www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren Jubeljaar: deel 18 - Jubeljaar en ramp

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 8 mei 2016

In deel 17 van deze serie hebben we gezien dat Benjamin Netanyahu in de allereerste bijeenkomst van het Israëlische kabinet aan de andere kant van de Jordaan op de Golan-hoogte, en verklaarde dat de Golan voor altijd deel van Israël zal blijven.

Dit was precies de aard van verklaring die wij zouden verwachten in een Jubeljaar! In een vorige artikel verklaarden we van de hereniging van Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël in 1967, "hoe verbazingwekkend" die was, dus ten opzichte daarvan is dit minder belangrijk. En dus zullen we blijven kijken in de komende maanden om te zien of God iets zal doen dat niet alleen belangrijk is, maar verbazingwekkend.

Vandaag pakken we een nieuw onderwerp op:

Duidt een Jubeljaar op een financiële ineenstorting, een ramp, een oordeel?

We konden nauwelijks hebben gekozen voor een onderwerp dat meer aangevallen en meer onderwerp van een hype kon zijn en het religieuze gesprek en uitleg bespot, vooral na wat vorig jaar met betrekking tot de Shemitah naar buiten kwam.

De eerste dingen eerst

Het feit wij kozen om te spreken over dit onderwerp is een aanwijzing dat, ja, ook wij geloven dat er een verbinding bestaat. Echter, mis niet het feit dat we zeventien andere artikelen schreven over vele andere kwesties van het Jubeljaar, voordat we ons waagden aan deze! Hopelijk ziet u die vertraging als een aanwijzing voor onze prioriteiten. Maar, zoals u spoedig zien zult, onze opmerkingen, hoewel vertraagd, zullen niet worden afgezwakt.

Het is een feit dat een jubeljaar in de Schrift eventueel niet kan worden gescheiden van de economische gevolgen: slaven werden vrijgelaten, en de prijs van het aangekochte grond is evenredig aan de datum van het jubeljaar, wanneer het terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar. Maar het is evenzeer waar dat aan het Jubeljaar ook niet-economische elementen zijn gekoppeld: het Jubeljaar omvat de vrijheid in heel het land en het herstel van Gods volk naar hun eigen families! Deze vrijheid en de restauratie van gezinnen is niet alleen waardevol, het is onbetaalbaar. Bovendien hebben we in onze artikelen het Jubeljaar verbonden aan een geestelijke opleving, als een onbetaalbare restauratie van mensen naar de familie van God.

Het Shemitah-jaar is ook wel het Sabbatsjaar genoemd, vergelijkbaar met het Jubeljaar. Terwijl het vaker voorkomt, want het is het zevende jaar in plaats van het vijftigste jaar, zijn er ook zowel geestelijke als economische gevolgen. Ons boek, Israël First! gaat dieper in op de Shemitah en kijkt naar zowel de geschiedenis als de Bijbelse principes, economisch en spiritueel. Daar hebben we het risico genomen om economische en spirituele voorspellingen te doen van wat er zou gebeuren na het einde van het Shemitah-jaar.

Wij zijn het in het algemeen eens met de conclusies van Jonathan Cahn en 'Het mysterie van de Shemitah' (die waarschijnlijk meer christenen naar het Hebreeuwse woord "Shemitah" heeft geleid dan iemand anders in de geschiedenis!). Echter, ons onderzoek leidde ons naar een pad, wat ons uiteindelijk leidde naar sommige nieuwe wendingen en bochten over hoe de Shemitah zich zou ontvouwen. Onze belangrijkste conclusies waren:

1. Wij zijn van mening, dat als je begrijpen wilt hoe God werkt in en rond de Shemitah, je niet je aandacht alleen maar op het ene jaar van de Shemitah zelf moet richten, maar ook op de voorgaande zeven jaar en de volgende zeven jaar. Deze analogie suggereert om niet de Sabbat te bekijken als slechts een dag op zichzelf, maar als een dag die zowel de vorige week eindigt, als ons leidt in een nieuwe week. Deze subtiele verandering in perspectief maakt een enorm verschil in interpretatie, want nu kunnen we naar de Schrift gaan en onderzoeken hoe God werkt in patronen van "zeven jaren", en niet alleen in het Shemitah-jaar zelf. Uiteindelijk ontdekten we specifieke voorspellingen die starten in Leviticus 26:14 over hoe God reageert op de zonde van een natie, die er eerder voor had gekozen om in de zegeningen van zijn verbond te wandelen, zoals Amerika, en aangenomen dat de Schrift in lijn staat met de huidige perioden van zeven jaar.

2. Wij hebben ook herhaaldelijk benadrukt dat er een toenemende druk zou worden ingebracht door God, niet slechts om te oordelen voor de zonden, maar om ons terug naar Hem te brengen, wat de essentie belichaamt van teshuvah – berouw.

3. Gebaseerd op het patroon van de Schrift betreffende de recente Amerikaanse geschiedenis, hebben wij voorgesteld dat Leviticus 26:16 met de zin "Ik zal verschrikking over u brengen" de zevenjarige periode heeft aangegeven die aanving met de 9/11-gebeurtenis van september 2001. Wij redeneerden vervolgens dat Leviticus 26:19 met de zin "Ik zal de trots op uw eigen kracht breken" de periode van zeven jaar begon in het begin van oktober 2008 met haar bancaire ineenstorting, en dat deze frase het verlies van respect voor Amerika over de hele wereld verdween tijdens deze geprofeteerd periode van zeven jaar. En verviolgens, gebaseerd op Leviticus 26:22 voorspelden wij dat de periode van zeven jaar, die we zojuist in september 2015 hebben betreden zou worden geïnterpreteerd met de zin "Ik zal de dieren van het veld op u afsturen en die zullen u van kinderen beroven." Wij voorzegden daarom dat een er duidelijke stijging en een nieuwe vorm van radicaal islamitisch terrorisme in de herfst van 2015 zou beginnen, en niet een financiële ineenstorting. (Meer over de financiële ineenstorting hieronder).

4. Ten slotte zeiden wij dat de bloedmanen, die een bron waren van enorme onheilspellend berichten vorig jaar, grotendeels onbegrepen zijn. Wij hebben gezegd dat ze moeten worden gezien als een geschenk van God aan het volk van Israël en niet beschouwd moet worden als een voorteken van een naderende oorlog. Terwijl Syrië kreunt onder het geweld, zijn Israëls grenzen een waar paradijs van veiligheid in vergelijking met zijn buren sinds het begin van de bloedmanen.

Excuses aangeboden

In wezen hebben we gelijk betreffende die voorspellingen en is op geen enkele wijze ons verdriet en rouw verminderd over hoe de bloedmanen en de Shemitah werden gebruikt om angst voor geld op te wekken, en in wezen met het monetariseren van uw angst in de boeken en DVD-producten verkoop. Het klinkt misschien alsof we een oordeel doen over andere auteurs, maar dat doen we eigenlijk niet. Ondanks onze beste bedoelingen werpen we ons onszelf nederig neer met alle andere auteurs als onderdeel van het grotere probleem.

Hoewel onze boodschap meer hoopvol was dan eng, wie zal zeggen, dat we geen betere job hadden kunnen doen? Misschien hadden we meer kunnen doen of sneller werken om een uitleg uit te brengen over een alternatieve weergave van het bloedmanen en Shemitah? Waren wij overweldigd door een vloedgolf van berichtgeving in de media, alsof het iets was dat we nooit hadden gezien.

Dus, ten eerste, als u bang was in de maanden voorafgaand aan september van 2015, of als u opgewonden was over de komst van de Messias, om die in diezelfde maanden te verwachtten, en u daarna misleid voelde, verward, en u afvroeg: "Waar is God?" in de relatief rustige nasleep van de bloedmanen en het Shemitah jaar, dan zeggen wij als de twee auteurs tegen u: onze excuses.

( )

Verontschuldiging in de hemel boven Sydney op Australia Day. (Foto: Spud Murphy en Wikicommons)

Ten tweede, willen wij ons verontschuldigen voor het zware gebruik van misleidende benamingen als "marktineenstorting," "financiële ineenstorting", of "op een marktcrash," wanneer de juiste term die gebruikt hadden moeten worden was "marktcorrectie." Marktanalisten definiëren een correctie van de markt als een daling van meer dan 20 procent. Niet alleen hebben we geen crash gehad, maar sinds de piek van de beurs in mei 2015, hebben we niet eens iets gehad wat een correctie was van de markt in Amerika. In plaats daarvan is de markt wat "schokkerig" geweest met enkele percentages minder dan 20% in augustus en september 2015 en in januari en februari 2016. Elke keer veerde de markt weer terug.

Ten derde, onze excuses voor hoeveel auteurs uw aandacht gevestigd hebben op het aantal punten in de markt, in plaats van op het dalende percentage. Zich concentreren op de punten alleen is als proberen te betogen dat een boer die eigenaar is van 100 runderen en er tien verliest,n slechter af is dan zijn collega veehouder die slechts eigenaar is van 18 runderen en er negen verloren heeft. Duidelijk is dat de boer die de helft van zijn vee heeft verloren, getroffen is door paniek en angst, in plaats van degene die wel meer koeien heeft verloren, maar slechts tien procent.

Tot slot onze excuses voor de post-Shemitah-artikelen die uw aandacht naar China richtten als een manier om het gezicht te redden met betrekking tot de Shemitah. Ja, het is waar dat China de helft van zijn beurswaarde heeft verloren vanaf de piek afgelopen juni, maar wat ook moet worden vermeld, is dat die verliezen veel minder waren dan de totale winsten in datzelfde jaar! De beurs van China steeg nog 36% tijdens het Shemitah-jaar, een groeiniveau zo sterk dat de Verenigde Staten dit slechts eenmaal overschreden heeft in de laatste 50 jaar!

Rust gemakkelijk

Nu we ons hebben verontschuldigd, laten wij u iets vertellen over wat we ongelooflijk mooi vinden. Zelfs middenin de chaos voor de Shemitah en de relatieve rust daarna, komt er wellicht nog een zegen op uw weg, zelfs zonder het zelfs te beseffen. Wilt u meer horen?

( )

Rustplaats ingang. (Foto: Michael Rivera en Wikicommons)

Ziet u, in het midden van de chaos, hebben een heleboel mensen besloten om hun financiën te laten rusten. Jonathan Cahn bijvoorbeeld — terecht, naar wij denken — heeft in augustus 2015 de christenen op zijn minst laten overwegen het verplaatsen van sommige van hun pensioenspaargeld van de beurs te halen, en in contanten of andere veiligere investeringen te plaatsen. We hebben gehoord dat veel christenen dat advies overnamen.

Hier is het punt: als u uw geld uit de markt nam en het naar sommige veiliger rekeningen bracht waar minder verdiend werd, en meer voorspelbaar was, dan werd een deel van uw geld in rust gebracht. Waarom is dit allemaal relevant?

Omdat net als het Shemitah-jaar, het Jubeljaar een Sabbats-rustjaar is!

"Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt." Leviticus 25:11-12

Zoals we in ons boek Israël First! uitleggen, vinden wij het belangrijk dat iedereen een bewuste inspanning zal leveren om te protesteren tegen hebzucht. Terwijl Joden en christenen buiten Israël in het geheel niet beïnvloed worden door het Israëlische Sabbatsjaar voor rust, belet het hen niet het doen van bepaalde activiteiten om periodiek uit te rusten. Zelfs als u de Shemitah negeert, stellen we dat het absoluut een plicht voor christenen is om te leren los te staan van deze wereld in termen van hoe we ons geld gebruiken. Geld moet niet onze meester zijn! De meest voorkomende manier voor christenen om af te zien van het wereldse systeem is royaal te geven aan anderen, maar we pleiten er tevens voor dat de Bijbel in het idee voorziet — en zelfs bevordert — van periodiek weg te stappen van 's werelds snelweg in een houding van rust, om tegen de stroom van hebzucht in te gaan die altijd wenst om elke investering te maximaliseren, en bang voor het mis lopen van de volgende grote kans voor winst. Niet alleen is dit gunstig voor iemands geestelijk leven, maar in ons boek tonen we de historische gevallen aan van rustende investeringen in de Shemitah-jaren die resulteerden in een grotere winst dan anders!

Dus als je iets laat rusten aan het einde van het laatste jaar van de Shemitah, dan laat je, of je het beseft of niet, ook de zaken rusten in het Jubel-Sabbatsjaar, het Joodse jaar dat begon op 14 september 2015 en doorloopt tot 2 oktober 2016.

Kan God u zegenen voor het laten rusten van iets gedurende dit huidige jubeljaar?

Komt er een correctie van de markt?

Dit brengt ons vervolgens bij de laatste vraag van dit artikel.

Een belangrijk inzicht over het lopende jaar is allesbehalve gemist in de bijna alles wat we gepubliceerd zagen.

We zitten momenteel in een cyclus van de Shemitah die twee jaar lang duurt!

Kan daarom iets van de financiële correctie die de meeste mensen al vorig jaar verwachtte, gewoon worden vertraagd met één jaar meer, vanwege het jubeljaar?

Waarom zou God een ernstige financiële correctie kiezen na het Jubeljaar? Het door ons voorgestelde antwoord is heel eenvoudig: Een Jubeljaar is iets waarmee God wil dat we vooruit te kijken, en niet vrezen! Terwijl God vasthoudt aan het ingevoerd zijn in een cyclus van zeven nieuwe jaren, waarin Hij nieuwe vormen van terrorisme heeft toegestaan, kan het zijn dat Hij de financiële correctie kan tegenhouden totdat dit Joodse jaar eindigt?

In ons boek hebben we gezegd dat de cyclus van zeven jaar waarin wij dan zojuist waren ingevoerd, waarschijnlijk niet zou beginnen met een financieel oordeel, maar dat de eerdere verklaring niet hoeft te betekenen dat een financieel oordeel volledig zou ontbreken. Inderdaad, de Schrift die wij zien als toe te passen op deze cyclus van zeven jaar omvat ook dat vers van Leviticus 26:22 met de angstige zin: "en het vernietigen van uw vee." We hebben hiernaar gekeken vanuit elke hoek, en zien geen enkele manier om dit "vee" te interpreteren op een manier dat het niet op de een of andere manier naar "activa" in een bepaalde vorm verwijst.

Dus als u probeert om God te eren door uw investeringen in de rust te brengen, zouden wij u niet aanraden om dit plotseling te veranderen en te besluiten dat "de Shemitah voorbij is en alles goed is." De Shemitah is niet voorbij, we zitten in een situatie van de laatste-tijd-van-onze-levensduur voor de meesten van ons, waar de huidige periode van Shemitah waar we gedurende twee jaren in verblijven in plaats van slechts een. We kunnen kiezen om te blijven in de "rust" die we al zijn begonnen.

De wereld kan geen enkele notie hebben of zorg over het jubeljaar of de Shemitah, maar we kunnen niet stoppen met te geloven dat de Almachtige God naar alles kijkt. Omwille van Zijn Naam kan hij besluiten bepaalde gebeurtenissen te positioneren op een manier dat het ons zal toelaten om terug te kijken na verloop van tijd, en Zijn handwerk te zien.

Komt er een grotere dan 20% marktcorrectie in deze cyclus van de huidige zeven jaar? Volgens onze interpretatie van Leviticus 26:22, wel!

Zie het Shemitah-verhaal niet als beëindigd. Dat is niet zo. In feite kan de werkelijke impact van het einde van de Shemitah zelfs niet eerder beginnen dan in het najaar van 2016.

Verbonden met anderen

Hebt u wat dan ook in de rust gezet ter ere van God? Uw tijd? Uw geld? Bepaalde activiteiten?

Een ander principe van het Jubeljaar is dat wij niet boven het aspect staan van het gemeenschappelijk delen. Dit komt uit het vers:

Zult gij eten van de gewassen uit het veld. Leviticus 25:11.

Joden zeggen dat dit vers moet worden geïnterpreteerd als een offer van de oogst van het Shemitah-jaar ten behoeve van uw lokale gemeenschap, in plaats van voor uw persoonlijke voordeel. Heeft iemand een interessante manier gevonden om dit beginsel vorm te geven in het lopende jaar?

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer als we verdergaan met te kijken naar de actualiteit en het onderzoeken van alle aanwijzingen naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.