www.wimjongman.nl

(homepagina)

Visioen uit 1968

Januari 2010

Dit visioen beschrijft onze tijd en de dingen die ze beschrijft al bezig om te beginnen.

Een oude vrouw van 90 uit Valdres in Noorwegen had een visioen van God in 1968. De evangelist Emanuel Minos had een bijeenkomsten in de plaats waar ze woonde. Daar had hij de kans om haar te ontmoeten, en ze vertelde hem wat ze had gezien.
Hij schreef het op, maar vond het zo onbegrijpelijk dat hij het in een lade liet liggen. Dan, bijna 30 jaar later, begrijpt hij dat hij dit visioen met anderen moet delen.
De vrouw uit Valdres was een zeer alerte, betrouwbare, wakkere en geloofwaardig christen, met een goede reputatie bij allen die haar kenden.

Dit is wat ze zag: "Ik zag de tijd net voor de komst van Jezus en het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen. Ik zag de wereld als een soort van wereldbol en Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië. Ik zag Noorwegen. Ik zag bepaalde dingen die zouden plaatsvinden vlak voor de terugkeer van Jezus, als net daarvóór de laatste ramp zal plaatsvinden, een ramp zoals we nog nooit eerder hebben ervaren. Ze genoemde vier golven:

1. "Het eerste wat zal plaats vinden voor de komst van Jezus en voordat de Derde Wereldoorlog uitbreekt zal er één zijn van 'detente' (ontspanning) zoals we nog nooit eerder hebben gehad. Er zal vrede zijn tussen de grootmachten in het oosten en het westen, en het zal een lange vrede zijn. (Vergeet niet dat dit in 1968 is uitgesproken, toen de koude oorlog op zijn hoogtepunt was. E.Minos) In deze periode van vrede zal er ontwapening komen in veel landen, ook in Noorwegen en we zijn dan niet voorbereid wanneer het (de oorlog) komt. De Derde Wereldoorlog begint op een manier die niemand had verwacht - en uit een onverwachte hoek.

2. "Een lauwheid zonder weerga zal bezit nemen van de Christenen, een afval van het ware levende christendom. Christenen zullen niet meer open staan voor de indringende prediking. Ze zullen niet, zoals in vroeger tijden, willen horen van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en herstel. Er komt een vervanging voor in de plaats van: welvaart (geluk) christendom.

"Het belangrijkste zal zijn om succes te hebben, om iets te zijn met de materiële dingen, dingen die God ons nooit heeft beloofd op deze manier. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking die we generaties-lang gebruikten - om het kruis op te nemen en Jezus te volgen, - zal vermaak, kunst en cultuur de kerken binnendringen, waar het bijeenkomsten hadden moeten zijn van berouw en opwekking. Dit zal sterk toenemen vlak voor de terugkeer van Jezus.

3. "Er zal een morele verval plaatsvinden zoals het oude Noorwegen nog nooit heeft meegemaakt. Mensen zullen samenleven als getrouwd zonder getrouwd te zijn. (Ik geloof niet dat het concept 'samenwonen' bestond in 1968? - E. Minos.) Veel onreinheid voor het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk zal als heel natuurlijke (gemeenschappelijk) worden gezien, en het zal worden gerechtvaardigd vanuit elke hoek. Het zal zelfs plaats vinden in christelijke kringen en wij hebben plezier - zelfs in de zonde tegen de natuur. Vlak voordat Jezus terug zullen er tv-programma's zijn zoals we nog nooit hebben ervaren. (TV was nog maar net aangekomen in Noorwegen in 1968. E. Minos)

"De TV zal worden gevuld met zo'n verschrikkelijke geweld waarbij het ons leert om mensen te vermoorden en elkaar te vernietigen, en het wordt onveilig in onze straten. Mensen zullen het gedrag kopiëren wat ze zien. Er zal niet alleen maar één 'station' zijn op tv, het zal worden gevuld met meerdere 'stations'. (Ze wist het woord kanaal niet wat we vandaag de dag gebruiken. Daarom noemde ze het stations. E. Minos.) De TV wordt net als de radio waar veel stations te vinden zijn en het zal worden gevuld met geweld. Mensen zullen het gebruiken voor vermaak. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van de ander, en dit zal zich verspreiden in de samenleving. seksscènes zullen ook worden weergegeven op het scherm, de meest intieme dingen, wat plaatsvindt in een huwelijk." (Ik protesteerde en zei, we hebben een wet die dit soort dingen verbiedt. E. Minos.) Maar de oude vrouw zei: "Het zal gebeuren, en je zult het zien. Wat we eerder hadden zal worden afgebroken, en de meest onfatsoenlijke dingen zullen voor onze ogen gebeuren."

4. "Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. (In 1968 was er nog niet zoiets als immigratie. E. Minos.) Zij zullen ook naar Scandinavië komen - en Noorwegen. Er zullen er zo vele van hen komen dat de mensen beginnen om een hekel aan hen te krijgen en hard worden voor hen. Zij zullen worden behandeld als de joden voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volle maat van onze zonden zijn bereikt (ik protesteerde tegen de kwestie van de immigratie. wat ik niet heb begrepen op dat moment. E. Minos.) De tranen stroomden uit de ogen van de oude vrouw over haar wangen.
"Ik zal het niet zien, maar jij wel. Dan opeens, zal Jezus komen en de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het wordt een korte oorlog." (Zij zag het in de visie.)
" Alles wat ik heb gezien over oorlog is slechts kinderspel vergeleken met dit, en het zal worden afgesloten met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet eens kan ademhalen. Het zal betrekking hebben op de verschillende continenten, Amerika, Japan, Australië en de rijke landen. Het water zal worden verpest (besmet?). We kunnen niet langer op de eigen bodem blijven. Het resultaat zal zijn dat alleen een overblijfsel zal blijven bestaan. Het overblijfsel van de rijke landen zal proberen te vluchten naar de arme landen, maar ze zullen net zo hard zijn voor ons, als we waren voor hen.

"Ik ben zo blij dat ik het niet zal zien, maar als die tijd komt, moet je moed houden en dit zeggen. Ik heb het van God, en niets van dit alles druist in tegen wat de Bijbel zegt."
" Degene wie zijn zonden zijn vergeven en Jezus heeft aangenomen als Verlosser en Heer, die is veilig.


Nog een andere profetie uit diezelfde tijd.

WANNEER DE OLIE STROOMT

Een ouderling in de Pinkstergemeente in Moss, Noorwegen, Martin Andersen, hoorde de volgende profetie in 1937, in Moss: "Wanneer de olie komt uit de Noordzee en langs de Noorse kust, dan zullen dingen beginnen te gebeuren, en de terugkeer van Jezus nadert.
"Wanneer dit woord werd gesproken, stonden de mensen op in de congregatie en vroeg de man om te gaan zitten en niet zulke onzin te spreken. In 1937 was het inderdaad onzinnig om te praten over olie die wordt opgepompt langs de Noorse kust. Vandaag de dag pompen alle grote olie-bedrijven ter wereld olie op langs de kust van Noorwegen. Noorwegen is de tweede grootste exporteur in de wereld van olie - na Saoedi-Arabië. Jezus komt zeer binnenkort!