www.wimjongman.nl

(homepagina)

Opkomende Islam

Uit het verslag over de situatie in Zweden en Denemarken blijkt klip en klaar hoe de Moslimgemeenschap Europa beetje bij beetje wil overnemen onder goedkeurend toezicht van de elite van Europa. Een elite die denkt dat ze vrij zullen blijven van repercussies vanuit die gemeenschap, daarbij vergetende dat ze de hele westerse wereld ziet als decadent en als ongelovig. Dat laatste is maar al te waar, het westen gelooft in de evolutie met alle gevolgen van dien en niet in een scheppende Almacht, van welk geloof dan ook. Bedenkelijker is dat christenen het opnemen voor een godsdienst die anti-christelijk is en die zegt dat Jezus niet de weg en de waarheid is, maar Hem zien als een profeet minder dan Mohammed.

Of men dat doet in de angst om zelf doel te worden van vervolging en daarom voor iedereen zoveel als maar mogelijk de vrijheid te geven, is daarbij een vraag.
Wat geen vraag is, is dat we als christenen niet de waarheid moeten verzwijgen en de godsdienst die dit wel doet, moeten bestrijden met woord en gebed.

De Islam is een godsdienst van bedrog en bedoeld om de mensheid te onderdrukken met een ondraaglijke last en juk en zich af te keren van de Ware God. Een godsdienst die zich afkeert van de Ware Schepper, de God van Abraham Izaäk en Jacob.
Door de strijd tegen Israël bewijst men daarmee bezig te zijn.

Tegen deze God strijd de hele wereld, incl. de leiders van Europa. Europa die zich binnen korte tijd zich zal verenigen met de Islam, zodat het vroegere Assyrische/Babylonische rijk als zijnde de ‘Beer’ uit het boek Daniël, zich kan oprichten en drie rijken opslokken en zich tot één rijk kan omvormen ten koste van veel mensenlevens.
Openbaring 13 spreekt in dat verband over een verschrikkelijk beest

Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.” Dan. 7:5

Hetzelfde beest dat in Openbaring als een luipaard gelijk is, met de poten van de Beer en de muil van een Leeuw met zeven koppen en tien horens en waarvan één kop drie horens heeft.
Die kop omvat het hedendaagse Babylonische gebied (de leeuw) en het gebied van de Meden en de Perzen (de beer) en het gebiedsdeel van het in vieren gesplitste Griekse rijk (het luipaard, St.vert.). De luipaard heeft in Daniël vier vleugels en in Openbaring heeft de luipaard twee vleugels. Het dier dat in Daniel 7, - tien horens op zijn kop heeft waarvan er drie worden weg gebroken door een hoorn die opstaat tegen God die de godsdienst van de ware God wil veranderen in tijd en wet, is een vreselijk beest.
Die hoorn is één land dat in drie landen de macht overneemt met aan het hoofd de wederkerende Mahdi.
Deze man zal vrede sluiten.

Tegen deze opkomende godsdienst en macht moet de christen zich verweren, niet in eigen kracht maar door woord en waarheid. Niet door de politiek of legers, maar in gebed en vertrouwen. Niet in zinloze discussies met ongelovigen, die kunnen leiden tot twijfel bij de gelovige, zoals Eva overkwam in het paradijs toen ze de discussie aanging met de Satan.

Binnenkort breekt het middernachtelijk uur aan waarin niemand kan werken. Een tijd van lijden voor de hele mensheid onder de toorn van God.
Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Joh. 9:4.

Geen delegaties naar moslims met verontschuldigingen van de kerk maar met de proclamatie van het verlossende werk van Christus.

Als het gebed de christen vreemd is geworden waardoor de lijn naar boven niet meer in stand wordt gehouden, moet dat veranderen. Waar die verbinding is weg gevallen zal deze herstelt moeten worden. Het heeft geen zin om om politici te stemmen die de zogenaamde normen en waarden willen behouden zoals ze waren, die zijn reeds lang opgegeven en alleen nog maar in schijn aanwezig. Als het volk geen geestkracht heeft om de vijand te weerstaan dan zal dat een tevergeefse strijd zijn.
Europa dat de Joodse medemens heeft omgebracht, het geloof in Christus heeft verloren en zich overgegeven heeft aan het materiälisme, de evolutie en de natuur aanbidt, evenals in Amerika, staat op het punt om Gods toorn te ondergaan.
Hebben we een relatie met de Heer, staan we klaar, brand de lamp? Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?1 Petrus 4,17

Waak en bid.