www.wimjongman.nl

(homepagina)

Profetie

Juli-2010 door Maurice Sklar

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

2 Tess. 2:6-8

Ik dacht altijd dat het de Heilige Geest, die de beteugeling van het kwaad is op de aarde en de weerhouder van de anti-christ - die boze wereld dictator die door de Satan de bevoegdheid zal worden gegeven tijdens de komende zeven jaar - om alles over te nemen zou worden weggenomen van de aarde. Maar, de Heer corrigeerde me en zei tegen mij:

“Als ik Mijn Geest van de aarde weg neem, dan zou niemand in staat zijn om tot Mij komen in de eindtijd. Maar vele miljoenen zielen zullen naar mij roepen en worden geredt in die laatste zeven jaar. Maar ze betalen met hun leven voor hun geloof in Mij. Niemand kan komen tot Mij, tenzij de Heilige Geest hen trekt. Nee! Het is niet zo dat mijn Geest, zal worden weggenomen van de aarde. Het is Mijn bruid die zal worden weggenomen van de aarde.
Wie is mijn bruid? Dat zijn alleen degenen die ervoor kiezen om van Mij te houden, met Mij wandelen, Mij gehoorzamen, Mij dienen, en Mij kiezen boven al het andere. Het zijn degenen die ervoor kiezen te worden de overwinnaars en die volharden tot het einde. Het is het gebed en de voorspraak van Mijn Bruid, die een rem is op de stroom van het kwaad en het oordeel dat weldra over de hele aarde zal komen. Dat gebed maakt mogelijk dat Mijn genade de verloren kerkleden net een beetje langer kan bereiken. Het is niet Mijn wil dat ze omkomen in de hel.

Ik sta voor de deur! Alles is nu klaar! Ik ben bereid om te komen voor mijn prachtige bruid! Hoe verlang ik naar haar! Maar, alleen de Vader weet de precieze dag en het uur van Mijn verschijnen. Als eerste moet ik verschijnen om mijn bruid weg te nemen. Daarna moet ik terug naar deze aarde als Koning der koningen. Zij keert terug met Mij. De tijd is opgebruikt. Het oordeel is niet meer te stoppen die zal komen als barensweeën over de aarde.

Niettemin, zeg tegen mijn bruid dat ik haar schreeuwen hoorde, haar gebed en haar voorspraak. Ik heb haar tranen gezien. Het heeft veel tegen gehouden van wat al zou zijn gebeurd. Mijn genade is overvloedig aanwezig in dit laatste uur! Hoe ik huil voor degenen die weigeren zich te bekeren en tot Mij te komen! Mijn hart is gebroken voor deze, want ik weet dat er verschrikkelijke plagen komen voor hen. Satan is nu bezig zijn volledige legers te verzamelen om de naties van de aarde te verslinden en te vernietigen. Alleen jij, Mijn dierbare Bruid, houdt hem tegen door uw gebeden ... daar ben ik blij om.

Blijf bij mij door het gebed! Niets anders is belangrijk. Neem de mantel van voorbede en gebed aan als nooit tevoren. Bid in de talen die ik u heb gegeven door de Heilige Geest en laat Mij bidden door jullie heen. Dit is je hoogste roeping! Ik geef door dit middel een laatste oproep van vernieuwing voor deze aarde omdat de tijd van genade snel ten einde loopt voor de naties. Verspil geen kostbare tijd die ik u heb gegeven. U kunt nooit meer terug in de eeuwigheid die gaat komen! Groot is de beloning voor diegenen die vasthouden aan de horens van het altaar en die het kwaad weerstaan om zo onweerswolken aan de horizon te beperken. Vele miljoenen zielen staan op het spel, zelfs nu, mijn geliefde!

De lijnen zijn al getrokken. Ik weet wie van Mij is en wie niet. Alles in de hemel is nu klaar voor de grootste viering en feest dat er ooit is geweest in alle eeuwigheden! Er is geen verdere voorbereiding nodig voor het bruiloftsmaal. Het is GEDAAN! Ik wacht om te verschijnen in de lucht en Mijn bruid mee naar huis te nemen. Wat een Huwelijksdag zal dat worden! Maar, Geliefde, u moet uzelf zelf voorbereiden zodat je de roep van de sjofar hoort. Velen zullen die niet horen, omdat ze hun bruids sluiers en hun kronen hebben verloren. Houd vast aan wat ik u heb gegeven. Laat satan uw hart niet van Mij wegnemen.

Dit zijn gebeurtenissen die binnenkort zullen komen, Mijn Geliefde en Israël zal het signaal zijn van uw vertrek van deze aarde:

Ik haal Billy Graham thuis.

Een oorlog zal binnenkort losbarsten in en rondom Israël. Israël zal gewond raken, maar niet verwoest. Maar overal om haar heen, wie het heeft vervloekt van degenen uit het huis van Esau zal worden vernietigd. Libanon, Syrië, Iran en andere landen die mijn oogappel hebben geraakt zullen de toorn ervaren van nucleaire vuur en verwoesting.

Als de president die Amerika heeft gekozen geen berouw en verandering te tonen, zal ik de Verenigde Staten blijven oordelen om de pogingen die hij heeft gedaan om Israël te dwingen mijn land op te geven en Jeruzalem te verdelen. Als hij zo doorgaat, zal Ik Amerika in twee stukken verdelen. Als hij nog steeds een economische druk op Israël blijft handhaven, zal ik verdere instorting van de economie van Amerika veroorzaken. Als hij blijft stimuleren en toestaan het terrorisme op te laten bloeien, zal ik toestaan dat terroristen in Amerika grote schade aanrichten en vernietigen. Met een verhouding van honderd tot een:
“Ik zal ervoor zorgen dat er honderd keer meer schade komt naar Amerika voor wat Israël zal ervaren op dit gebied. Ik zal rechtspreken in Amerika in een verhouding van een op duizend met betrekking tot land dat is overgenomen van Israël en Jeruzalem, net zoals dat gebeurde toen ze mijn mensen dwongen om hun huizen in Gaza te verlaten en Ik reageerde met de orkaan Katrina. Voor elke kolonist die wordt, of zal worden gedwongen om hun huizen in Judea en Samaria te verlaten, zullen duizend gezinnen hun huizen in Amerika verliezen. Omdat jullie Israël dwongen om de bouw van woningen te ‘bevriezen’, is uw woningmarkt ‘bevroren’ in dezelfde verhouding van - duizend woningen op één.

Wat betreft Iran: Als Amerika niet met Israël samenwerkt in een pre-emptieve aanval op Iran en Israël het alleen moet doen, zal Amerika de ervaring krijgen van een nucleaire aanval door middel van terrorisme. Amerika moet nu aanvallen samen met Israël, of je zal worden aangevallen.

Wat betreft seksuele zonde, homoseksualiteit, pornografie, abortus, molestering van kinderen, en hekserij in Amerika: Ik zal het niet langer tolereren. Een nieuwe seksueel overdraagbare ongeneeslijke ziekte zal een snelle en pijnlijke dood brengen voor velen. Het komt eraan. Er zal geen genezing mogelijk zijn.
Voor degenen die de moord op kinderen bevorderen, ik zal erop toezien dat UW kinderen worden vermoord. Degenen die Mijn kinderen misbruiken en molesteren, ik zal erop toezien dat UW kinderen in alle eeuwigheid hetzelfde lijden. Ze zullen voor altijd geketend zijn aan de heetste vuren van de hel. U zult samen branden. Degenen die de moord van mijn kinderen hebben uitgevoerd door middel van abortus en gesteund hebben het vermoorden van onschuldig bloed, U zult precies dezelfde martelingen ondervinden die u aan hen heeft toegebracht. Het zal nooit stoppen tot in alle eeuwigheid. Voor altijd zult u worden gemarteld als u zich niet bekeert en tot Mij keert en roept om genade. Het is alleen mijn bloed dat kan reinigen en deze gruwelijke zonden kan verwijderen. Degenen die de zielen van kinderen tot slaaf hebben gemaakt door middel van hekserij, toverij, satanische aanbidding en offering, en door het occulte: U zult het ergst van allen worden gekweld. Voor altijd zult u slaaf zijn, worden geketend en worden gekweld door Satan zelf. Ik waarschuw u: NIET deel te nemen aan deze dingen want het zal uw zielen verdoemen!

Met betrekking tot genetische manipulatie en de mind-control-technologie: Dit brengt Mijn toorn over degenen die proberen te mengen wat ik niet heb toegestaan. Maar, wanneer de verdrukking begint, zal dit over de aarde komen en eeuwig allen die het beest aanbidden tot slaaf maken, zoals geschreven staat in Mijn Woord. Degenen die dit ontwikkelen en er deel aannemen dit nu zal hun verstand doen verliezen in een eeuwige straf in de hel. Om de mate waarin zij deelnemen aan slavernij en het creëren van mutaties die ik heb verboden, in die mate, zullen zij worden gemuteerd en gemarteld voor eeuwig en altijd. Ik zal niet toestaan dat deze dingen nog langer blijven bestaan zonder te oordelen en te vernietigen de wetteloosheid en de zonde. Ik ben een Heilige God en Ik een beker van toorn voor degenen die mij haten en zal niet voorbij zien aan het kwaad en de zonde. Ik ben moe van het nog langer toestaan! Ik zal precies doen zoals het is geschreven in Mijn heilig Woord.

Oh aarde, aarde, aarde, hoort het woord van de HEER: Bekeert u en verlaat deze gruwelen! Voordat het te laat is, kom naar mij of je zal vergaan!

Mijn geliefde bruid, Ik schenk een frisse zalving van Geest en bescherming voor u. Wees niet bang voor de dingen die komen over deze aarde. Kort en zeer binnenkort gaat u met mij mee!

“Moge de Heer blijven om ons te helpen om te horen en te gehoorzamen!”

Ingegeven door de Heilige Geest:

Maurice Sklar

Printen??? Spaar papier en inkt.