www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Ene Wereld Systeem

door Jack Kelley

Uit Openbaring 17-18 blijkt dat er drie onderdelen zijn die het ene wereld systeem van de Laatste Dagen zal vormen. Die bestaat uit één wereld religie, één wereld regering en één wereld commercieel systeem. Deze zijn zich aan het ontwikkelen al langer dan de meeste mensen denken en komen snel in vervulling. Als dit gebeurt zijn ze steeds meer voor de hand liggend voor het publiek. Het is niet langer alleen het domein van de fanatieke aanhangers van complottheorieën, vandaag de dag zijn het alleen degenen die weigeren om het te zien, die zich niet bewust zijn van hun bestaan.

Eén wereld religie

De islam is de meest invloedrijke religieuze kracht in de wereld van vandaag en het doel is niets minder dan de wereldheerschappij, met alle noodzakelijke middelen. Het is ook ‘s werelds snelst groeiende religie en de tweede religie, alleen het christendom heeft in het aantal meer aanhangers.
Opmerking vertaler: Daar wordt dan ook iedereen toe gerekend die ingeschreven staat bij een denominatie van christelijke signatuur.


Bijna een op de vier inwoners van de wereld is een volgeling van de islam. Zeker na de opname zal de islam de grootste, sterkste, best georganiseerde en snelst groeiende godsdienst in de wereld worden met een brede marge. Geen enkele andere groep of combinatie van groepen zal in de positie zijn om deze uit te dagen. En aangezien de islam geen oecumenisch gezinde godsdienst is, zullen alle anderen groepen er mee van doen hebben.

Maak niet de fout om te denken dat de islam niet langer een levensvatbare religieuze zal zijn nadat de strijd van Ezechiël 38 is gestreden. Volgens het Pew Forum rapport zullen de landen die zich verenigen tegen Israël en worden verslagen, maar een klein percentage uitmaken van de totale islamitische bevolking. De vier landen, met het grootste deel aan islamitische bevolking zijn Indonesië, Pakistan, India en Bangladesh. Ze zullen ook niet bij die strijd worden betrokken. In feite twee woont een derde van alle in de wereld wonende moslims, in 10 landen en van deze worden slechts Turkije (5) en Iran (6) genoemd door Ezechiël. Ruwe schattingen geven aan dat slechts 15% van de islamitische wereld zal zijn vertegenwoordigd met legers die tegen de Israël vechten, En vergeet niet het ook alleen hun soldaten zijn die sterven in de strijd, en niet de totale bevolking.

Ik denk niet dat de islamitische wereld niet permanent zal worden gedemoraliseerd door hun nederlaag. Na alle oorlogen waarin Israël hen heeft verslagen komen ze toch elke terug om het opnieuw te proberen. Uit de Eindtijd profetieën van Ezechiël 38 blijkt dat het niet anders zal zijn.

Eén Wereld regeringZolang als ik een gelovige was, heb ik horen spreken over de komende One World regering, maar de laatste tijd is dit uitgegroeid tot veel meer dan alleen praten. Er wordt een duidelijke inspanning gedaan om zowel de nationale grenzen op te heffen als om een wereld regering systeem te creëren dat de autoriteit zal hebben over alle naties.

Een voorbeeld, een tijdje geleden is ons gezin ingeschreven in iets als een zogenaamde Trusted Traveller programma. Het bestaat uit een speciale pas die wordt afgegeven aan de in aanmerking komende aanvragers uit Canada, de USA en Mexico en wat ons toestaat de grenscontrole-punten in de 3 landen te passeren zonder controle bij de douane. Met deze pas kunnen we van Mexico, waar wij als zendelingen dienden, de VS in ongeveer 10-15 minuten bereiken. Voorheen duurde het ongeveer een uur op gewone dagen en nog langer in het weekend en op feestdagen.
Luchtvaartmaatschappij passagiers uit Canada of Mexico kunnen naar speciale balies gaan in de aangewezen VS luchthavens en krijgen dezelfde versnelde service. Homeland Security verwacht dat ongeveer 84 miljoen Mexicaanse burgers zich zullen inschrijven voor dit programma.

Ik zie dit als een groot gemak, omdat we ongeveer een keer per week naar de VS gaan op ‘s werelds drukste grensovergang. Maar toen ik keek naar mijn pas de andere dag zag ik op de cover een afbeelding staan van Noord-Amerika zonder nationale grenzen en ik besefte dat dit is slechts een stap is in de richting van het doel van de samenvoeging van deze drie landen in een Noord-Amerikaanse Unie.

De EU heeft al een dergelijk programma de mogelijkheid voor burgers om van het ene EU-land te gaan zonder paspoorten te laten zien. Andere soortgelijke programma’s zijn aan de gang in Zuid-Oost Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de Middellandse Zee. Naar mijn mening zegt de Bijbel dat er in het totaal 10 van deze multi-nationale regio’s ooit zullen bestaan, en zij zullen bij veel meer worden betrokken dan toerisme.

En buiten dat, is er sprake van een enkele wereldwijde regering die gezag zal uitoefenen over deze 10 regio’s met een enkele figuur aan het hoofd, de president van de Wereld. Onder deze notitie, is hier een interessant citaat dat ik deze week las:

“Er is geen enkele politieke figuur vandaag met een wereldwijd bereik en invloed als Bill Clinton - de voormalige president van de VS als een buitengewone humanitaire diplomaat. Niemand anders in de huidige politieke arena heeft de mogelijkheid om overal de aandacht te krijgen van de wereldleiders en organisaties en het ook heel graag doet.” (Matthews Chris van de MSNBC-documentaire, “president van de Wereld - Het Bill Clinton fenomeen”).Ik zeg niet dat Bill Clinton de anti-Christ is. Maar ik vind het heel interessant dat onze nationale media openlijk spreekt over een president van de Wereld, en zelfs wijst op een kandidaat.

Velen voelen dat er een behoefte aan is tot een entiteit met politieke macht die de nationale of zelfs de regionale belangen vervangt. Er zit te veel ongelijkheid in de wereld, en de rijke landen zullen moeten worden gedwongen om de armen te helpen.

Energie en voedsel zijn twee kritieke gebieden waar vraag en aanbod uit balans zijn. De verschillende Midden-Oosten producenten zijn minder stabiel en er is een groeiende bezorgdheid dat de olie voorraden weer minder betrouwbaar zullen worden. Prijzen aan de pomp zijn weer toegenomen op een ogenblik waarop geen economie in de wereld dit zich kan veroorloven.

Hetzelfde betreffende het voedsel. Er is genoeg productiecapaciteit om iedereen te voeden, maar het tegenstrijdige beleid van de afzonderlijke naties voorkomt dit. Als gevolg daarvan zullen de prijzen zich verhogen en de tekorten worden steeds duidelijker. De armste landen hebben het meest te lijden en zijn al begonnen om in opstand te komen.

Tenzij iemand de rijke landen dwingt om te helpen, zal er chaos ontstaan op een schaal dat niemand nog ooit heeft gezien. Global Warming (of Climate Change) Carbon Tax, Cap en Trade zijn de namen van de rijkdom transfer programma’s die zijn ontworpen om geld te nemen uit de rijke landen om de arme landen van de wereld te helpen. Het enige dat ontbreekt is de macht om ze af te dwingen. Een One World regering zou die macht hebben.

Eén Wereld commercieel systeem

Sinds 2009, hebben de VN-experts gepleit voor een nieuwe munt, iets om de wereldwijde financiële markten te stabiliseren en de internationale handel gemakkelijker, veiliger en meer inclusief te maken. Ze zeiden ook dat een organisatie moet worden opgericht om de wisselkoersen tussen de landen te beheren om de markt volatiliteit veroorzaakt door valutaspeculatie te verminderen.

De wereld is erg nerveus over de huidige versie van de Wederzijds Zekere Vernietiging welke wordt beoefend door de VS en China. Waar het op neerkomt, is dat de Chinezen zich bezig houden met het uitlenen van geld aan de VS, zodat de Amerikanen de bergen van Chinese goederen kunnen kopen die ze moeten produceren om hun economie te laten groeien. Een voorbeeld is dat 91% van de zaken op de planken Walmart nu afkomstig is uit China. Een kleine vloot van ‘s werelds grootste containerschepen maakt continue retourvaarten tussen China en de VS om de voorraad op die schappen te houden. Als een van beide landen stopt met wat hij doet, zullen in beide landen de economieën imploderen.

Dit systeem houdt de Amerikaanse dollar kunstmatig hoog gehouden en de Chinese Yuan kunstmatig laag. Dit kan echter niet zo blijven op de lange termijn en iedereen weet dat. Daar moet iets aan worden gedaan om andere landen een betere toegang te geven tot zowel de kopende als de verkopende zijden. Veel nationale economieën kunnen zich gewoon niet herstellen van de zogenaamde Grote Recessie zonder een soort van hulp daarvoor. Een nieuwe munt die ongevoelig is voor zowel speculatie als de egoïstische belangen van individuele landen wordt gezien als de beste oplossing voor het probleem.

Wat er gaat komen?

Overgelaten aan hun zelf zullen de Naties een oorlog beginnen over dit soort dingen. De situatie is niet verbeterd. De huidige cyclus van de openbare onrust in het Midden-Oosten is nog maar net begonnen. We kunnen verwachten dat het erger wordt, niet beter. Westerse leiders en hun media woordvoerders willen u doen geloven dat dit volksopstanden zijn tegen de autocratische leiders en hun wens voor democratische vrijheden. Maar anderen zeggen dat dit niet het geval is. Kijk om je heen, zeggen ze. Wanneer heeft een islamitische bevolking ooit gekozen voor de democratie? Wat hier aan de orde is, is de vraag naar de fundamentele economische zekerheid als een baan dat een loon geeft om te leven en een gestage aanvoer van voedsel waarvan de mensen het zich kunnen veroorloven om te kopen.

Mensen zullen altijd kiezen voor repressie eerder dan anarchie. De geschiedenis laat zien dat de revolutionaire regeringen altijd eindigen met meer repressie dan degenen die ze omver wierpen. Ze komen aan de macht met de belofte om aan de basisbehoeften van hun onderdanen te voldoen. Ze blijven aan de macht door het onderdrukken van individuele rechten.

Het ene wereld-systeem zal deze voorwaarden invoeren op een wereldwijde schaal. Het zal aan de macht gekomen met de belofte van vrede en veiligheid in een tijd van chaos (Daniël 8:25). Het zal aan de macht blijven door het onderdrukken van de vrijheid. Het zal geen godsdienstvrijheid tolereren. Het zal niet de democratie tolereren. Het zal geen vrije markt economie tolereren. En voor een tijd zal het erop lijken dat het is geslaagd (Openbaring 13:4).

Maar de man aan het hoofd van dit ene wereld-systeem zal er een eigen agenda op na houden, en dat is om aanbeden te worden als God (2 Thess. 2:4). De Ene die God is, zal dat niet krijgen en zal beslist reageren op deze uitdaging (Matt. 24:15-21).

Voor die tijd zijn er slechts een paar obstakels die in de weg staan van dit ene wereld-systeem. De eerste is de Verenigde Staten, die met al zijn gebreken, echt het tegenovergestelde is van dit ene wereld-systeem. Het was gebaseerd op het principe van de godsdienstvrijheid, het staat het dichtste bij de democratie van wat de wereld ooit heeft gezien, en zijn macht was gebouwd met een vrije markt economie. Het werd te machtig om te worden verslagen, zodat het van binnenuit moest worden vernietigd. Al bijna een eeuw lang hebben krachten achter de scène hard gewerkt om dat te bereiken. Vandaag zijn ze zo dicht bij het succes dat zij niet langer de moeite nemen om het te verbergen.

Het tweede obstakel is de Kerk. Maar al snel zal God de buik vol hebben van deze wereld en ons weg nemen in voorbereiding op Zijn oordeel (1 Tess. 1:10). Voor een tijdje zal de wereld kijken alsof de door hun gewenste utopie eindelijk is aangekomen, maar net zoals ze zeggen vrede en veiligheid zal de vernietiging hen plotseling overkomen, zoals de weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet kunnen ontsnappen (1 Tess. 5:3).

Het ene wereld systeem zijn laatste obstakel zal Israël zijn, De mensen van God die zo wanhopig bezig zijn om vrij te zijn. Maar de wereld denkende dat ze Heer zijn terugkeer kunnen tegenhouden door het vernietigen van Zijn volk, zal zich verenigen in hun gemeenschappelijk doel om Israël van de kaart te vegen (Zacharia 12:3).

Maar de Heer heeft nog nooit Zijn volk verlaten, en is altijd dicht genoeg bij hen gebleven om hun geroep voor hulp te horen (Hosea 5:15). Zodra ze het vragen zal Hij komen om hun te redden, met het vernietigen van dit ene wereld-systeem en het opsluiten van haar leiders (Openbaring 19:19-21). Hij zal terugkeren naar de Aarde om het koninkrijk op te richten dat Hij hen beloofde, een koninkrijk wat nooit zal worden vernietigd of aan een ander gegeven (Daniël 2:44). Ten slotte zal de wereld vrede hebben (Jesaja 9:7). Je kunt bijna de voetstappen van de Messias horen.
02-26-11

Bron: Jack Kelly