www.wimjongman.nl

(homepagina)

De volgende tekst werd geinspireerd door een artikel van de Amerikaanse evangelist Mark Mallett, gedateerd 28 october 2008.

1. De economische ineenstorting. Dat is het eerste element van de algehele veranderingen, de achteruitgang van de economie, welke nu al zichtbaar is. Die economie is immers een modern gebouw, gebouwd op hebzucht, op de rotting van een verworden kapitalisme, dat bedorven is geraakt. De beerput werd gevuld met het bloed van onschuldigen, de ongeboren kinderen gedood in de onveilige moederschoot. Zuiver economisch gezien hebben de 50½ miljoen abortussen sedert 1970 de VS een $ 35 triljoen gekost in verloren BNP (Bruto Nationaal Product). En nu heeft Amerika zijn zinnen er op gezet als President een man te kiezen, die het sterkst vóór abortus is in de ganse Amerikaanse geschiedenis, daarbij inbegrepen de meest weerzinwekkende methoden, die wij hier niet gaan noemen. Men zal dan ook de totale neergang van de Amerikaanse munt, waar in feite een groot deel van de wereldeconomie op draait, zien geschieden, en dat eerder dan menigeen zal verwachten. Als de dollar eenmaal geen waarde meer heeft, dan zal het tweede deel van de ineenstorting duidelijk worden: De sociaal-maatschappelijke ineenstorting.

2. De sociaal-maatschappelijke ineenstorting. Het verschil met de nu beginnende Grote Depressie (zoals sommigen het al noemen), vergeleken met de Grote Depressie uit de jaren 1930, is, dat de meeste mensen in die dagen niet totaal afhankelijk waren van maatschappelijke voorzieningen en de overheden. Vele mensen waren toen boeren en zij leefden van het land, wel schraler dan voor de Depressie, maar zij konden zich redden. Zo ook voor de nutsvoorzienigen, zoals water, electriciteit en brandstoffen. De maatschappij was meer gedecentraliseerd dan heden, de verbanden waren kleiner en meer locaal, ook de staatsorganen waren kleiner.

3. Heden is er een reusachtige afhankelijkheid van de staat, van alle overheden, van de nutsmaatschappijen, voor de voedsel- en brandstofvoorziening. Wie heeft er nog een handpomp om zelf drinkwater op te ponpen ? Wie heeft er nog de nodige lantaarns om licht te geven ? Wie heeft er nog een stoof of fornuis op hout en/of kolen om zich te verwarmen en op te koken ? En bijna al het voedsel komt tot ons langs de grote winkelketens, de supermarkten, die het in grote hoeveelheden ergens vandaan halen. In de jaren 1930 kwam het voedsel van de locale boeren en fabriekjes, en men kocht het in de plaatselijke winkels. Heden hangt alles af van de transportmogelijkheden, over zee, over de weg, met de trein, langs het water. Als de munt niets meer waard is, als de economie stokt, als het transport moeilijk wordt, zullen er alras tekorten ontstaan. Zelfs basisbehoeften als brood, medicijnen en toiletpapier zullen weleens zeer moeilijk te krijgen blijken te zijn.

4. Opvallend is, dat heel wat mensen heden al tegen het kookpunt aan leven. Overal ziet men gemakkelijk boosheid en frustatie ontstaan, of minstens zijn die onderhuids aanwezig. Het betreft de generatie, die met materialisme is opgegroeid, en geestlijk en spiritueel ondervoed is gebleven. Men ziet de verdeeldheid in de gezinnen en families, men ziet toenemend geweld, men ziet hoge zelfmoordcijfers. Die verdeeldheid bestaat niet slechts in de cultuur, ook in de Kerk. De maatschappij heeft zich de laatste 70 jaar steeds verder verwijderd van de persoonlijke onafhankelijkheid in de richting van de afhankelijkheid van de staat. En als de staat die taak niet meer kan vervullen, zal de sociale orde instorten. Dan zal de weg vrij komen voor een nieuwe politieke orde, die van de Antichrist en zijn trawanten.

Bron Profetische stemmen