www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het mysterie van de verloren jubeljaar: deel 14 – Jubeljaar op missie

Door Bob O'Dell & Gidon Ariel - 3 april 2016

In deel 13 van deze serie toonden we hoe het Jubeljaar een overlapping kan zijn van de laatste twee bloedmanen-cycli. Vandaag praten we over een onderwerp warvan u nooit zou kunnen hebben voorspellen dat dit zou verschijnen in deze serie: Christelijke zending.

Als er is een jubeljaar-cyclus aanwezig is in de jaren van 1917 en 1967, en als we momenteel een jubileumjaar hebben in 2016, dan moeten we meer voorbeelden van belangrijke gebeurtenissen kunnen zien in de nasleep van die jaren in andere gebieden van de wereld dan alleen Israël. We kijken als eerste naar Israël en de Joden voor aanwijzingen over het Jubeljaar, maar de vraag is: zou Gods patroon ook geen deel moeten hebben in een restauratie en bevrijding in de christelijke wereld?

Dit brengt ons bij het onderwerp van de zending.

Eén van onze lezers, Allan Johnson, heeft na het lezen van deze artikelenserie, ons de volgende inzichten aangeboden. Hij zegt dat sommige belangrijke gebeurtenissen in christelijke zending verbonden zijn met enkele van de vroegste jubileumjaren die wij vermeldden.

Ten eerste controleerde hij het leven van William Carey en zijn werk in India. Carey is vaak de vader van de moderne christelijke missies genoemd. Hij vond geen belangrijke gebeurtenissen in zijn leven die passen in het patroon van de Jubeljaren.

Vervolgens ging hij het leven van Hudson Taylor na, die bekend is om zijn werk in China.

( Hudson Taylor)

James Hudson Taylor. (Foto: Wikipedia)

Allan schreef ons:

"In het begin vond ik niets dat duidelijk was voor Hudson Taylor. Het was niet het startpunt van zijn werk in China, of de datum van welk van zijn reizen dan ook terug naar China vanuit Engeland. Maar er is een boek genaamd "Hudson Taylor's geestelijke geheim" dat een hoofdstuk bevat genaamd "Het veranderde leven", waarin wordt geschreven over wat een cruciaal punt lijkt te zijn in zijn leven. Op dat moment door middel van een brief van een collega verlichtte God Hudson Taylor's inzicht in hoe echt met hem wandelen in geloof – gewoon te rusten in Hem en afhankelijk te zijn van zijn sterkte. Dit lijkt heel erg op waar een Jubeljaar voor is bedoeld – een tijd om volledig te rusten in Gods voorziening. Dus wanneer kwam dat keerpunt voor hem? Op 4 september 1869, dat was de laatste maand van een mogelijk Jubeljaar. Dit nieuwe perspectief bleef hem bij voor de rest van zijn leven, en bekrachtigde hem bij het leiden van het werk in China voor meer dan 30 jaar."

En dat is niet alles. Allan vertelde ons ook over Cam Townsend, die vaak beschouwd is als de vader van de moderne vertalingen van de Bijbel.

( )

William Cameron Townsend. (Photo: Wikipedia)

Allan schrijft:

"In 2013 onderzocht ik de oorsprong van SIL International, dat vreemde talen bestudeert met het oog op de vertaling van de Bijbel. Na deze serie van artikelen over het Jubeljaar ging ik terug in mijn notities, en de het jaar 1917/18 trok mijn aandacht. Het blijkt dat deze periode een belangrijk moment van verwerking was voor Cam Townsend. Het bracht hem tot een conclusie en visie die hij opnam in zijn dagboek op 30 augustus 1918, nogmaals, aan het einde van een Jubeljaar. Dientengevolge reisde hij naar een groep mensen in Guatemala, vertaalde de Bijbel voor hen. En toen deze ervaring achter hem lag, werd hij geleid naar een organisatie om daar te werken om dit precies hetzelfde te doen voor de bevolkingsgroepen over de hele wereld die nog geen toegang tot de Bijbel hadden gevonden."

Alsof dit niet genoeg interessant was, spoorde Allan met zijn ideeën Bob aan om zijn opmerkingen over de eerste succesvolle zendingsbeweging naar een groep in de islamitische bevolking te controleren. Zijn onderzoek uit 2013 onthulde dat een inheemse Indonesische moslim, genaamd Radin Abas Sadrach Surapranata, later bekend onder de naam "Sadrach, de apostel van Java", een keerpunt in zijn leven had toen hij zijn "goddelijke oproep" ontving om het evangelie te prediken aan de lokale islamitische inwoners.

( )

Sadrach: De apostel van Java. (Foto: archive.org)

Sadrach zei later dat deze goddelijke oproep net zo centraal in zijn leven was als de Bijbelse oproep aan Abraham was. Sadrach zou de eerste man in de geschiedenis van de wereld worden, die meer dan duizend moslims begeleidde om de islam te ruilen voor het christendom. Hij zou ook een vroeg model worden voor inheemse missies (die geleid worden door de lokale bevolking, in plaats van door organisaties te sturen). En de datum van die goddelijke oproep? In de late 1868 tot de vroege 1869, wat het nogmaals in een Jubeljaar plaatst!

Wij willen zeker niet beweren dat de enige belangrijke dingen die gebeuren, slechts optreden in Jubeljaren, maar dat we zo snel een patroon van deze gevallen van belangrijke missieleiders vonden, is opmerkelijk.

Met deze bespreking van zending in een artikelenserie geschreven door een Jood en een christen, bent u waarschijnlijk benieuwd hoe Gidon, als orthodoxe jood reageerde op dit onderwerp? Duidelijk, de ideeën voor onze artikelen moeten worden overeengekomen met Gidon! Dit zegt Gidon, waarom hij bereid is dit materiaal in onze serie aan bod te laten komen:

"Joden zijn geneigd te denken in een op henzelf gerichte wijze, als het gaat om de zendingsactiviteit. De meesten zullen zelfs niet nadenken over zendingsactiviteit gericht op iedereen, dan alleen maar Joden. Echter, de meeste christelijke zendingsactiviteit is door de geschiedenis heen uiteraard gericht op de niet-Joden, louter door meer beschikbaarheid en de geografie. Bijvoorbeeld, hier is een uitgebreide website over zending die nauwelijks het woord Joden of Israël noemt: www.aboutmissions.org

Als zendingsactiviteit kan worden gezien en gekarakteriseerd als het verbinden van mensen met de God van Abraham (zij het met een stevige dosis niet-Joodse christelijke theologie) – het mandaat van het Joodse volk sinds het Sinaïtische verbond — dan moeten de Joden de christenen dankbaar zijn dat die dit hebben opgepakt vanwege hun (gemotiveerde) vertraging voor de afgelopen twee millennia aangezien de Joden bezig waren met het overleven (tragisch vaak in vervolging door dezelfde christenen of hun geloofsgenoten).

De overdonderende veranderingen in de wereld gedurende de afgelopen paar honderd jaren, en met name de afgelopen tientallen jaren, wijzen naar de Joden om hun standpunt ten aanzien van christenen en hun zending aan anderen te heroverwegen, met name de christelijke zendelingen die meer kennis hebben en gevoeliger zijn voor de plaats van de Joden, Israël en Joodse wijsheid in Gods plan.

Dit is dus precies het mandaat van de organisatie die wij hebben opgericht — Root Source — om christenen te versterken met Joodse wijsheid en met relaties met Joden wat vrijwel ontbrak sinds de oprichting van het christendom"

Verbonden met anderen

Dank aan Allan Johnson voor het verstrekken van het onderzoek over Hudson Taylor en Cam Townsend, zoals genoemd in dit artikel. Allan kan worden bereikt via zijn blog op https://snofriacus.wordpress.com/

Hebt u interessante connecties gevonden tussen de datums die besproken worden in deze serie artikelen en uw eigen onderzoek? U vindt onze e-mailadressen op de website van Root Source, of plaats uw gedachten in de reacties hieronder.

Volgende keer

Vergezel ons de volgende keer, als we doorgaan met te kijken naar de huidige actualiteit en alle aanwijzingen te onderzoeken van de zin en het mysterie van het verloren Jubeljaar.

Bron: The Mystery of the Lost Jubilee: Part XIV - Jubilee on a Mission - Israel News