www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 6 – Goddelijke keuze

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 23 december 2015

In deel vijf van onze reeks hebben we de inleiding tot het Jubeljaar afgerond. Na onze uitnodiging om mee te doen in dit detectiveverhaal met een mysterie, hebben we gekeken naar het Jubeljaar vanuit de volgende invalshoeken:

- Israëlische (1967 en de Zesdaagse oorlog)

- Katholieke

- Seculiere

- Protestantse

- Joodse

Dank aan iedereen die publiekelijk inschreef op "Count me in" op deze fascinerende reis!

We zijn nu klaar om te praten over de Hebreeuwse kalender, en waarom het jaar 1917 een goddelijke keuze onthult met betrekking tot het Jubeljaar.

Veel mensen zien het jaar 1967 met de Zesdaagse oorlog en de hereniging van Jeruzalem als de belangrijkste evenementen, en dat het wellicht een signaal van God is, dat in dat jaar een Jubeljaar heeft plaatsgevonden. Wanneer we 49 of 50 jaar vanaf 1967 rekenen, krijgen we 2016 of 2017, wat betekent dat deze jaren ook belangrijk zouden kunnen zijn.

In de commentaren werden twee vragen meerdere keren gesteld.

-Waarom heb je het over 2016 en 2017 in plaats van de Hebreeuwse kalender jaren?

-Ga je het niet hebben over de Balfour-verklaring in 1917, enz.

We hadden zeker het voornemen om deze items te bespreken, maar eerst wilden wij het fundament van het Jubeljaar leggen. Nu we dat volbracht te hebben, laten we nu gaan kijken naar elk van deze uitstekende en passende vragen, die op hun beurt een goddelijke keuze onthullen!

De Hebreeuwse (Joodse) kalender begint op Rosj Hasjana (letterlijk "hoofd van het jaar") en dat is de eerste dag van de maand Tishri, wat in de Bijbel vermeld is als het Bazuinenfeest. Het meest recente Joodse jaar 5776 (dat wil zeggen: 5776 jaar sinds de schepping) begon met de zonsondergang op 13 september 2015 en zal duren tot de zonsondergang op 2 oktober 2016. Deze Joodse kalender is door de Joden voor meer dan 2000 jaar trouw gevolgd en gaat minstens terug naar de periode van de tweede tempel. Daarin was opgenomen het continu volgen van de identificatie van de Sabbatsjaren of Shemitahjaren, zelfs toen de Joden werden verbannen na het jaar 70 na Christus.

In 325 na Chr., tijdens het Concilie van Nicea, forceerde Constantijn de christelijke kalender (inclusief Pasen) en scheidde het van de directe uitlijning met de Joodse kalender. De Shemitahjaren werden genegeerd en de Joden konden hun eigen zevenjarige Shemitah-cycli blijven volgen zonder inmenging van christenen. Vandaag, hoewel er uitzonderingen zijn, kijken de meeste christenen naar het Joodse bijhouden van het Shemitahjaar voor hun medegevoel. Dat is wat Jonathan Cahn doet in zijn boek The Mystery of the Shemitah. In feite ging hij gewoon verder met het accepteren van het Joodse spoor van de zevenjarige cyclus. Hij liet zien hoe het Joodse spoor eigenlijk verbonden is met de economische cycli van de Verenigde Staten. De boodschap is dat het Shemitahjaar levend en wel is, en nog steeds door God als klok gebruikt wordt in het besturen van 's werelds financiële systemen.

Echter, hoe trouw het Joodse navolgen van de cycli van zeven jaar ook is geweest in de afgelopen 2000 jaar of meer, de Joden hebben niet de historische identificatie gevolgd van wanneer een Jubeljaar zich zou kunnen hebben voorgedaan. Er is zelfs een Joodse discussie over of ze zich elke 49 jaar of elke 50 jaar voordoen!

Dit gebrek aan een goed gedefinieerde Joodse Jubeljaar-kalender is voor onze doeleinden een enorme kans! Als Joden en christenen samen bij het onderzoek zijn betrokken om tot feiten rond dit mysterie te komen, is het mogelijk dat wij dit mysterie samen kunnen oplossen. Wat een kans hebben we om enig interessant werk samen te doen! De Shemitah ligt al vast. Niet alleen hebben de Joden dit bijhouden door de eeuwen heen, maar God lijkt het te hebben afgewogen en bevestigd met een doorlopende financiële cyclus van de Verenigde Staten en de Westerse wereld.

De grote vraag voor ons in deze serie is daarom of God het ook zal laten meewegen in de jubileum-cycli door het orkestreren van de levensechte gebeurtenissen, die ons aanwijzingen zouden kunnen geven over wanneer dit geweldige jaar dan kan optreden.

Dit brengt ons bij het scharnierjaar van 1917, omdat God toestond dat er twee dingen gebeurden in 1917 waar de mensen nog steeds over praten 98 jaar later.

Eerst werd op 2 november 1917 door het Britse kabinet de Balfour Verklaring afgegeven, die belooft dat de Britse regering de beste inspanning zal doen in de totstandkoming van een thuisland voor de Joden. Met andere woorden, het was een belofte om te helpen dat de Joden konden terugkeren naar hun eigendom en naar hun families!

( )

Lord Balfour en de Balfour Verklaring. (Foto: Wiki Commons)

De tweede gebeurtenis, slechts vijf weken later, op 11 december 1917, was dat het Britse leger onder generaal Allenby erin slaagde om Jeruzalem op de Ottomaanse Turken te veroveren, die het precies vierhonderd jaar in handen hadden. Generaal Allenby stapte van zijn paard en trok nederig Jeruzalem in door de Jaffapoort. Met de verovering van Jeruzalem, maar ook heel Palestina, had het Britse leger nu een middel om te voldoen aan de belofte die het vijf weken eerder had gedaan!

Zo wordt in de Joodse geschiedenis het jaar 1917 bijna als net zo belangrijk beschouwd als het jaar 1967, waarin de hereniging van Jeruzalem plaatsvond.

De jaren 1917 tot 1967 liggen 50 jaar uit elkaar! Daarom moeten we op zoek naar wat God zou kunnen doen in 2017.

Maar wacht! Deze eenvoudige wiskundige mist iets! Wat gebeurt er als we kijken naar deze twee datums vanuit het oogpunt van de Joodse kalender?

1917 en 1967 liggen 50 jaar uit elkaar, maar wanneer we kijken naar de datums vanuit het perspectief van de Joodse kalender, liggen ze slechts 49 Joodse jaren uit elkaar. In 1917 ligt de belangrijkste gebeurtenis in het Joodse jaar 5678, terwijl die in 1967 in het Joodse jaar 5727 optrad.

( )

(Grafiek: Bob O'Dell)

Dit is een goddelijke dilemma! Onze huidige situatie staat het toe om de theorie van 50 jaar in het Gregoriaanse jaar aan te houden. En zij die de theorie van de 49 Joodse jaren aanhouden, zijn eveneens tevreden! Het is bijna alsof God beide kampen wil meeslepen in dit zoektocht naar het Jubeljaar!

Het is echter moeilijk om je voor te stellen hoe beide kampen ditmaal tevreden kunnen zijn. Een patroon van 49 jaar en een patroon van 50 jaar, dat moet van elkaar afwijken in het komende Jubeljaar. We zouden kunnen verwachten dat er een duidelijke winnaar te voorschijn komt!

Als de 49 Joodse-jaren-theorie klopt, en God bevestigt dit patroon van Jubeljaren door gebeurtenissen in de wereld, DAN ZULLEN WE IETS BELANGRIJK ZIEN GEBEUREN TUSSEN NU EN 2 OKTOBER 2016.

Als de 50 kalenderjaren-theorie klopt, en God bevestigt dit patroon van Jubeljaren door de gebeurtenissen in de wereld, DAN ZULLEN WE IETS BELANGRIJK ZIEN GEBEUREN TUSSEN 1 JANUARI 2017 EN 31 DECEMBER 2017.

We zijn verbonden met anderen

Wat zegt u? Heb u al een sterk idee over welke correct is: de 49-jaren-theorie of de 50-jaren-theorie? Waarom, of waarom niet?

Schrijf uw commentaar hieronder! En als u voor het eerst mee wilt doen aan deze serie, voeg uzelf toe bij "Count me in."

Volgende keer

In het volgende artikel zullen we spreken over een Jood die zich gehouden heeft aan de theorie van 50 jaar en zijn verbazingwekkend nauwkeurige voorspelling, die vandaag nog steeds relevant is.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part VI - Divine Dilemma - Breaking Israel News | Israel Latest News, Israel Prophecy News