www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 4 – Vijftig is goud

Door Bob O'Dell - 10 december 2015

In deel drie van onze serie hebben we gesproken over het besluit door paus Franciscus om een buitengewone Jubilee af te roepen in de katholieke kerkjaarkalender, dat begint op 8 december 2015. Naar aanleiding van dat artikel hebben sommige commentaargevers de paus ontslagen van betrokkenheid bij de zaak, terwijl enkelen erop wezen dat het niet van belang is of de paus wel bevoegd is om een jubilee uit te roepen, omdat zelfs Satan kan worden gebruikt voor de doeleinden van God.

Laten we nu de katholieke inzichten van een Jubilee verlaten voor een seculiere perspectief en een protestants.

De term Jubilee is lang geassocieerd met een vijftig-jaren-feest. Van natie-staten wordt gezegd dat ze hun gouden jubileum bereiken in hun 50e jaar van bestaan. De Republiek van Singapore, een eiland-natie, die haar onafhankelijkheid van Maleisië verkreeg in 1965, heeft het net bereikt. Ze begon het te vieren, zodra hun 50e jaar begon, en eindigde met een grote gouden jubileumviering op de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid op 9 augustus 2015. Israël vierde haar 50e jaar van onafhankelijkheid in 1998, maar hechtte er geen formele titel aan als jubileumfeest.

Van koningen wordt gezegd dat ze hun gouden jubileum bereiken in hun 50e jaar van regering. In de afgelopen jaren waren dat koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk in 2002, koning Rama IX van Thailand in 1996 en keizer Hirohito van Japan in 1976. Koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk, naar wie het Victoriaanse tijdperk genoemd is, vierde haar gouden jubileum in 1887 met de uitnodiging van 50 Europese koningen en prinsen in een grote feestzaal.

( )

Koningin Victoria in 1837 en 1887. (Foto's: Wikicommons)

De term Jubeljaar/jubileum wordt niet alleen gebruikt in verband met de viering van vijftig jaar. Andere gemeenschappelijke verjaardagen die de term jubileum hebben geleend zijn:

- Zilveren jubileum: 25 jaar

- Robijnen jubileum: 40 jaar

- Gouden jubileum: 50 jaar

- Diamanten jubileum: 60 of 75 jaar

- Platina jubileum: 70 of 75 jaar

Het grootste deel van het protestantse christendom gebruik dezelfde term van jubileum als de seculiere wereld: het is gewoon een vijftigjarige viering. Een getrouwd stel viert hun 50-jarig huwelijk als hun jubileumjaar. Een kerk of een bediening/ministry viert ook zo haar jubileumjaar. We vieren de verwezenlijking van het verleden, en proberen vooruit te zien wat de komende vijftig jaar zal brengen.

Maar, terwijl alle jubileumfeesten elementen bevatten van beide, ze sluiten een periode van jaren, met het openen van een nieuwe reeks van jaren, het fundamentele Jubeljaar in Leviticus 25:10 vraagt om meer dan alleen een viering. Zij roept op tot terugkeer.

"U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie." (HSV met cursivering).

Het Hebreeuws woord "terugkeer" hier is "shuv", in de zin van omdraaien, zich afwenden, bekeren of retourneren. Dit woord is honderden keren gebruikt in het Hebreeuws en is hetzelfde woord dat gebruikt is in het beroemde "bekeren" in 2 Kronieken 7:14:

"Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen." (HSV).

Ik stel voor dat als er een verbinding is tussen het protestantse christendom en het jubeljaar, het zal worden gevonden in de spirituele activiteiten die ten grondslag liggen aan het Jubeljaar. Met andere woorden, wij moeten kijken naar activiteiten met betrekking tot "wenden", "berouw" of "bekeren". Waar kunnen we dat verwachten?

Waarom beginnen we niet te zoeken bij 's werelds meest bekende niet-katholieke christen. Wie is dat?

Hij verscheen op de Gallup-lijst van 's werelds meest bewonderde mannen voor meer dan vijftig keer, inclusief een uitbreiding naar negenenveertig opeenvolgende jaren! Hij heeft in zijn carrière tegen meer dan 2 miljard mensen gepredikt. Deze persoon is niemand anders dan Billy Graham natuurlijk, die 97 jaar werd op 7 november 2015.

De Billy Graham organisatie staat vandaag onder leiding van zijn zoon Franklin Graham, die ook de Samaritan's Purse leidt. Maar Franklin Graham deed, wat ik beschouw als zijn brutaalste stap betreffende de leiding van de Billy Graham organisatie, een aankondiging van een speciale een jaar-lange reeks van bijeenkomsten in alle vijftig staten in de Verenigde Staten in 2016, genaamd de Decision America Tour.

Terwijl deze gebeurtenis niet verbonden is met de term Jubilee door Franklin Graham zelf, heeft deze grote inspanning rechtstreeks verband met het "terugkeer"-principe van het Jubeljaar. Eerste doel en actie tijdens het Decision America Tour is christenen in de Verenigde Staten op te roepen te bidden en zich te bekeren – terug te keren naar "De Almachtige God en zijn Zoon Jezus Christus", waarmee hij sterk benadrukt dat dit de "de enige hoop is voor dit land". Opmerkingen met betrekking tot het jubileum:

- De bekering focust zich op 2 Kronieken 7:14 en het woord "bekeren" (shub)

- Dat er vijftig staten zullen worden bezocht

- Dat alle bijeenkomsten in 2016 waarschijnlijk vóór de Amerikaanse verkiezingen in november zullen afsluiten

Zijn deze twee belangrijke mededelingen voor deze een jaar lange activiteiten in 2016 een toeval? De paus heeft opgeroepen tot een jubileumjaar in 2016, met inbegrip van speciale nadruk op het vergeving van de zonden. Nu initieert de Billy Graham organisatie een één jaar durende focus op de bekering van de leidende natie van de vrije wereld, de Verenigde Staten van Amerika.

Wanneer werd er tot deze initiatieven beslist? Dat weten we niet, maar we weten wel wanneer ze werden aangekondigd. Paus Franciscus gaf zijn verklaring op 11 april. Grahams aankondiging volgde slechts vier dagen later. En op de Joodse kalender was de aankondiging van de paus een week na het Pascha, op de laatste dag van het feest van de Ongezuurde Broden, ook bekend in Joodse kringen als het "Festival van de vrijheid."

Het roept de vraag op: Is dit een samenloop van omstandigheden, of is het God die onze aandacht wil krijgen?

Een ding is zeker: miljoenen christenen denken aan het komende jaar als belangrijk, of men katholiek is of niet. Zouden er grote veranderingen komen in 2016 of 2017? Is het denkbaar, afhankelijk van wat er gebeurt en hoe het gebeurt, dat miljoenen mensen een verbinding leggen tussen de term Jubeljaar, of tenminste de principes achter het jubeljaar, in verband met die veranderingen.

Waarom maakt het wat uit als miljoenen mensen iets belangrijk vinden? Omdat als God een groot werk doet op de aarde, het niet alleen bedoeld is voor een paar mensen, maar voor iedereen. Jesaja 11:9 zegt dan ook:

".. .want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt." (KJV)

God geeft veel aanwijzingen in Zijn werk, zodat veel mensen van verschillende locaties, nationaliteiten en achtergronden de mogelijkheid hebben om te getuigen, wellicht, hoewel niemand ze allemaal ziet, en elk het vanuit een iets ander perspectief ziet.

Met betrekking tot het Decision America Tour, is dit de eerste 50-staten-gebedstour ooit gehouden in de Verenigde Staten? Zeker niet. Is de Verenigde Staten het enige contactpunt voor Gods werk? Zeker niet, en evenmin is Rome dat. Wordt 2016 het eerste jaar dat God gaat roepen om ons te wenden tot Hem, en ons te bekeren? Zeker niet. Zelfs als 2016 een bijzonder en cruciaal jaar blijkt te zijn, zal het dus alleen zo worden vanwege al het gebedswerk dat eraan vooraf is gegaan. De vraag is eerder:

Zal 2016 of 2017 een terugkeer markeren (of keerpunt of berouw) van epische proporties in de christelijke wereld?

Verbonden met anderen

Wat gaat u zeggen?

-Als God 2016 of 2017 benoemde als jaren van bekering in de christelijke wereld, hoe zou dat er uitzien?

– Heeft iemand een interessant 50-jarig jubileum-verhaal te vertellen? Vertel ons wat het speciale was van God met betrekking tot een 50e jaar van een huwelijk, 50 jaar van uw gemeenschap, uw leven, uw kerk, de synagoge, enz?

Zet uw commentaar hieronder! En als u voor het eerst tot deze serie toetreedt, vul "count me in" hieronder in.

Volgende keer

In het volgende artikel zullen wij terugkeren (woordspeling) naar Israël en van Gidon horen, terwijl hij ons helpt om het Jubeljaar (Yovel) te zien door de ogen van de hedendaagse orthodoxe Joden.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part IV - Fifty is Golden - Israel News