www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren Jubeljaar: deel 19 - Adams Jubeljaar

Door Bob O'Dell - 24 mei 2016

In deel 18 van deze serie toonden we hoe het Jubeljaar een sabbats-rust is, of een Shemitah-jaar, en dus mag de financiële recessie die werd verwacht in het afgelopen najaar worden uitgesteld, totdat het Jubeljaar eindigt in het najaar van 2016.

Vandaag gaan we op zoek naar de allereerste bijbelse hint over een jubeljaar, en we gaan dat te doen via het leven van de eerste mens, Adam. Niet alleen leert u de belangrijkste betekenis van het getal "19" in het leven van Adam, en in de gehele mensheid, maar het bewijs dat we zoeken gaat in een voor ons verrassende richting!

Na zoveel tijd te hebben doorgebracht met deze zaak van de Jubeljaren, die om de 49 jaar komen, en vertrouwd te raken met dat idee, gaan we nu laten zien, dat de traditionele berekening van het jubeljaar met 50, 100, 150 jaar etc., ook wordt ondersteund in de Schrift! Dus, als u werd gehinderd door alles in de bespreking over de 49 jaar, vandaag is uw 50-jaar-schip aangekomen!

Het principe van de eerste vermelding

Het principe van de eerste vermelding zegt: de eerste vermelding van elk woord of elk onderwerp in de Schrift is fundamenteel voor het begrip. Hoofdstuk 5 van Genesis begint met de lijst van de geslachten vanaf Adam. En het begint in vers 3 met de opeenvolgende verzen die fundamentele hints lijken te bieden voor veel van de toekomstige patronen in de Schrift, met inbegrip van het jubeljaar:

Toen Adam honderd en dertig jaren geleefd had, werd hij de vader van een zoon in zijn eigen gelijkenis, volgens zijn beeld, en noemde hem Seth. Genesis 5:3.

Merk eerst op dat ons niet verteld is, wanneer Adam en Eva werden gedwongen uit de tuin te gaan, noch wanneer Kaïn en Abel geboren zijn. Het boek van de Jubeljaren eerder in deze serie, zegt dat Adam en Eva aan het einde van de eerste zeven jaren sinds de schepping de tuin verlieten, en dat Kaïn en Abel tussen het eerste en tweede Jubeljaar geboren zijn — oftewel tussen het jaar 49 en 98.

Wat we zien in dit vers, is dat God wil dat we de eerste vermelding opmerken van het woord "honderd", en de eerste vermelding van het woord "dertig", en alleen de tweede vermelding van het woord "jaren", dat de eerste keer gezegd werd in Genesis 1:14 toen bij een van de doelstellingen van de zon en de maan. Laten we het nu hebben over het getal "dertig" en hoe het zich verhoudt tot het Jubeljaar, voor een toekomstig artikel. Wij willen dat u zult opmerken dat hier de eerste vermelding is van een leeftijd — 130 — en niet op de grens van een jubeljaar van 49 of 50. Omdat God niet zomaar iets in de Bijbel onthult, dat niet een een doel dient, kunnen we een les leren uit dit vers, namelijk dat God veel gevarieerde doeleinden en plannen heeft, en dat het niet allemaal gebaseerd is op veelvouden van 7, 49 of 50.

Vers 4 vervolgt:

De dagen van Adam nu, nadat hij de vader van Seth werd, waren achthonderd jaren, en hij had andere zonen en dochters. Genesis 5:4.

Hier hebben we de eerste vermelding van het woord "acht", oftewel het getal van een nieuw begin. En het grootste aantal nog niet eerder genoemd in de Schrift, 800.

Het indrukwekkende punt betreffende "800" in dit vers is echter dat het een herhalende cyclus is van 50 jaar. Adam leefde precies zestien "50-jarige Jubeljaren" nadat Seth geboren is!

Voor verdere commentaar, laten we doorgaan.

Vers 5 dan zegt:

Dus al de dagen die Adam leefde, waren negenhonderdendertig jaren, en hij stierf. Genesis 5:5.

Hier hebben we de eerste vermelding van het getal "negen". En hier is het waar zich een herhalende cyclus van 49 toont in de Schrift. Omdat indien Adam 930 jaren leefde, dan was zijn leven de voltooiing van 19x49-jarige Jubeljaren: 19 x 49 = 931.

Adams leven eindigde op een opmerkelijke grens. Hij stierf in een Sabbatsjaar van 930, welke het zevende en laatste Sabbatsjaar was van het 19e Jubeljaar sinds de schepping. Waarom negentien? E.W. Bullinger suggereert dat 19 de perfectie van de goddelijke orde (9) en oordeel (10) is.

Wij zien inderdaad meerdere gevallen van een lange levensduur, maar geen mens heeft ooit de 20 Jubeljaren bereikt, of die wordt afgemeten door 49 of 50 jaar. Methusalem kwam er het dichtst bij met 969 jaar.

Wat de Schrift zegt

Het contrast tussen de 800 en 930, en het feit dat 800 wordt genoemd als eerste, geeft ons enkele beginselen die we kunnen gebruiken bij ons begrip van de voorgaande Jubeljaren.

Een. We zien dat een herhalend patroon van 50 en 100 het eerst wordt genoemd! Hieruit kunnen we concluderen dat dergelijke veelvouden net zo belangrijk in de Schrift zijn als veelvouden van 49, ja, nog belangrijker zijn. Als dit niet het geval zou zijn dan zien we het tentoongesteld in de Schrift op een andere manier! Bijvoorbeeld, zo heeft God verklaard dat het Millennium 1000 jaar lang is, of twintig Jubeljaren van 50-jaar zullen zijn. Hij zei nooit dat het 980 jaar zou zijn, namelijk in een geschiedenis-"kalender" van 49 jaar perioden alleen! Nogmaals, God zegt: "Duizend jaar" is als één dag, niet bij 980 jaar! We moeten allemaal de dwaze verleiding weerstaan om alle geschiedenis en haar betekenis in 49 jaren cycli toe te passen. Het zal niet werken.

Twee. Het herhalende patroon van 50 en 100 lijkt te spreken van generaties en het samen gedeelde leven. Adam en Seth genoten van elkaars aanwezigheid op aarde gedurende precies 800 jaar. En dit was niet het enige soortgelijke geval in de vroege Schrift. Henoch leefde 300 jaar na Methusalem. Noach, Sem en Serug leefden resp. 450, 500, en 200 jaar na de geboorte van hun zonen.

Zelfs nog meer opmerkzaam is dat Abraham Isaak kreeg op de leeftijd van 100 en vervolgens zouden Isaak en zijn nakomelingen Gods profetie vervullen dat ze in het land zouden leven dat niet van henzelf was en dat ze onrechtvaardig zouden worden behandeld gedurende 400 jaren tot op de uittocht, wat natuurlijk 500 jaar na de geboorte van Abraham is. Inderdaad is het patroon van 100 jaar veelvouden in de Schrift zeer sterk!

Drie. Meerdere zich herhalende patronen kunnen worden als klokken die op hetzelfde moment naast elkaar lopen, maar niet zijn uitgelijnd, zoals we zagen dat Adams hele leven kan worden afgemeten in cycli van 49 jaar, maar zijn leven met zijn zoon wordt gemeten in cycli van 50 jaar.

2017 kan belangrijk zijn!

Hoe moeten deze ideeën ons denken beïnvloeden?

Een conclusie die we kunnen trekken, is dat wanneer mensen wijzen op het feit dat de Ottomaanse Turken Jeruzalem veroverden in 1517, en dat 400 jaar later, in 1917, Jeruzalem werd bevrijd, dat dus daarom 2017 een belangrijk jaar kan worden in de geschiedenis, dat we dan moeten opletten, omdat deze getallen in het bijbelse patroon van de geschiedenis van Israël passen. Veel lezers zullen zich herinneren het artikel dat we schreven over Yehuda Ben Samuels internet-profetie. Maar het punt van dit artikel was om te laten zien dat we geen bewijs hebben dat Ben Samuel het ooit heeft geprofeteerd. Maar het ontbreken van een verbinding naar Ben Samuel doet op geen enkele wijze teniet het idee dat de datum van 2017 belangrijk is.

Iets nieuws?

Maar dat is niet alles. Het feit dat het huidige Jubeljaar-patroon van 1917 en 1967 beide passen in een patroon van 49 en een patroon van 50 jaar, kan eigenlijk betekenen dat er een dieper geestelijk beginsel in betrokken is, dat we niet volledig begrijpen. Misschien gaat het om iets als dit:

Kan het zijn dat het individuele leven wordt geleefd in stappen van 7 of 49, maar dat het leven van generaties wordt geleefd in stappen van 50 of 100?

Het echte antwoord is waarschijnlijk veel dieper. Als je ideeën hebt, gelieve een aandeel te leveren in de commentaren, of email ons.

En dat is niet alles!

Christenen hebben een andere belangrijke reden om naar 2017 te kijken, wat niets heeft te maken met de Ottomaanse Turken!

Niet alleen werd Jeruzalem veroverd door het Ottomaanse Rijk in 1517, maar dat jaar was ook het begin van de Reformatie. Het was zelfs nog meer bijzonder: Als we vanaf de datum dat de reformatie begon, 31 oktober 1517, 400 jaar tellen vanaf die dag, dan bereiken we 31 oktober 1917, de dag waarop de Britse troepen samen met de 'Australische Lichte Paarden Brigade' Beersheba innamen en de dodelijke klap uitdeelden voor het Ottomaanse rijk en zijn 400 jaar lange regering over het land Israël. Het zou slechts een kwestie van weken zijn alvorens Jeruzalem zou worden ingenomen door generaal Allenby, net zoals het werd ingenomen door de Turken 400 jaar eerder.

( )

Het-wettiging van Beersheba door de Australische Lichte Paarden Brigade. (Foto: Public Domain)

Eén ding nog

En ten slotte wat wij moeten opmerken en uitvinden is de verbazingwekkende goddelijke convergentie van de 50 en 100 jarige cycli in de cruciale jaren van 1917 tot 1967, met het samenvallen van de cycli van 49 jaar op de Joodse kalender, ook in 1917 en 1967.

In plaats van de cycli van 49 jaar en 50 jaar te zien als concurrerend met elkaar, en te proberen erachter te komen welke de juiste is, de meest gezonde reactie die wij ons kunnen voorstellen, om de Almachtige God te loven voor het feit dat alles samenkwam, zoals het dat heeft gedaan in 1917 en 1967.

In dit jaar en het volgende, hebben we, door te kijken naar wat er gebeurt tussen nu en oktober 2016, en door te kijken naar de gebeurtenissen in het kalenderjaar 2017 en te vergelijken van de verschillen, een unieke kans in de tijd om dieper de aard van God te begrijpen. Misschien zal de betekenis van de cycli van 49 jaar en de cycli van 50 jaar veel duidelijker gaan blijken in de komende anderhalf jaar.

Verbonden met anderen

Wat denk je, dat er zou kunnen gebeuren in 2017, op de 500e verjaardag van het innemen van Jeruzalem door de Turken?

Heb je suggesties voor wat God ons wil vertellen met de herhalende cycli van 49 (7 × 7) versus de herhalende cycli van 50 en 100?

Volgende keer

Ga met ons mee de volgende keer, als we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en het onderzoeken van alle aanwijzingen naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XIX - Adam’s Jubilee - Israel News


printen??? spaar papier en inkt.