www.wimjongman.nl

(homepagina)


De wederkomst van Saturnus - deel 29: Amerika's tempel

3 februari 2022 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35

Spoel zo'n vijfentwintighonderd jaar vooruit vanuit het oude Rome. Als je de tumultueuze strijd over de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 hebt gevolgd, dan weet je dat een groep demonstranten op 6 januari 2021 het Capitool binnendrong, wat resulteerde in enige materiële schade en de dood van Ashli Babbitt, een vijfendertigjarige luchtmachtveteraan die dodelijk werd neergeschoten door een agent van de Capitoolpolitie toen ze over een barricade probeerde te springen naar een afgeschermd gebied binnen het gebouw.

De media hebben de gebeurtenissen van 6 januari 2021 steeds beschreven als een opstand, een poging tot staatsgreep door "binnenlandse terroristen". Dat was het niet. De relschoppers van het Capitool waren een ongeorganiseerde, losgeslagen bende die niets anders van plan was dan haar frustratie te uiten op de politieke klasse van Amerika toen het Congres bijeenkwam om de resultaten van de omstreden presidentsverkiezingen te certificeren. Maar, zoals mijn vrouw Sharon K. Gilbert opmerkte in een hoofdstuk dat zij bijdroeg aan de recente Tom Horn anthologie, Zeitgeist 2025, waren de reacties van onze gekozen functionarissen oog-openend:

Zeer kort nadat de zogenaamde staatsgreep mislukte, beschreef Senator Chuck Schumer de inval in het Huis van Afgevaardigden op 6 januari 2021 op deze manier:

Het is erg moeilijk onder woorden te brengen wat er vandaag is gebeurd. Ik heb nog nooit zo'n ervaring meegemaakt of me zelfs maar voorgesteld als die waarvan we zojuist getuige zijn geweest in dit Capitool. President Franklin Roosevelt heeft 7 december 1941 uitgeroepen tot een dag die in de roem zal voortleven. Helaas kunnen we nu 6 januari 2021 toevoegen aan die zeer korte lijst van data in de Amerikaanse geschiedenis die voor altijd in schande zullen voortleven.

Deze tempel van de democratie werd ontheiligd, de ramen ingegooid, onze kantoren vernield. [...]

En Senator Schumers alarmerende strijdkreet werd twee weken later bij de inauguratie overgenomen door Senator Amy Klobuchar:

Twee weken geleden, toen een boze, gewelddadige menigte een opstand en ontheiligde deze tempel van onze democratie, het ons wakker geschud op onze verantwoordelijkheden als Amerikanen. [Nadruk toegevoegd][1]

Senatoren Schumer en Klobuchar waren niet de enigen die het Capitool als gewijde grond afschilderden:

Dit is een speciale plaats. Dit is een heilige plaats. Deze heilige plaats is vandaag door een menigte ontheiligd onder onze ogen. Deze tempel van de democratie werd ontheiligd door misdadigers, die door de zalen zwierven - zittend in deze stoel, Mr. Vice President - een die u vanmiddag om 2:15 uur hebt verlaten.

-Sen. Dick Durbin (D-IL)[2]

"Leden van de U.S. Capitol Police en andere rechtshandhavers zijn helden. We zagen hun heldenmoed in actie op 6 januari toen zij de meest heilige ruimte in onze Republiek verdedigden tegen gewelddadige opstandelingen die probeerden te voorkomen dat het Congres zijn grondwettelijke taak uitvoerde.

-Liz Cheney (R-WY)[3]

Het was mij een grote eer om zondag te worden beëdigd als voorzitter en een heilig ritueel van vernieuwing voor te zitten, toen we onder deze koepel van deze tempel van de democratie bijeenkwamen om het 117e Congres te openen.

-Huisvoorzitter Nancy Pelosi (D-CA)[4]

Nu, het is gemakkelijk om deze opmerkingen af te doen als retoriek om politieke punten te scoren tegen Donald Trump, die niet alleen werd beschuldigd van de rel, maar ook werd beschuldigd omdat hij daartoe zou hebben aangezet, hoewel de barricades rond het Capitool werden doorbroken terwijl de voormalige president nog steeds een menigte op een mijl afstand toesprak. Maar deze karakterisering van het Capitool als "een tempel" en "heilige ruimte" vond na 6 januari weerklank bij politieke commentatoren en religieuze leiders in het hele land. Degenen die in religieuze termen over het Capitool schreven en spraken, realiseren zich misschien niet eens dat zij heel dicht staan bij wat de Gevallenen ons willen doen geloven over de aard en het doel van Amerika's "Congresgebouw".

Tom Horn heeft uitvoerig geschreven over het doel van de occulte wereld voor het Capitool in Apollyon Rising 2012, de herziene en uitgebreide editie in Zenith 2016, en meest recent in het boek Zeitgeist 2025 met de bijbehorende documentaire The Secret Destiny of America Revealed. Kortom, occulte adepten geloven dat een toekomstige wereldleider, de Antichrist, zal worden verwekt in Amerika's "tempel van de democratie". Op het gevaar af onkies te zijn, het Washington Monument, 's werelds hoogste obelisk van bijna 170 meter,[5] stelt het ontbrekende mannelijke lid voor van de Egyptische god van de doden, Osiris. De koepel van het Capitool, aan de andere kant van de National Mall, stelt de baarmoeder van zijn zuster-vrouw, Isis, voor.

KIJK WAT DR. THOMAS HORN UITLEGT OVER HET GROTE ZEGEL EN DE GEHEIME BESTEMMING VAN AMERIKA OP DAYSTAR TV

De ruimtelijke relatie tussen het monument en het Capitool komt overeen met de inrichting van het Sint-Pietersplein in Rome, waar in 1586 door paus Sixtus V een oude Egyptische obelisk werd opgericht tegenover de Sint-Pietersbasiliek, die net als het Capitool wordt bekroond door een koepel. Het duidelijke verschil tussen de twee is dat de obelisk in Rome slechts 25 meter hoog is.

( )

Obelisk en koepel op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan

Tom's onderzoek bracht aan het licht dat het occulte doel van het Capitool is de terugkeer van Osiris, de Egyptische vorm van Apollo, te vergemakkelijken. Deze gereïncarneerde entiteit zou de antichrist zijn - een herrezen Nimrod. Ik stel nederig voor dat er nog een stukje van deze puzzel is.

Sharon en ik hebben in Giants, Gods & Dragons betoogd dat Apollo reeds millennia onder ons is, rondrijdend op aarde als de eerste ruiter van de Apocalyps.[6] De god was zeer bekend in de oude wereld, werd beschouwd als het ideaal van de Griekse jeugd, en als een persoonlijke god geadopteerd door Caesar Augustus, Nero, en andere Romeinse keizers in de eeuwen die volgden. Apollo, een pest-god, werd meer dan tweeduizend jaar voordat Johannes het boek Openbaring schreef aanbeden als Resheph in West Mesopotamië en als Nergal in Akkad en Sumerië.[7] Hij werd ook aangenomen als de persoonlijke beschermgod door Amenhotep II,[8] die door Dr. Douglas Petrovich overtuigend is geïdentificeerd als de farao van de Exodus.[9] Dit betekent twee dingen: Ten eerste, Resheph (Apollo) was goed bekend in Egypte en werd beschouwd als verschillend van Osiris; en ten tweede, de God van Israël overtuigde Farao om Zijn volk te laten gaan door het zenden van een reeks plagen die de pest-god machteloos was om te stoppen.

Resheph wordt ook in de Bijbel genoemd, het duidelijkst door de profeet Habakkuk:

God kwam van Teman,
en de Heilige van de berg Paran. Selah
Zijn pracht bedekte de hemelen,
en de aarde was vol van zijn lof.
Zijn helderheid was als het licht;
stralen flitsten van zijn hand;
En daar verhulde hij zijn macht.
Vóór hem ging de pest [Deber],
en de plagen [Resheph] volgden hem op de hielen. (Habakuk 3:3-5)

Deber was, evenals Resheph, een godheid die welbekend was bij het Semitische volk van West Mesopotamië. Beiden werden minstens duizend jaar voor de Exodus te Ebla vereerd.[10] Het punt is dat, aangezien Resheph/Apollo God op de hielen zat toen Hij de Israëlieten van de berg Paran (een alternatieve naam voor Sinaï) naar het Beloofde Land leidde, Resheph/Apollo niet behoort tot de groep rebellen die in de afgrond geketend zijn voor de opstand bij de berg Hermon. Niet alleen was dit een daad van vernedering, omdat God juist Zijn superioriteit over Resheph/Apollo aan de Farao had aangetoond, maar dit betekent ook dat Resheph/Apollo niet "de engel van de bodemloze put" van Openbaring 9:11 is. De gelijkenis van de naam "Apollo" met "Apollyon" betekent niet dat de twee één en dezelfde zijn.

Hoewel Tom ons in de juiste richting wees met zijn analyse van de occulte leringen en rituelen die hij documenteert in Apollyon Rising 2012 en Zenith 2016, geloof ik dat het Capitool een ander doel symboliseert dan de broedkamer voor de Antichrist. Zoals ik in Bad Moon Rising heb betoogd, is het veel waarschijnlijker dat de Zoon van het Verderf zich aan de wereld zal presenteren als een Jood, een bedrog dat veel slinkser en wreder is dan zich te manifesteren als de paus of de Moslim Mahdi (die er voor Soennieten en Sjiieten trouwens heel anders uit zal zien; de Mahdi van de ene sekte zal het equivalent van de Antichrist van de andere sekte zijn, de Dajjal-maar ik dwaal af). De senatoren Chuck Schumer en Amy Klobuchar, Speaker Nancy Pelosi, Representative Liz Cheney, en anderen zaten veel dichter bij de waarheid dan zij zich wellicht realiseren. Het Capitool is werkelijk de tempel van Amerika, waar vorsten en machten, op bevel van Jupiter/Zeus/Satan, al meer dan tweehonderd jaar invloed uitoefenen op dit land.

Om duidelijk te zijn, Amerika is niet de enige natie onder de invloed van de Gevallenen. Vergeet niet dat Satan aanbood Jezus alle koninkrijken van de wereld te geven in ruil voor zijn aanbidding, en dat onze Heer Satan niet berispte omdat hij de grenzen van zijn autoriteit overschreed. Maar wij christenen, die doorgaans tot de meest vaderlandslievende Amerikanen behoren, moeten niet vergeten dat Jezus' koninkrijk niet van deze wereld is - en het Capitool is een tempel voor de god van deze wereld. Meer dan dat, het weerspiegelt het model van de kosmos zoals belichaamd door de Capitolijnse heuvel: Jupiter (Satan) boven en Saturnus (Shemihazah) beneden.

Zoals Tom Horn in zijn baanbrekende boeken opmerkte, wordt de kamer op de begane grond in het Capitool, één verdieping onder de rotonde, de crypte genoemd. Niemand ligt daar begraven, maar het plan was om het lichaam van George Washington, die in 1799 overleed, te verplaatsen naar een kamer in de crypte, die zou dienen als toegang tot Washingtons tombe. Direct boven de tombe zou een drie meter hoge ronde opening bezoekers in de rotunda in staat hebben gesteld neer te kijken op de laatste rustplaats van Washington. Na vertragingen bij de bouw, niet in de laatste plaats omdat het Capitool moest worden herbouwd nadat het tijdens de oorlog van 1812 door de Britten in brand was gestoken, besloten de nazaten van Washington echter het testament van de voormalige president te respecteren en lieten hem bijzetten op Mount Vernon.

( )

De koepel van het Capitool is geïnspireerd op het Pantheon in Rome.

De symboliek van geboorte en generatie belichaamd door het Washington Monument en het Capitool is duidelijk. En ik geloof dat Tom Horn gelijk heeft met zijn identificatie van de Egyptische god van de doden, Osiris, als het object van dit lange occulte ritueel. De Romeinse Osiris is echter niet Apollo, maar Saturnus. Gezien de aard van de zonde, begaan door Saturnus/Shemihazah en zijn collega's, het zich vermengen met menselijke vrouwen, is de symboliek van de obelisk toepasselijk.

Waarom stond Thomas Jefferson erop om het wetgevende gebouw van onze natie het Capitool te noemen, terwijl het oorspronkelijke Capitolium geen koepelgebouw was? Met andere woorden, als Jefferson vastbesloten was om een Amerikaanse tempel te creëren die genoemd was naar het huis van Jupiter, waarom lijkt het dan niet op het Capitolium? De Romeinen waren de eersten die koepels gebruikten voor grote gebouwen, maar de koepel werd pas populair in de Romeinse architectuur in de eerste eeuw voor Christus, bijna vijfhonderd jaar nadat het Capitolium was ingewijd. Waarom heeft het Amerikaanse Capitool dan zo'n prominente koepel?

( )

De koepel van het Pantheon heeft, net als het Amerikaanse Capitool, een oculus ("oog") dat een portaal voorstelt om naar de hemel op te stijgen

Hier is de sleutel: Hoewel het Capitool is vernoemd naar het Capitolium, is het ontwerp gebaseerd op een ander belangrijk religieus bouwwerk in Rome, het Pantheon. Hoewel de koepel van het Capitool zoals wij die vandaag zien veel groter is in verhouding tot de rest van het gebouw dan de koepel bovenop het Pantheon, stond de oorspronkelijke koepel van het Capitool qua schaal veel dichter bij die van het Pantheon. De omvang en de prominentie van de koepel van het Capitool namen toe naarmate het gebouw in de 19e eeuw werd herbouwd en uitgebreid. Terwijl het Capitool veranderde, maakten de kunst en architectuur van het gebouw zijn verborgen doel duidelijker voor degenen met ogen om te zien.

In Giants, Gods & Dragons [Reuzen, goden en draken] betoogden Sharon en ik dat Apollo, als de eerste ruiter van de Apocalyps en het symbool van het Romeinse imperialisme, "overwinnend om te overwinnen" door de basis te leggen voor de Westerse beschaving-Griekse en Romeinse filosofie, wetgeving, kunst, literatuur, architectuur en regeringsstelsels. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jefferson erop aandrong de zetel van het nieuwe wetgevende orgaan van onze natie het "Capitool" te noemen, en dat zoveel van de architectuur van onze regering geïnspireerd is op, of zelfs gekopieerd is van, de heidense tempels van Griekenland en Rome. Aan de onderzijde van de koepel van het Capitool bevindt zich een openlijk heidens fresco met de titel 'De apotheose van Washington', een afbeelding van de eerste president van ons land die naar de hemel opstijgt en een god wordt:

Naast de heidense goden die Washington vergezellen in de koepel van het Capitool, is het tafereel rijk aan symbolen die analogieën vertonen met oude en moderne magie, waaronder de machtige drietand - die van het grootste belang wordt geacht voor tovenarij en onmisbaar is voor de doeltreffendheid van helse riten - en de caduceus, verbonden met Apollo en de vrijmetselaarsgnostiek, waarin Jezus een mythe was gebaseerd op Apollo's zoon, Asclepius, de god van de geneeskunde en genezing, wiens met slangen omwonden staf ook vandaag nog een symbool van de geneeskunde is. Occulte numerologie in verband met de legende van Isis en Osiris is ook gecodeerd in het hele schilderij, zoals de dertien maagden, de zes scènes van heidense goden rond de omtrek die een hexagram vormen, en de hele scène begrensd door de krachtige Pythagorian / Vrijmetselaars "bindende" tweeenzeventig vijf-puntige sterren binnen de cirkels.[11]

Het fresco wordt vanuit de rotunda bekeken door een oculus, een cirkelvormige opening in de koepel die de indruk wekt dat Washington zich in de hemel tussen de goden bevindt en er zelf een is geworden. Dit is ontleend aan de oculus in de koepel van het Pantheon, die zich naar de hemel opende. Dit kenmerk diende een spiritueel doel:

In topografische context lijkt het Pantheon dus te fungeren als brandpunt van een vernieuwend religieus systeem. Het was een plaats van verering van de voornaamste Olympische godheden (waarschijnlijk met inbegrip van Romulus/Quirinus), samen met het eerste goddelijke lid van de Gens Iulia, Julius Caesar.... De oculus in de koepel stelde die vereniging van aarde en hemel voor die een apotheose in de hemelen symboliseerde.[12]

Het Capitool heeft niet alleen een oculus waardoor bezoekers de vergoddelijkte Washington kunnen zien, maar het bevat ook een kamer op de begane grond, bedoeld om het lichaam van Washington te huisvesten, dat ook zichtbaar is vanuit de rotunda boven door een opening in de vloer. Het lijkt wel alsof het Capitool is gebouwd rond een portaal waarlangs de geest van George Washington naar de hemel kan opstijgen, net zoals het Pantheon in Rome door Agrippa werd ontworpen om de apotheose van Julius Caesar en zijn opvolger, Caesar Augustus, te symboliseren.

De tweeënzeventig sterren in het fresco stellen de elohim voor die door God over de volkeren werden geplaatst na het incident van de Toren van Babel. Er zijn er zeventig in de Bijbel, gebaseerd op het aantal volkeren dat wordt opgesomd in de Volkentafel in Genesis 10, maar de symbolische betekenis van zeventig is hetzelfde als tweeënzeventig, wat de tweeënzeventig (of zeventig, afhankelijk van de vertaling) discipelen verklaart die Jezus in Lucas 10:1-20 naar Galilea heeft gestuurd. Numerologisch gezien staan zeventig en tweeënzeventig voor hetzelfde idee - de complete set, of "allen van hen". Tweeënzeventig is toevallig ook een vijfde van 360 - het aantal graden in een cirkel, vandaar de vijfpuntige sterren.

Al deze symbolen wijzen op een diepere betekenis van het fresco op de koepel van het Capitool: Zoals de Kanaänitische schepper-god El op de berg Hermon woonde met zijn gemalin en hun zeventig zonen, de goden der volkeren, zo wordt de goddelijke Washington omringd door tweeënzeventig sterren die eveneens de hemelse schare voorstellen.

Het is ook veelzeggend dat Washington is afgebeeld met een paarse doek over zijn benen gedrapeerd, waardoor ze aan het zicht worden onttrokken. De meesten interpreteren dit als een teken van koningschap, aangezien paars in de oude wereld de kleur was die was voorbehouden aan koningen. Hoe inconsequent dit ook is, in een natie zonder (officieel) koningschap, de symboliek is verontrustend op een dieper niveau: De benen van het beeld van Saturnus in zijn tempel in Rome waren het grootste deel van het jaar met wol omwonden, als voorstelling van zijn opsluiting in de onderwereld. De wol werd alleen verwijderd tijdens het jaarlijkse Saturnalia festival. Op de koepel van het Capitool zijn de benen van Washington bedekt (met de kleur van het koningschap) maar ongebonden, kennelijk als symbool van de terugkeer van de koning(-god) naar zijn plaats in de hemelen.

Kortom, De Apotheose van Washington stelt de man voor die de "vader van onze natie" wordt genoemd als El/Saturnus, die Amerika naar een Gouden Eeuw leidde, voorgesteld door de scènes van handel, landbouw, wetenschap, industrie, transoceanische reizen en communicatie, en overwinning op tirannie en koninklijke macht.

De kunst en architectuur van het Capitool maken een duidelijk statement: Amerika is politiek, militair en bovenal spiritueel Rome.

Voor Amerikaanse christenen zijn de implicaties verontrustend. De meesten van ons hebben aangenomen dat de heidense en occulte symbolen die in onze overheidsgebouwen in het algemeen, en in het Capitool, National Mall en Washington Monument in het bijzonder, zijn ontworpen, gewoon artistieke keuzes waren, gemaakt vanwege hun esthetische waarde. Onze onwetendheid over die heidense symbolen heeft ons ertoe gebracht om een valse geschiedenis te aanvaarden die veel aangenamer is dan de waarheid.

Bedenk nu eens hoeveel wetgevende lichamen van staten in de Verenigde Staten bijeenkomen in gebouwen die eveneens geïnspireerd zijn op het Pantheon. Negenendertig van onze vijftig staatshoofdstadgebouwen hebben een koepel. Minstens een half dozijn, waaronder onze eigen staat Missouri, worden bekroond door standbeelden van heidense goden. Evenveel andere zijn versierd met beelden die, als ze niet heidens zijn, zeer zeker niet christelijk zijn.

Het is de moeite waard op te merken dat dezelfde obelisk- en koepelafbeelding van het Capitool en het Sint-Pietersplein in de meeste moskeeën te vinden is. De minaretten worden uitgelegd als noodzakelijk voor de muezzin om de oproep tot het gebed te zingen, maar waarom op zichzelf staande torens die eruit zien als aangepaste obelisken? Waarom geen klokkentoren? Of, gezien de militaire geschiedenis van de Islam, waarom geen ommuurde muur rond de moskee? De geschiedenis van de Islamitische architectuur en symboliek uitdiepen valt buiten het bestek van dit boek, maar het is intrigerend dat symbolen die zo nauw verbonden zijn met de centra van de vermeende Christelijke religieuze en politieke macht in Washington DC en Rome, ook sleutelelementen zijn van de beeldtaal die de Islam definieert.

Dit is speculatie, maar houdt de wereldwijde verspreiding van obelisken en koepels verband met de terugkeer van de oude Saturnus en zijn collega's uit de onderwereld? (Wij zullen de bijbelse profetie van die gebeurtenis in een volgend artikel behandelen).

En hoe zit het met de obelisken die over de hele wereld als grafmonumenten worden gebruikt - waarvan vele voor Christenen?

Eindnoten:

[1] Sharon K. Gilbert, “A Long Ritual, a Dark Winter, and the Age of Aquarius.” In Tom Horn, Zeitgeist 2025 (Crane, MO: Defender, 2021), in press.

[2] CBS 2 Chicago Staff, “Sen. Durbin On Senate Floor: ‘This Sacred Place Was Desecrated’ During Capitol Storming.” CBS 2 Chicago , Jan. 6, 2021. https://chicago.cbslocal.com/2021/01/06/sen-durbin-on-senate-floor-this-sacred-place-was-desecrated-during-capitol-storming/, retrieved 4/24/21.

[3] “Cheney: The Capitol Police Are Heroes & We Saw Their Heroism in Action on 1/6.” Press release, Mar. 17, 2021. https://cheney.house.gov/2021/03/17/cheney-the-capitol-police-are-heroes-we-saw-their-heroism-in-action-on-1-6/, retrieved 4/24/21.

[4] “Pelosi Remarks Upon Reconvening of the House of Representatives.” Press release, Jan. 6, 2021. https://www.speaker.gov/newsroom/1621-1, retrieved 4/24/21.

[5] “Washington Monument: Frequently Asked Questions.” National Park Service ,https://www.nps.gov/wamo/faqs.htm, retrieved 5/24/21.

[6] Gilbert & Gilbert (2020), op. cit., pp. 159–182.

[7] Paolo Xella, “Resheph.” In Karel van der Toorn, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst (Eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible (Leiden; Boston; Köln; Grand Rapids, MI; Cambridge: Brill; Eerdmans, 1999), p. 701.

[8] Ibid.

[9] Douglas N. Petrovich, “Amenhotep II and the Historicity of the Exodus-Pharaoh.” The Master’s Seminary Journal (2006). https://www.academia.edu/1049040/_2006_Amenhotep_II_and_the_Historicity_of_the_Exodus_Pharaoh, retrieved 4/30/21.

[10] Ibid. Also see Giovanni Pettinato, The Archives of Ebla: An Empire Inscribed in Clay . (Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1981), p. 247.

[11] Horn (2013), op. cit.

[12] Eugenio La Rocca, “Agrippa’s Pantheon and Its Origin,” in The Pantheon: From Antiquity to the Present , ed. by Tod A. Marder and Mark Wilson Jones (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), pp. 49–78. https://erenow.net/ancient/the-pantheon-from-antiquity-to-the-present/2.php, retrieved 4/29/21.

Bron: The Second Coming of Saturn Part 29: America's Temple » SkyWatchTV