www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Links-Islamistische Revolutionaire Alliantie


door Joel Richardson - 2011

Als het Westen nog steeds debatteert over de betekenis van de revolutie in het Midden-Oosten, dringen de oplaaiende vlammen niet door tot de geest. Voorspelbaar blijft de linkse media hoofdstroom de rellen en protesten afschilderen als een louter populaire pro-democratische politieke beweging die alleen repressieve dictators wil verdrijven. Maar de werkelijkheid is veel snoder, veel breder en op heeft op de lange termijn gevolgen die echt apocalyptisch zijn.

Er zijn twee dingen die moeten worden begrepen met betrekking tot de huidige revolutie in de islamitische wereld. Het eerste is de ongewone alliantie tussen de linkse revolutionairen en islamistische opstandelingen. Wanneer Reuters meld, dat de protestdemonstratie in Amman bestond uit “islamisten, linksen en vakbondsmensen”. Wat was hun kreet? “We want Change!” Het tweede dat wat moet worden begrepen is de Messiaanse onderstroom van de huidige islamitische revolutie.

Hoewel het misschien moeilijk is voor sommigen om een verbinding te leggen tussen de religieuze wereld van de islam en over het algemeen de liberale visie van de linkse politieke partijen, er zijn in feite een aantal fundamentele, gedeelde gemeenschappelijkheden tussen de twee ideologieën. Op de eerste plaats, zowel voor de linkse als de islamitische ideologieën delen ze een populistische, collectivistische, en zelfs utopische politieke visie. Terwijl de Amerikaanse idealen het zoekt in de ‘economische vrijheid’, de linkse als zowel islamisten zoeken het in een ‘economische rechtvaardigheid’ of een radicale herverdeling van rijkdom als het definitieve doel. Een aanzienlijk deel in de apocalyptische dimensie, is de vraag of het atheïstische marxisme of het religieuze islamisme, beide ideologieën een wederzijdse haat delen jegens jou en mij. Of het is Israël, (de kleine Satan), of de Verenigde Staten, (de Grote Satan), linksen en islamisten verlangen ernaar om de ondergang van beide te zien.

Maar als we toekijken naar de islamitische wereld die ontploft is het ook essentieel dat we even pauzeren om kennis te nemen van de eschatologische en Messiaanse werveling achter veel van wat er nu plaatsvindt. Het verlangen van de islamitische wereld in de afgelopen tien jaar is de omverwerping van wat wordt gezien als de corrupte, Westerse-marionetten-regimes van de Arabische wereld, maar ook de eenwording van de islamitische wereld onder de historische islamitische regering van het Kalifaat. Onderliggende aan dit alles is een groeiende verlangen naar een Messiaanse Mahdism. De Mahdi is de primaire messias islam figuur, verwacht door zowel de sjiitische als door de soennitische moslims. Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, voorzitter van de Islamitische Hoge Raad van Amerika verklaarde dat: “De komst van de Mahdi is een gevestigd doctrine voor zowel de soennitische als de sjiitische moslims, en inderdaad voor de hele mensheid.”
De islamitische Mahdi wordt door alle moslims verwacht om op het wereldtoneel te verschijnen aan het einde van de tijden om de hele islamitische wereld onder het kalifaat te verenigen en te doen herleven. Moslims geloven dan ook dat de Mahdi zal bereiken dat de islam de hele aarde zal veroveren, wat leidt tot de uiteindelijke overwinning van de islam ten opzichte van andere godsdiensten en over het ongeloof.

Maar er is een ander interessant element in het Mahdistische geloof dat heel relevant is met betrekking tot de huidige revolutie die in de lucht hangt. Volgens de islamitische traditie, zal onder het bewind van de Mahdi, de islamitische religieuze gemeenschap uiteindelijk een “economische rechtvaardigheid” bereiken waar zowel de linksen als de islamisten naar verlangen. Dus of we nu spreken over de recente gewelddadige socialistische protesten in Griekenland, over de anti-kapitalistische revolutionaire agenten hier in de Verenigde Staten, of de gewelddadige overkokende revolutie in de Arabische wereld, ze zijn allemaal onderdeel van een groter collectivistische revolutie. De schreeuw van de mensen is! “Geef het ons” In het bestuderen van het islamitische messianisme, moest ik onmiddellijk denken aan de diep socialistische toon van Mohammeds woorden met betrekking tot de dagen van de Mahdi:

In die jaren zal mijn gemeenschap genieten van een moment van geluk, zoals ze nog nooit eerder heeft ervaren. ... Een man zal opstaan en zeggen: “Geef aan mij de Mahdi!” En hij zal zeggen: “Neem.” (-At-Tabanari mijn cursivering)

Elders, geloofd men dat Mohammed zou hebben geprofeteerd:
In de laatste dagen van de islamitische gemeenschap, zal de Mahdi verschijnen. ... Hij zal schenken uitbundige rijkdom ... en de moslim gemeenschap zal groot en geëerd zijn. ... (-Sahih Hakim Mustadrak, mijn cursivering)

Uit de hadith verzameling van Sahih Muslim Abu:
Mohammed zei, “In de laatste tijd zal er een kalief zijn die rijkdom zal verdelen zonder zelfs maar te tellen.”

In zijn werk, Al-Mattaqi, de gerespecteerde moslimgeleerde Al-Hindi spreekt over de tijd van de Mahdi als hij zegt dat “Allah zal de armoede weg te nemen door middel van zijn hand.”

In zijn werk “de verwachte Mahdi,” zegt de moslim auteur Harun Yahya het als volgt:
Tijdens de Gouden Eeuw, zullen de mensen genieten van een geweldige rijkdom, welvaart en vrede. De Mahdi zal gebruik maken van al zijn rijkdom om Allah’s religie te verspreiden, en zal de edele moraal volgen en de vrede dicteren in de landen waar hij komt als overwinnaar. Zijn ongeëvenaarde bewind zal de harten van mensen verzachten en ze leiden naar de islamitische moraal. Dus binnen een zeer korte tijd zal deze moraal de wereld regeren.

Natuurlijk moet ik hieraan toevoegen dat deze rijkdom-uitkeringsgerechtigde agenda van de Mahdi ook een eigenschap is die wordt gedeeld door de Bijbelse antichrist. Volgens de profeet Daniël, zou de Antichrist gebruik maken van een vorm van rijkdom-verdeling uitdrukkelijk afhankelijk van de trouw van zijn aanhangers:
Onverhoeds zal hij in de vruchtbaarste streken van het landschap komen (Israël), en doen wat zijn vaderen noch zijn voorvaderen gedaan hebben: roof en buit en have zal hij voor zijn mannen uitstrooien; - Daniel 11:24

Hoewel het idee van de Antichrist als rijkdom verdeler waarschijnlijk nieuw is voor sommigen is het zeker geen nieuwe waarneming. Deze mening was ook stevig verankerd in de vroege kerk. In zijn beroemde werk “Tegen ketterijen”, schreef Irenaeus, een bisschop uit de vroege derde eeuw dat de “[Antichrist] beweert dat hij de arme rechtvaardigt.” Het is fascinerend om te merken dat 1800 jaar geleden, de vroege Kerk al een bestaande traditie had met dien verstande dat de Antichrist niet echt een man voor de lagere klassen zou zijn, maar gewoon voorwenden dat hij een dergelijke kampioen zou worden.

En dus zitten we hier te kijken naar de islamitische wereld die explodeert in een gewelddadige revolutie. De islamitische massa’s met haar verlangen naar een “economische rechtvaardigheid” en die op zoek is naar een echte revolutionaire held.