www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vervolging van Arabische Christenen

De betwiste gebieden van de Samaria en Judea alsmede de Gazastrook staan onder bestuur van de Palestijnse Instantie (PA) - en onlangs, voor een deel, van Hamas.
Als resultaat van het de vredesproces van Oslo, konden de Palestijnen hun eigen quasi-overheid oprichten. Onder dit regime zijn de Christelijke Arabieren in deze gebieden frequent slachtoffers geweest van schendingen van de rechten van de mens.

Mr. Reid Weiner is een internationale advocaat op gebied van de rechten van de mens en een lid van de Newyorkse verenigingen voor Israël. Zijn professionele publicaties zijn verschenen in belangrijke wets- en intellectuele tijdschriften.
De lezingen van Weiner zin wijd verbreidt in het buitenland en in Israël en hij onderwijst internationale wet en zaken bij de Hebreeuwse Universiteit van.
Hij merkt op: “dat onder het Palestijnse regime de Christelijke Arabieren frequent slachtoffer zijn van misdaden tegen de mensenrechten door Moslims. Er zijn vele voorbeelden van intimidatie, afstraffingen, landdiefstal, het gooien van Molotovcocktails in kerken en andere Christen instellingen, gedwongen werkeloosheid, economisch boycotten, marteling, ontvoering, gedwongen huwelijk, seksuele misbruik, en afpersing.
De Palestijnse Instantie (PA) en de ambtenaren zijn direct verantwoordelijk voor veel van de schendingen van de mensenrechten. Moslims die hebben bekeerd tot het Christendom zijn in het grootste gevaar. Zij worden vaak weerloos tegen de wreedheid van de Moslim fundamentalisten. Sommigen zijn vermoord.

De christelijke Arabieren vallen ook ten slachtoffer aan de chaos en anarchie wat typisch is voor de PA regels. Deze situatie wordt bevorderd door sociale starheid, misdadige bendes, gebrek aan onderwijs, ontbreken van het kunnen aanspannen van een proces, geweld, onbetrouwbare gerechtshoven, en de ontkenning van deze problemen, die totaal tegenovergesteld zijn aan de wens van Israël voor het krijgen van een welvarende en stabiele buur.

De houding van Moslim ten opzichte van Christenen en Joden worden beïnvloed door het concept en vooroordeel over hun inferioriteit die door de praktijk van de dhimmitude wortel heeft geschoten in de Islamitische maatschappij.
Als dhimmis, leefden de Christenen binnen de door de Palestijnen-gecontroleerde gebieden en werden niet als gelijkwaardig behandeld tenopzichte van de Moslims maar werden onderworpen aan wettelijk, politiek, cultureel, en godsdienstige beperkingen.
De schendingen van de rechten van de mens tegen de Christelijke Arabieren in de betwiste gebieden worden begaan door Moslims. Maar om politieke en economische redenen beschuldigen vele Palestijnse Christelijke leiders Israël er van deze misdaden. Dit eerder dan de daadwerkelijke daders aan te wijzen.
Dit motief van anderen beschuldigen is in het verleden altijd goedgekeurd door verscheidene Christelijke leiders in de Westerse wereld. Anderen die zich bewust waren van de schendingen door de PA van de rechten van de mens kozen er om te zwijgen.”

Dhimmitude en Vervolging

Naar de mening van Weiner zijn de misdaden tegen de Christenen het resultaat van de Arabische manier van denken, wat tijden terug gaat naar de vroegste dagen van de Islam.
Traditioneel, werden de Christenen en de Joden een inferieure sociale status gegeven, genoemd de dhimmitude in de Islam.
Dhimma is een wettelijk contract van onderwerping dat werd opgelegd aan de inheemse niet-moslimbevolking in gebieden veroverd door de verspreiding van de Islam.
Alhoewel de Joden en de Christenen niet werden gedwongen om zich tot de Islam te bekeren, werden zij niet behandeld als gelijken ten opzichte van de Moslims. Als dhimmis, werden de Joden en de Christenen onderworpen aan zowel wettelijk als culturele beperkingen in het kader van Islamitische wet.[1]

Bijvoorbeeld, zo mogen Moslims paarden berijden terwijl de Christenen en de Joden zich tot ezels moeten beperken, of aan Moslims is het toegestaan om kledingstukken van fijne stoffen te dragen, terwijl de Christenen en de Joden slechts is toegestaan om kleding te dragen die van ruwe stof is gemaakt. Tot op de dag van vandaag, wordt de Moslimhouding ten opzichte van Christenen en Joden langs deze concepten en de vooroordelen beïnvloed en heeft de dhimmitude in de Islamitische maatschappij wortel geschoten.
In Irak, bijvoorbeeld, was de oude gemeenschap van Christenen (de Chaldeeën) onlangs het doelwit van vandalisme, diefstal, overtreding van privacy, kwelling, willekeurige en verlengde detentie, ontvoering, verkrachting, afstraffingen, autobommen, marteling, en zelfs moord.
Er zijn veel voorbeelden van Christelijke lijden in Islamitische landen. In November 2006, beschadigden zes brandbommen een Protestantse plaats van verering in westelijk Turkije, gebroken vensters en schade aan de buitenkant van het gebouw.
Deze aanval volgde na maanden van kwelling van Christenen in stad van Odemis, vijfenzestig mijlen ten oosten van Izmir.
In een stad dichtbij Mosoel (in Irak) in Oktober 2006, werd een 95 jaar oude Syrische Orthodoxe priester vader, Boulos Iskander onthoofd. Zijn ontvoerders hadden $40.000 USD geëist en daarbij geëist dat de kerk van de priester in het openbaar de opmerkingen van Paus Benedictus XVI over de Islam terugnam.
Het is merkwaardig dat deze vraag werd gesteld aan een Orthodoxe Christelijke priester, die niets te doen heeft gehad met om het even welke verklaring dan ook, gedaan door de Katholieke Paus.[2]
In Egypte, in Oktober 2006, ontsnapte een Christelijke tiener aan haar Moslim ontvoerders, uren nadat zij haar in een openbare bus hadden gedrogeerd. Zij dreigden om haar te verkrachten en haar zich te laten bekeren tot de Islam als haar familie de stad El-Mahala el-Kobra aan de Nijl-delta niet verliet. In een gelijkwaardig verhaal, ontsnapt een vijftienjarige die werd gevangen gehouden in de zuidelijke voorstad van Cairo en ontsnapte terwijl haar overweldigers weg waren wegens de Ramadan.[3]

Dergelijke aanvallen escaleren in een dreigende crisis voor de Christen geëvolueerde minderheid en in elk moslim-land van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en Azië.
Hun Christelijke bevolking is in belangrijke mate afgenomen, en constant zijn zij onder bedreiging van geweld. Er is een algemeen gevoel dat zij geen toekomst meer hebben. Voorbeelden zijn er binnen Koptische gemeenschap in Egypte en bij de Maronites Libanon.
De studies van Nina Shea en Paul Marshall over de vervolging van Christenen in Islamitische landen brengen veel bewijzen naar voren.[4]
“Israël is de enige uitzondering in het Midden-Oosten waar de Christelijke de bevolking sinds 1948 is gestegen. Het is toegenomen met meer dan 400 procent. Dit omvat ook de niet-Arabische Christenen, zoals de Russische Christenen die zijn meegekomen als echtgenoten van Joden en anders.”

Weiner voegt toe: Deze gelijkwaardige problemen die voor de Christenen tevoorschijn zijn gekomen is het gevolg van de gehele waaier van non-conformisten in de Islamitische wereld. Bijvoorbeeld, in Juli 2005, werden twee tienerjongens, waarvan men beweerde homoseksueel te zijn, in het openbaar geëxecuteerd in Iran.[5]
De bedreigingen hebben op velen invloed in dit gebied, met inbegrip van eigenaars van Internet-cafè, van restaurants of winkels die alcohol verkopen, handelaars, onafhankelijke journalisten, en zelfs auteurs zoals Salman Rushdie.
De internationale gemeenschap voor de rechten van de mens, heeft tot zover vrijwel niets er aan gedaan en bescherm juist dergelijke non-conformisten.

Een cultuur van onverdraagzaamheid.

Weiner constateerde dat: Als dhimmis, zijn het de Christenen die in de door de Palestijns-Gecontroleerd gebieden leven en niet als gelijken worden behandeld ten opzichte van de Moslims. Zij worden onophoudelijk onderworpen aan wettelijke, politieke, culturele, en godsdienstige beperkingen. Dit een kritiek probleem voor de Palestijnse Christenen geworden op de Westbank en op de Gaza.
De moslim groepen zoals Hamas en Islamitische Jihad hebben een cultuur van haat opgebouwd op de eeuwenoude stichting van de Islamitische maatschappij. Voorts heeft de PA een ontwerp van een Islamitische grondwet goedgekeurd.

„In 2006, maakte Hassan El-Masalmeh, een lid van de gemeenteraad van Bethlehem en de lokale leider van Hamas, een uitvoerend en discriminerende belasting openbaar voor alle niet-moslim ingezetenen, een belasting die bekend staat als al-jeziya. De Koran vereist de heffing van deze belasting op alle dhimmis. Het legaliseert de tweedeklas-status van zulke ingezetenen.
El-Masalmeh verklaarde dat, 'wij in de Hamas van plan zijn deze belasting op een zekere dag in te voeren. Wij zeggen het openlijk en wij heten iedereen in Palestina welkom, maar slechts als zij overeenkomen om onder onze regels te willen leven.
Een voorbeeld was er eind 2007 toen een evangelische pastor werd gedwongen om Ramallah te verlaten onder bedreigingen van de Tanzim-militie; spoedig daarna, viel zijn gemeente uiteen. Geestelijkheid uitzetten onder bedreiging van militie zou minstens een publicatie in de media moeten opleveren om hun benarde toestand bekend te maken en daardoor een soort bescherming te verkrijgen voor zichzelf en hun aanhangers.

In dit milieu, bevinden de Christelijke Arabieren zich als slachtoffers van benadeling en misdaden uit haat. De tientallen duizenden Palestijnse Christenen hebben hun voorouderlijke huizen verlaten en zijn geëmigreerd naar Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, en Australië. Zij vluchten naar bijna om het even welk land dat hen een visum wil geven.

De meerderheid van de Christenen die onder PA leven en onder de Hamas zijn Grieks-Katholiek of Griekse Byzantijns. Anderen zijn Luthers, Rooms Katholieken, Anglicanen, Armeniërs, Kopts, Maronites, Ethiopische Orthodoxe Christenen, en verscheidene andere benamingen. De Palestijnse Christelijke bevolking heeft zich altijd geconcentreerd in en rond de steden van Jeruzalem, Ramallah, en Bethlehem.

Ontwikkeling in Bethlehem.

Demografisch zijn deze gebieden drastisch veranderd. Bethlehem is het eerste voorbeeld. De ramingen tonen een scherpe demografische Christelijke naar Moslim verschuiving.
De Christelijke bevolking ging van een 80% meerderheid in 1950, naar een 60% meerderheid in 1990, tot een ongeveer 40% minderheid in 2000.
Vandaag blijft de bevolking van Christelijke Arabieren in Bethlehem bij ongeveer 15% van de totale bevolking van de stad steken.
Men schat dat in de voorgaande zeven jaar, jaarlijks meer dan duizend Christenen zijn geëmigreerd uit het gebied van Bethlehem. Momenteel zijn er nog een geschatte tien tot dertienduizend Christenen die in de stad verblijven.
De Palestijnse Christelijke leiders noch de PA willen nauwkeurige statistieken publiceren. Dat zou betekenen dat de omvang van de emigratie openbaar zou worden. Zij zouden dan vragen over deze daling onder ogen moeten zien en de redenen hiervoor.

Weiner wijst erop dat Yasser Arafat het beleid bepaalde dat tot deze demografische verschuiving leidde. Na de door de PA bereikte controle van Bethlehem verlegde men de gemeentelijke grenzen van de stad. Motivatie van Arafat voor deze verandering was om zich van een moslimmeerderheid te verzekeren, in een om het even welke verkiezing, die in het gebied moeten worden gehouden.
Door dit te doen, voegde hij een extra dertig duizend Moslims en enkelen duizende Moslim Bedouïnen toe uit de aangrenzende gebieden. Dit, gecombineerd met een wezenlijke Moslim immigratie van de nabijgelegen stad Hebron, gaf een dramatisch veranderende demografische werkelijkheid.
Arafat tartte ook traditie door een Moslimgouverneur voor de stad te benoemen. De Gemeenteraad van Bethlehem, die volgens Palestijnse wet een Christen meerderheid moet hebben, is overgenomen door Moslims. Acht van de vijftien zetels in de raad zijn nog gereserveerd voor Christenen, maar in recentste gemeentelijk verkiezingen van Mei 2005 kwam een coalitie met essentiële steun voor Hamas te voorschijn.[6]
Hamas bezet vandaag zes van de vijftien raadszetels en hun Christelijke bondgenoten bezetten er vier.[7]
Arafat bekroonde zijn inspanningen toen hij het Griekse Orthodoxe klooster naast de Kerk van Nativity omzette in een officiële Bethlehem residentie.[8]

De problemen voor Christenen in Bethlehem zijn typisch voor het Middenoosten. Ook de Libanese Christelijke gemeenschap ziet gelijkaardige problemen onder ogen. De in de 1980er jaren vermoorde Christelijke eerste minister van Libanon, Bashir Gemayel vatte de situatie aldus samen: Een Christen, als zowel een Jood is geen volwaardig burger en kan geen politieke rechten in om het even in welk land uitoefenen, wat eens werd veroverd door de Islam.[9]
In de Palestijnse maatschappij hebben de Christelijke Arabieren geen stem en geen bescherming. Het is geen wonder dat zij deze hebben verlaten. Voor de emigratie van hen die dateert van twee of drie generatie daarvoor, was zeventig percent van de Christelijke Arabieren en die nu in het buitenland leven, oorspronkelijk woonachtig op de Westbank en de Gaza. Tienduizenden leven nu in Sydney, Berlijn, Santiago, Detroit, en Toronto.
De emigratie van Christelijke Arabieren heeft zich tijdens het laatste decennium, vermenigvuldigd zonder dat het einde in zicht is.
Men schat momenteel dat het aantal Christenen die op de Gazastrook leven slechts 1.500-3.000 bedraagt tegenover 1.2 miljoen Moslims die daar leven.[10]
Waarschijnlijk minder dan vijftig duizend Christenen verblijven in heel Oost-Jeruzalem, De Westbank en de Gaza samen.[11]

Taybeh, een dorp dat gelegen is op de Westbank en dat een geheel christelijk dorp is gebleven onder de PA. Toch is als resultaat van het voortdurende geweld, velen van de ingezetenen van Taybeh naar het buitenland gegaan en slechts 1.300 zijn er gebleven.
De situatie van deze Christenen is ondraaglijk geworden.

Het misbruik van Rechten van de mens.

Alvorens voorbeelden van misbruik van de rechten van de mens tegen Christenen in PA te geven, de opmerkingen van Weiner: „Over een periode van tien jaar, hebben mijn onderzoek medewerkers en ik een aantal Christelijke slachtoffers geïnterviewd.
Veel van geïnterviewden was angst aangejaagd om niet hun verhalen te vertellen. Ik heb hen belooft om hen gerust te stellen om hun echte namen, beroepen, en verblijfplaatsen niet te noemen.

Mijn eerste voorbeeld betreft de gebruikelijke afpersing van Christelijke zakenlieden voor PA ambtenaren en het straattuig.
Het betreft een Armeense Christelijke eigenaar van een juwelier in Jeruzalem. Tijdens een zakenreis naar Gaza werd hij ontvoerd en gemarteld door de Palestijnse politie. Hij toonde de ambtenaren de noodzakelijke vergunningen en vergunningen om zijn gouden juwelen te verkopen.
Niettemin, werd hij gedwongen om al zijn geld en gouden juwelen te overhandigen en werd langer dan zes uren geslagen.
Na de weigering van het aanbod van de politie om met de helft van zijn goud weg te gaan werd hij nog eens twee uur geslagen in de politiepost. Zijn horloge, zijn ringen, de helft van zijn gouden juwelen, en $6.000 USD werden hem afgenomen alvorens hij weg mocht gaan.
De Armeniër deed zijn beklag bij de PA minister van industrie en handel. Hem werd toen verteld hij geen andere mogelijkheid had dan om met Arafat te spreken. Verdere inspanningen waren nutteloos.
Als Christen had hij niet de noodzakelijke connecties om terug te krijgen van wat hem in de politiepost werd ontstolen. Ook werden de daders niet gestraft.

Ontvoering en Verleiding van Christelijke Vrouwen.

De „incidenten van Moslim mannen die Christelijke meisjes ontvoeren en hebben „verleid,“ veroorzaakte een groeiende bezorgdheid onder de Christelijke bevolking.
In Mei 2004, was er een zestien-jaar-oud Christelijke meisje in Bethlehem, die een burger van de V.S. was, en werd vijf dagen vermist. Zij werd ontvoerd door een twintig-drie-jaar-oude Moslim man. Toen de familie een klacht bij de PA politie indiende, werd er weinig gedaan om hen te helpen. De politie keurde de verklaring van de Moslimontvoerder goed op zijn blauwe ogen. Hij beweerde namelijk dat zij wilde trouwen.
De familie van het meisje wist dat de Moslimman een broer had die een hoge rang had in de PA veiligheidsdienst. Zij vreesden dat de tegenzin van de PA politie om een klacht van de familie te handelen, was toe te schrijven aan de de verbindtenis met de ambtenaar.
De ontvoerder zocht een toevluchtsoord in Hebron waar hij een uitgebreide familie had. Omdat hun families groot zijn, is het gemakkelijk voor een Moslims om weg te komen met misdaden tegen Christenen die deze sterkte in aantallen niet hebben.
In wanhoop contacteerde de familie van het meisje het Amerikaanse Consulaat in Jeruzalem. Dankzij hun de interventie, werd het meisje gered en kon het land verlaten naar de Verenigde Staten met haar familie.
Toen een menigte van Christelijke mensen probeerde om een demonstratie buiten te houden voor het huis van de ontvoerder, gebruikte de Palestijn politie die helemaal uit Moslims bestond, overmatig geweld tegen de demonstranten. Zij vuurden in de lucht in een poging om de menigte te verspreiden. Minstens vijfendertig Christelijke mensen werden verwond.
Het gebeuren kreeg vrijwel geen internationale media aandacht.

Weiner verklaart dat dit geen geïsoleerd geval is: Een moslim familie stapte ongewenst binnen in het huis van een rijke Christelijke familie op de Westbank.
Zij brachten met zich mee een Sjeik en eisten dat de Christelijke dochter van de familie, die om haar schoonheid bekend stond, huwde met hun zoon. De vader van de Christelijke familie vroeg om een tweedaagse termijn om hierover over na te denken.
De moslim familie ging akkoord, maar dan blijkbaar in een nieuwe overweging, verschijnen ze opnieuw de volgende dag, ongewenst. Hun zoon was al gekleed voor zijn huwelijk, en werd door de sjeik en vijftien Moslimmannen begeleid.
Om te zijn familie te beschermen opende de vader van het Christelijke meisje het vuur op de Moslim-entourage, en dode drie van hen en verwonden er tien. De familie van het meisje verliet onmiddellijk hun huis en zijn naar het buitenland gevlucht.

De vervolging om de bekering naar het Christendom.

„Overeenkomstig het spreken (de Hadith) van de Profeet Mohammed, moeten Moslim die zich bekeren tot het Christendom genadeloos worden vervolgd voor hun bekering.[12]
Het is een gemeenschappelijke tactiek te proberen om iemand te dwingen zijn keus voor het christen zijn te herroepen.[13]
Een voorbeeld impliceert twee broers die ik noemen zal Saliba en Najib, beide bekeerlingen tot het Christendom en wonende in het noorden van de Westbank.
Na het deelnemen aan een Christelijke gebedssamenkomst met Duitse toeristen, ontving Najib een sommatie om vóór de Palestijnse geheime politie te verschijnen. Tijdens de ondervraging werd hij beschuldigd van het samenwerken met de Israëlische en Amerikaanse geheime dienst.
Na de ondervraging hing de Palestijnse politie een stuk karton op zijn rug waarop stond, „Najib de Christen“ en werd hem gezegd om „Jesus te vervloeken.“
Najib werd verteld door de geheime politie dat van toen af aan zijn leven niets anders dan lijden zou zijn. Hij werd vrijgelaten aan het eind van de dag en vluchtte toen de Palestijnse politie naar zijn huis kwam voor een verdere ondervraging.
Als vluchteling voor de PA, nam Najib contact op met de Israëliërs, die voor hem een schuilplaats regelden in een Joodse nederzetting. Hij bleef daar drie jaar tot hem asiel in Noorwegen werd verleend, waar hij vandaag nog leeft.

De „broer van Najib, Saliba verbleef eenentwintig maanden in de PA gevangenis -van Augustus 2000 aan tot Mei 2002- na te worden gearresteerd op valse beschuldigingen.
Hij werd voor zeven maanden in een ondergrondse isolatiecel gehouden. Saliba liet mij en mijn medewerkers de littekens zien over zijn lijden in die gevangenis: Ik werd geslagen met stokken; zij kleden me naakt uit en lieten me op flessen zitten, en bonden me vast aan de poten van een stoel die zij ondersteboven draaiden, en velen, vele andere sadistische dingen waarvoor ik me schaam om het te zeggen.
Vaak stonden ze bendes van de Brigades al-Aksa toe, om binnen te komen en gevangenen uit de cellen mee te nemen. Zij werden meegenomen en ter plekke neer geschoten, waarna hun lichamen dan door de straten werden gesleept, te zien voor iedereen.
Hoewel de klachten van Israëlisch wangedrag luid worden geuit, is Weiner er zich niet van bewust over zulke klachten van deze voorbeelden van Moslim wangedrag.
PA had Saliba veroordeeld tot executie. Maar, voordat zij dit konden uitvoeren werden hij en anderen bevrijd uit de gevangenis door het Israëiische leger, die de betwiste gebieden ingingen, in antwoord op een golf van zelfmoordaanslagen die honderden Israëliërs doden.
Na de bevrijding van Saliba kon hij een tijdelijke vergunning verkrijgen die zijn leven beveiligde in Israël. Nochtans, kon hij geen gelijkwaardige vergunningen krijgen voor zijn vrouw en acht kinderen verkrijgen. Zij bleven achter op de betwiste gebieden onder constante bedreiging van kwelling.
Vandaag leeft Saliba in de stad Ramle binnen Israël, niet in staat om veilig naar zijn familie te gaan en hij hoopt om asiel te vinden in Noorwegen om zich bij zijn broer aan te sluiten.

De moord op een Bekeerling.

„Van een andere Christen bekeerling, Ahmad El-Achwal, kan de echte naam worden gegeven omdat hij is vermoord. Hij was gehuwd, een vader van acht kinderen, en leefde in het vluchtelingskamp van Askar dichtbij de stad Nablus op de Westbank.
De PA trachten zijn leven ondragelijk te maken te maken nadat hij een Christen werd.
Ahmad werd aanvankelijk gearresteerd op de valse beschuldiging van het stelen van goud. Al het goud in de hele familie was de halsband van zijn dochter, die was gegeven aan haar voor haar verjaardag, door haar grootvader. De familie had nog de kwitantie van de winkel waar het werd gekocht.
Ahmad werd vastgehouden in een uiterst kleine cel en regelmatig zonder voedsel of water gelaten dagenlang. Op het eind van de marteling die hij tijdens de lange ondervraging heeft gekregen volgde een ziekenhuisopname.
Toen ik Ahmad interviewde, gaf hij me foto's van zijn verwondingen terwijl hij herstelde in het ziekenhuis. Het was duidelijk dat hij was gemarteld.
Ahmad had aan uitgebreide en ernstige brandwonden op zijn rug, billen, en benen. De marteling met hitte die werd toegepast op zijn huid herinnerde me eraan de gelijkwaardige middeleeuwse instrumenten.
Nadat hij uit de gevangenis werd bevrijd, begon Ahmad zijn flat te gebruiken als informele kerk. Hij verspreidde boekjes over het Christendom en sprak Palestijnse Moslims aan over zijn pas ontdekte geloof.
Ahmad deed dit ondanks de vrees voor marteling en vervolging. In een zevenjarige periode, arresteerde de Palestijnse veiligheidskrachten hem herhaaldelijk en doorzochten zijn huis.
Soms namen zij zijn Bijbels en andere godsdienstige boeken in beslag. Ahmad werd opnieuw gevangengenomen voor diverse periodes die samen, meer dan een jaar bedroegen. De belofte werd gemaakt dat als hij zou terugkeren naar de Islam hij uit gevangenis zou worden bevrijd en hem een hoge baan in de PA zou worden gegeven met een groot kantoor.
Niet al zijn lijden was direct van de PA afkomstig. Ahmad had een falafel-kraam in Nablus. De Moslimeigenaar weigerde om het blijvend aan hem te verhuren, wegens zijn bekering tot het Christendom.
Hij ging toen naar Jeruzalem om werk te vinden en ook wegens de aan de gang zijnde kwelling. Nochtans, toen Ahmad terug ging op bezoek bij zijn familie in Askar, werd hij geslagen door een groep gemaskerde mensen.
De Palestijnen die aangesloten zijn bij de PA veiligheidsdiensten verbranden ook zijn auto. Zijn huis was bestookt met brandbommen. Op 21 Januari 2004, werd Ahmad doodgeschoten door volkomen gemaskerde militie. Zijn moordenaars zijn niet gestraft.

De moord op een Bekeerling.

Rami Khader Ayyad is een ander slachtoffer van moord dat door godsdienst werd gemotiveerd. Hij leefde in Gaza-Stad met zijn twee kinderen en zijn vrouw, die met zwanger was van hun derde. Zijn boekhandel voor leraren verkocht ook Bijbels en Christelijke literatuur.
Ayyad was betrokken bij de Palestinian Bible Society, die de Christelijke aanwezigheid in Moslim-gebieden bevordert. In April 2007, werd de winkel van Ayyad bestookt door een Molotovcocktail van een Moslim bende die doelen aanvielen die zij verbonden achten met Westelijke invloeden.
Volgens de familie en buren van Ayyad, had hij regelmatig anonieme doodsbedreigingen ontvangen van mensen die door zijn missionaire werk werden geïrriteerd.
Ayyad werd ontvoerd op de avond van 6 Oktober 2007 na het sluiten van zijn opslag. Hij belde zijn familie om hen te laten weten dat hij laat zou terugkeren die avond.[14]
De volgende ochtend vroeg werd het levenloze lichaam van Ayyad gevonden met zichtbare tekens van marteling, met inbegrip van een revolverschot in het hoofd en talrijk steek wonden.
De getuigen en de veiligheidsambtenaren verklaarden dat zij drie bewapende mensen, waarvan twee van hen een maskers droegen, herhaaldelijk Ayyad hebben geslagen met knuppels en de uiteinden van hun geweren, terwijl ze hem beschuldigden van het verspreiden van het Christendom op de Gaza.
Deze getuigen zeiden dat nadat de drie mensen Ayyad, hem hadden geslagen, elk een schot loste.
Sjeik Abu Saqer, de leider van het Islamitische programma van Jihadia Salafiya op de Gaza zei, terwijl hij beweerde dat zijn groep niet de moord op Ayyad uitvoerde, dat 'christenen die zich met missionaire activiteiten op de Gaza bezig hielden ruw zouden worden behandeld.'[15]

De Pogingen van de afpersing.

„Pastor Isa Bajalia nam contact op met me in de herfst van 2007. Ik had hem vier interviews met hem op verschillende tijden in de loop van de afgelopen acht of tien jaar.
De Pastor deed dit wegens doodsbedreiging die hij ontving. Er zou iets met hem gebeuren en hij wilde een video-verklaring afleggen en daarbij de ware oorzaak aangeven van zijn dood.
Hij is een verzwakt individu dat nooit daarvoor iets had geopenbaard tegen mij over de urgentie van het gevaar voor zijn eigen leven of iemand anders van zijn gemeenschap.
Bajalia diende zestien jaar in Ramallah en is hoofdzakelijk betrokken met het adviserende en humanitaire taken in die regio.
Meer dan twee maanden daarvoor had Bajalia bedreigingen ontvangen om afpersingsgeld te betalen, een bedrag van $30.000 USD. Zij eisten ook dat hij door ondertekening om een gedeelte van het land aan hun over te geven.
De mensen die Bajalia bedreigden, intimideerden hem dagelijks. Hun de kwelling heeft het voor Bajalia onmogelijk gemaakt om normaal te functioneren met zijn pastorale capaciteit in Ramallah.
Hij werd als volgt bedreigd: 'Als u niet doet wat wij willen, zullen wij u krijgen of u nu in de VS bent of hier.
Zij dreigden om zijn armen en benen te breken en zeiden tegen hem, 'wij zullen met u doen wat er met Rami gebeurde op de Gaza.'
Pastor Bajalia werd gedwongen om zijn mobiele telefoon op te geven door de voortdurende dreigende telefoontjes.
Hij wist dat de mensen die de bedreigingen deden, geweld zouden gebruiken, zodat hij als burger van de V.S. de hulp inriep van het Amerikaans Consulaat.
Daarna vroeg hij ook om hulp van drie PA ambtenaren. Zij, echter, eisten duizenden dollars om hem te beschermen.
Eén van hen bood aan om zijn bodyguard te worden. 'Onze groep zal u beschermen. Wij zullen dat voor elkaar maken; geef me enkel 5.000 dollar.'
Pastor Bajalia verklaarde hoe hij een paar weken daarvoor al werd gedwongen om Ramallah te verlaten, één van hen die hem bedreigden volgde hem.
Ongeveer vijftien minuten nadat Bajalia introk in het huis van een vriend in Ramallah, betrad een groen-uniformeerde militie-man van de sterk agressieve factie Tanzim van Fatah, het huis van de vriend bewapend met een pistool.
Daarop volgde een intensieve bedreigingen met geweld.
Pastor Bajalia vluchtte naar de Verenigde Staten uit vrees voor zijn leven.[16]
Hij bleef in Alabama voor meer dan een maand, waarna hij in Januari 2008 naar Jeruzalem terug keerde.
Bajalia is nog uiterst bevreesd dat deze mensen hem nog zouden kunnen lokaliseren.

Meer Kwellingen.

De kwellingen van Christelijke Arabieren zijn wijdverspreid onder het Palestijnse regime. Op een steeds grotere schaal, hebben zij hun banen verloren.
Hun land wordt door misdadige troepen in samenwerking met het PA landregistratiekantoor ontnomen.
Christelijke vrouwen hebben hun toevlucht genomen tot het dragen van de conservatieve kleding zoals Moslimvrouwen die dragen.
Palestijnse strijders steken de YMCA in de stad Qalqilya op de Westbank in brand.
Een zeventig-zes-jaar-oude Griekse Orthodoxe monnik werd geslagen door Moslim-bruten in Bethlehem, ontwortelden zijn olijfbomen, en zijn klooster werd geschonden met graffiti en nonnen worden verkracht.
In Februari 2006, blies men met een explosie de deuren van de Bijbel Societeit in Gaza weg. De aanvallers begaven zich toen naar de nabijgelegen Griekse Orthodox Kerk, die zij daarop open braken. En pamfletten werden achtergelaten bij de boekhandel, die de eigenaar bedreigden voor het handelen met „ongelovigen.“
Dit werd onlangs gevolgd door het bombarderen van de boekhandel in April 2007 samen met drie andere Christen doelstellingen. [17]

In protest tegen de opmerkingen door Paus Benedict XVI over Islam en de Profeet Mohammed in 2006, werd zeven kerken aangevallen op de Westbank en Gaza door Palestijnen die geweren droegen, brandbommen, en benzine.  Dit omvatte een het aanval met geweren op het kerkgebouw in de buurt van Zeitoun bij Gaza Stad evenals het werpen van brandbommen naar een Anglicaanse kerk in de stad Nablus op de Westbank.
„Sinds de verkiezing van de Hamas overheid in 2006, en de staatsgreep waardoor Hamas de Gaza in Juni 2007 overnam, is de godsdienstige spanning slechts geïntensifiërt.
Hamas heeft een beleid dat bepaald dat de PA in een Islamitisch theocratie verandert, en de Christelijke godsdienst en zijn aanhangers wprden daarbij constant gediscrimineerd. De situatie barstte op 15 Februari 2008 los toen Moslim de militanten de bibliotheek bombardeerden van de YMCA in GazaStad [18] en op 16 Mei toen een bom afging in een Christelijke school. [19]

Het verbergen van de Problemen.

Weiner zegt dat hij zich bewust werd van de vele misdaden tegen Christelijke Arabieren onder het Palestijnse regime, tien jaar geleden toen een Christelijke pastor tegen hem zei: u bent een advocaat voor de rechten van de mens, wat doet u voor de Arabische Christenen? W
Weiner antwoordde dat hij niets voor hen deed, aangezien hij zich niet er niet van bewust was dat zij, om het even welke problemen hadden.
Pastor zei toen: Laat me u wat mensen sturen voor een gesprek en zodra u dat hebt gedaan een eigen beslissing daarin nemen.

Weiner merkt op: Toen begon mijn onderwijsproces over dit onderwerp. En waar ik de meeste moeite mee had met dit probleem was, te begrijpen waarom een zo groot, krachtig, en dichtbevolkte Christelijke wereld heeft dit toegelaten en om dit zolang door te laten gaan.
Dit is des temeer verrassend omdat de PA afhankelijk is van hun fondsen en politieke steun.
Tien jaar ben ik nu onderweg en kan ik slechts zeggen dat het een droevige verklaring is voor het eigentijds Christendom.
Ik ontdekte verder een groot hiaat tussen de Palestijns-Christelijke leiding en hun gemeenschap.
De gewoonte van vele jaren, om hun prachtige robes aan te trekken, de hoeden op te zetten om Arafat voor de godsdienstige gelegenheden te ontmoeten.
Zij zijn dezelfde mensen die rondreizen in de Verenigde Staten en worden onthaald in verschillend plaatsen waar zij hun valse verhaal herhalen dat alles goed is.
Deze patriarchen en aartsbisschoppen van Christelijke-Arabische denominaties die bedriegen momenteel de internationale gemeenschap en zijn zelfzuchtige mensen.
Zij werken samen met de Moslim daders van intimidatie en geweld.
Tegen al het bewijsmateriaal in beweren zij dat de Arabische Christenen een comfortabele en bloeiende leven hebben. In feite wordt de huidige situatie slechter met elke dag.

Hun mensen in gevaar brengen.

„Deze Christelijke leiders nemen de waarheid weg en brengen hun eigen mensen in gevaar. Dit is vaak voor persoonlijk voordeel of wegens intimidatie. In Palestijnse gebieden de Anglicaanse, Lutherse, Katholieke, en veel andere leiders zullen allen het wijsje van de Palestijn gezag openbaar zingen.
Anderen lager geplaatsten zullen de werkelijkheid in privé beschrijven omdat zij het ondergaan.

Weiner merkt op dat een aantal Palestijnse Christelijke leiders ontkennen dat er misdaden zijn begaan tegen de rechten van de mens en tegen hun gemeenschap worden begaan.
Vaak in samenwerking met de Palestijnse leiding beweren zij dat de situatie niet slecht voor is de christelijke Arabieren.
In antwoord op de dood van Rami Khader Ayyad, Monsignor Hand Masallam, het hoofd van de Rooms-katholieke gemeenschap van Gaza, beweren ze tegen al het bewijsmateriaal in, dat de aanval niet godsdienstig gemotiveerd was.
Op de vraag of de Christenen op de Gaza zich in hun eigen steden onderdrukt voelen, antwoordde Musallam dat de Palestijnse Christenen geen godsdienstig apart groep zijn.
Onze verhouding met Hamas is als burgers van de natie. Hij verklaarde ook uitdrukkelijk dat de Christelijke emigratie niets van doen heeft met de Moslimbevolking en dat Christenen op de Gaza nog alle dezelfde rechten genieten zoals hun Moslimburen.[20]

Het dilemma is hoe men de wereld ertoe kan brengen om te luisteren naar en de ervaring en de waarschuwingen en die te eerbiedigen, van de gewone Christen, de gewone priester en daarbij de propaganda van de PA te negeren die wordt uitgesproken door de christelijke godsdienstige leiders.
In privè zal een verscheidenheid van Christenen u vertellen dat zij lijden onder de druk van Moslims. In publiek zullen deze zelfde mensen Israël uitschelden voor de veiligheidshek en de bezetting.
Het is een oud spel geworden en Israëliërs begrijpen het. Het is de vraag wanneer de buitenlandse journalisten en NGOs definitief zullen beginnen om het te begrijpen.

Het proces van de controle.

In verband met controle van zijn informatie, verklaart Weiner: Mij word vaak gevraagd hoe ik het verifiëer wat mij werd verteld.
Het antwoord is dat ik met dit werk tien jaar geleden ben begonnen. Ik bekijk nu de gevallen in dit tijdschema en heb geleerd dat getuigen gewoonlijk spontaner worden naarmate men hen beter leert kennen.
Eén van de laatste vragen is in om het even welk gesprek, welke ander mens het kan bevestigen of versterken wat de getuige verklaarde. Het resultaat is een vrij goed perspectief van het ijsberg effect.
In alle gevallen laat men slechts weinig misdaden zien die begaan zijn door het Palestijnse regime. De mensen zijn gewoonlijk te bang of te geïntimideerd en niet bereid om alles te beschrijven zoals het gebeurde.
Heel vaak en over de gehele linie bij de Christelijke Arabieren die ik interviewde, waren ze terughoudend om hun verhaal te vertellen.
Ik moest hen aansporen en bewijzen dat ik een betrouwbare persoon was waar zij tegen konden spreken.
Ik moest hen ook beloven om een te pseudoniem te gebruiken en om hun stad/dorpsnaam te veranderen.

Er is een reusachtig verschil in vergelijking tot de situatie in Israël aangaande de rechten van de mens.
Toen ik bij het Israëlische Ministerie van Justitie werkte (1981-1994, als directeur van het Ministerie van Amerikaanse Wet en Buitenlandse Betrekkingen) hoorden wij veel klachten van schendingen van de rechten van de mens, tegen de overheid, het leger, en de gevangenis diensten.
Heel vaak was het zo dat de mensen of organisaties die hen vertegenwoordigen en die deze klachten uiten, ogenblikkelijk een persconferenties bijeen riepen.
Zij waren onmiddellijk opzoek naar krantenkoppen. Aangaande de Palestijnse Christenen en alles betreffende de rechten van de mens, moet worden stil gehouden.

De Israëlische situatie over de veiligheid.

Een deel van de Christelijke Palestijnse emigratie stamt ook uit problemen met de betrekking tot Israël.
Er zijn twee primaire kwesties. De eerste is dat het Israëlische Binnenlandse Ministerie is niet willig genoeg is geweest in het uitgeven van visa aan buitenlandse Christelijke geestelijkheid die in Israël wilden komen en werken. Het is vrij moeilijk voor individuen om een visa te verkrijgen om in scholen te werken, ambassades, of kerken hier in Israël, een punt dat de geestelijkheid houding heeft vergiftigd.

Als resultaat van een nieuwe regel voor een privévisum, momenteel vinden Christelijke kerkwerkers in het land het moeilijk te reizen tussen hun parochies en bureaus van hun kerken in Jeruzalem.
Vader Jack Abed, een parochie priester van de Katholieke gemeenschap Melkite dichtbij Ramallah, eiste dat deze nieuwe regels de verhouding tussen Israël en het Vatikaan ondermijnden. Hij verklaarde dat: 'één van de overeenkomsten is de vrijheid van verkeer en verering.
Er is geen vrijheid van verkeer als Israël de prive-visa wil beperken ingang.[21]

Deze visumbeperkingen zijn voortgevloeid uit de belangrijke veiligheid-bedreigingen voor Israël, die soms uit de Christelijke gemeenschap zelf kan komen. Bijvoorbeeld, Archimandrite Atallah Hanna, een Israëlische Arabier die als ambtenaar en de woordvoerder van de Griekse Orthodoxe Kerk in het Heilige Land is, van hem wordt gezegd dat hij de Palestijnse zelfmoordbommenwerpers heeft geprezen als helden in een vergadering achter gesloten deuren in Haifa.
Hanna wordt geciteerd verklarend, 'Deze martelaard en vrijheidsvechters zijn de helden van de mensen en wij zijn trots van hen. 'Volgens het rapport, spoorde Hanna de Christelijke Arabieren aan om zich bij het verzet tegen de Israëlische bezetting aan te sluiten in alle vormen en methodes.[22]
Hanna ontkende later deze opmerkingen te hebben gemaakt.

Een tweede kwestie die de emigratie van Palestijnse Christenen heeft verhoogd is de combinatie van de bouw van de veiligheidsomheining en de politieke anarchie die de Palestijns-Gecontroleerde gebieden teistert. Velen van de Palestijnse Christenen wijzen erop dat naast de verstoringen van interne Palestijnse instabiliteit en wetteloosheid, de economische achteruitgang en de werkloosheid wordt veroorzaakt door de scheiding van buitenlandse hulp en ook toe te schrijven is aan Israëlische veiligheidsmaatregelen die het werken voor meeste Palestijnen binnen Israël onmogelijk maken.[23] Dorpelingen mogen de scheidingsbarrières slechts passeren als zij een speciale vergunningen hebben.

De Internationale Christelijke Gemeenschap.

Weiners statement: „Velen in de leiding van het Internationale Christendom zwijgt bewust over het lijden van de Palestijnse Christenen. Anderen gaan, eerder dan om de ware Palestijnse daders van misdaden tegen hun mensen te identificeren, nemen ze de politiek correcte weg door Israël te beschuldigen.
Allen onrust en lijden in het gebied worden uit routine toegeschreven aan actie of gebrek aan daden door Israël zonder het erkennen van Moslimgeweld of het te veroordelen. In het bijzondere bekritiseren kerkambtenaren vaak Israël voor de daling van de Christelijke bevolking op de Westbank en Gaza evenals voor de ontberingen die de christelijke Arabieren moeten verdragen onder bestuur Fatah en Hamas.
De Westelijke Christelijke leiders die dit bericht verspreiden zijn de leiders van de Amerikaanse Episcopalen en Presbyteriëns. De vroegere leider van de Bisschoppelijke Kerk (in de V.S.), Reverend Edmond L. Browning, versimpliseerde vaak de zeer ingewikkelde werkelijkheid in het Midden-Oosten door te impliceren dat door een paar eenvoudige concessies van Israël het conflict kan worden opgelost.
Ondertussen bleven hij en zijn kerk stil over het unieke kwaad van zelfmoordaanslagen het bombarderen en heeft tot nu toe niet geëist dat Hamas Israël erkent en zijn terroristen infrastructuur ontmantelt. [24]

„Aanvullend is de bekende anti-Israël agenda, de Bisschoppelijke Kerk handhaaft sterke banden met Friends of Sabeel-North America. [25]
Bijvoorbeeld: Het Browning schonk $10.000 aan deze organisatie. Bovendien heeft de Episcopal Church een resoluties aangenomen die Motorola onder druk zet om de verkoop van zijn producten te stoppen of de dienstverlening aan personen die in bezette gebieden leven.
Er was geen parallelle vraag aan de Palestijnen dat ze zouden ophouden met terroristisch geweld. Noch werden de bedrijven in de V.S. aangespoord om ervoor te zorgen dat wat zij verkochten aan de Palestijnen niet werd gebruikt in hevige aanvallen op Israëliërs.
Onder de andere éénzijdige resoluties van de Bisschoppelijke Kerk was de veroordeling van de veiligheidsbarrière van Israël die niet vergezeld ging van om het even welke parallelle vraag aan de Palestijnen om de terroristen aanvallen tegen te houden dat de bouw van de barrière veroorzaakte beter omschreven als een hek.
Leiders van andere Noord-amerikaanse kerken met inbegrip van de Methodisten, De Verenigde Kerk van Christus, en Luthersen zijn ook over gegaan tot éénzijdige veroordelingen van het Israëlisch beleid. [26]
De meesten hiervan deze eeuwigdurende critici zijn verbonden met het Sabeel Center.

Door Manfred Gerstenfeld

*     *     *
Voetnoten

[1] Bat Ye'or, Islam and Dhimmitude (Teaneck, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2001), 50. Dhimmis were treated as second-class citizens and were often discriminated against. Muhammad ordered and practiced ethnic cleansing by removing all Jews, Christians, and pagans from the Arabian Peninsula. Walid Shoebat, Why I Left Jihad: The Root of Terrorism and the Return of Radical Islam (Top Executive Media, 2005)
. [2] Jerusalem Post Christian Edition, http://www.jpost.com/ce%20February%202007.
[3] Ibid.
[4] Paul Marshall and Lela Gilbert, Their Blood Cries Out (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2007); Nina Shea, In the Lion's Den: A Shocking Account of Persecuted and Martyrdom of Christians Today and How We Should Respond (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2007).
[5] "2006 Country Reports on Human Rights Practices," U.S. Department of State, released by the Bureau of  Democracy, Human Rights and Labor, 6 March 2007,  www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/.
[6] Sandro Magister, "The Mayor of Bethlehem Is Christian, but It's Hamas That's in Charge," 21 May 2007,
http://chiesa.espresso.repubblica.it/dettaglio.jsp?id=44202&eng=y.
[7] "Bethlehem Belongs to Hamas," Israel Today, 20 July 2005.
[8] Aaron Klein, "Media's Two-Faced Christmas Coverage: Muslims Driving Christians out of Bethlehem, but Media Outlets Choose to Blame Israel," Ynetnews, 24 December 2007,
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3486144,00.html.
[9] Bat Ye'or, Islam and Dhimmitude, 247-48, cited in Jerusalem Post Christian Edition, http://www.jpost.com/ce%20February%202007. [10] Julie Stahl, "Gaza Bible Society Surprised by Bomb Attack," Cybercast News Service, 16 April 2007,
www.cnsnews.com/ViewForeignBureaus.asp?Page=/ForeignBureaus/archive/200704/INT20070416e.html.
[11] Isabel Kershner, "Palestinian Christians Look Back on a Year of Troubles," New York Times, 11 March 2007, www.nytimes.com/2007/03/11/world/middleeast/11christians.html?_r=3&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin.
[12] The highest of Islamic sources unequivocally calls for the killing of converts. This came from the Hadith (sayings) of the Prophet Muhammad.  Ruth Gledhill, "Whoever Changes His Islamic Religion-Kill Him," Times Online, 21
March 2006, www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article743382.ece.
[13] In the case of a Christian Arab named Aiman, such incentives (release from custody, a job, an office) were offered. He recalled: "The jailors demanded that I revert back to Islam...go to a religious Islamic school in Saudi Arabia or Gaza...and then go up to the minaret and say: 'Allah is great and God has no son' over the loudspeaker...and to confess the names and addresses of the people that I had converted, or were involved in evangelism."
[14] "Palestinian Christian Activist Killed in Gaza," Kuwaiti Times, 8 October  2007, www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTIwNDI3NDc5MQ.
[15] Eric Young, "Witnesses: Slain Palestinian Was Tortured for Spreading Christianity," Christian Post, 11 October 2007, www.christianpost.com/article/20071011/29662_Witnesses:_Slain_Palestinian_was_Tortured_for_Spreading_Christianity.htm.
[16] He was also visiting a seriously ill relative there.
[17] Stahl, "Gaza Bible Society."
[18] "Militants Bomb Gaza YMCA Library," BBC News, 15 February 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7246454.stm; Associated Press, "Bomb Explodes at Christian School," JPost.com, 17 May 2008,
www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1210668651761.
[20] Mohammad Omer, "Coexistence in Gaza," The Electronic Intifada, 28 November 2007, http://electronicintifada.net/v2/article9126.shtml.
[21] Associated Press, "Israel Rescinds Arab Christian Clergy Travel Rights in West Bank," Haaretz, 27 October 2007 (last update), file:///A:/www.haaretz.com/hasen/spages/917437.html.
[22] Khaled Abu Toameh, "Greek Orthodox Church Spokesman Says Suicide Bombers Are 'Heroes,'" Jerusalem Post, 12 January 2003.
[23] Kershner, "Palestinian Christians."
[24] Brian J. Grieves, No Outcasts: The Public Witness of Edmond L. Browning (Cincinnati: Forward Movement, 1997).
[25] According to their website, Friends of Sabeel-North America (FOSNA) works in the United States and Canada to support the vision of Jerusalem-based Sabeel, a Christian liberation-theology organization. FOSNA cultivates the support of American churches through cosponsored regional educational conferences, alternative pilgrimage, witness trips, and international gatherings in the Holy Land (www.fosna.org).
[26] Daniel Pipes, "Christianity Dying in Its Birthplace," New York Sun, 13 September 2005," www.daniel pipes.org/article/2937.

*     *     *
Justus Reid Weiner is an international human rights lawyer, a member of the Israel and New York bar associations, and a fellow of the Jerusalem Center for Public Affairs. He received his Juris Doctor degree from the School of Law (Boalt Hall), University of California, Berkeley. Weiner's professional publications have appeared in leading law journals and intellectual magazines. He is currently a fellow in residence at the JCPA and an adjunct lecturer at the Hebrew University of Jerusalem. Weiner was formerly a visiting assistant professor at the School of Law, Boston University.