www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren jubeljaar: deel 15 - Lezers reageren

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 12 april 2016

In deel 14 van deze serie toonden we hoe de Jubeljaren van 1917/18 en 1868/69 elkaar overlapten met sommige keerpunten in de christelijke zendingsactiviteiten, en we vroegen of er andere interessante voorbeelden door de lezers waren opgemerkt.

Lezer Hal Brooks schreef daarop ons het volgende:

"Ik heb genoten van uw reeks artikelen over het Jubeljaar. Het is belangrijk nieuws dat het Sanhedrin de Yovel telling is begonnen vanaf dit jaar! Ik ben het ermee eens dat 1966/67 een Jubeljaar-"gebeurtenis" is voor Israël met het herstel van Judea, Samaria en vooral Jeruzalem onder volledige Israëlische controle. Daarvoor bracht 1917/18 de Balfour-verklaring voort en de Britse overwinning op het Ottomaanse Rijk.

Ik zou willen wijzen op de volgende krachtige ondersteuning dat ook 1868/69 een Jubeljaar-"gebeurtenis" had, die u nog niet hebt besproken. In Deuteronomium 29:22 is er een verwijzing naar een "vreemdeling" die van ver zal komen, en de verwaarlozing van het Land zal bevestigen en het te verkondigen aan de naties.

( )

Mark Twain. (Foto: AF Bradley, Wikicommons)

Dat was inderdaad precies gebeurd zoals het werd geprofeteerd, toen Samuel Clemens (Mark Twain) zijn bestseller publiceerde 'The Innocents Abroad' in... 1869!"

Inderdaad is Mark Twain een vaak geciteerde bron geworden voor Zionisten en Joodse onderwijzers. De reeks artikelen die hij schreef voor een krant in San Francisco, werd als boek gepubliceerd op 20 juli 1869, wat binnen dat "Jubeljaar" is. Dat boek, ook wel genoemd "The New Pilgrim's Progress", werd een van de best verkopende reisboeken aller tijden.

Hal gaat verder met een citaat van enkele passages uit het boek, die hij opmerkelijk vindt:

"Er is in het gebied geen enkel dorp te vinden binnen 30 mijl in alle richtingen. Er zijn twee of drie kleine clusters van bedoeïenententen, maar geen enkele permanente bewoning. Men kan in deze buurt tien mijl rijden en geen tien mensen zien. Op deze regio is een van de profetieën van toepassing: "Ik zal het land verwoesten; en uw vijanden, die daarin wonen zullen verbaasd daarover zijn. Ik zal u onder de heidenen verstrooien en ik zal een zwaard trekken na u; en uw land zal woest zijn en uw steden vervallen." Geen mens kan zich hier in het verlaten Ain Mellahah staan en dan zeggen dat aan deze profetie niet is voldaan." Pagina 349.

"Er is een ding dat hij (de Wandelende Jood) niet kan nalaten: gaan waar hij maar wil over de wereld, maar hij mag nooit falen om in Jeruzalem te verschijnen elk vijftigste jaar." Pagina 418.

Ik vind dat deze passages opmerkelijke vervullingen zijn van de Bijbelse profetie. Zij raken rechtstreeks aan het land en het herstel van Israël! Het is prachtig om te getuigen van deze gebeurtenissen binnen de context van een Jubeljaar.

Dank u wel, Hal, voor dat inzicht in de timing, evenals de suggestie dat Mark Twain's reis niet alleen een bevestiging was van Bijbelse profetie, maar zelfs een vervulling van Bijbelse profetieën!

Dit belangrijke boek van Mark Twain past in het herhalende patroon van het Jubeljaar, als het komt op het 50e jaar van de telling, om zich elke 49 jaar te herhalen.

Patronen van vijftig en honderd jaar

Wij weten echter dat veel van onze lezers de overtuiging hebben alleen te zoeken naar een Jubeljaar met patronen van 50 en 100 jaar ertussen. Voor degenen die interessante correlaties zien met de Gregoriaanse kalender van, 50 en 100 jaar van elkaar, constateren wij dat hoewel Mark Twains werk werd gepubliceerd in 1969, zijn werkelijke bezoek aan het Heilige Land in 1867 was. Dit was 50 jaar vóór de Balfour-verklaring en 100 jaar vóór de hereniging van Jeruzalem in 1967.

Spreken over een 50-jarencyclus, herinnerde Dennis McLeod er in het artikelcommentaar aan, dat we in deze serie niet hebben vermeld het beroemde dagboek door de Joodse zionist William Herzl die slechts een dag na de sluiting van het Eerste Zionistische Wereld Congres in Bazel Zwitserland op 1 september 1897 verklaarde:

In Basel heb ik de Joodse staat opgericht. Als ik dit vandaag hardop zou hebben gezegd, zou dit door iedereen worden begroet met gelach. Over vijf jaar misschien, en zeker over vijftig jaar, zal iedereen het herkennen.

Herzl had gelijk. VN-resolutie 181 kwam vijftig jaar later, op 29 november 1947, en maakte rechtsgronden voor de vorming van een Joodse staat, en een eind aan het uitlachen. De rabbijn van de Sanhedrin met wie we hebben gesproken, vertelde ons dat zij de hereniging van Jeruzalem belangrijker vonden, gezien vanuit een jubeljaar telling perspectief, dan de oprichting van de staat Israël in 1948; de oprichting is echter duidelijk een gebeurtenis van historische proporties met zijn eigen recht.

( )

Het gebouw van de Knesset van Israël.
(Foto: Sherwood Burton)

Het feit dat de hereniging van Jeruzalem en het opnieuw oprichten van de staat Israël eventueel beide niet zouden kunnen worden beschouwd als in hetzelfde Jubeljaar cyclus (omdat ze slechts 19 uit elkaar liggen), laat zien dat God zich niet alleen beperkt tot het doen van Zijn werk in een Jubeljaar.

Dit is een belangrijk punt.

Jubeljaar en Messias

De lezer van deze rubriek zal nooit van ons de suggestie horen dat het Jubeljaar de komst van de Messias kan voorspellen. Wij weten dat God kan en wil zal doen wat Hij ook wil, en dat God uiteindelijk de timing perfect in Zijn eigen hand houdt, zelfs als Zijn acties niets te doen hebben met de tijd van het Jubeljaar op aarde.

Voor lezers die hopen dat de komst van de Messias in het naderende Jubeljaar zal zijn, hebben een goede zaak, omdat de hoop voor de Messias altijd een goede zaak is. Het is ook net zo belangrijk de hoop niet te verliezen als we een Jubeljaar zien voorbijgaan en er niets belangrijks gebeurde met betrekking tot de komst van de Messias. Onze hopen en verwachting eert God veel meer, zouden we willen suggereren, dan de voorspellingen van een bepaald jaar waarin het zou kunnen gebeuren. Onze hoop en verwachting moet niet verminderd worden door het jaar waarin we leven. Het moet alleen maar meer en meer toenemen door de tijd heen.

Het is goed en rechtvaardig om met deze serie te proberen te ontdekken wat de ware aard is van het jubeljaar, omdat God het heeft bedacht, en 'het is de heerlijkheid van koningen om een kwestie uit te zoeken die God heeft verborgen' (zie Spreuken 25:2). Een extra verbinding met de Messias is zeker vreselijk spannend, maar dat is een dieper mysterie dan ons ooit zou kunnen worden geopenbaard op deze aarde, laat staan in deze serie. Dus laten we in de tussentijd gewoon werken om het mysterie op te lossen dat recht voor ons staat, een mysterie dat zeer nabij lijkt te zijn om te worden geopenbaard door de hand Gods, en laten we gewoon kijken wat wij kunnen vinden.

Verbonden met anderen

Laat het ons weten als u andere gedachten hebt over belangrijke gebeurtenissen die wij moeten bestuderen!

Als u deze serie aan het lezen bent, maar nog nooit schreef bij "Schrijf me in!" in de opmerkingen, doe dat a.u.b., zodat we weten dat u meedoet! Op een gegeven moment, als deze reeks van artikelen in een eigen boek verandert, zorgt dit ervoor dat uw naam zal worden opgenomen in het boek in de Schrijf me in lijst!

We zullen ook in het boek opnemen, als we het gaan schrijven, de toegevoegde en geselecteerde lezer-opmerkingen die goed helpen. Dus gelieve opmerkingen te maken die tot hulp kunnen zijn! Wij stellen het op prijs dat iedereen de tijd heeft genomen om te reageren.

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer, wanneer we doorgaan met te kijken naar de actualiteit en alle aanwijzingen te onderzoeken naar de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XV - Readers Respond - Israel News