www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren Jubeljaar: deel 3 - Romeinse Tijd

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 7 december 2015

In deel twee van onze serie hebben we gesproken over de betekenis van het jaar 1967 voor het Joodse volk en Israël, met de hereniging van Jeruzalem en haar oprichting als eeuwige hoofdstad van Israël. Wij voegden vervolgens 49 en 50 jaar toe aan dat jaar en suggereerden daarmee dat 2016 en 2017 kritieke jaren kunnen zijn om nauwlettend te bezien.

Maar hoe zit het met de niet-Joden?

Van allen in het christendom heeft de katholieke kerk meer energie geïnvesteerd in, en focus gehad op het concept van een Jubeljaar dan iemand anders. En het laatste Katholieke Jubeljaar is begonnen op 8 december 2015! Hoe is men tot dat besluit gekomen?

Het eerste jaar van het Jubeljaar in het christendom wordt in het algemeen beschouwd als het jaar 1300, toen paus Bonifatius VIII voor dat jaar verklaarde dat de kerk een volledige vergeving van zonden zou aanbieden aan degenen die naar Rome zouden reizen en hun zonden belijden. Hoewel het woord Jubeljaar nooit verscheen in de pauselijke verklaring (het gebruikt de term 'viering'), begon men lang voor dit jaar in geschriften naar die tijd als het Jubeljaar te verwijzen.

Terwijl het de bedoeling van deze paus was dat een volgend soortgelijk jaar een volledige honderd jaar later zou zijn, verklaarde paus Clementius VI dat het volgende Jubeljaar in 1350 zou optreden. Die viering werd zo populair dat er nieuwe datums voor het Jubeljaar werden verklaard door de kerk in de verschillende jaren als volgt.

- 1390 (40 jaar na 1350)

- 1400 (50 jaar na 1350)

- 1423 (33 jaar na 1390 ter nagedachtenis van het leven van Christus)

- 1450 (want dat was 50 jaar na 1400)

- 1475 (Jubeljaren begon men toen te verklaren om de 25 jaar!)

Het patroon van 25 jaar bleef tot aan 1900, toen de dingen nog ingewikkelder werden.

- 1900

- 1933 (33 jaar na 1900)

- 1950 (50 jaar na 1900)

- 1966 (33 jaar na 1933)

- 1983 (een buitengewoon)

Hoe dan ook, Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1983 een jubeljaar buiten het normale patroon om, een buitengewoon Jubeljaar, dat genoemd werd: het Heilige Jaar der Verlossing. Sindsdien kunnen Jubeljaren worden verklaard door de paus naast de regelmatige interval, zoals het regelmatige Jubeljaar die plaatsvond in het jaar 2000.

In april van vorig jaar verklaarde Paus Franciscus dat er een buitengewoon jubeljaar zou beginnen op 8 december 2015, dat het begin markeert van de jaarkalender van de katholieke kerk. Dit jaar moet worden gevierd als het Jaar van Barmhartigheid. De meest gesproken bepaling van dit Jaar van Barmhartigheid in katholieke kringen is de mogelijkheid voor katholieke priesters om direct de zonde van abortus te vergeven, zonder de noodzaak dit te verwijzen naar een kerkbisschop.

Paus Franciscus zei dat het geen toeval was dat hij heeft besloten om dit jubeljaar te laten beginnen precies 50 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Vaticanum II was gericht op de relatie tussen de katholieke kerk en de moderne wereld, met inbegrip van een korte verklaring betreffende de afwijzing van het antisemitisme. "Genade", zei de paus, "relateert ons met het Jodendom en de islam, die beide de genade beschouwen als een van de belangrijkste kenmerken van God." Echter na de aanslagen in Parijs van 13 november is er veel meer werk te doen om de grote drommen pelgrims in Rome te beveiligen tegen aanvallen door de radicale islamisten.

( )

Sint Pieter Basiliek. (Foto: Emilio Garcia, Wikicommons)

Er bestaat zeker geen bewust verband tussen de verklaring van de paus over het Katholieke Jaar van Barmhartigheid, van 8 december 2015 t/m 20 november 2016, en onze zoektocht naar een Jubeljaar dat zich stilzwijgend door de geschiedenis heen herhaalt. De paus kan een Jubeljaar uitroepen wanneer hij wil.

Maar wat over het tegenovergestelde argument? Zou de selectie van dit jaar door de paus een bewijs zijn tegen de selectie door God? Dit is een eerlijke vraag, gezien het feit dat veel christenen grote bezorgdheid hebben over de uitspraken van de paus, en veel van zijn acties zien, die lijnrecht tegenover God staan.

Wij voelen geen behoefte om gewicht in de schaal te leggen in deze zaak, omdat het antwoord geen invloed heeft op het resultaat. Spreuken 21:1 geeft ons een idee:

"Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt" (HSV)

Dus de vraag is niet: "Wat doet de paus?" Die is: "Wat doet God?"

Verbonden met anderen

Wat wilt u zeggen?

Is God soeverein in het leiden van de gebeurtenissen in de Katholieke kerk, zodat paus Franciscus een Jubeljaar uitroept precies 49 jaar na de Zesdaagse oorlog in 1967 toen heel Jeruzalem werd herenigd met Israël?

Is God misschien bezig om iets belangrijks te herstellen voor Israël tijdens een jaar dat de katholieken ook op zoek zijn naar genade van God en een Jubeljaar verklaren?

Volgende keer

In de volgende aflevering van deze serie zullen we kijken naar het Jubeljaar vanuit het perspectief van het niet-katholieke christendom. Om dit te doen, reizen we van Rome naar vele andere locaties waaronder de Verenigde Staten.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part III - Roman Holiday - Breaking Israel News | Israel Latest News, Israel Prophecy News