www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren jubeljaar: deel 20 - 6000 jaar oud?

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 1 juni 2016

In deel 19 van deze serie zagen we dat Adams leven precies 19 Jubeljaren duurde, uitgaande van een 49 jaren tellende Jubeljaar-periode, en dat de tijd die hij deelde met zijn zoon Seth, precies 16 Jubeljaren was, uitgaande van 50 jaren tellende Jubeljaar-periode. Wij hebben gesteld dat, omdat beide soorten Jubeljaren samen werden geïntroduceerd in de Schrift, beide interpretaties belangrijk zijn. En nu vonden we nog een andere reden om te concluderen dat de jaren 2016 en 2017 zorgvuldig moeten worden bekeken.

In dit artikel gaan we vanuit Genesis 5 naar hoofdstuk 6, en het komen op een vers dat nu wordt gezien als één van de beroemdste en kortste profetie-teksten op aarde:

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Dit vers is ten eerste beroemd vanwege het instellen van een termijn voor het menselijke leven op aarde in het huidige tijdperk: 120 jaar. De huidige "oudste mens" op het moment van dit schrijven, is een 112-jarige Israëlische Jood, een holocaust-overlevende van de Israël Kristalnacht, terwijl de oudste vrouw Emma Morano uit Italië momenteel 116 jaar is.

120 "jaren" aan Jubeljaren

Dit vers in Genesis heeft echter nog een andere beroemde interpretatie, namelijk in het kader van het Jubeljaar, als instelling van de levensduur van de aarde op 6000 jaren. 120 Jubeljaren van elk 50 jaar is precies 6000 jaar: 120 x 50 = 6000.

Het idee dat de mens zich gedurende 6000 jaar op de aarde bevindt, voorafgaande aan het einde van het tijdperk, was niet een oorspronkelijk christelijk idee voor de terugkeer van de Messias, maar was al lang verweven in het joodse denken, reeds voor de eerste komst van de Messias. We kunnen dit bijvoorbeeld zien in de Talmoed, in het traktaat van Avoda Zara, waar we leren dat rabbijn Anan doorgaf vanuit het huis van de grote profeet Elia zelf, dat de wereld was verdeeld in drie belangrijkste perioden:

Een. De eerste 2000 jaren waren niet van belang. Dit was de periode van de jaren vóór de Thora (in wezen van voor Abraham).

Twee. De tweede 2000 jaar van de Thora. In wezen van Abraham tot de verwoesting van de tweede tempel.

Drie. De derde 2000 jaar van de Messias. In wezen de periode van de Messiaanse tijd.

Veel discussie in de Talmoed en in de commentaren kwam er vele eeuwen later voort als gevolg van dit idee.

Duizend jaar zijn net als de dag van gisteren

Bovendien heeft naast Elia een beroemd vers uit de Psalmen, gecombineerd met het verhaal van de schepping, de Joden geleid tot dezelfde conclusie:

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht. Psalm 90:4.

Dit heeft de Joden ertoe geleid te schrijven dat de totale levensduur van de aarde is gemodelleerd naar de 7 dagen van de schepping, en overeenkomt met een totaal van 7000 jaar. De eerste "dag" zou de zondag worden die 1000 jaren duurde, enzovoort, tot aan de zevende dag van de rust, wat overeenkomt met het Millennium, of zoals ernaar gerefereerd wordt door de Joden, de Olam HaBah.

Dit betekent echter niet dat de Messias precies zou moeten komen op het jaar 6000. De Joodse historicus Rabbi Ken Spiro wijst erop dat "de Joodse traditie is dat de Messias niet moet komen in het jaar 6000, maar dat hij de taak moet voltooien van het herstellen van de orde in de wereld tegen het jaar 6000."

Een dag gelijk is aan 1000 jaar

Het idee van 6000 jaar als het einde van de tijd is ook een gemeenschappelijk geloof in de christelijke literatuur, niet alleen vanuit de jubeljaar-berekening, maar ook uit het voorbeeld van de scheppingsweek hierboven vermeld.

Waar zijn we nu?

Terwijl velen geloven dat het idee van 6000 jaar zinvol is, komt het conflict wanneer de vraag is gesteld: waar staan we nu precies?

De Joden identificeren, mede door de beroemde werken van de Seder Olam, het huidige Joodse jaar als het 5776e jaar vanaf de schepping, wat nog steeds 224 jaar vóór het jaar 6000 is. Zelfs als de kloof van 164 jaar, vermeld in een vorig artikel in deze serie zou worden toegevoegd, laat die ons nog steeds een 60 jaar over om verder te gaan, alvorens het jaar 6000 is bereikt. Maar in beide gevallen, gezien het feit dat de Messias veel werk heeft te volbrengen, en dat God kan beslissen tot de vervroeging van de verlossing, zeggen de Joden dat het voor Hem niet te vroeg is om nu te komen.

Wijst er enige chronologie naar het begin van het millennium in het jaar 2000 als zijnde het 6000e jaar sinds de schepping? Ja, de chronologie van Isaac Newton. Natuurlijk, de Messias kwam toen niet. Maar onze meelezer Hal Brooks heeft hoop dat een ander geschrift van Isaac Newton de komst van de Messias in dit jaar kan plaatsen. Hal vertelde ons dat Newton de hereniging van Jeruzalem kan hebben gezien als de vervulling van de 69e week van Daniël 9. In deze weergave zou de verschijning van de Messias niet binnen de volgende zeven jaren komen, zoals een "week" gewoonlijk wordt geïnterpreteerd, maar het zou een "Jubeljaar-week" zijn, of 49 jaar later - en de komst van de Messias in wezen plaatsen in 2016.

In feite kunnen we verwachten, gebaseerd op de geschiedenis van voorspellingen, dat wanneer de Messias komt, ongeacht welk jaar het zal zijn, dat sommige chronologieën stellen dat dit jaar het jaar 6000 jaar is sinds de schepping.

Waarschijnlijk echter zijn de meeste bekende christelijke chronologieën, reeds 20 jaar over het 6000 jaar heen. Enkele honderden jaren geleden ontwikkelde aartsbisschop James Ussher een scheppings-chronologie die start in 4004 v.Chr. Andere christelijke chronologieën tellen nog meer jaren sinds de schepping, waarbij de leeftijd van de aarde al meer dan 6100 jaar is.

Hoe kan in de christelijke weergave de aarde echt meer dan 6000 jaar oud zijn, als de Messias in het jaar 6000 moet terugkeren? Het zou gewoon betekenen dat Gods klok van 6000 jaar niet altijd doorloopt, op dezelfde manier als in een wijdverspreide evangelische christelijke opvatting de klok van de profetie van Daniël 9 momenteel tussen de 69e en de 70e week is gestopt. Een bijkomend voordeel in de voorstelling dat de aarde al meer dan 6000 jaar oud is, is dat het voor sommigen de verleiding wegneemt om zich te concentreren op de "datumstelling" met behulp van een aftelprocedure.

Hoe zullen we dan leven?

Dus terwijl de meningen tussen de Joodse en christelijke visie en de individuele chronologisten verschillen over de leeftijd van de aarde, zijn de meeste Joden en christenen het wel eens over een buitengewoon belangrijk punt: dat de Messias op elk moment kan komen.

Terwijl dit gewoon terug lijkt te gaan naar het begin, met het weggooien van alles wat we weten, lijkt het ons als co-auteurs dat we veel Joden en christenen hebben kunnen samenbrengen en het hierover eens kunnen zijn:

Een leven goed geleefd zal twee tegengestelde ideeën in voortdurende spanning houden:

Ten eerste. Leven met de urgentie, de wens en de verwachting dat de Messias zeer binnenkort, misschien zelfs vandaag, kan komen, zoals de Joden bidden "Moge hij snel komen, en in onze dagen."

Ten tweede. Leven met de lange termijn blik om de wereld te verbeteren in onze tijd, en onze achter-kleinkinderen voor te bereiden om de Messias te verwelkomen lang nadat wij zelf zijn heengegaan, zoals de Joden is geleerd vanuit hun jeugd, het belang van de "Tikkun Olam" of het herstellen van de wereld.

Als wij op zijn minst proberen deze twee concepten individueel in spanning met elkaar te houden, en als we ook werken aan deze in spanning houden als een gemeenschap, dan zullen we nooit verrast worden, noch teleurgesteld, over of we wel of niet de Messias met onze eigen ogen zullen zien.

Omdat ieder van ons onze eigen vooroordelen heeft tussen het eerste en het tweede punt, moeten we bereid zijn om te leven in gemeenschap met anderen die een verschillend vooroordeel hebben dan ons eigen, dus zo dat we als een geloofsgemeenschap kunnen streven naar harmonie voor God.

Moge het zo zijn!

Verbonden met anderen

Gelooft u dat de aarde al meer dan 6000 jaar oud is?

Hoe ziet het er voor u uit om te leven en de bovenstaande twee ideeën in constante spanning te houden? Is het makkelijker voor u om in de eerste groep te zijn, of de tweede?

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer als we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en het onderzoeken van alle aanwijzingen naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.


Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XX - 6000 Years Old? - Israel News