www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wanneer?

Dit is een opmerkelijk verslag en ik kan me indenken dat velen dit de wenkbrauwen zal doen fronsen. Toch wil ik het niet weglaten, want er zitten zoveel nieuwe gezichtspunten in dat alleen het nadenken erover al goed is.

Eén van de meest gebruikte tekst om geen onderzoek te doen naar de profetie is die van Matt. 24:36 Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand: de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.

Maar waarom geeft Daniël dan tijden aan zoals 1260 dagen, 42 maanden, Tijd en tijden en een halve tijd, 1290 dagen en 1335 dagen aan over gebeurtenissen in de toekomst en de eindtijd en zegt daarbij dat de wijzen het zullen verstaan?

Het gezegde ‘Niemand weet wanneer die dag of dat uur aanbreekt,’ is een Hebreeuwse uitdrukking, een uitdrukking die betrekking heeft op de ‘Dag van de Bazuinen.’
Dit noemt Yeshua in vers 36 van Matt. 24 en daar spreekt dat deel dan ook over dat begint in vers 31. Als het teken van de Mensenzoon verschijnt en onder luid trompetgeschal.

Dit feest is het enige feest wat aanvangt op het begin van de maand. Wanneer een maanmaand begint, moest toendetijd door twee getuigen worden bevestigd dat men het begin van de nieuwe maan had gezien. Nu hebben we een berekende en geschreven kalender, maar zelfs nu staat nog niet helemaal vast dat dan de maan ook verschijnt op dat tipstip, zo blijft het onzeker op welke dag het feest aanvangt.
Het is dus geen uitdrukking van Yeshua om onderzoek te ontmoedigen, maar een verwijzing naar dat feest.
De opname komt met het feest van de Bazuinen.

De zeven feesten van de Heer zijn, Pasen; Lev. 23:6, de dag van de eersteling, daags na de Sabbat op de zondag; Lev.23:11 en Pinksteren; Lev. 23:16, deze drie voorjaarsfeesten zijn allemaal vervult. De drie grote najaarsfeesten moeten nog komen Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest, het feest van het ‘Duizendjarig Vrederijk.’. Let wel Feest, vreugde voor hemel en aarde, niet alleen voor de Joden. Het volgende feest dat nog niet is vervult is de ‘Dag van de Bazuinen.’

Zelf kijk ik bij dit feest uit naar de komst van de Heer. Tot nu toe moest ik elke keer zeggen: tot volgend jaar in het Hemelse Jeruzalem.

Velen weten dat we in de eindtijd leven. Als Daniël zegt in hfst.12:12,13 dat degene die 1335 dagen wacht (of jaren kan men ook profetisch zeggen), nadat iets onheilig is opgericht op het tempelplein, dan zien we dat in 688 tot 692 de Rotskoepel is gebouwd. Tel daar 1335 bij, dan kom je op 2023-2027, dan ben je gelukzalig te noemen als iemand die tijd op aarde heeft bereikt. Hij heeft de grote verdrukking overleeft.

Dan de boodschap van Pastor Sandy Armstrong.

Tijdschema:
Adam tot de zondvloed 1656 jaar
Van de zondvloed tot Abraham 427 jaar
Tot het verbond met Abraham 24 jaar
Dan tot het verbond bij de Sinai 430 jaar.
Van daar tot Salomo's vierde regeringsjaar 480 jaar en tot Yeshua 966 jaar Dat maakt samen 3983 jaar
6000 - 3983 = 2017.
De Joodse jaartelling wijkt af, Maar daar is een volgende Yovel het jaar 2017.
Een Yovel is het jaar volgens Lev. 25:10-17 wanneer alles moet worden terug gegeven wat is verkocht of beleend. Na zeven periode's van Shmitah's is het vijftigste jaar het Yovel-jaar.
Wij noemen dat een Jubeljaar.

Een ander gegeven is dat 1967 het laatst gehouden Yovel-jaar is en 2017 komt dan de volgende. Psalm 48 is van toepassing op de gebeurtenissen in 1967 toen de vijf staten op Israël aanvielen. maar allen smadelijk werden verjaagd. Nu wordt in het vers 14 gezegd vertel dit aan het volgende geslacht. Maar wat staat er in het hebreeuws? Vertel dit aan het laatste geslacht. Het voorgaande in Psalm 48 zou aan het laatste geslacht geschieden.
0314 nwrxa 'acharown {akh-ar-one'} or (shortened) 'acharon {akh-ar-one'}
from 0309; TWOT - 68e; adj
AV - last 20, after(ward)(s) 15, latter 6, end 2, utmost 2,

De tijd van de mensheid zegt de Vader in Gen. zal 120 tijden zijn, 120x50=6000 jaar. Ook hier het woord ‘shaneh’ heeft een meerdere betekenis, niet alleen jaar, ook tijd.

END TIME STUDY
YouTube - Tribulation Part 1 2010 - 2017 Pastor Sandy Armstrong S4C
YouTube - Tribulation Part 2 2010 - 2017 Pastor Sandy Armstrong S4C
YouTube - Tribulation Part 3 2010 - 2017 The Last Jubilee - Pastor Sandy Armstrong S4C
YouTube - Tribulation Part 4 2010 - 2017 Uncovering the Anti-Christ Plan - Pastor Sandy Armstrong S4C
YouTube - Tribulation Part 5, 2010-2017 The Last Passover
YouTube - Tribulation Part 6 2010-2017 The Rapture or theTribulation,YouChoose Pastor Sandy S4C
YouTube - Tribulation Part 7 2010 - 2017 Pastor Sandy Armstrong S4C, The End of 6,000 Years

De Feesten zijn een schaduw van de dingen die komen zegt Coll.2 vers 16,17. Het woord slechts staat niet in de grondtekst.
Met andere woorden de feesten zijn het signaal voor de komende dingen.

Simeon en Anna wisten dat de Yeshua zou komen op aarde. Zou er nu niet één christen zijn die niet weet wanneer we worden weggenomen?

Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die hore!

Sommige bracht vruchten voort, ongeveer 30-voudig en ongeveer 60-voudig en een aantal 100-voudig. Dit is hetzelfde als zeggen: Fruit (30-voudig), Meer Fruit (60-voudig) en veel fruit (100-voudig). Gedoopt worden met water (30), met de Heilige Geest (60), en met Vuur (100-voudig). Ook zien we hetzelfde patroon in het goede (30), aanvaardbare (60), en perfecte (100-voudig) als de wil van de Vader wordt gedaan. Een belangrijk voorbeeld is de Tabernakel zelf: de buitenste voorhof (30), het heilige (60) en het Heilige der Heiligen (100-voudig). Een laatste voorbeeld is in de geesten van rechtvaardige perfecte mannen, (Heb. 11:40). Er was een Elia uit oude verbond (30-voudig), dan weten we dat John the Baptist (voorloper van de Messias) kwam ook in de geest van Elia (60-voudig), en er is een andere Elia, die moet komen in dezelfde geest (100-voudige vervulling). Deze eindtijd Elia, zal ook een voorloper zijn van de de terugkerende Messias, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen (Lucas 1:17).
De honderdvoudige vrucht zal pas komen als Yeshua terugkeert.

Laten we eens stellen dat de 70 jaarweken een dubbele betekenis hebben. We focussen ons altijd op de eerste terugkeer van Juda, maar wat als we ons eens op de tweede terugkeer focussen. Yeshua zegt in Openbaring dat in de eindtijd de dingen weldra (haastig) zullen geschieden, dus niet de langdurige uitleg. In 1947 is de staat Israël opnieuw opgericht. De afkondiging was in 1947, tel daar 70 weken bij dan komt men op 2017. Daar gaat af 7 jaar verdrukking dus is 2010 het jaar waarin deze periode begint.
De vervolging begint drie en een half jaar later halverwege 2013. In die tijd wil de antichrist de tijd veranderen en richten de duistere machten zich al op het jaar 2012 ? Psalm 12, Jesaja 57. Merkwaardig dat de engelse vertaling spreekt over weg nemen en de Nederlandse over sterven.

Bij het Galactisch Onderzoek Instituut kan men lezen hoe men de tijd wil veranderen in 2012 van 12 maanden naar 13 maanden van 28 dagen, om het menselijk bewustzijn te verschuiven De nieuwe tijd van Vrede op de planeet Aarde.

Op de 17de van de maand begon de zondvloed en eindigde op de 17 van de maand.

Op de 10de Nissan werd het Pesachlam in huis genomen, op de 14de vertrok Israël uit Egypte en ging drie dagreizen de woestijn toen op de 17de werd gemeld dat ze verder trokken.

De 10de kwam Yeshua Jeruzalem binnen stierf op de 14de en stond op na de derde dag op de 17de Nissan.

De WO I startte op 1914 en Jeruzalem werd op 1917 ingenomen en belooft aan de Joden. Het Westen, de kerk, gaf het terug aan de Joden. In 1967 werd er nog meer terug gegeven.

In 2010 start de Verdrukking met het kiezen van een menselijke messias. In 2013/2014 (hopelijk is het dan nog geen winter Matt. 24:20) vlucht Juda naar de woestijn voor bescherming, na 1260 dagen drie en een half jaar en 2017 komt Yeshua op aarde terug.

Velen zeggen dat de Grote verdrukking begint met een vrede. Dat is niet zo want als de eerste zegel in Opb.6:2 wordt verbroken en de ruiter op het witte paard erop uittrekt, begint de strijd.
Christenen die op een vrede-verdrag wachten kunnen wel eens fout uitkomen. Oorlog tussen Israël en de buurlanden en het kiezen van een man die nog erger is dan oorlog en die geen vrede brengt, maar verwoesting.

Hoe we dit alles ook beoordelen en wat er ook gebeurd, in 2017 het Yovel-jaar moet alles wat van Israël is afgenomen worden teruggegeven, ook al zou men onder druk gebieden, die nu reeds door de Heer zijn gegeven, hebben moeten afstaan.