www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel XXVI – Eindelijk gevonden?

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 10 november 2016

In de afgelopen vijfentwintig artikelen hebben we gekeken naar het Jubeljaar door zowel vanuit de Joodse als de christelijke perspectieven te onderzoeken of God aan de wereld een identificatie geeft dat de Jubeljaar-kalender kan worden hersteld, zoals beschreven in Leviticus hoofdstuk 25.

Dit artikel onderzoekt of recente "verwarrende gebeurtenissen", zoals de winst van Trump en de Brexit, ons kunnen helpen te identificeren of hier een jubeljaar is.

Vergeet niet! Een Jubeljaar is het grootste instrument van systematische sociale wederopbouw in de Bijbel, kort voor de inauguratie van Messiaanse regering aan het einde van het tijdperk. Het is een goddelijke reset op het land elk 50e jaar, dat de armsten van het land een kans geeft om hun leven opnieuw een nieuwe richting te geven. Slaven worden vrijgelaten. Mensen die iets hebben verkocht of weggegeven, en zelfs zijn bedrogen met hun meest waardevolle bezit — hun eigen land — krijgen dit weer terug.

In de economieën van de oudheid was het niet Gods maar de mens zijn "gouden regel" die altijd heerste: wie het goud had, maakte de regels. Dus zorgden de rijken en machtigen ervoor dat ze dat konden blijven (zonder een populistische opstand), en de armen werden beheerd en vaak misbruikt door hun heersers op een manier die steeds meer de beschikbare middelen zou scheeftrekken naar mensen aan de top.

Maar het Jubeljaar was Gods uitvinding om systematisch en periodiek deze menselijke neiging te ontwortelen, waardoor iedere familie op de aarde de kans kreeg om ten minste eenmaal in hun leven onderdeel te zijn van een grote reset: en zich in een nieuwe richting te bewegen naar een economisch succes.

In deze serie hebben we gevraagd of God bezig zou kunnen zijn in het proces van herstel van het Jubeljaar voor de wereld. Dat proces, door ons met redenen omkleed, zou moeten beginnen met het herstel van de Jubeljaar-kalender zelf. En inderdaad lijkt er een opvallend patroon te zien te zijn door een reeks van belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in een 50-jarige cyclus, vooral met betrekking tot de natie Israël. Maar het is zelfs uit te breiden naar de rest van de wereld. Wij hebben gewezen op het patroon van de gebeurtenissen eind 1917 (de Balfour-verklaring en de herovering van Jeruzalem door de Britten). En de gebeurtenissen in de lente van 1967 (de Zesdaagse oorlog en de hereniging van Jeruzalem) waren zo verrassend dat we in deze serie hebben gezegd dat we moeten kijken naar de gebeurtenissen van 2016/2017 om te zien of God iets belangrijks zou kunnen doen in de natie Israël. Wij hebben gezegd dat wij op de Hebreeuwse kalender het eerst zouden onderzoeken de periode van het Joodse jaar 5776 is (ongeveer september 2015 t/m oktober 2016), en dat we op de Gregoriaanse kalender moeten kijken tot eind 2017.

Dit artikel kijkt naar het bewijs voor een Jubelaar dat zou eindigen in 5776, een jaar dat nu volledig voorbij is.

Is er duidelijk bewijs van Jubeljaar-achtige gebeurtenissen in het jaar 5776 in Israël?

Ons standpunt is dat alles begint met Israël, dus moeten we daar het eerst kijken.

Ja, er is een grote beslissing geweest binnen de natie van Israël die Jubeljaar-achtig is – de teruggave van land aan het Joodse volk. Op zondag 17 april nam premier Benjamin Netanyahu zijn kabinet mee over de Jordaan heen naar de Golan-hoogvlakte en verklaarde dat de toekomstige status van de Golan-hoogte binnen Israël onherroepelijk was: de Golan zal voor altijd deel van Israël zijn - de Golan hoort nu bij Israël, net als Jeruzalem.

( )

De Golanhoogte gezien vanaf het meer van Tiberias

Terwijl we verlangden om te zien dat de Joden volledig vrij zouden zijn om te bidden op de Tempelberg, en dat officieel niet is veranderd, was de verandering van de status van de Golan de meest opvallende verandering in zijn soort sinds 1967. Dit is de eerste keer dat de natie Israël in de moderne geschiedenis officieel land aan de oostkant van de rivier de Jordaan heeft geannexeerd! Het is de nummer één reden waarom 5776 kan worden beschouwd als een Jubeljaar.


Is er enig duidelijk bewijs van de Jubeljaar-achtige gebeurtenissen in het jaar 5776 in de wereld als geheel?

Ja, de Brexit stemming van het Verenigd Koninkrijk op 23 juni 2016. Het lijkt me passend dat juist de natie die hielp bij de oprichting van een Joods thuisland in 1917, zelf bevrijd moest worden uit de klauwen van de Europese Unie in het Hebreeuwse kalenderjaar 5776. De afscheiding van Groot-Brittannië uit de EU ging ook gepaard met een wisseling van de macht, de benoeming van Theresa May als premier van Engeland, die pro-Israël is. Het Verenigd Koninkrijk is nu vrij om zijn eigen koers te varen in de komende jaren.

Maar wat zo opvallend was in dit Brexit-referendum, was de populistische aard van de stemming – wat hoop geeft aan de werkende klasse en wat permanent tegen het globalisme is. Deze bepaling van hoop voor de vertrapten, in combinatie met de vrijheid om te kiezen voor iemands eigen weg vooruit, is ten zeerste het thema van het Jubeljaar.

Hoe zit het met andere belangrijke verkiezingen over de hele wereld?

Twee andere "verwarrende" verkiezingen hebben onlangs de wereld laten schudden, één vóór en een andere net na het jaar 5776.

In maart 2015 schokten Netanyahu en de Likud-partij Israël door het winnen met een verpletterende overwinning. Velen zien dit als niet alleen een verkiezing, maar als het einde van een tijdperk, het tijdperk van de voorstellen tot een tweestatenoplossing. Israëls bevolkingssamenstelling is aan het veranderen ten gunste van een meer conservatieve en religieuze politieke visie! De mensen spraken. Terwijl deze verkiezing eigenlijk in het jaar 5775 was, lijkt het een voorbode te zijn van een toekomstige verstoring die aanstaande was, zoals de Brexit in 5776, en nu de overwinning van Trump in het vroege jaar 5777 op 8 november.

Nu schrijven we over de Amerikaanse verkiezingen die Trump tot een verstorende winnaar maakt. Zoals de Brexit is dit een populistische beschikking en de meest dramatische in meer dan honderd jaar in Amerika, wat eens te meer doet denken aan een Jubeljaar – een verlangen naar vrijheid van regering zoals wij die kennen.

( )

Donald Trump

Het Jubeljaar als Jaar van de Rust - wat is er meer gebeurd?

De Jubeljaar zelf gaat niet alleen over slaven die worden vrijgelaten, en land dat wordt teruggegeven, het gaat om rust.

Het jaar 5776 was een van de meest opvallende jaren ooit met betrekking tot de oorlog tegen Israël. De eigenaardige mening was dat de Bloedmanen en Shemitah-jaren een signaal van een oorlog tegen Israël in 5776 zouden kunnen zijn - een opvatting waartegen we ons altijd hebben verzet. Wij vonden geen basis voor die bewering in de Bijbel, noch in de geschiedenis! In ons boek 'Israël FIRST!' roeiden we tegen de stroom in en de voorspelden Gods zegen op Israël na de Bloedmanen-periode, ook al hebben we onze adem een beetje ingehouden met betrekking tot de ondertekening van de deal met Iran eind 5775.

In plaats daarvan zagen we Gods genade over Israël in 5776. Israëls relatie met Jordanië, Egypte en zelfs Turkije en Saoedi-Arabië heeft zich versterkt. Israël is zelfs in staat om productiever te werken met Rusland. Ja, er was de "messteken-intifada" in het begin van het jaar 5776 in Israël, maar in plaats van een aanval op Israël lijkt het, terugkijkend daarop, meer te zijn geweest als een voorbode van een nieuwe strategie voor terreur in het Westen.

Nu komen we bij die "idiote uitspraak" door de educatieve, wetenschappelijke en culturele tak van de Verenigde Naties (UNESCO), om er voor te stemmen Israël te distantiëren van de Tempelberg. Dit is niets anders dan schaamteloos antisemitisme, en de Almachtige God zal dit niet negeren betreffende de 50 landen die vóór gestemd hebben en die stil blijven. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland weerstonden de waanzin. Maar terwijl de stemming al was gepland voor de zomer, duwde een Turkse coup heel verrassend de stemming achteruit en werd deze pas gehouden nadat 5776 was voltooid, een dag na de heiligste dag van Jom Kippoer.

Ten slotte, in de laatste dagen van 5776, kwam er een einde aan de decennia lange periode dat de Israëlische leiders hun hoop vestigden op een vrede met een opgedeeld Israël. Op 13 september 2016 had ex-premier Shimon Peres een beroerte (opvallend genoeg op de 23e herdenkdag van zijn ondertekening van de Oslo-vredesakkoorden). Hij overleed 15 dagen later, en was er net genoeg tijd om zijn begrafenis en herinneringsbijeenkomst in te passen in de laatste dagen van 5776. Er werd op grote schaal gemeld dat 70 landen aanwezig waren. Er werd minder vaak gemeld dat Peres in twaalf verschillende Israëlische regeringen had gediend.

Terwijl we hadden gewenst om te zien dat de Joden volledige vrijheid zouden krijgen om op de Tempelberg te bidden, en dat niet officieel is veranderd, was de verandering van status van de Golan de meest opvallende verandering in zijn soort sinds 1967. Dit is de eerste keer dat de natie Israël formeel land heeft geannexeerd aan de oostelijke kant van de rivier de Jordaan in de moderne geschiedenis! Het is de nummer één redenen waarom 5776 kan worden beschouwd als een Jubeljaar.

( )

Shimon Peres

Is het Jubeljaar dus gevonden? En was het jaar 5776 een Jubeljaar?

Terwijl het bewijs voor 5776 vrij goed lijkt te passen, is het iets te geforceerd. En veel beter en veel veiliger voorstel is om te zeggen:

We gaan door een overgang van een Jubeljaar!

In plaats van ons te concentreren op de exacte grenzen van het jubileumjaar, laten we blijven kijken en onderzoeken, om te zien wat God doet tussen nu en het eind van 2017. God past meestal niet binnen de mooie, nette vakken waarin we Hem tevergeefs proberen te plaatsen!

Uiteindelijk, zoals wij in ons boek Jubeljaar Nu! stelden, is ons doel te proberen het mysterie van de verloren Jubeljaar in het wezen van God op te lossen en beter te begrijpen. En zo kunnen we veilig aannemen dat wij nooit het einde van dat streven zullen bereiken, noch zullen we ooit een God willen dienen voor wie dat streven kan worden voltooid.

Laatste gedachte!

Als het gebeurt, dan is een Jubeljaar niet hetzelfde als de Messiaanse verlossing. Het moet erop uitlopen, en worden geleefd. Kan je je vrijheid krijgen, dan kun je met een paar slechte beslissingen meteen weer in de slavernij zitten. De populistische bewegingen in Israël, het Verenigd Koninkrijk, en nu de Verenigde Staten, doen er goed aan dat biddend te overdenken.

Sluit je bij ons aan de volgende keer als we doorgaan om te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen te onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XXVI - Finally Found? - Israel News


printen??? spaar papier en inkt.