www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren jubeljaar: deel 27 – Was 5777 een jubeljaar?

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 23 oktober 2017

In de afgelopen zesentwintig artikelen, en ook in ons boek Jubeljaar Nu, hebben we het jubeljaar zowel vanuit joods als christelijk perspectief bekeken, om te onderzoeken of God de wereld misschien aan het herstellen was, een identificatie van de jubeljaarkalender zoals beschreven in Leviticus hoofdstuk 25. Het idee was in feite dat 1967 zo'n cruciaal jaar was dat we erop moesten letten en een Jubeljaar in 2016 en 2017 goed in de gaten houden.

We begonnen deze reis met u twee jaar geleden in november 2015, in de buurt van het begin van het jaar 5776 op de Hebreeuwse kalender. Tijdens 5776 (vanaf september 2015 t/m oktober 2016) schreven we 25 artikelen om de achtergrond van het jubeljaar uit te leggen en op zoek te gaan naar bewijs dat ons kan helpen ontdekken of het jaar 5776 (het meeste ervan valt in 2016) wellicht een jubileumjaar was.

En toen een jaar geleden, suggereerde artikel nr. 26 dat het Jubeljaar "uiteindelijk gevonden" zou kunnen zijn, zoals blijkt uit drie duidelijke opeenvolgende "Jubeljaar-achtige gebeurtenissen" die beginnen in Israël, en dan bewegen naar Groot-Brittannië, en ten slotte naar Amerika.

  • In april 2016 (jaar 5776) verklaarde Netanyahu dat over de Golanhoogte onder geen beding zal worden onderhandeld, en dat het nu officieel en eeuwig een deel van Israël is. De terugkeer van land naar zijn oorspronkelijke eigenaren is de sleutel van het "Jubeljaar-achtige" element dat we zochten, en zo'n gebeurtenis was niet gebeurd in Israël sinds 1967, 49 jaar eerder.
  • In juni 2016 (ook het jaar 5776) stemde het Verenigd Koninkrijk om zich af te splitsen van de Europese Unie, en zich een kans te geven om opnieuw het eigen lot in handen te nemen. Toekenning van vrijheid aan onderdrukten is een ander belangrijk element van het "Jubeljaar-achtige" dat we zochten, en deze verrassing was het grootste nieuws in zijn soort in decennia.
  • In november 2016 (nu in 5777) stemden de Verenigde Staten voor een buitenstaander als Trump zonder politieke ervaring, die een platform vormde van herstel van vrijheid voor de mensen die door hun eigen regering onderdrukt en verzwakt werden. Het was de grootste verrassing in meer dan vijftig jaar van Amerikaanse politieke geschiedenis. De beurs steeg naar nieuwe hoogten en velen voelden het als een grote herstart, wat een ander belangrijk "jubeljaar-achtig" element is.

Deze drie elementen (verspreid over het late 5776 en de vroege 5777) deden ons suggereren dat we misschien niet zo veel over de exacte grenzen van deze jaren zouden moeten benadrukken, maar alleen maar verklaren dat we in een "jubeljaar-seizoen" zitten en dat we verder moeten blijven kijken.

Deze behoefte om te "blijven kijken" is inderdaad het onderwerp van dit artikel. Want het is nu bijna 12 maanden geleden sinds ons laatste artikel en we BLEVEN kijken.

Dus wat is er gebeurd in het afgelopen jaar, en hoe beïnvloedde het ons denken over het Jubeljaar?

Ten eerste, met 5777 nu voltooid, willen we erop wijzen dat er nog een jaar voorbij is gegaan zonder dat er een grote oorlog tegen het volk Israël is begonnen. We noemen dit omdat zo veel mensen op zoek waren naar een grote ramp voor Israël na de Shemitah en de Vier Bloedmanen die eindigden in de herfst van 2015. Zelfs de Gog/Magog oorlog werd vaak genoemd. (We gingen tegen die hoofdstroom in en stelden juist het tegenovergestelde voor - dat Israël waarschijnlijker een grote periode van welvaart en groei zou ingaan. Ten behoeve van Israël zijn we blij dat deze voorspelling tot nu toe de beste is geweest.)

Ten tweede was de economische vooruitgang wereldwijd tijdens 5777 opmerkelijk. Het vertrouwen van investeerders is met overdrijving hersteld en de meeste economieën groeien weer. Een jubeljaar is een jaar van rust, maar het jaar daarop volgt een jaar van nieuwe groei.

Maar toch was het jaar 5777 precies 50 jaar na de grote gebeurtenissen rond de Zesdaagse oorlog en hereniging van Jeruzalem in 1967. Dus zou 5777 zelf een Jubeljaar zijn? (De redenen om ernaar te kijken, evenals naar 5776, werden toegelicht eerder in deze serie en in het boek, dus zullen we er niet opnieuw op ingaan.)

Wat waren de belangrijkste "Jubeljaar-achtige" elementen gevonden in 5777? De verkiezing van de V.S. in november 2016 werd reeds genoemd in ons vorige artikel, maar daarnaast was het jaar vrij rustig in termen van Jubeljaar-achtige elementen — vooral in Israël. Dat wil zeggen, behalve voor één opmerkelijke andere ontwikkeling.

De tragische moord op twee Druzen politieagenten op de Tempelberg door Palestijnse terroristen, gevolgd door de moslim-boycot van hun eigen bezoeken aan de Tempelberg, leidde tot een nieuwe vastberadenheid en ijver in het Joodse volk om te beginnen met nogmaals een bezoek aan de Tempelberg te brengen. Het aantal Joden die naar de Tempelberg ging tijdens deze zomermaand steeg in Av van dit jaar tot 4369 volgens de Yeraeh-organisatie, meer dan het dubbele van het vorige record in welke maand dan ook van de moderne geschiedenis in Israël. Deze trend zet zich al drie maanden voort en is "Jubeljaar-achtig" in die zin dat Joden besluiten om terug te keren naar het land dat ze ooit bezaten.

Gidon Ariel heeft zijn eigen bezoek hier opgenomen, wat we eerder op Root Source News brachten:

Tegen het eind van 5777 kwamen twee opmerkelijke astronomische gebeurtenissen voor waarover de mensen praten.

De totale zonsverduistering op 21 augustus in de Verenigde Staten, waarvan veel mensen zich hadden voorgesteld dat de Verenigde Staten een grote ramp zou overkomen. Wij stelden een andere aanpak voor om eclipsen te begrijpen. Het nieuws op die dag was goed en niet slecht, met als grootste nieuws de plaats en arrestatie van de hoofdverdachte bij de terroristische aanslagen in Barcelona.

Dan was er een planetaire uitlijning rond het sterrenbeeld Maagd op 23 september. Ook hier werd weer een calamiteit, of een grote stap verder in de Eindtijd-gebeurtenissen voorgesteld. Wij probeerden een evenwichtiger beeld te bieden. De dagen rond dat evenement hebben niet veel opgeleverd. Over het geheel genomen was het veel rustiger jaar dan velen hadden verwacht.

Wat kunnen we dan uit dit alles afleiden met betrekking tot het Jubeljaar en wanneer het zou plaatsvinden of zou kunnen plaatsvinden?

In ons boek Jubeljaar Nu hebben we voorgesteld dat de periode om te kijken naar het Jubeljaar zal duren tot op z'n laatst 31 december 2017, eerder dan strikt naar het Hebreeuwse kalenderjaar. (Zie het begin van deze serie, of het boek voor een uitleg over het waarom.)

Dus gaan we wachten tot januari 2018, en dan alles nog een keer vanuit dat gezichtspunt beoordelen, en zoals beloofd dat te doen vanaf het eerste begin.

Tot ziens over drie maanden!

Bron: Root Source The Mystery of the Lost Jubilee: Part XXVII – Was 5777 a Jubilee?