www.wimjongman.nl

(homepagina)

Nieuwe wereldorde

De NWO: Wie zijn daarbij o.a. bij betrokken?
De Bilderberger groep.
De Council Forgeign
De Trilateral Commission
De Vrijmetselarij
Dit de belangrijkste groepen.

Het is moeilijk te geloven, maar een meerderheid van de christenen lijken zich niet bewust te zijn van het feit dat er een zeer reƫel en zeer legitieme Nieuwe Wereld Orde (NWO) zich aan het ontvouwen is. Zelfs bij het zien van de overweldigende bewijzen, lijken niet alleen de meeste Amerikanen maar ook Europeanen helemaal niet op de hoogte zijn van deze realiteit, ze lijken niet bereid om zelfs afstand nemen van het begrip.

Maar waarom zouden allerlei presidenten, leiders en anderen voortdurend naar iets wijzen wat niet zou bestaan? Ze spreken openlijk over een NWO. George Bush sr. begon er al mee tijdens de Golfoorlog in 1989. ‘Als we succesvol zijn, hebben we een reële kans op de nieuwe wereld orde, een orde waarin een geloofwaardige VN-vredesmacht gebruik kan maken van haar rol om de belofte te vervullen van de visie van de VN-oprichters.’
Er staat meer op het speldan een klein land (Koeweit) maar een groot idee dat van de nieuwe wereld orde,

Waar heeft Tony Blair het over, als er geen opkomende New World Orde is? Wat bedoelt hij met "een nieuwe leer van de internationale gemeenschap"? Wat bedoeld hij met een "nieuwe wereld"? Wat is dat globalisme, waarin "een politiek en veiligheids fenomeen kan functioneren," zonder de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde? Is Tony Blair aan het hallucineren? Nee.

Waar heeft de schijver Cronkite het over als hij vertelt aan de BBC nieuwsman Tim Sebastian," Ik denk dat we moeten realiseren en beschikken over een internationale rechtsorde. "Hij voegde hieraan toe:" We moeten niet alleen een uitvoerende macht hebben met internationale recht, maar wij ook de strijdkrachten hebben om die wet te handhaven. ‘;Cronkite zei ook, " Het Amerikaanse volk gaat zich beginnen te realiseren dat ze wellicht soevereiniteit zal moeten inleveren aan een internationale organisatie, om wereldrecht af te dwingen.’

Voormalig VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali zei het al, ‘De tijd voor het absolute en exclusieve soevereiniteit... is verstreken.’ De Verenigde Naties heeft een agenda voor bevordering van de Nieuwe Wereld Orde sinds zijn oprichting. In 1995 heeft de VN heeft een handleiding laten uitgaan getiteld "Onze Global Neighborhood". Zij verklaart daarin, ‘Bevolking, consumptie, technologie, ontwikkeling en het milieu zijn met elkaar verbonden in complexe relaties voor het menselijk welzijn in de wereldwijde omgeving. Dit vraagt om een doeltreffend en billijk beheer en een systematische, op lange termijn, en met een wereldwijde aanpak geleidt door het beginsel van duurzame ontwikkeling, dat is de belangrijkste les aangaande de ecologische risico's van de laatste tijd. De universele applicatie is een prioriteit en taak van de mondiale regering.’ In een brief geschreven van Kolonel E. Mandell House, naar president Franklin D. Roosevelt zei deze: "De echte waarheid in deze zaak is, zoals u en ik weten, het financiële element in de grote centra's, wat in handen is van de regering van de VS sinds de dagen van Andrew Jackson.
Deze president wilde namelijk de staat uit dodelijke omhelzing van de bankiers wringen.

Met de oprichting van de Federale Reserve in 1913 hadden ze die macht in handen gekregen.

In zijn boek, "With No Excuses," schreef de voormalige Republikeinse presidentiële kandidaat Barry Goldwater, ‘De Trilaterale Commissie is bedoeld om het voertuig te zijn voor multinationale consolidatie van de commerciële en bancaire belangen, door de inbeslagneming van de controle op de politieke overheid van de Verenigde Staten. De Trilaterale Commissie is een behendig en een gecoördineerde inspanning om de controle te grijpen en om te consolideren de vier centra van de macht - de politieke, de monetaire, de intellectuele en de kerkelijke centra'. Wat de Trilaterale Commissie van plan is. is het creëren van een wereldwijde economische macht, die superieur is aan de politieke overheden van de betrokken natie-staten.’ Was Goldwater een profeet of zo?

De doelstellingen van de wereldwijde elite en die ze publiekelijk hebben verklaard in 1991, ddor de oprichter van de CFR, David Rockefeller hij prees de belangrijkste media voor hun medeplichtigheid bij het helpen van de globalisten agenda door te zeggen: "Wij zijn de Washington Post, The New York Times, Time Magazine en andere grote publicisten, waarvan de bestuurders hebben deelgenomen aan onze vergaderingen, dankbaar voor het respecteren van hun beloften van discretie voor bijna veertig jaar.... Het zou onmogelijk zijn geweest voor ons om onze plannen voor de wereld uit voeren als we waren onderworpen aan de daglicht van publiciteit tijdens al die jaren. Maar de wereld is nu meer geavanceerde en bereid te volgen naar een wereld regering. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en bankiers wereld is zeker te verkiezen boven de nationale regering beoefend in de afgelopen eeuwen. "

Gewoon een paar dagen geleden, toen gevraagd werd door een journalist wat hij dacht wat het belangrijkste was dat Barack Obama kon volbrengen, zei voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, ‘Ik denk dat zijn taak zal zijn de ontwikkeling van een algemene strategie voor Amerika in deze periode is dat er een echte Nieuwe Wereld Orde kan worden gemaakt. Het is een geweldige kans, maar het is niet alleen maar een crisis.’

Diezelfde Henry Kissinger zei in 1991, ‘Vandaag zou Amerika verontwaardigd zijn als VN-troepen in Los Angeles zouden komen om de orde te herstellen. Morgen zullen ze dankbaar zijn!

Zelfs Gideon Rachman, de belangrijkste buitenlandse zaken commentator voor de Financial Times, beschreef in een redactionele uiting zijn steun aan de wereld regering. In zijn column zei hij, "Ik heb nooit geloofd dat er een geheime VN-plot was voor de overname van de VS.. .. Maar voor de eerste keer in mijn leven, denk ik dat de vorming van een soort wereldregering aannemelijk is.

Het doet er ondertussen niet toe of er een Republikein of een Democraat als president fungeert. Ze zullen alles doen wat de elite voorschrijft.
De presidenten Bush senior, Bill Clinton en Bush Jr. hebben de grondslag gelegd voor de implementatie van de NWO, zo zeker als de zon opkomt in het oosten. Alles Obama heeft te doen is om het voedsel op de tafel op te dienen - en u kunt rekenen op het volgende: Barack Obama zal ertoe dienen om een New World Orde feest te bereiden geloof het of niet!

Als de mensheid die niet voor een NWO is, dit gaat inzien, is er nog wat aan te doen, maar ik ben bang dat de mens zo bezig is met zijn materiële zaken dat het geestelijke maar bijzaak is geworden.
We horen er bijna geen christen over spreken, laat staan discuseren of er afstand van nemen door er niet aan mee te werken, wat we eraan moeten doen, waarvoor we moeten bidden enz. enz.