www.wimjongman.nl

(homepagina)

De overgang naar de ontvolking van de Planeet

Stephanie R. Pasco
Infowars
27 augustus 2009

Het is mijn bedoeling om met u te delen de documenten, waarvan vele zijn van de Verenigde Naties, die bewijzen dat er een plan bestaat om deze planeet te ontvolken. Ik zal ook citaten geven van verschillende mensen en organisaties die verder gaan met deze agenda. Ik bid om de leiding van de Heer, de Almachtige God in mijn streven om anderen, voor dit duistere complot tegen de mensheid te waarschuwen.

Alles wat geschreven is in dit document, is gemakkelijk te verifiëren. Het kan enige tijd en inspanning kosten, maar ik heb mij veel moeite getroost om dit schrijven zo nauwkeurig te maken als ik kon.

De Ontvolkings-agenda is gebaseerd op de natuur-aanbidding, of het aanbidden van Gaia. In Genesis, verteld God duidelijk aan Adam en Eva, en vervolgens aan Noach en zijn familie, om uit te gaan en zich te vermenigvuldigen om de aarde te vullen. Nergens in de Bijbel heeft God dit duidelijk uitgesproken gebod herroepen. Daarom probeert de mens het bevel van de Here God in de hemel te ontwijken: De Schepper! Ik vraag u, wie weet meer over de toestand van de aarde, het ontstane, of de Schepper zelf?

De basis voor de ontvolking-agenda gaat over een standaard waar alle elitairen van houden.
Deze standaard wordt genoemd:

De Hegeliaanse dialectiek:
Probleem - Reactie - Oplossing
Creëer een probleem en bied aan als reactie, een oplossing.
U zult precies zien hoe ze het probleem hebben gecreëerd; en een reactie veroorzaakt zo wijd verspreid dat het echt heel indrukwekkend is hoe succesvol ze zijn in de geboden oplossing: een dodelijke oplossing. Ik vraag u, dat u een poging onderneemt om dit document te verspreiden, overal waar u het eventueel kunt doen. De tijd dringt en zo velen gaan verrast worden. Door het verspreiden van dit woord, kunt u voorkomen dat iemand onnodig pijn lijdt.

William Benton, Assistant US Secretary of State bij de UNESCO in 1946:
(UNESCO is de instantie van de de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)
"Zolang een kind de vergiftigde lucht inademt van het nationalisme, zal onderwijs in het werelddenken alleen onzekere resultaten produceren. Zoals we hebben opgemerkt, is het vaak de familie die het kind met extreem nationalisme infecteert. De scholen moeten daarom gebruik maken van de middelen eerder beschreven om die houding te bestrijden die ten gunste is van het chauvinisme (nationalisme) ... die we herkennen in het nationalisme, momenteel de belangrijkste hinderpaal voor de ontwikkeling van de wereldgeest. We staan aan het begin van een lang proces van het afbreken van de muren van de nationale soevereiniteit. Unesco moet hierin de pionier zijn."

Club van Rome, met de eerste wereldwijde revolutie in 1991:
"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand die ons verenigd, kwamen we met het idee dat de verontreiniging, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke hierin zou passen (er is absoluut bewijs dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt een verzinsel is) .... Maar in de aanwijzing van dit als de vijand, vallen we in de valkuil veroorzaakt door foute symptomen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door veranderde houding en het gedrag dat zij kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dat is de mensheid zelf."

Mikhail Gorbachov:
"We hebben duidelijk meer te spreken over seksualiteit, anticonceptie, en over abortus, over de waarden die controle over de bevolking houden, ten aanzien van de ecologische crisis, wat in het kort een bevolking crisis is. Verminder de bevolking met 90%, dan zijn er niet genoeg mensen meer overgebleven om een grote ecologische schade aan te richten. "

Aldous Huxley, Brave New World 1946:
"Er is natuurlijk geen reden waarom de nieuwe totalitaristen moet lijken op de oude. Regering met clubs en vuurpelotons, of door kunstmatige hongersnood, massale gevangenneming en massale deportatie, dat is niet alleen inhumaan (niemand heeft hier zorgen over tegenwoordig), het is aantoonbaar inefficiënt en in een tijdperk van geavanceerde technologie, is inefficiëntie een zonde tegen de Heilige Geest.

Aldous Huxley, Lezing genaamd; Overbevolking 1959:
"... Laten we ons afvragen wat de praktische alternatieven zijn als we dit probleem van de bevolkingsgroei het hoofd willen bieden. Een alternatief is om niets te doen in het bijzonder en de dingen te laten gaan zoals ze gaan ... De vraag is: Gaan we het evenwicht herstellen op de natuurlijke manier, dat is op een brutale en volledig anti-menselijke manier, of gaan we het herstellen op een intelligente, rationele en humane manier ... Proberen om de productie te verhogen zo veel als mogelijk en tegelijk om het evenwicht van het geboortecijfer te herzien door middel van minder gruwelijk manieren dan welke worden gebruikt door de natuur -- door intelligente en menselijke methoden? ... Er zijn enorme moeilijkheden in de wijze van uitvoering van een grootschalig beleid tot beperking van de bevolking. Daar waar de controle over de dood uiterst eenvoudig is onder moderne omstandigheden, is de geboorte controle buitengewoon moeilijk. De reden hiervoor is heel eenvoudig: -de controle van de dood kan bijvoorbeeld door besmettelijke ziektes, - het kan worden bewerkstelligd door een handvol deskundigen en een kleine ploeg van ongeschoolde personen en vereist een zeer kleine kapitaals-uitgave."

Barry Commoner, Maak Vrede met de Planeet:
"Er zijn voorstellen die hele naties zou veroordelen tot de dood door middel van een aantal soorten van wereldwijde verwaarlozing. Er zijn plannen geweest om mensen te dwingen hun vruchtbaarheid te beperken, door fysieke en juridische middelen die onheilspellend zijn en niet gespecificeerd. Nu wordt ons verteld dat we ons moeten beperken in plaats van de uitbreiding van onze inspanningen om de hongerige volkeren van de wereld te voeden. Waar zal het eindigen?
Secretary of Defense William S. Cohen, 28 april 1997, getuigde voor het een Congrescommissie:
"Er zijn een aantal verslagen, bijvoorbeeld, dat sommige landen hebben geprobeerd om iets als een Ebola virus te fabriceren, en dat zou een zeer gevaarlijk fenomeen zijn, op zijn zachtst gezegd. Alvin Toeffler heeft hierover geschreven in termen van, dat een aantal wetenschappers in hun laboratoria proberen om bepaalde soorten ziekteverwekkers te bedenken, etnisch specifiek, zodat ze bepaalde etnische groepen en rassen kan elimineren, en anderen zijn bezig met het ontwerpen van een soort van techniek, een soort insect die specifieke gewassen kan vernietigen. Anderen zijn betrokken in zelfs een eco-type van terrorisme, waarbij ze het klimaat kunnen veranderen, aardbevingen veroorzaken, vulkaanuitbarstingen op afstand via het gebruik van elektromagnetische golven. Dus er zijn tal van ingenieuze geesten die aan het werk zijn om manieren te vinden waarop zij terreur kunnen zaaien bij andere naties. Het is werkelijk waar, en dat is de reden waarom we onze inspanningen moeten intensiveren, en dat is het waarom dit zo belangrijk is.

Jacques Cousteau UNESCO krant 1991: "Om deze planeet te redden zou het nodig zijn om 350.000 mensen per dag te doden."

Jacques Cousteau, Bevolking:
Gezichtspunten:
"Als we onze precaire proberen willen laten slagen, moeten we alle mensen ervan overtuigen om deel te nemen in ons avontuur, en we moeten dringend oplossingen vinden voor de bevolkingsexplosie die een directe invloed op de verarming heeft, van de minder welvarende gemeenschappen. Anders zal er een gegeneraliseerde wrok en haat worden verwekt, en de lelijkste genocide die denkbaar is, zal dan onvermijdelijk zijn, waarbij miljarden mensen zijn betrokken."
"Ongecontroleerde bevolkingsgroei en armoede moet niet bestreden worden van binnen uit, vanuit Europa, Noord-Amerika, of welke natie of groep van naties dan ook, maar moet worden aangevallen van buitenaf - door internationale organisaties, geholpen in hun formidabele werk door bevoegde en volledige niet-gouvernementele organisaties."

Bertrand Russell, de invloed van wetenschap op de samenleving 1953
"Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de bevolking kan worden tegen gehouden van een toename ... Oorlog ... is tot nu toe daarvoor teleurstellend geweest in dit opzicht, maar misschien kan een bacteriologische oorlog effectiever blijken te zijn. Als een Zwarte Dood kan worden verspreid over de hele wereld één keer in elke generatie zouden de overlevenden zich vrij voort kunnen planten, zonder dat de wereld te vol zou raken ... De stand van zaken is misschien wat onaangenaam, maar wat zou dat? Echte intelligente mensen zijn onverschillig voor geluk, vooral dat van andere mensen ... Er zijn drie manieren voor het verkrijgen van een dergelijke samenleving, die stabiel moet zijn wat betreft de bevolking. De eerste is die door de anticonceptie, de tweede van de kindermoord (abortus) of door werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde is die van de algemene ellende, behalve voor een krachtige minderheid ... "

Henry Kissinger, 1978:
"het Amerikaanse beleid tegenover de derde wereld moet er één zijn van ontvolking."

David Rockefeller, 2000:
"We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereld Orde aanvaarden."

David Rockefeller: Memoires 2002 van de oprichter van het CFR:
"We beheren de Amerikaanse politieke en economische instellingen. Sommige zijn zelfs van mening dat wij onderdeel zijn van een geheime kliek die werken tegen de beste belangen van de Verenigde Staten, een karakterisering van mijn familie en mij als 'internationalisten' en van het samenzweren met anderen over de hele wereld voor een meer geïntegreerde mondiale politieke structuur, om één wereld op te bouwen als je wil. Als dat de beschuldiging, ben ik schuldig, en ik ben er trots op."

David Rockefeller, mede-oprichter van de Trilaterale Commissie: David Rockefeller "We zijn dankbaar dat The Washington Post, The New York Times, Time Magazine & andere grote publicaties en hun directie onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en gerespecteerd hebben hun belofte van discretie voor nu al bijna 40 jaar. Het zou onmogelijk zijn geweest voor ons om onze plannen te ontwikkelen voor de wereld, als we onderworpen zouden zijn gewest aan de felle lichten van de publiciteit in al die jaren. Maar de wereld is nu veel meer verfijnder en meer bereid om op weg te gaan naar een wereldregering.

Thomas Ferguson, Officer voor het State Department's voor de Latijns-Amerikaanse zaken (OPA) (nu de US State Dept Bureau van Bevolking Zaken, est. bij monde van Henry Kissinger in 1975):
"Er is één thema achter al ons werk, we moeten het bevolkings-niveau verminderen," aldus Thomas Ferguson, de Latijns-Amerikaanse zaak officer van het State Department's Office of Population Zaken (OPA).
"Of ze [de overheid] doet het op onze manier, door middel van mooie schone methodes of zij krijgt de vorm van rotzooi die we hebben in El Salvador, in Iran, of in Beiroet. Bevolking is een politiek probleem. Zodra de bevolking uit de hand loopt, vereist het een autoritaire regering, zelfs een fascistische, om de bevolking te verminderen."
"De professionals", zei Ferguson, "zijn niet geïnteresseerd in het verminderen van de bevolking om humanitaire redenen. Dat klinkt wel mooi, maar wij kijken naar de middelen en de milieu-eisen. We kijken naar onze strategische behoeften, en we zeggen dat dit land de bevolking moet verminderen of anders zullen we problemen krijgen."
Dus moeten stappen worden genomen. El Salvador is een voorbeeld van ons falen tot de vermindering van de bevolking met eenvoudige middelen en het heeft de basis geschapen voor een nationale veiligheidscrisis. De regering van El Salvador faalde om onze programma's te gebruiken om hun bevolking te verminderen. Nu krijgen ze een burgeroorlog als gevolg van .... Er zal ontwrichting en voedseltekorten zijn. Ze hebben nog veel te veel mensen daar."(1981)

Minister van Defensie William S. Cohen, 28 april 1997; getuigenis voor het Congres de commissie:
"Geavanceerde vormen van biologische oorlogvoering dat zich kan richten op specifieke gen-typen en die de biologische oorlogvoering kunnen transformeren naar die van terreur tot aan een politiek nuttig hulpmiddel."

Sir Julian Huxley, UNESCO: het doel en de filosofie:
"Politieke eenwording in een soort wereldregering zal nodig zijn ... Alhoewel ... elke radicaal eugenetische beleid zal gedurende vele jaren politiek en psychologisch onmogelijk zijn, het zal belangrijk zijn voor de UNESCO om het eugenetische probleem te onderzoeken met de grootste zorg, en dat de publieke opinie wordt geïnformeerd over de problemen die op het spel staan, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op zijn minst denkbaar kan worden."
In het begin van de jaren 1950, de voormalige communistische Joseph Z. Kornfeder sprak de mening uit dat de UNESCO vergelijkbaar was met de communistische partij agitatie en propaganda-afdeling. Hij verklaarde dat een dergelijke partij apparaat "de strategie behandelt en de methode voor de publieke opinie van jong en oud." Huxley zou het agentschap hebben doorspekt met een bonte verzameling van communisten en medereizigers.
President Richard Nixon geloofde dat abortus noodzakelijk was als een vorm van eugenetica om interraciale voortplanting te voorkomen.

Theodore Roosevelt aan Charles B. Davenport, 3 januari 1913, Charles B. Davenport Papers, Afdeling Genetica, Cold Spring Harbor, NY:
"Ik wens van harte dat we bij de verkeerde mensen hun voortplanting volledig zou kunnen worden voorkomen, en dat de kwade aard van deze mensen voldoende flagrant is, zodat dit moet worden gedaan. Criminelen moeten worden gesteriliseerd en domme personen moet worden verboden om nakomelingen achter te laten ... De nadruk moet worden gelegd op voortplanting van de wenselijk mensen ... "

Theodore Roosevelt:
"De maatschappij heeft er geen belang bij om toe te staan dat ontaarden hun soort kunnen reproduceren .... Elke groep van boeren, die niet met hun beste materieel fokt, maar alleen de slechste voorraad vermeerderen, zou worden behandeld als gevangenen geschikt voor een asiel .... Op een dag zullen we beseffen dat het een eerste plicht is, een onontkoombare plicht van goede burgers om het juiste type van zijn of haar bloed achter te laten in de wereld, en dat wij geen belang bij hebben aan de bestendiging van burgers van het verkeerde type. Het grote probleem van de beschaving is om te zorgen voor een relatieve stijging van het waardevolle ten opzichte van het minder waardevolle of de schadelijke elementen in de populatie ... het probleem niet kan worden weggenomen, tenzij we er volledige aandacht aan geven aan de immense invloed van de erfelijkheid ... "
"Ik wil heel graag dat bij de verkeerde mensen hun voortplanting volledig zou kunnen worden voorkomen, en dat de kwade aard van deze mensen voldoende flagrant is, dat dit moet worden gedaan. Criminelen moeten worden gesteriliseerd en domme personen verboden om nakomelingen achter te laten ... De nadruk moet worden gelegd op de voortplanting van de wenselijk mensen... "

Door Carl Teichrib:
"De Georgië Guidestones, een enorme granieten bouwwerk geplant in het Georgische platteland, bevat een lijst van tien nieuwe geboden voor de burgers van deze aarde. Het eerste gebod, en degene waarover dit artikel gaat, zegt "Handhaving van de mensheid onder de 500.000.000 in voortdurend evenwicht met de natuur."

Robert Walker, voormalig voorzitter van PepsiCo en Procter & Gamble over water:
Water is een geschenk van de natuur. De levering is dat niet. Het moet geprijsd worden om ons ervan te verzekeren dat het op duurzame wijze wordt gebruikt.
Ted Turner maakt de radicale stelling dat, "een totale bevolking van 250-300 miljoen mensen, en een daling van 95% van de huidige niveaus, ideaal zou zijn."

Margaret Sanger (oprichter van Planned Parenthood, gefinancierd door de Rockefellers) zei in haar presentatie "The American Baby Code", bestemd om een wet te worden:
"De meest barmhartige wat een gezin doet aan een van de kinderen is het te doden."
Dit is de vrouw (Margaret Sanger) waarnaar Hillary Clinton naar opkeek, zoals ze publiekelijk verklaarde tijdens de 2008 presidentiële debatten.
Hier is een korte lijst van een aantal voorstanders van eugenetica; Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw HG Wells, Sidney Webb, William Beveridge John Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. Davenport Futurist Barbara Marx Hubbard (die een Dept van Vrede wilde oprichten):
"Uit het volledige spectrum van de mensheid, Een kwart zal worden uitverkoren. Een kwart is bereid om te kiezen, het voorbeeld voor de andere ... Een vierde van de mensheid verzet zich tegen deze keuze. Ze zijn onatractief door het leven ooit zo geëvolueert. Een vierde is destructief. Ze zijn fout geboren... Ze zijn defecte zaden ... Er zijn altijd al defecte zaden. In het verleden werden toegestaan om ze een 'natuurlijke dood' te laten sterven... wij, de ouderen, zijn geduldig geweest om te wachten tot het laatste moment vóór de kwantum transformatie, om actie te ondernemen om deze corrupte en corrumperende elementen uit te snijden uit het lichaam van de mensheid. Het is als kijken naar een groeiende kanker...
Nu, als we deze quantum verschuiving van mens naar dier creatief benaderen als mens is het de mens die de erfgenaam is van goddelijke kracht, het destructieve kwart gedeelte moeten worden geëlimineerd uit het sociale lichaam. We hebben geen keus, innig geliefden. Gelukkig bent u innig geliefden, niet verantwoordelijk voor deze daad. Wij zijn het. Wij zijn belast met de selectie van een goddelijk proces voor de planeet Aarde. Hij selecteert, wij vernietigen. Wij zijn de ruiters van het vale paard, de dood. We komen de dood brengen aan degenen die niet in staat zijn om God te kennen ... de ruiters van het vale paard staat te komen onder jullie. Grimmige maaiers, zullen het koren van het kaf scheiden. Dit is de meest pijnlijke periode in de geschiedenis van de mensheid ... "

Alexander Haig wordt geciteerd onder verwijzing naar het US State Department Office of Populatie zaken, die door Henry Kissinger werd opgericht in 1975.
De titel is sindsdien veranderd in Bureau van Oceans, Internationale milieu-en wetenschappelijke zaken:
"Zo heeft het bureau van de Oceanen, Internationale milieu-en wetenschappelijke zaken consequent geblokkeerd het industrialisatie-beleid in de Derde Wereld, ontzegde het de ontwikkelingslanden als natie de ontwikkeling van de kernenergie-technologie een beleid dat hen in staat zou stellen te zorgen voor de groeiende bevolking. Volgens het bronnen in het State Department, en Ferguson zelf, heeft Alexander Haig een "sterk geloof" in het controleren van de bevolking.
Hoewel de hierboven vermelde quotes voldoende moeten zijn om aan te tonen dat de elitairen aan de macht een duidelijke intentie hebben om de bevolking van deze planeet naar van wat zij beschouwen als een duurzaam niveau te laten afnemen, daarvan zullen sommigen beweren dat dit slechts adviezen zijn en er geen echte consequenties uit zijn te trekken.

Daarom gaan we nu over tot het verstrekken van een reeks van documentatie waaruit blijkt dat dit een plan is met een reikwijdte van wereldwijde invloed. De meeste van deze documenten zijn minstens 10 jaar oud, sommige ouder. Dat neemt echter niet weg de ernst van de inhoud. Denk niet dat ze ongeldig zijn geworden wegens hun leeftijd. Het kost tijd om plannen uit te voeren op zo'n grote schaal. Maar als je eerlijk bent tegenover jezelf kan je een deel van deze dingen vandaag al zien gebeuren.

Hier worden een aantal zaken bloot gelegd die voortvloeien uit het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit (Agenda 21 ), die Bill Clinton ondertekende in de wet in 1993 voordat het werd verzonden naar de Amerikaanse Senaat voor ratificatie.

EPA, intern werkdocument, Ecosystem Management:
"De uitvoerende macht moet, de federale agentschappen aansturen om het nationale beleid te evalueren .... in het licht van het internationale beleid en verplichtingen, en het nationale beleid naar de internationale doelstellingen te wijzigen."
" Met andere woorden, onze federale bureaucraten die het Amerikaanse recht moeten schrijven, onafhankelijk van het Congres die het constitutionele gezag heeft om dat te doen. Deze veranderen de regelgeving en creëren wetten uit het luchtledige."
" Ze werken niet langer voor het volk van de Verenigde Staten. Zij werken voor de internationale gemeenschap. Er zijn zo veel verdragen onderschreven dat zij (effectief) de Verenigde Staten gebonden hebben. Waar een paar van de verdragen geen probleem zijn, de overvloed (honderden) van hen hebben nu de controle over ons leven," -Michael Coffman

VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, de beoordeling over de wenselijke cultuur:
"... traditionele samenlevingen hebben bepaalde plaatsen beschouwd als heilig, en waar de meeste menselijke activiteiten verboden zijn." Dat is het hart van het Verdrag inzake Biodiversiteit. Het opsluiten van bijna 50% van het landoppervlak van de Verenigde Staten is hun idee van bescherming van de biologische diversiteit. -Michael Coffman

VN-Verdrag inzake biodiversiteit diversiteit gebruik van niet duurzame meststoffen:
"Dat meststoffen een essentiële rol hebben gespeeld in de productie van oogsten van de wereld is onbetwist. (Het) wordt geschat dat, indien men het gebruik van meststoffen zou beëindigen, de oogsten in de wereld zouden worden verminderd tot bijna de helft. Echter, de negatieve kant van deze vergelijking is, dat de nitraten uit kunstmest in het grondwater sijpelen en ze zijn serieus betrokken zijn bij de eutrofiëring van meren, rivieren en kust ecosystemen en veroorzaken vaak drastische veranderingen in de flora en fauna."
" Ze zijn bereid tot een koerswijziging zodat het voedsel in de wereld zal verkleinen met de helft, of meer, als ze ook het gebruik van pesticiden verminderen, zoals zij waarschijnlijk heel goed weten, dat dit heel veel mensen zal doden." -Michael Coffman

VN Biodiversity Assessment op duurzame menselijke populatie; Amerikaanse Senaat 9 september 1994:
"Een redelijke schatting voor de geïndustrialiseerde wereld zou een samenleving, in het huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard, een miljard mensen bevatten. Dit moet worden uitgevoerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de bevolking moet worden afgesneden."
"De VN zegt dat eigendomsrechten niet absoluut en onveranderlijk zijn, maar er zijn voor het gemak van alles wat de regering wil doen."- Michael Coffman '
Niemand is eigenaar van de biodiversiteit, dus alles wat we doen maakt inbreuk op de biodiversiteit. Eigendomsrechten worden zinloos. Op de top van Rio De Janeiro werd besloten dat de Global Environmental Facility de bewaarder van alle eigendomsrechten zou worden." - Michael Coffman

UN Biodiversity Assessment het wereldbeeld van de westerse beschaving afdeling 12.2.3, Pagina 835:
Het westerse "wereldbeeld is kenmerkend voor grootschalige samenlevingen, sterk afhankelijk van bijdragen op grote afstanden. Het is een wereldbeeld dat gekenmerkt wordt door ontkenning van de heilige eigenschappen van de natuur ... (die) stevig werden gevestigd, ongeveer 2000 jaar (geleden) door de joods-christelijke-islamitische religieuze tradities.

VN-Verdrag inzake biodiversiteit UN Global Biologische evaluatie van duurzame menselijke populaties:
"De bevolkingsgroei heeft de capaciteit overschreden van de biosfeer" (dwz de aarde) "Er wordt geschat dat een 'agrarische wereld' waarin de meeste mensen dan boeren moeten zijn, en die dan kunnen ondersteuning, 5 tot 7 miljard mensen."
Nu voel ik is het de geschikte tijd om enkele andere gebieden van de overheid te bestrijken, alsmede particuliere organisaties die willen dat de bevolking van de wereld een daling te zien geeft met een verbazingwekkende snelheid (tot 90%). Dit is een donkere, bloederige agenda die vreselijke ontberingen en pijn zal veroorzaken bij miljoenen mensen.

Wereld Natuur Fonds, World Resources Institute Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN):
De IUCN heeft met betrekking tot de EPA, US Fish & Wildlife Service, de National Park Service, de Verenigde Staten Forest Service, Sierra Club, de Natuurbeschermingswet, de Nationale Natuur Fonds, de National Audubon Society, National Resources Defense Council, de UNESCO, de Environmental Defense Fund, het UN Environmental Program, enz..

IUCN 1992
Convenant voor het milieu en ontwikkeling:
"Uiteindelijk kan een wildernis netwerk een gebied moeten domineren en zou dus beschouwd worden als de matrix, met menselijke bewoning als de eilanden. De resterende helft van de VS zou worden gebruikt als buffer zones "
" De avond voordat dit verdrag werd geratificeerd, trok senator Mitchell het terug van de agenda en kwam nooit meer in stemming. Er waren vier mannen nodig, gewijd aan God in het gebed om dit verdrag te stoppen. Het verdrag wacht nog steeds in de coulissen. Bij bekrachtiging zal de VS geen mogelijkheid hebben om haar eigen burgers te beschermen." -Michael Coffman

Henry Kissinger had een soortgelijk plan in 1974 om voedsel te gebruiken als een wapen, en vond dit in de National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests, welke werd aangenomen als officieel beleid door de toenmalige president Gerald Ford in november 1975.
Dit memorandum schetst een geheim plan om de bevolkingsgroei te verminderen in minder ontwikkelde landen door middel van geboortebeperking, en impliciet, door oorlog en hongersnood.
Brent Scowcroft, de vervanger van Kissinger als National Security Advisor, (Scowcroft heeft dezelfde functie gehouden in de regering-Bush), werd belast met de uitvoering van het plan. CIA-directeur George HW Bush werd bevolen om Scowcroft te helpen, evenals de secretarissen van State, Financiën, Defensie en Landbouw.

Dit document is nooit afgezworen, alleen zijn bepaalde delen gewijzigd, waardoor het als een fundamentele document over de bevolking controle is afgegeven aan de Amerikaanse regering. De grote spelers in de oprichting van dit document zijn als volgt: Henry Kissinger Richard Nixon, Margaret Sanger, Paul Ehrlich, Werner Fornos, en Timothy Wirth. De Verenigde Naties Population Fund, the United States Agency for International Development Planned Parenthood Federation of America, International Planned Parenthood Federation, De Club van Rome, Unicef, het WHO van de Verenigde Naties en de Wereldbank. Het document kan hier worden gelezen in zijn geheel, samen met de andere organisaties en individuen medeplichtig aan deze gruwel: http://www.usmutes.com/NSSM200.htm

Opgemerkt moet worden dat Adolf Hitler ook al het voedsel gebruikte als wapen, citerende dat voedsel 'een mooi instrument is ... voor manoeuvreren en disciplinering van de massa." Voeding is gebruikt als wapen in de oorlog door de eeuwen. Waarom dan zou het schandalig zijn voor de elite om voedsel te gebruiken als een wapen, zowel als een fysieke en een psychologisch wapen, in een oorlog verklaard aan de overbevolking? Het zou helemaal niet schandalig zijn. Zoals gezegd is keer op keer, de geschiedenis herhaalt zich.Nu gaan we het Earth Charter beschrijven.

Het Earth Charter, A Radical Global Religie, ontworpen door Mikhail Gorbachev en Michael Sterk:
"Het Earth Charter initiatief weerspiegelt de overtuiging dat een radicale verandering in de houding van de mensheid en de waarden van essentieel belang zijn om tot een sociale, economische en ecologische welzijn te komen in de 21e eeuw.
De commissie ... ... plannen tot een definitieve versie van het Handvest circuleerde als People’s Treaty vanaf medio 1998. Het handvest zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN in het jaar 2000 ... en zorgen voor een zeer sterk document dat de opkomende nieuwe mondiale ethiek weerspiegelt.
"Dit is ongekend (het is) het eerste onderdeel van een authentiek mondiaal bestuur. Wij werken voor dialoog en vrede. We tonen ons vermogen om controle over ons lot te doen gelden in een geest van solidariteit met onze collectieve soevereiniteit en deze te organiseren aangaande deze planeet, ons gemeenschappelijk erfgoed."

Het Amerikaanse volk mocht het niet zien. Amerikanen als geheel willen niet dat de VN het hoofd van een wereld regering wordt. Het enige wat de meerderheid van dit land gezamenlijk heeft, boven de meest andere, is hun vrijheid. Of de schijn van vrijheid die we hebben verlaten, zou ik zeggen.
Tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, de Presidentiële Raad voor Duurzame Ontwikkeling in 1996 is tot de conclusie gekomen dat de menselijke bevolking in de wereld niet meer mag zijn dan 500 miljoen mensen. Dat is een vermindering van 93% van de wereldbevolking!

Volgens de VN-video, "tot de tanden bewapend", en ook in de Freedom From War-beleid in werking gesteld door JFK in 1961 is een algemene en volledige ontwapening opgenomen en de overgave van de Amerikaanse militaire macht, aan de VN. Dit is het verlies van de soevereiniteit van Amerika.
Freedom From War
Het Earth Charter (1992), A Spiritual Vision:
"Een consensus heeft ontwikkeld dat het Earth Handvest zo moet worden ... dat de articulatie van een spirituele visie die de universele geestelijke waarden weerspiegelt, maar zich niet beperkt tot, de ethische waarden ... een handvest van mensen die dient als een universele gedragscode voor de gewone burger, opvoeders, zakenlieden, wetenschappers, religieuze leiders, niet-gouvernementele organisatoren en de nationale raden van duurzame ontwikkeling en een verklaring van principes die kunnen dienen als een "zachte druk" wanneer het document is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN.
"In haar oorspronkelijke vorm, mislukte het Earth Charter jammerlijk tengevolge van, te openlijk te zijn, en een schaamteloze pantheïstische aanpak.
Gorbatsjov en Sterk hebben ijverig gewerkt om de taal te veranderen en het minder duidelijk te maken. Je kunt je afvragen wat het Earth Charter te maken heeft met ontvolking. Het heeft er alles mee te maken. Hier is een zeer korte samenvatting van het Handvest wat geldt voor ons.

Volgens het Handvest, moeten we: * "Erkennen dat alle wezens van elkaar afhankelijk zijn en elke vorm van leven waarde heeft ..." (ongeboren kinderen, zijn uiteraard niet opgenomen in de definitie van de VN als "elke vorm van leven." The Earth Summit II documenten steun blijven verlenen aan het VN pro-abortus beleid.)
* "Bevestig het geloof in de inherente waardigheid van alle menselijke wezens." (VN-agentschappen, maar ondersteuning van beleid van euthanasie voor hen die bepaald niet in staat zijn om een leven in "kwaliteit" te leven.)
* "Vaststelling van op alle niveaus de plannen voor duurzame ontwikkeling en regelgeving ...." (Dit is een recept voor wereldwijde socialisme in een super-gereglementeerde Global State.)
* "voorkoming van verontreiniging van enig deel van het milieu ..." (De handhaving van deze uitspraak zou betekenen stoppen vrijwel alle menselijke activiteit.)
* "Internalisering van de totale milieukosten en sociale kosten van goederen en diensten in de verkoopprijs." (Dit ogenschijnlijk onschuldige zin zou de staat machtigen om de prijs, belasting en van alle productie en consumptie te reguleren.)
* "Zorgen voor universele toegang tot gezondheidszorg, dat bevordert de reproductieve gezondheid en verantwoorde voortplanting. (Dit is een nauwelijks verhulde oproep door ook abortus de bevolking te controleren.)
* "Elimineren van discriminatie in al haar vormen, zoals die op grond van ras ... [en] seksuele geaardheid." (Deze bepaling duidelijk is gericht op strafbaar degenen die weigeren te accepteren de homoseksualiteit als positief en goed te zien.)
* "Bevordering van de billijke verdeling van de welvaart in landen en tussen de naties. (Zie; The new world religion: presented to the world as a mystical revelation, the UN Earth Charter is actually a diabolical blueprint for global government. (Cover Story: World Government). - Free Online Library

Het Earth Charter is niet geratificeerd. Maak echter niet de fout van de veronderstelling dat het niet is verweven in onze samenleving! Het wordt onderwezen in onze scholen en schaamteloos gepromoot door Hollywood, de VN, NBC (eigendom van GE), ABC, CBS, CNN, HLN & alle Fox stations, met uitzondering van Fox News met de opdracht de supporters te verblinden voor de machinaties van Rupert Murdock. Laat je niet misleiden! De mogelijkheid van vrije voortplanting wordt binnenkort ons ontnomen, net zoals het is in China waar dit al voor vele jaren zo is. Niet alleen zal het ons niet worden toegestaan om kinderen te krijgen, iedereen die een "nutteloos eter" wordt genoemd (een term bedacht door Henry Kissinger) zal worden gedood: genadeloos afgemaakt.

In Zweden, is de "Sterilisatie Act van 1934" bedoeld voor de vrijwillige sterilisatie van sommige psychiatrische patiënten. De wet werd aangenomen, terwijl de Zweedse Sociaal-Democratische Partij aan de macht was, hoewel het ook werd gesteund door alle andere politieke partijen in het Parlement in die tijd, evenals de Lutherse Kerk en veel van de medische professie. -Wikipedia
Amerika is gepland om compliant te worden met de Codex Alimentarius (CA) op 31 december 2009.
Codex Alimentarius gaat vrijwel alles wat je in je mond stopt regelen, alles wat niet farmaceutisch is. De Wereld Handels Organisatie (WTO) heeft ingestemd met de Codex Alimentarius en elk land dat lid is van de WTO moet in overeenstemming worden gebracht met de CA. In elk geschil tussen 2 landen, wint degene die Codex compatibel is, automatisch. Dit is een behoorlijke stimulans voor alle naties om compliant te worden. - Rima Laibow

CA richtsnoeren voor vitaminen en mineralen waarvan wordt gezegd op basis van vrijwilligheid, maar ze worden gepland verplicht op 31 december 2009. In 1994 verklaarde de Codex Alimentarius dat voedingsstoffen als gifstoffen worden gezien: Zie de Dietary Supplement Health Education Act (DSHEA). Toch is fluoride aanvaardbaar! Waarom? Het schept zelfgenoegzaamheid. Propere voedingsstoffen zullen zorgen voor een langer en gezonder leven. maar zijn helemaal niet in overeenstemming met een ontvolking agenda.

Van Esoteric Agenda, een documentaire door Ben Stewart:
"In 1962 werd besloten dat er een overgang zou komen naar een totale wereldwijde implementatie van de Codex Alimentarius. De datum voor de tenuitvoerlegging wordt 31 december 2009.
De commissies van het WHO en de FAO zijn belast met de CA. Ze financieren het en voeren het uit, op verzoek van de VN.
Volgens de WHO en de FAO, epidemiologische projecties, wordt geschat dat volgens de vitaminen en mineralen richtlijn alleen al, wanneer CA ingaat in zijn globale uitvoering op 31 december 2009, dat zal resulteren in minimaal 3 miljard sterfgevallen; 1 miljard als gevolg door verhongering. De volgende 2 miljard zal sterven door vermijdbare ziekten te wijten aan ondervoeding."
" De VN heeft tientallen rapporten waarin wordt opgeroepen tot een reductie van 80% van de bevolking (de meesten brengen het aantal op 90%).
Op het in 1997 gehouden Women's World-conferentie in Peking, zei het hoofd van het VN-Voedsel Programma: "We zullen voedsel gebruiken als een wapen tegen het volk."

In combinatie met de Codex Alimentarius zal het voedsel worden beperkt en het waterverbruik zal worden verlaagd, tot 10 liter per dag, per persoon. De gemiddelde Amerikaan gebruikt 140 liter water per dag. Het verstrekte voedsel zal genetisch gemodificeerd worden en voedingsstoffen-arm.

De Codex Alimentarius (CA) datum van tenuitvoerlegging zal zijn op 31/12/09. Als er dan een hongersnood ergens in de wereld zal zijn, zal het illegaal zijn om koekjes met een hoge waarde van voedingsstoffen te sturen, of om ze te verspreiden!

Zodra een land CA-compatibel is, kan de CA nooit worden ingetrokken. Het lidmaatschap van de WTO berooft het lid zijn van alle soevereiniteit. Duitsland is nu al CA-compatibel.

Codex Alimentarius gaat hand in hand met Agenda 21 en het Kyoto-verdrag. De deadline om zowel Agenda 21 en het Kyoto-verdrag is 2012. "(Rima Laibow)

Agenda 21 kwam voort uit de top van Rio 1992. Agenda 21 (A 21), alias, Smart Growth, Regionalism, Visioning Processes, Action Plans, Shared Values; 20/20, Best Practices; Community Festivals & Public/Private Partnerships. Dit zijn de namen die u hoort als A 21 wordt genoemd.

Elke land stelt een raad aan om de invoering van A 21 te controleren. A 21 is duurzame ontwikkeling. Steven Rockefeller opsteller van de Earth Charter, waarnaar hierboven wordt verwezen. Het Earth Charter is de nieuwe One World Religie: Aanbidding van de aarde. De aarde wordt beschouwd als 'heilig', en de bescherming ervan is 'heilig.' Globale verantwoordelijkheid zal de vraag opwerpen naar fundamentele veranderingen in waarden, gedragingen en attitudes van de overheid, de prive-sector en het maatschappelijk middenveld.

Het kader van duurzame ontwikkeling van de mens wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de vervuiling van de planeet en is ondergeschikt aan alle andere levende wezens. Dit is een directe tegenspraak met de Bijbel waar God de mens plaatst in een positie van dominantie over de hele aarde. De elite zal het schepsel aanbidden en dienen, in plaats van de Schepper.

"De milieu-agenda is een spirituele agenda voor de aarde-aanbidding als grondpatroon. Als zodanig zijn het dus de volgende praktijken die allen beschouwd worden als zijnde niet duurzaam: fossiele brandstoffen, kunstmest, moderne systemen van de landbouwproductie, irrigatiewater, herbiciden, pesticiden, landbouwgrond, weiden, weiden met vee, het consumentisme, voedingsgewoonten, zout, suiker, prive eigendom, verharde wegen, dammen, reservoirs, houtkap, afschermen van weiden ". - Joan Peros

"Iedere milieu resource moet worden gemeten. Wat kan worden gemeten, kan worden beheerd volgens de Millennium Ecosystem Assessment Project. "- Joan Peros

Onder de dingen die worden beschouwd als onhoudbaar, zoals hierboven vermeld, zijn ook opgenomen: Monotheïsme en familie-eenheid. Het gezondheidszorg plan van president Obama is er één onder A 21. Het kader van dit plan voor de gezondheidszorg is, dat de familie-eenheid wordt aangevallen. Iedereen die ouder is dan 65 moeten een 'levenseinde beraad' ondergaan door hun arts om de 5 jaar. Abortus zal worden gepromoot, veel sterker dan nu, vooral door de wetenschap-tsaar die sterilisatiemiddelen wil inzetten in onze watervoorziening! Een van de nieuwe benoemden in de regering van Obama zei eens in een boek dat hij met een co-auteur schreef: dat een kind gedood zou kunnen worden tot de leeftijd van 2 jaar! Wat voor een monster kan denken dat dit aanvaardbaar is?

Bijna de exacte taal gebruikt om deze duurzame ontwikkeling te definiëren is genomen uit de 1977 Sovjet-grondwet!

Naar de familie afhankelijkheidsratio onder de Verenigde Naties, zal worden gekeken naar elk huishouden. Het zal moeten uitwijzen wat het huishouden heeft geproduceerd in overeenstemming met wat het heeft gebruikt (dat wil zeggen, verbruik van middelen) door de waterrekening, energierekening, enz te controleren. Gebruikt u meer dan u produceert? Voegt u toe aan het collectief, of neemt u alleen maar af? Met deze bevoegdheden zal worden bepaalt of u een productieve burger bent, of, in de woorden van Henry Kissinger, "Een nutteloos eter".

In 1990 vormde Prins Charles; De Prins van Wales Business Leaders Forum, samen met 50-60 van de top multi-national/transnationale ondernemingen ter wereld om te beginnen met het opkopen van regeringen over de hele wereld. Dit zijn publiek-private partnerschappen: Dit is de definitie van fascisme.

Ik moet hier stoppen. Dingen blijven gaande, ik kan elke dag iets toevoegen aan dit. Maar, 31 december is niet zo ver weg nu, slechts enkele maanden. Ik moet dit nu verspreiden. De tijd is kort.

Als u dit waardig vinden zoals het is, kunt u het verspreiden, overal als je kunt. E-mail het, blog het, post het op forums, mail het. Doe wat je doen moet. Mensen zijn in slaap. Ze moeten wakker worden. Gedwongen inentingen te gebeuren. Deze dingen zullen gebeuren. Het is onze taak om mensen te waarschuwen. Alsjeblieft, vraag ik u, waarschuw ze.