www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 21 - UK's Jubeljaar en Brexit

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 27 juni 2016

In deel 20 van deze serie bespraken wij het idee van de aarde die 6000 jaar oud is oftewel 120 Jubeljaren. In dit artikel onderbreken wij onze serie om het schokkende besluit te bespreken van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.

Groot-Brittannië's uitgang, of de "Brexit", zoals het gewoonlijk heet, heeft de wereld verrast, aangezien de peilingen tot 23 juni aangaven dat een referendum het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie liet verblijven met een marge van een 52-48.

Wat heeft de Brexit te maken met het Jubeljaar?

Niets, zo dachten we. Echter, lezer Dennis Northington was de eerste die contact met ons opnam en een verbinding voorstelde. Hij zag dit als "Het Verenigd Koninkrijk heeft zichzelf van de naties afgescheiden."

Daaraan toegevoegd: "het Verenigd Koninkrijk verkondigt de vrijheid door het gehele land!"

Nu lijkt dit voor degenen onder ons die niet in het Verenigd Koninkrijk wonen, misschien als een verklaring die beetje overdreven is. Vrijheid? Was het Verenigd Koninkrijk dan niet een vrije democratie? De kwestie is er echter een van soevereiniteit. Ongeveer de helft van de wetten in het Verenigd Koninkrijk van de afgelopen jaren werden opgedrongen als gevolg van hun lidmaatschap van de EU! Deze verordeningen werden afgedwongen op het Verenigd Koninkrijk, net als de wetten van de federale regering van de Verenigde Staten zijn opgelegd aan de Staten. Maar in tegenstelling tot de federale regering van de Verenigde Staten heeft het volk van het Verenigd Koninkrijk niet de ambtenaren gekozen die de besluiten nemen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie niet verlaten omdat ze weten dat het economisch beter voor hen is, ze hebben de Europese Unie verlaten vanwege de kwestie van soevereiniteit, van vrijheid.

En de timing?

De Brexit heeft plaatsgevonden in het midden van het Joodse jaar waar we mee bezig zijn te kijken naar tekenen van een Jubeljaar. De Brexit volgt slechts twee maanden na de verklaring van Israël dat de Golan voor altijd deel uitmaakt van Israël, ook in dit Jubeljaar.

Maar is er een relatie tussen de Europese Unie en het Jubeljaar in het verleden?

De vorming van de Europese Unie, met deze naam als zodanig, is terug te voeren tot het Verdrag van Maastricht, dat in werking trad op 1 november 1993, een Shemitah jaar. Sommigen hebben echter gezegd dat de oorspronkelijke vorming van de Europese Unie teruggaat terug tot de oprichting van de Europese Gemeenschappen bij een Fusieverdrag, oftewel het Verdrag van Brussel, dat op 1 juli 1967 in werking trad! Dit was minder dan een maand na de hereniging van Jeruzalem in 1967, wat in deze serie artikelen vaak is voorgesteld als een Jubeljaar!

Is de Europese Unie goed of slecht voor de wereld?

Veel is er geschreven over de spirituele implicaties bij de vorming van de Europese Unie en haar rol in het propageren van een één-wereld-regering en de vervulling van de eindtijdprofetie.

( )

Europese Unie vlag. (Wikicommons)


Hoewel er geen reden om alles hier te herhalen, zouden wij de aandacht van de lezers willen vragen voor een punt dat gemaakt is door Paul McGuire en Troy Anderson in hun boek The Babylon Code, dat het officiële volkslied is van de Europese Unie, een Ode aan de vreugde, die weer een beeld oproept van een één-wereld-regering die is verstoken van de Almachtige God. Het eerste couplet legt het uit:


Vreugde, prachtige vonk van goddelijkheid,
Dochter van Elysium,
Wij treden, dronken met vuur,
Hemelse, uw heiligdom binnen!
Uw magie verbindt opnieuw
Wat gewoonten strikt verdeeld;
Alle mensen worden broeders,
Waar uw zachte vleugel verblijft.

Het lijkt ons dat dit besluit van het Verenigd Koninkrijk, wat hopelijk zal worden gevolgd door andere EU-lidstaten, een beslissing is om hun eigen koers te volgen, en wat hen de vrijheid geeft, en dus de mogelijkheid, een door God geordende weg te volgen.

Is dit een nieuw begin, in een Jubeljaar voor het Verenigd Koninkrijk? Laten wij bidden dat allen kiezen om God volledig te volgen in de komende 50 jaar. En langs de weg van "Laat de vrijheid klinken!"

Verbonden met anderen

Ziet u de Brexit als een sleutel in het jubeljaar-gebeuren?

Volgende keer

Ga met ons mee de volgende keer als we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen te onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.