www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 22 - Laten we burgerlijk blijven

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 30 juni 2016

In deel 21 van deze serie bespraken wij het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk als een belangrijke gebeurtenis van het Jubeljaar. In dit artikel gaan we van Genesis hoofdstuk 6 naar Exodus, en komen op een vers dat een fundamentele vraag stelt over de Joodse kalender, en daarom over het Jubeljaar. Toen God het Pascha introduceerde en instelde als volgt:

De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Exodus 12:1-2 (HSV).

De maand besproken in deze verzen is de maand waarin het Pascha, de maand van Nissan, valt, die in het voorjaar begint.

Waarom wordt dan gezegd dat het Joodse jaar en daarom het Jubeljaar, begint in de herfst en niet in lente?

Bijbels in het voorjaar, maar burgerlijk in herfst

Deze eenvoudige vraag heeft veel verwarring veroorzaakt. Zelfs vandaag begrijpen Joden dat er vaker een "begin" is voor het jaar, en zij overwegen, dat terwijl het Bijbelse Nieuwjaar valt in het voorjaar op de eerste dag van Nissan, de standaard Joodse kalender, op dit moment in het jaar 5776, begint op de eerste dag van Tishrei in de herfst, een dag die over het algemeen bedoeld als waarop Rosh Ha-shana begint. Deze uitdrukking betekent letterlijk "het hoofd van het jaar".

In dit artikel zullen we overwegen waarom het Jubeljaar in de herfst begint, en in het volgende artikel zullen we overwegen waarom het Jubeljaar begint op de 10e dag van de maand, in plaats van op de eerste dag van de maand.

Om te helpen ons deze dingen te laten begrijpen, hadden we onlangs een ontmoeting met Rabbi Yoel Bin Nun, die een artikel gepubliceerd heeft over het Jubeljaar, dat ons helpt om veel verwarring over deze onderwerpen op te lossen.

Rabbi Bin Nun zegt dat terwijl de Thora er heel expliciet over is dat het jaar in het voorjaar begint, en ook verzen bevat waarin staat dat het jaar eindigt en begint in de herfst. Bijvoorbeeld:

"Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt." Exodus 23:16

"Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling." Exodus 34:22.

"Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding (Shemitah), op het Loofhuttenfeest..." Deuteronomium 31:10.

Het is duidelijk zoals de rabbijn uitlegt, dat er tweemaal een begin van het jaar is in de Thora.

Maar waarom moet het tellen van het jaar beginnen in de herfst, en niet de lente? Op deze vraag verwijst Rabbi Bin Nun ons naar de verzen:

"Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter , dag en nacht niet ophouden." Genesis 8:22.

Dit wordt verbonden met de verzen voor het tellen van het jaar:

"U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen, maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten..." Leviticus 23:10-11.

Door het aaneensluiten van deze verzen is de implicatie duidelijk, dat het tellen van het jaar gaat beginnen in de tijd van het zaaien, wat in de herfst valt.

Degenen onder ons die in steden wonen en niet verbonden kunnen zijn met de agrarische cyclus, beseffen niet het belang van de herfst als de primaire oogst. Maar zoals het diagram toont, de oogst is een proces dat begint met de gerstoogst, voortduurt tot in de zomer, en afsluit in de herfst.

Voor Rabbi Bin Nun is de echte vraag niet of er een begin van het jaar is in de herfst, maar wanneer het precies begint. De uitdrukking "Rosh Ha-Shana" komt niet in de Bijbel voor. Naar die eerste dag van Tishrei wordt in de Bijbel alleen verwezen met een andere naam: "de dag van de sjofar blazen", of Yom Teruah.

Dus waarom wordt de eerste dag van Tishrei Rosh HaShana genoemd, als de Schrift zo vaag is over het onderwerp? En waarom zou het Jubeljaar beginnen op de 10e dag van die maand in plaats van op de eerste dag van de maand? Dat is precies het onderwerp van onze volgende artikel.

Verbonden met anderen

Waarom denk je dat God twee kalenders schiep en gelijktijdig liet lopen - één die begint in het voorjaar, en één die begint in de herfst?

Als u een hint nodig hebt, overweeg dan eens waarom God heeft toegestaan dat de geschiedenis twee keer werd verteld: niet alleen in Koningen, maar ook in Kronieken.

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer als we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XXII - Let’s Be Civil - Israel News