www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat is de grote misleiding?

door Gary - 1 maart 2020

Dit is een gast-schrijven van onze vriend Matthew, dus alle eer gaat naar hem toe.

()

 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven... - 2 Thessalonicenzen 2:11, HSV

- - -

HET PROBLEEM

Wat is deze sterke waanvoorstelling of grote misleiding waar de bijbel over spreekt?

Inleiding

In mijn persoonlijke zoektocht vroeg ik me af en dacht na en debatteerde over de aard van de grote misleiding welke in de Bijbel wordt genoemd. Wat zou deze misleiding kunnen zijn? Welke leugen zal worden verteld die alle volken zal bedriegen (Openb. 12:9; 20:3)? Wie zou er zo dwaas kunnen zijn om ervoor te vallen? Is de leugen bovennatuurlijk? En kan het mij ook maar iets schelen wat het is, omdat ik al bij Jezus in de hemel zal zijn?

Ja! Het maakt wel uit, want er zullen mensen zijn die dit zullen zien gebeuren. Begrijpen is van vitaal belang, zodat we anderen kunnen waarschuwen voor wat ze kunnen verwachten. Jezus is de geest van de profetie, en dus moeten wij christenen in staat zijn om met vertrouwen uit te leggen wat er in de toekomst zal gebeuren (Openbaring 19:10).

Op basis van de recente gebeurtenissen en door de berichtgeving van populaire films heb ik me afgevraagd; hoe verhoudt zich dit alles tot de Schrift? Op dit punt in mijn reis heb ik enkele gemeenschappelijke thema's opgepikt die verband houden met de grote misleiding.

Wat zijn de gemeenschappelijke thema's die je vraagt?

Dus, waar programmeren ze de massa voor?

- - -

HET BLOOTLEGGEN VAN DE LEUGEN

Om naar de basis te gaan van dit komende bedrog dat de wereld zal overnemen, nemen we twee belangrijke passages uit de brieven van Paulus onder de loep.

Laten we in de koekjestrommel duiken voor wat goede Griekse gegevens, Om Nom Nom.

Het koekjes waarin we geïnteresseerd zijn is het definitieve lidwoord "de" en het zelfstandig naamwoord "leugen, of valsheid" (in het Grieks is dit de derde naamval, onzijdig, enkelvoudige lidwoord). Voor het visuele: τῷ of tō is DE, en Ψεύδει of pseudei is LEUGEN of BEDROG. Merk op dat dit geen willekeurig, alledaags verhaal is. Met andere woorden, er is een groot verschil tussen EEN LEUGEN en DE LEUGEN.

Merk op dat deze constructie in het Grieks, τῷ Ψεύδει, opduikt in 2 Thessalonicenzen 2:11 en ook harmonieert met Romeinen 1:25. Zie hieronder:

()
()

Waar zou Paulus naar kunnen verwijzen als hij DE LEUGEN zegt (τῷ ψεύδει)? Misschien verwijst Paulus naar DE EERSTE LEUGEN die ons in de Bijbel wordt getoond. Pas als we teruggaan naar het allereerste bedrog zullen we volledig kunnen begrijpen waar Paulus het over had toen hij over DE LEUGEN sprak (τῷ ψεύδει). Kortom: de eerste misleiding is de grote misleiding.

- - -

Laten we de eerste leugen samenvatten (Gen 2:16-17; 3:1-7):

Wat zei de slang eigenlijk?

- - -

De boom van de kennis van GOED en KWAAD is het gereedschap dat de slang gebruikt wanneer hij dat wil. Laten we dit gereedschap eens toepassen op onze wereld van vandaag. Hoe gaat het ene land in oorlog met het andere land? Het is gemakkelijk om oorlog te voeren als je het andere land KWAAD noemt. En wat is de grondoorzaak van het conflict met je buurman? Jouw goed is mijn kwaad en mijn goed is jouw kwaad. In wat een verwrongen web leven we toch!

Ik vind het interessant dat de jongeman in Lucas 18:18-19 Jezus "Goede Meester" noemt, maar dan vraagt Jezus hem: "Waarom noem je mij, Goed?". Met andere woorden, alleen YHWH is goed. Jezus probeerde met hem te redeneren over wat Goed echt betekent. Onze Heer was vooral bezig met het leven van een ander wanneer hij geconfronteerd werd met het paradigma van goed versus kwaad.

Voorbeeld:

 En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? - Lucas 14:1-5, HSV

Jezus vertelde de wetgeleerden en Farizeeërs dat het LEVEN belangrijker is dan GOED en KWAAD.

Laten we de uitspraak van Jezus aan de religieuze huichelaars evalueren: Wanneer is een slechte zaak rechtmatig? Een scenario is wanneer Hitler van huis tot huis ging op zoek naar Joden om te doden. Sommige huiseigenaren LOGEN tegen de autoriteiten om het Leven te beschermen (en toch overtraden ze de wet).

Jezus zei in feite dat het leven het belangrijkste is. Houd van je buurman en je God. Hij was heel eenvoudig in zijn leer.

Daarom brengt alleen Jezus ons Leven, en de boom van de kennis van Goed en Kwaad brengt ons alleen de dood (vgl. Johannes 1:4; 14:6).

Nu dan, terug naar hoe de slang de boom van goed en kwaad gebruikt. Stel je voor dat er een mens is die zich lijkt te vertonen als een god met leugenachtige wonderen en dergelijke. Hij verschijnt direct nadat Jezus het Lichaam van Christus heeft gered voor Daniëls 70e week. Hij vertelt het publiek vervolgens dat er nog een buitenaards wezen/god is die de hele mensheid bedreigt en een groot kwaad heeft gedaan door onze geliefden mee te nemen. Daarom moeten de bewoners van de aarde zich verenigen en bereid zijn om deze buitenaardse god te bestrijden als hij terugkomt om nog meer mensen te verwijderen.

Dit lijkt de meest plausibele verklaring te zijn voor wat de slang de wereldbevolking zal vertellen die op zoek is naar antwoorden na de Harpazo (de Opname van de Gemeente), het belangrijkste bericht.

()

 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. - 1 Thessalonicenzen 4:16-18 KJV

Vroeger was ik in de war over wat de Antichrist de wereld zou vertellen, waardoor de hele wereld ten strijde zou trekken tegen Jezus. Na het bestuderen van Paulus en het opnieuw onderzoeken van het begin van het boek, begrijp ik nu de essentie van DE LEUGEN: De slang zegt dat YHWH kwaadaardig is. Zelfs dit te denken, doet mijn maag omdraaien.

- - -

HET ONTHULLEN VAN DE WAARHEID

Op natuurlijke wijze leidt Paulus ons van de afwijzing van DE WAARHEID naar het onderwerp van de grote misleiding.

 En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.- 2 Thessalonicenzen 2:10, HSV

DE WAARHEID waarover hier wordt gesproken is het Evangelie.

 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, - 1 Korintiërs 15:1-4, HSV

- - -

DE OPLOSSING

Om aan de leugen van de slang te ontsnappen, en de dood te verslaan en in de hemel te komen, wat ga je dan doen? Zul je hopen te sterven voordat je de leeftijd van verantwoording bereikt of misschien proberen het perfecte leven te leven? Dit diskwalificeert mij juist voor de redding, wat dacht je die van jou?

Gelukkig is dat niet de waarheid. DE WAARHEID is dit:

 Weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. - Galaten 2:16, HSV

Bron: What is the Great Deception? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates