www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van het verloren Jubeljaar: deel 2 - De Zesdaagse Oorlog

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 3 december 2015

In deel 1 van onze serie hebben we u uitgenodigd om u bij ons aan te sluiten als detectives, om samen te werken aan een roman om een mysterie op te lossen, het mysterie van het verloren Jubeljaar. Het oplossen van het mysterie door een schat te vinden, niet een schat die verborgen is in de aarde, maar verborgen in de tijd, namelijk de vraag wanneer het mysterieuze jaar zich zou kunnen hebben voorgedaan in het verleden, in het heden, en in de toekomst.

We zeiden dat we hoopten dat wij dit mysterie misschien samen met u zouden kunnen oplossen ergens in 2016, of ten minste aan het eind van 2017, en wij hebben u gevraagd om, indien u samen met ons mee wilde helpen met het detective verhaal, opmerkingen te schrijven op de "Count me in"-pagina, waarvoor geen voorafgaande ervaring over Jubeljaren vereist is!

Waarom zijn de mensen zo opgewonden over de jaren 2016 en 2017 in verband met het jubeljaar?

Het antwoord heeft te maken met bepaalde gebeurtenissen uit het verleden.

Laten we teruggaan naar de lente van 1967 in Israël. De vrees werd steeds groter binnen de natie toen zich vijandelijke troepen verzamelden tegen het kleine land. Toen Jordanië, Egypte en Syrië zich voorbereidden om aan te vallen, controleerde Jordanië nog de Westelijke Jordaanoever, de oude stad van Jeruzalem en alles tot aan de zogenaamde groene lijn, die getekend werd als een dikke magische lijn bij de wapenstilstandsakkoorden van 1949. Egypte controleerde het Sinaï-schiereiland, en Syrië de Golanhoogte. Vervolgens voerde Israël tussen 5 en 10 juni de beroemde en wonderbaarlijke Zesdaagse Oorlog en nam deze gebieden over van deze oorlogvoerende Arabische landen.

De overwinning was onverwacht voor iedereen, niet alleen werd grondgebied toegevoegd, maar ook waren er door Israël relatief weinig slachtoffers opgelopen ten opzichte van de Arabieren die zij bevochten. Twintig Arabische soldaten stierven er tegenover elke Israëlische soldaat. Dat was ongewoon, vooral omdat de IDF het leger was dat het grondgebied verkreeg, en niet zoals verwacht de andere landen rondom.

En naast de enorme landwinsten, de Golan-hoogvlakte, Judea en Samaria en Sinaï, was het belangrijkste resultaat de hereniging van de gehele stad Jeruzalem in handen van Israël, dat kort daarop tot de "Eeuwige hoofdstad" zou worden verklaard. Deze oorlog heeft zoveel dingen veranderd, en zo veel raderen in gang gezet, die vandaag nog steeds draaien. Niet alleen de opkomst van een meer stabiel en verdedigbaar Israël, en de terugwinning van cruciaal belangrijke gebieden ten behoeve van de eigen verdediging en het herstel van de westelijke muur als een plaats van gebed, maar ook de opkomst van het verzet tegen Israël, en het zaad van de vertelling van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, en de popularisering van de term "Palestijn" ter vervanging van "Arabier", en tevens het begin van de oppositie tegen internationale erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad, en het begin van de terugtrekking van alle nationale ambassades die zich eerder presenteerden in Jeruzalem, en nog veel meer.

( )

Jeruzalem: De eeuwige hoofdstad van Israël. (Foto: Bob O'Dell)

Natuurlijk zien wij, Gidon en Bob, dit alles als de vingerwijzing van God/Hashem. God zoekt zijn verbond te herstellen en de Joden terug te brengen naar het Land van Israël. En dit leidt tot een belangrijke veronderstelling die we maken: in deze onderzoeksserie wordt ervan uitgegaan dat God de controle heeft en een actieve deelnemer is op het internationale toneel, en dat wij er samen naar proberen te zoeken om Gods bedoelingen te ontdekken, om zijn toekomstige acties te begrijpen. Terwijl we proberen een open geest te houden over veel dingen in deze serie, is dit een belangrijke veronderstelling die we meteen voor uw commentaar neerleggen!

Hoewel de oprichting van de Joodse staat Israël plaatsvond op 14 mei 1948, en de wereld getuige was van een "natie die geboren werd op een dag", wat letterlijk Jesaja 66:8 vervulde, was de Zesdaagse Oorlog in 1967 ook het begin van een nieuw tijdperk voor de natie Israël. Deze gebeurtenissen in 1967 waren en zijn nog steeds zo belangrijk, dat dit de eerste historische aanwijzing is voor onze serie, zelfs zonder extra ondersteunende feiten (waarvan er vele zijn), maar wat genoeg is om ons allemaal te dwingen om zorgvuldig te kijken naar de gebeurtenissen die misschien toevallig 49 of 50 jaar later weer te zien zijn en of God "het weer zal doen!"

Zelfs zonder de betekenis van de Hebreeuwse kalender en de cycli van de Shemitah (die we in toekomstige artikelen zullen onderzoeken) uit te leggen, volgt nu een eenvoudige berekening. Wetend dat er een debat is met betrekking tot het Jubeljaar om de 49 jaar, of dat het elke 50 jaar zou kunnen optreden, en gezien het belang van de gebeurtenissen van de Zesdaagse oorlog waarbij de natie Israël zich in omvang verdubbelde in een week tijd, betaamt het ons om 49 en 50 toe te voegen aan 1967.

En de antwoorden zijn: 1967 + 49 = 2016 en 1967 + 50 = 2017.

Dus daar heb je het! Deze eenvoudige observatie van het monumentale belang van de Zesdaagse oorlog in Israël's geschiedenis, samen met de toevoeging van 49 en 50, geeft ons twee zeer belangrijke jaren om naar te kijken! En dus moeten we nu beginnen met deze onderzoeksserie!

Volgende keer

In de volgende aflevering van deze serie zullen we kijken naar het Jubeljaar vanuit een geheel ander perspectief. Onze gedachten en interesse zal zich volledig afzonderen van Jeruzalem en Israël, en we bevinden ons dan in een van 's werelds grote steden: Rome.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part II - The Six-Day War - Breaking Israel News | Israel Latest News, Israel Prophecy News