www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 29 – Wanneer is het voor u?

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 6 februari 2018

Deze gekke titel is geen typfout, en we zullen het later uitleggen. Maar luister eerst!

We zijn bijna klaar met het oplossen van het mysterie van het verloren Jubeljaar! U bent met ons op een reis geweest, als alsof we allemaal spelers waren in een grote mysteriefilm. Wij staan op het punt in het verhaal waar de hoofdpersoon hardop uitroept: "Dat is het! Ik weet wat er gebeurd is en waarom!" Maar in plaats van rechtstreeks het antwoord te geven: toen en daar, zegt hij tegen zijn vrienden: "Kom maar mee!" en loopt weg van het toneel.

Deze korte pauze in de film heeft een doel. Het geeft het publiek tijd om na te denken over alles wat ze hebben gezien: alle feiten, alle aanwijzingen, en ook om te bepalen of ze in staat zijn om de feiten en aanwijzingen te geven in het hetzelfde kader als de persoon die beweert het mysterie te hebben opgelost.

DAT IS WAAR WE NU ZIJN in het Jubeljaar-mysterie.

Wat is er gebeurt in onze mysteriefilm? De hoofdpersoon leidt ons naar een plaats waar we misschien zijn geweest (de plaats van het misdrijf) en begint te vertellen over de feiten die de sleutel vormen in het oplossen van het mysterie.

En dat IS HET DOEL van dit 29e artikel. Wij geven u meer dan alleen "enkele aanvullende feiten" die u nodig zult hebben. We beginnen met het indelen van deze feiten op een manier die uw denken in de goede richting richt. Tegen het einde van dit specifieke artikel, zult u alle context hebben om dit mysterie zelf op te lossen, terwijl u nog wacht op ons 30e en afsluitende artikel.

In het afsluitende artikel bieden we u een oplossing met een draai - iets wat we niet hadden verwacht toen we deze reis begonnen. Geen enkele goede mysteriefilm komt inderdaad tot een einde zonder een laatste draai aan het eind! Het moet de verwarring wegnemen. Het moet het ware motief geven achter de schermen.

Toch is ons mysterieverhaal beter dan de films. Het mysterie van het verloren Jubeljaar is een echt mysterie om op te lossen, geen fictief verhaal dat gedroomd is door een grote menselijke romanschrijver. Onze schrijver is De Schrijver van alle schrijvers - God - en hij heeft een behoorlijk goede reputatie in het schrijven van grote verhalen, nietwaar?

Er is nog tijd om op de trein te springen

Hier is een super-snelle samenvatting voor iedereen die nog mee wil doen en proberen het mysterie met ons op te lossen!

In de afgelopen achtentwintig artikelen en ons boek 'Jubeljaar Nu' hebben we het jubeljaar zowel vanuit een Joods als vanuit een christelijk perspectief bekeken, namelijk of God de jubeljaarcyclus in de wereld zou kunnen herstellen, zoals beschreven in hoofdstuk 25 van Leviticus. Terugkijkend op de verbazingwekkende en centrale gebeurtenissen van 1967, nodigden we in de herfst van 2015 de lezers uit om in 2016 en 2017 mee te komen kijken naar de tekenen van een Jubeljaar. We beloofden dat we in die jaren naar de gebeurtenissen zouden kijken om God ons het antwoord te laten zien door te kijken naar wat er gebeurde. Deze reis begon in november 2015 aan het begin van het jaar 5776 op de Hebreeuwse kalender, en loopt nu af in februari 2018 in jaar 5778. Klik hier om de links naar alle artikelen te zien

Op de Hebreeuwse kalender begint het burgerlijk Nieuwjaar bij Rosj Hasjana, de eerste dag van de maand van Tishri, wat de zevende maand is op de Hebreeuwse kalender. Dit civiele Nieuwjaar (in tegenstelling tot de bijbelse Nieuwjaar) komt altijd in de herfst, in de zevende maand, en het markeert het einde van de agrarische jaar en het begin van een nieuwe. Als het Jubeljaar van God op de Joods/Hebreeuwse kalender staat, omdat het zo direct met het land en de rest ervan te maken heeft, dan redeneren de Joden dat het MOET gebeuren in een jaar na de Shemitah, zoals in 1967. Met deze volgorde zou het betekenen dat het Jubeljaar in de herfst van 2015 zou beginnen en in de herfst van 2016 zou eindigen (Hebreeuwse kalenderjaar 5776).

Maar er waren ook sterke aanwijzingen dat er eeuwenlang jubeljaar-achtige gebeurtenissen plaatsvonden die eindigden in 17 en 67, 1867, 1917, 1967, enz. Deze cyclus is niet gerelateerd aan de Shemita-cyclus! Dus we zeiden ook dat we het volledige kalenderjaar 2017 heel goed in de gaten moesten houden!

God speelt een Trump-kaart

Wow! Was dat even een goede beslissing om te wachten tot eind 2017 voordat we dit mysterie probeerden op te lossen? Op 6 december 2017 kondigde president Donald Trump aan dat de Verenigde Staten Jeruzalem als de hoofdstad van Israël zou erkennen en een begin zou maken met de verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem!

Guatemala sloot zich snel aan bij de Verenigde Staten als tweede land dat een dergelijke stap aankondigde. Overigens had Bob in Artikel 14 over Guatemala's leidende rol in de christelijke geschiedenis geschreven.

De positieve beslissing van Trump ten aanzien van Jeruzalem verraste velen over de hele wereld, maar de negatieve reactie van de VN op die aankondiging verraste niet. Op 21 december stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een stemming van 128 tegen 9 tegen dit unilaterale optreden van de Verenigde Staten. Wat in de meeste krantenkoppen echter niet werd genoemd, waren de 35 onthoudingen en de 21 landen die niet eens aan de stemming deelnamen. Dus, een "ja" tegenover een "geen ja" telling zou eigenlijk een veel respectabeler 128-65 zijn.

Weinig mensen realiseren zich dat Rusland eigenlijk voor alle andere landen ter wereld uit West-Jeruzalem op 6 april 2017 heeft uitgeroepen tot de hoofdstad van Israël. Zij hebben zich bij de stemming in december in de VN-vergadering echter aan de zijde van de Arabieren geschaard. Ondanks deze specifieke stemming lijken de algemene betrekkingen tussen Netanyahu en Poetin en hun twee landen zich te verbeteren.

Zeker, het feit dat Engeland de kant van het grootste deel van Europa en het Arabische blok heeft gekozen tegenover de VS, was een grote teleurstelling. Ons perspectief is echter dat het Verenigd Koninkrijk diep in het midden van de onderhandelingen zit om de Brexit af te ronden, en dat het verlaten van de EU bovenal de hoogste prioriteit moet krijgen. De lezers zullen zich herinneren dat we de stemming van juni 2016 voor een Brexit hebben verklaard als een belangrijke aanwijzing van Gods Jubeljaar in Artikel nr. 21. Het was het een na belangrijkste gezien Israëls verklaring een paar maanden daarvoor dat de Golanhoogten voor altijd deel zouden blijven uitmaken van Israël, wat we in Artikel nr. 17 hebben behandeld.

Zal God het Verenigd Koninkrijk negatief beoordelen voor hun stem tegen Israël? Wij denken van niet! Wij geloven dat God begrijpt dat het nu niet het moment is voor het Verenigd Koninkrijk om in de ogen te prikken van partijen waarvan het probeert zich af te scheiden in de onderhandelingen. Zoals Rabbi Ben-Shor ons in Artikel nr. 11 vertelde, oordeelt een goede rechter nooit geïsoleerd: "Je hebt te maken met de realiteit en de situatie zoals die er nu uitziet", vertelde hij ons. God is een goede rechter, geen formule. Hij begrijpt de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk.

Maar twee grote vragen blijven.

Ten eerste, hoe positief zal de proclamatie van Trump in 2017 voor Amerika zijn? Dat is gemakkelijk. Wij geloven dat God Amerika absoluut zal zegenen voor het baanbrekende leiderschapsbesluit van president Trump. Hij lijkt er geen spijt van te hebben gehad, en hij heeft het besluit in zijn rede van 30 januari jongstleden in de State of the Union bevestigd, en nu belooft hij de Amerikanen dat hij andere landen onder druk zal zetten om in de toekomst met de VS mee te stemmen, of dat hij anders de economische hulppakketten zal inkrimpen. Met andere woorden, deze ene daad was de meest positieve stap van een Amerikaanse president ten opzichte van Israël sinds de bevestiging van Israël door president Truman in 1948 als natie. En Trump deed ook een andere recente positieve actie - zijn besluit om Israël te bezoeken op zijn eerste buitenlandse excursie en dat hij daar was om te bidden bij de Klaagmuur.

Ja, Trump zal worden gezegend. Heel Amerika zal ook worden gezegend. Het betekent niet dat de problemen worden opgelost, maar wel: Amerika zal ondubbelzinnig worden gezegend.

Ten tweede: was de actie van Trump een indicatie van de timing van Gods Jubeljaar? Dit is iets moeilijker. We zouden zeggen: een beetje ja en nee. Laten we duidelijk zijn: een Amerikaanse verklaring over de status van Jeruzalem als hoofdstad verandert niets aan zijn status in Israël, of in de ogen van God. Amerika heeft duidelijk niet een dergelijke macht. Israël had Jeruzalem 70 jaar geleden al uitgeroepen tot hoofdstad van Jeruzalem, dus het besluit was al genomen. In die zin is het niet zoiets als een Jubeljaar. Sinds de Zesdaagse oorlog in juni 1967 begonnen de Verenigde Staten zich echter in de Verenigde Naties tegen Israël te keren. Deze verklaring, samen met het besluit dat de Verenigde Staten Israël niet langer onder druk zou zetten om terug te keren naar de grenzen van 1967, is dus een afwijking van het beleid van de afgelopen vijftig jaar. En als zodanig lijkt het echt een jubeljaar - een nieuwe start - voor Amerika, zowel wat betreft de betrekkingen met Israël, als wat betreft zijn leiderschap tussen de naties. [Lezers alert - terwijl we u in bijna elke paragraaf hints hebben gegeven, hebben we u net een heel belangrijke gegeven!

Wanneer is het voor u!

En nu is het tijd om terug te komen op de vreemde titel van dit artikel en het uit te leggen, wat ons ook doet nadenken over een ander aspect: de juiste context om na te denken over de timing van het Jubeljaar. Deze vreemde titel "Wanneer is het voor u" is de samenvoeging van een paar sleutelwoorden in sleutelteksten met betrekking tot de Hebreeuwse kalender. Laten we eerst het tweede deel bespreken: "voor u".

( )

Gidon Ariel. (Foto: Bob O'Dell)

Toen Gidon in januari 2018 in Texas was, onderwees hij christenen, waaronder ik, Bob, dat het eerste gebod aan het Joodse volk in Exodus is om een kalender op te stellen:

"Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar." Exodus 12:2. (HSV)

Hij legde uit dat het gebruik van de woorden "voor u" en de onmiddellijke herhaling ervan zo ontzettend belangrijk is, omdat het aangeeft dat God bereid was om de kalender te delen met Zijn volk. Gods kalender werd Zijn volk niet lukraak opgedrongen. De mensen participeren met God, en Hij luistert en reageert op hun oordelen. De mensen moesten het begin van de maand en zijn lengte aangeven door naar de maan te kijken. Ze zouden het begin van het jaar aangeven door de zon en het effect ervan op de rijping van de gerst te observeren.

Deze gedeelde verantwoordelijkheid tussen God en zijn Joodse volk was niet uniek aan dit gebod, want dat patroon begon al in dat allereerste gebod op de lijst van Exodus.

Een later gebod van God in Leviticus brengt ons ertoe het eerste deel van onze titel te bespreken: "Wanneer". Wanneer God in Leviticus 25 de Shemitah en de jubeljaar-concepten introduceert, zegt hij:

"Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de HEERE." Leviticus 25:2 (HSV)

De gedeelde verantwoordelijkheid opgemerkt? Ten eerste kwamen de Israëlieten het land niet binnen toen ze verwachtten om het binnen te komen, maar pas na nog eens 38 jaar. Als zodanig paste God zijn tijdschema aan voor wanneer het bevel geactiveerd zou kunnen worden. Ten tweede, zelfs zo'n 38 jaar later gaf God hen de verantwoordelijkheid om te verklaren "precies wanneer" zij het land "officieel hadden betreden". De Joodse traditie (die we in artikel nr. 16 aanhalen) stelt dat de Israëlieten de "intrede" niet eerder verklaarden dan na de zeven jaar die het kostte om het land te veroveren, en na de zeven jaar dat het kostte om het land onder de stammen te verdelen. De exacte historische timing is echter niet ons punt. Het punt is de verantwoordelijkheid. Zij besloten wanneer ze begonnen te voldoen aan het telgebod dat zo fundamenteel is in onze serie artikelen:

"Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn." Leviticus 25:8. (HSV)

Het is ook duidelijk dat de telling geen individuele beslissing is, en ook niet door enkele gezinnen wordt genomen. Dat moest op nationaal niveau gebeuren! Daarvoor was een volledige coördinatie nodig. Dit is precies de kwestie waar het ontluikende Sanhedrin ermee te maken had, toen ze hun beweegredenen bespraken om in 5776 met de telling te beginnen. [Lezers: hint! Misschien wilt u de artikelen 11 en 12 herlezen.]

Het laatste wat we willen vermelden over onze keuze van de titel "Wanneer is het voor u" is om het personaliseren - voor ieder van ons. We zeiden vanaf het begin van deze serie dat de zoektocht naar het Jubeljaar is als een zoektocht naar een verborgen schat:

Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Spreuken 25:2.

Inderdaad, de zoektocht naar het "wanneer" is voor u, voor u allen, voor ons allemaal. God geeft ons allen een gedeelde verantwoordelijkheid om dit mysterie te achterhalen, want Hij weet dat er iets waardevols en goed aan is, en als we het kunnen geloven, zelfs glorierijk in de zoektocht naar het antwoord.

Wat volgt?

We hebben alle feiten op een rijtje gezet, we hebben u al onze aanwijzingen gegeven en we hebben alle context gegeven die u nodig hebt om het mysterie voor uzelf op te lossen.

Ons laatste artikel onthult onze oplossing, onthult de allerlaatste draai in het verhaal, en het kan zelfs de toekomst voorspellen van dit grote en prachtige Mysterie van het Verloren Jubeljaar.

Voor degenen onder u die de hele tijd bij ons zijn geweest, bieden wij nu ons vaarwel aan. Het was een eer om u mee op reis te hebben.

Klaar. Gaan...

Countdown Timer video. (Youtube).

Bron: Root Source The Mystery of the Lost Jubilee: Part 29 – When Is For You