en legendarische karakter van het Purim-verhaal. Haar graf, en dat van de andere held van het verhaal, Morchechai, ligt in de Iraanse stad Hamadan. Tegenwoordig staan de Iraanse Joden bekend als de kinderen van Esther.

Vorige maand dreigde de Iraanse regering, in een uiterst purim-achtig geval van verwarring tussen de schurk en de rechtvaardige held, de graftombe van Mordechai en Esther te slopen en het terrein om te vormen tot een Palestijns consulair complex.

Bron: Supermoon to Appear on Purim, then Passover: 'An Omen Signaling Imminent Return of Davidic Dynasty' - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.