www.wimjongman.nl

(homepagina)

Uw predikers preken voor geld.

Ik zou graag met u een woord willen delen waarvan ik voel dat het erg belangrijk is voor ons vandaag als lichaam van de Heer. De Heer gaf me dit woord een paar dagen geleden en ik moest echt veel bidden om het door te geven. Ik hou niet van harde woorden die de woede van mensen opwekken maar ik moet eerlijk zijn over wat ik hoor. Het merendeel van de predikers van vandaag is bang om te evangeliseren en in plaats daarvan zijn ze een eigen zaak begonnen waar alleen hun eigen mensen op afkomen, iets wat gewoon niet bijbels is.

Gelieve dit woord te beoordelen en te reageren indien u dat wenst.

Micha 3:11,12 De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen zij op de HERE en zeggen: Is de HERE niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen! Daarom zal om uwentwil Sion als een akker worden omgeploegd, en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogten.

Dit is waar zo zijn we als natie en als kerk. Kijk naar onze leiders ze zijn zo corrupt dat dubbele praten in de politiek de norm is, De realiteit is dat geld onze leiders vertelt hoe te stemmen en hoe het geld zegt te stemmen en hoe zij beslissingen nemen voor steekpenningen. We is nu met een leugen aan een oorlog begonnen die nog bezig is. Begrijp me niet verkeerd, ik heb een groot respect voor onze troepen en hun offers, en ik bid voor hen dagelijks, maar de feiten zijn dat onze leiders een onrechtvaardige oorlog zijn begonnen. We verliezen jonge mannen en vrouwen in een oorlog waarin men probeert om een regering te installeren die geleidt wordt door moslims. Denk er eens over na of Jezus dit zou willen dat we een antichristelijke regering installeren in de wereld die veel bloed verspilt? Veel van de soldaten zijn christenen, hoe ironisch is dit, we sturen christenen om te helpen bij de installatie van een islamitische regering.

Predikers leren voor betaling.
Laten we eens naar de kerk kijken, hebben we een systeem nodig van geld wisselaars in het huis. Het is gebruikelijk voor predikers om preken en tapes te verkopen voor grof geld. Het is altijd ter dekking van kosten, maar het is grappig, ze vragen 5,00 voor een bandje waarvan de kosten 70 cent zijn, of 10,00 voor een cd die nog minder kost dan een bandje. We hebben hen nooit bekritiseert, want als we dat doen worden we kritisch geneoemd. Het is zo gebruikelijk, dat we nu betalen voor conferenties, wij betalen voor onderwijs sessies, we betalen voor wat die hoeren maar aanbieden zolang het ons maar een goed gevoel geeft. Sorry voor het woord hoer, maar kan ik aan een betere term bedenken. We kopen hun boeken, kopen hun muziek en ondertussen wordt ons vertelt dat wij hun bediening steunen. We helpen hen alleen maar bij het plaatsen van de geld-wisselaar tafels in het huis.

Het heilige profetische voor geld.
Tegenwoordig lopen mensen heen en weer op zoek naar een woord van God. Mensen reizen om een profeet te horen die ze een persoonlijk woord geeft en eigenlijk nemen zij deel aan waarzeggerij! Waar in de Bijbel zien we mensen op jacht gaan naar een persoonlijk woord van iemand?
Ik geloof in profetie en krijg het geschenk van tijd tot tijd, maar wat we zien voor het grootste deel van vandaag is waarzeggerij. Het is iets dat me bang maakt, veel van deze denominaties leren niet om te beginnen te trachten dat te onderzoeken. De profetische gave in het lichaam wordt omgezet in niets anders dan hekserij.
Als ik deze mensen zou vragen naar hun bezit dan zouden ze zeggen dat het van de duivel is, maar zij willen dat bezit en vertellen de mensen maar te geven. Dezelfde mensen zullen protesteren tegen die accountans en rijden dan een 100 kilometer voor een woord. Nu vragen ze de mensen openlijk geld voor het geven van een woord. Niets van dit alles kun je vinden in de Bijbel Ik smeek het broeders onderzoek het woord voor jezelf. Deze valse profeten probeert zich in de Baptistische Kerk in te werken. Nu moeten we bidden dat God ze uit de kerk houdt. Ik denk dat een opwekking plaats zal vinden in de Evangelische kerken en tot leven komen met de Heilige Geest en het dienen van het Lichaam, we moeten bidden om deze valse winsten en ik bedoel te zeggen winsten want dat is wat het allemaal is. De ware profeten van vandaag preken Jezus en berouw, geen waarzeggerij voor betaling! Ze willen de Kerk scheiden uit deze wereld en oogsten. Als u het er niet mee eens bent en kan aantonen dat wat ik zeg verkeerd is, doe net als ik en vertel gewoon de waarheid, maar je moet dit doen vanuit het Woord.

Ik stuur dit woord, omdat de tijd kort is en de Here zei tot mij in mijn geest, Ik de Here ben bezig de kerk te oordelen en laat vele verlaten achter.
We moeten berouw tonen voor het toestaan van al deze dingen. Als u denkt dat ik te kritisch ben, kom en praat met me. Ik probeer te zijn gehoorzaam aan de Heer. De Heer heeft mij gebroken en de naderen voor het lichaam van Christus. Gelieve dit woord te overdenken als je denkt dat de tijd kort is zo moeten we nu wat doen!

Door Christus alleen
Darren Smith

streetscapeministries@yahoo.com