www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - Deel 31: De sekten van Saturnus

8 februari 2022 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

Naarmate het onderzoek naar de geschiedenis en de beelden die verbonden zijn met Saturnus in zijn vele vormen meer informatie aan het licht bracht die relevant is voor waar we naartoe gaan, werd het duidelijk dat het documenteren van het werk van een paar misleide occultisten in de tegenwoordige tijd niet zo belangrijk was als het aanvankelijk leek. Zoals Dr. Michael Heiser opmerkte over de Babalon (sic) werken van L. Ron Hubbard en Jack Parsons in 1946, als demonen en gevallen engelen toestemming nodig hebben van een paar devianten die seksrituelen uitvoeren in de woestijn om onze ruimte-tijd binnen te komen, gaan ze echt mank.

Ceremoniële magiërs, tovenaars, heksen en beoefenaars van het occulte geloven dwaas genoeg dat zij de duistere krachten van het geestenrijk beheersen. Ze zijn bedrogen. De entiteiten die zij naar hun hand willen zetten zijn veel machtiger dan de idioten die denken dat ze beschermd worden door een cirkel van zout. Een licht laten schijnen op het werk van de occultisten is alleen nuttig om ons te helpen het groeiende aantal misleide mensen te begrijpen die de invloed van de oude god op onze wereld verwelkomen.

Zoals in een eerder artikel vermeld, gaat Saturnus' eis dat wij mensen onze kinderen offeren door tot op de dag van vandaag. Hoewel moderne, verlichte Westerse Christenen terecht gruwen van de oude praktijk van het offeren van kinderen, kennen velen van ons persoonlijk iemand die een abortus heeft ondergaan of mogelijk heeft gemaakt. Het lijkt zo klinisch, vooral omdat we geprogrammeerd zijn om een kind in ontwikkeling te zien als niets meer dan een klomp cellen, dat we de procedure niet meer zien voor wat het is - de beëindiging van een menselijk leven. Het is zo sociaal aanvaardbaar geworden dat niet alleen abortus in 2020 wereldwijd doodsoorzaak nummer één was,[1] maar de bijna 42,7 miljoen beëindigde levens waren meer dan het drievoudige van het aantal sterfgevallen door alle overdraagbare ziekten, inclusief COVID-19 (1,8 miljoen) en HIV/AIDS (1,7 miljoen).[2]

U weet waarschijnlijk dat de wereldwijde uitgaven voor de coronavirus pandemie en de inspanningen om HIV uit te roeien veel groter zijn dan voor het vinden van gezinnen voor ongewenste kinderen. Natuurlijk omvat het overheidsbeleid dat gericht is op HIV/AIDS en ongewenste zwangerschappen zelden het bevorderen van onthouding voor het huwelijk en monogamie, de enige strategieën waarvan bewezen is dat ze werken. Dit zegt iets over de aard van de geesten die achter de schermen aan het werk zijn. Het afslachten van onschuldigen is één van de dingen waar Saturnus/Kronos/Baal Hammon/Shemihazah het meest bekend om staat. Misschien is dit zijn wraak voor het zien van zijn eigen kinderen, de Nephilim, die stierven in de zondvloed.

Het is waarschijnlijk dat de meesten die deel uitmaken van de abortus-industrie of die de ontmenselijkende propaganda ervan hebben aanvaard, de invloed niet herkennen van de duistere god op wat zij doen. Er zijn er echter die deze entiteit willens en wetens vereren, zelfs als zij niet begrijpen wie hij is en wat zijn uiteindelijke doel is.

( )

Eugen Grosche, AKA Gregor A. Gregorius

In 1926 stichtten vijf Duitse occultisten onder leiding van Eugen Grosche, die zichzelf Gregor A. Gregorius noemde, een magische orde met de naam Fraternitas Saturni, oftewel Broederschap van Saturnus. Het beschrijft zichzelf als "een zuiver esoterische logica van kennis die ernaar streeft de impuls van het Watermantijdperk van geestelijke helderheid en vrijheid te realiseren."[3] Externe waarnemers hebben het omschreven als "een unieke mengeling van Schotse Vrijmetselarij, Luciferianisme, astrologische mythologie en Indiase yogasystemen, waarbij de nadruk werd gelegd op de unieke kracht die volgens de aanhangers kon worden geput uit de duistere zijde van Saturnus."[4]

De groep is opgezet volgens lijnen die lijken op de Schotse Rite Vrijmetselarij, althans wat betreft haar systeem van graden naarmate men vordert in de orde.[5] Vóór 1960 konden leden opklimmen via een reeks van negen graden, 0° (Novice) niet meegerekend, van Neophyte tot Magister Aquarii ("Meester van de Waterman"),[6] een herinnering aan het feit dat het Watermantijdperk dat we op 21 december 2020 volledig zijn binnengegaan, volgens astrologen en occultisten wordt geregeerd door Saturnus. Na 1960 werd het pad naar verlichting uitgebreid tot drieëndertig graden, van 0° (Neophyte) tot 33°, de Gradus Ordinis Templi Orientis Saturni.[7]

Hoewel de meesten van ons nog nooit van deze groep hebben gehoord, waarschijnlijk omdat zij alleen in de Duitstalige wereld actief is geweest, zijn deskundigen op het gebied van het occulte van mening dat zij van grote invloed is geweest:

De Fraternitas Saturni (FS) is niet alleen de belangrijkste geheime magische loge van het twintigste-eeuwse Duitsland, maar ook een van de belangrijkste van alle moderne magische loges. Alleen al de hoeveelheid occulte teksten die door haar meesters en vooraanstaande leden zijn geproduceerd overtreft bijna alles wat door andere magische groepen is geschreven.... De enige ordes die aanspraak kunnen maken op meer materiaal zijn die welke in verband worden gebracht met Aleister Crowley (1875-1947), met name de Ordo Templi Orientis (OTO) en Argenteum Astrum (A∴A∴) met hun ontelbare affiliaties in verschillende landen.[8]

Net als bij andere occulte systemen is het doel "'goddelijke' kennis" om "zelfverlossing" te bereiken, wat alleen door magie kan worden bereikt.[9]

Het centrale kenmerk van de Broederschap van Saturnus is de Égrégore, een niet-fysieke entiteit die wordt gecreëerd door de geconcentreerde gedachte van de groep. Dit is vergelijkbaar met een tulpa, een theosofisch concept waarbij een persoon of groep, door het concentreren van spirituele gedachten, een soort denkbeeldige vriend creëert die gevoelig en autonoom wordt. De term is afgeleid van het Griekse egregore, wat "toeschouwer" betekent.

Ja, dat soort Wachter - de bovennatuurlijke, "zoon van God" soort, waarvan Saturnus/Shemihazah er een is.

De drieëndertigste graad wordt "GOTOS" genoemd, wat is afgeleid van de term "Gradus O.T.O. Saturni," en enigszins lijkt op het ambt van Buitenste Hoofd van de Orde (OHO) in de O.T.O. De OHO is de schakel tussen de Orde en haar "Geheime Leiders" - haar Égrégore, of het Binnenste Hoofd van de Orde (IHO); de OHO is de spreekbuis van de IHO. [...]

De 24° FS heeft als centraal "geheim" de "kennis" van de ware aard van het Beest; zijn naam wordt verondersteld "Gregor" te zijn, terwijl het het getal 666 behoudt. Maar waarom Gregor? Om dit te verklaren is het nodig om de stichter van de FS, Eugen Grosche, te onderzoeken. Hij koos als zijn magische naam Gregor A. Gregorius, of anders Gregor E Gregor(ius). Dit wijst erop dat Grosche van mening was dat hijzelf het Grote Beest van de Openbaring was, en tegelijkertijd de Égrégore van de FS. Op het exacte moment dat Grosche de 33° bereikte (met Pasen in 1960) werd Gotos GOTOS, op dezelfde manier als Crowley Baphomet werd, XI° in 1912.

Dit is het geheim van zowel de O.T.O. als de FS - beide ordes bestaan uitsluitend met het doel hun stichters, of hun erfgenamen in het ambt van OHO, macht te geven en te verheffen.[10] (Nadruk toegevoegd)

( )

Meester GOTOS, die, niet toevallig, sprekend lijkt op Gregor A. Gregorius

Dit is de reden waarom we niet meer tijd besteden aan de huidige beoefenaars van Saturniaanse magie. Hoewel de Broederschap van Saturnus de inspiratiebron is geweest voor de moderne New Age beweging,[11] die miljoenen mensen ervan heeft overtuigd dat zij goddelijkheid kunnen bereiken, zijn de leden ervan misleid om te geloven dat zij Saturnus begrijpen en kunnen beheersen.

Een recente occulte beweging genaamd de Order of Nine Angles (O9A) begon in het begin van de jaren '80 de aandacht te trekken vanwege haar neo-nazi activisme. Centraal in haar ideologie staat de Boom van Wyrd, in wezen een aangepaste kabbalistische levensboom met slechts zeven knopen in plaats van tien. Aan de top van de boom staat de Noorse al-vader god, Odin, geïdentificeerd met Saturnus. 12] Hoewel de vermeende oprichter van de O9A, David Myatt, de groep verlaten heeft, zich bekeerd heeft tot de Islam en deze vervolgens weer verlaten heeft ten gunste van zijn eigen zelf samengestelde religie, beschouwt de groep zichzelf als echt Satanisch, door in praktijk te brengen wat andere sekten zoals de Kerk van Satan en de Tempel van Set slechts spelen - het creëren van een "nieuwe, meer geëvolueerde menselijke soort."[13]

De groep omarmt mensenoffers en jihadistische terreur als tactieken voor de vernietiging van de Westerse beschaving, die volgens de O9A verzwakt is door Magische (Joodse) en Nazarener (Christelijke) invloeden. Dit zou de weg vrijmaken voor de opkomst van een nieuwe, bovenmenselijke beschaving.[14] In die zin werkt de O9A aan de terugkeer van Saturnus' heerschappij en de vervulling van Satans belofte dat "gij zult zijn als goden".

Verrassend genoeg is een jongeman die het onderwerp werd van een trio HBO documentaires na zijn veroordeling voor moord, nu vrij en verkondigt openlijk de macht van het oproepen van engelen door de kracht van Enlil, één van de identiteiten van deze duistere god.

KIJK NAAR "DE TERUGKEER VAN DE GODEN EN DE TWEEDE KOMST VAN DE OUDE SATURNUS' HEERSCHAPPIJ!"

Op 5 mei 1993 werden drie achtjarige jongens vermist in West Memphis, Arkansas. Ze werden een dag later gevonden, slachtoffers van wat door aanklagers werd gekarakteriseerd als "satanische seksrituele slachtingen."[15] Drie tieners, waaronder de toen achttienjarige Damien Echols, werden in 1994 veroordeeld voor de moorden. In 2010 echter, na de spraakmakende documentaires, werd het trio, ook wel de "West Memphis Three" genoemd, vrijgelaten op grond van Alford pleidooien,[16] een juridische tactiek die verdachten in staat stelt schuldig te pleiten terwijl ze hun onschuld handhaven.

( )

Damien Echols

Het is niet mijn bedoeling om de zaak opnieuw te bekijken. De HBO-documentaires slaagden erin om een legioen beroemde supporters achter Echols en zijn kompanen te mobiliseren, waaronder Hollywood A-listers Winona Ryder, Peter Jackson (regisseur van Lord of the Rings en The Hobbit), en Johnny Depp, die een persoonlijke vriend van Echols is geworden, en muzikanten als Eddie Vedder (Pearl Jam), Natalie Maines (Dixie Chicks), en de band Metallica,[17] die toestonden dat hun muziek werd gebruikt in de soundtracks van de documentaires. Onderzoeker William Ramsey liet de dossiers van de onderzoekers voor zichzelf spreken in zijn boek Abomination: Devil Worship and Deception in the West Memphis Three Murders. Ramsey vertelde in een interview uit 2014 dat zijn interesse in de zaak werd ingegeven door Echols' verwijzingen naar de occultist Aleister Crowley in procesafschriften, die hij vond toen hij onderzoek deed naar het werk van Crowley voor zijn eerste boek.[18] In tegenstelling tot de manier waarop de jongeman en de zaak werden afgeschilderd door de HBO-documentaires, hadden de moorden de voortekenen van een satanische misdaad, en Echols had in ieder geval een zeer actieve belangstelling voor hekserij en het occulte.

Zijn interesse is in de loop der tijd alleen maar gegroeid. Nu hij een vrij man is, onderwijst Damien Echols "hoge magie" aan abonnees via zijn Patreon pagina. Wat voor ons interessant is, is dat Echols gelooft dat hij de sleutel heeft ontdekt tot het ontsluiten van de geheimen van het paranormale en bovennatuurlijke, en die is verkrijgbaar bij de entiteit die we in dit boek hebben gevolgd.

Op een morgen, toen ik midden in de engelachtige invocaties zat die betrokken waren bij de Shem Operatie, ervoer ik iets dat aanvankelijk desoriënterend en beangstigend was. Plotseling voelde het alsof de aarde onder mijn voeten wegviel. Ik was omgeven door een ongelooflijke hoeveelheid licht - het was zo helder dat het voelde alsof ik midden in de zon stond. Toen voelde het alsof er iets knapte, en ik werd omringd door de duisternis van een oneindige leegte. [...]

Het dichtst dat ik ooit zal komen om te verwoorden wat er gebeurde is dit: Ik zag de nachtelijke hemel. Het was kristalhelder - echt prachtig. En toen, aan de overkant van dit hemelgezicht, zag ik een woord gespeld, net alsof de wind zachtjes over de sterren kabbelde alsof het tarwe was. Het woord was Enlil. [...]

Dus, natuurlijk, begon ik hem aan te roepen. In plaats van alle engelachtige intelligenties aan te roepen die ik tot dan toe had gebruikt, riep ik Enlil aan in alle richtingen - oost, west, boven, beneden, en overal daar tussenin. De resulterende energie die ik ervoer was anders dan alles wat ik ooit gevoeld had, zelfs na jaren van intens engelenwerk. Enlil's aanwezigheid was als het voelen van de verenigde kracht van duizend aartsengelen. [19]

Echols is voor de gek gehouden. Er bestaat geen twijfel over dat hij iets als kracht heeft ontvangen, en misschien heeft hij de spirituele aanwezigheid gevoeld van de entiteit die wij hebben bestudeerd - maar ik betwijfel het. Enlil/Saturnus/Shemihazah en zijn collega's zijn geketend in een diep, donker hol en waarschijnlijk niet in staat tot direct contact met een machtszoekende ceremoniële magiër als Echols. Naar alle waarschijnlijkheid staat de oude god echter nog steeds in contact met zijn demonische nakomelingen, en het is een betere gok dat één of meer van hen Echols de sensatie hebben gegeven die hij beschreef.

Het punt van dit artikel is eenvoudig dit: De oude entiteit die de rebellie leidde die begon op de berg Hermon is niet vergeten. Zijn menselijke volgelingen zijn echter niet in staat om zijn bovennatuurlijke kracht op te roepen of te bewapenen. Nogmaals, de bewoners van het geestenrijk hebben onze toestemming niet nodig om de natuurlijke wereld te betreden. Occultisten als Echols, Hubbard, Parsons en Crowley zijn zielig. Zij zijn nuttige idioten voor entiteiten als Saturnus/Shemihazah - en hun nut is beperkt tot het overhalen van andere idioten om Jezus Christus te verwerpen.

De "koning" god, die zijn menselijke volgelingen via zijn demonische volgelingen ervan heeft overtuigd hem "de" god te noemen, heeft weinig interesse in het helpen van mensen bij het vervullen van hun wensen en dromen. Hij heeft grotere plannen - het vestigen van zijn heerschappij over Gods prijsjuweel, de aarde.

Maar God heeft ons al verteld hoe het eindspel zal verlopen. Saturnus' heerschappij zal nog geen half jaar duren.

De volgende: Armageddon

Eindnoten < /p>

[1] Minnie Agdeppa, “Abortion Is the Leading Cause of Death Worldwide in 2020—Higher Than Cancer, Malaria, and Others Combined.” Christianity Daily , Jan. 5, 2021. http://www.christianitydaily.com/articles/10420/20210105/abortion-is-the-leading-cause-of-death-worldwide-in-2020-–-higher-than-cancer-malaria-and-others-combined.htm, retrieved 5/1/21.

[2] Thomas D. Williams, “Abortion Leading Global Cause of Death in 2020 with 42.7 Million Killed.” Breitbart News , Jan. 1, 2021, retrieved 5/1/21.

[3] “Welcome to the website of Fraternitas Saturni.” Fraternitas.de , http://fraternitas.de/home.htm, retrieved 5/1/21.

[4] Haley Ray, “Inside the Secret Society That Inspired the New Age Movement.” Narratively , Dec. 12, 2018. https://narratively.com/inside-the-secret-society-that-inspired-the-new-age-movement/, retrieved 5/1/21.

[5] Hans Thomas Hakl, “The Magical Order of the Fraternitas Saturni.” In Occultism in a Global Perspective , ed. by Henrik Bogdan and Gordan Djurdjevic (Durham, UK: Acumen Publishing, 2013), p. 44.

[6] Stephen Flowers, Fire & Ice—The History, Structure and Rituals of Germany’s Most Influential Modern Magical Order: The Brotherhood of Saturn (St. Paul, Minn.: Llewellyn, 1994), pp. 77–88.

[7] Ibid.

[8] Hakl, op. cit., p. 37.

[9] Ibid., p. 45.

[10] Barbara Weiss, Ottmar Domainko, and Peter-Robert Koenig, “Saturn Gnosis: The Real Fraternitas Saturni.” Parareligion , https://www.parareligion.ch/fs3.htm, retrieved 5/1/21.

[11] Ray, op. cit.

[12] William Ramsey, Global Death Cult: The Order of Nine Angles, Atomwaffen, and the Slaughter of the Innocents (California: William Ramsey Investigates, 2021), Kindle edition.

[13] “Order of the Nine Angles,” Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/supremacy/order-nine-angles, retrieved 5/29/21.

[14] Shanon Shah, “Order of Nine Angles.” In James Crossley and Alastair Lockhart (eds.) Critical Dictionary of Apocalyptic and Millenarian Movements . Jan. 15, 2021. Retrieved from www.cdamm.org/articles/ona, 5/29/21.

[15] The Associated Press, “Arguments Conclude in ‘West Memphis Three’ Appeals.” Arkansas Democrat-Gazette , Oct. 2, 2009. https://www.arkansasonline.com/news/2009/oct/02/appeals-continue-slayings-ark-boys-93/, retrieved 5/4/21.

[16] Gavin Lesnick, “Plea Reached in West Memphis Murders.” Arkansas Democrat-Gazette , Aug. 19, 2011. https://www.arkansasonline.com/news/2011/aug/19/breaking-plea-reached-west-memphis-murders/?breaking, retrieved 5/4/21.

[17] Clémence Michallon, “The West Memphis Three: How a Trilogy of HBO Documentaries Helped Free Three Men Convicted of Murder.” The Independent , May 5, 2020. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/west-memphis-three-documentaries-damien-echols-jason-baldwin-jessie-misskelley-paradise-lost-hbo-a9498786.html, retrieved 5/4/21.

[18] Derek P. Gilbert, “VFTB 170: Devil Worship, Deception and the West Memphis Three.” A View from the Bunker , Feb. 2, 2014. https://www.vftb.net/?p=5007, retrieved 5/4/21.

[19] Damien Echols, Angels and Archangels: The Western Path to Enlightenment (Boulder, CO: Sounds True, 2020), pp. 261–263.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 31: The Cults of Saturn » SkyWatchTV