www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zie uit en Bid:

Geestelijke Fitness in het middernachtelijk uur.

Maurice Sklar op 1 Dec. 2009

Beste vrienden,

We leven in de meest uitdagende tijd dat het Lichaam van de Messias ooit heeft meegemaakt. Deze tijden zijn gevaarlijk en zware tijden voor alle gelovigen. De onderstroom van de Babylonische anti-Messias geest stijgt op als nooit tevoren. De wereld wordt steeds donkerder en donkerder, en de kerk is in slaap, gebonden en lauw als geheel. Yeshua waarschuwde ons telkens in de evangeliën om te luisteren zodat we niet worden overmeesterd door bedrog, angst, afleiding, door lusten van het vlees, en geestelijke sluimering als het einde van het tijdperk van de genade steeds dichterbij komt, zoals het is geschreven:

“Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden.
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. (Matt. 24:4b-5,11-13,22,42,44) ”

“Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.” (Markus 13:33,36)

De mensen worden onmachtig van angst worden voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.(Lukas 21:26,34,36)

De Heer sprak tot mij en zei:

“Ik ben de Heer van de oogst. Overwinnen de wereld, het vlees en de duivel die geen keuze is. Vruchten voortbrengen is een opdracht, niet een suggestie. U moet Mij aannemen en mij liefhebben meer dan iets anders. Er is geen vervanging voor de olie van de ware aanbidding. Het is de enige olie die ervoor zorgt dat uw lampen branden. Veel lampen gaan uit. Kom en koop van mij deze olie voordat het te laat is - door dagelijks uit te zien en te bidden, zodat je klaar staat en vol van licht. Ik breng de kerk op Mijn dorsvloer om de tarwe van Mijn laatste oogst om het te dorsten en te ziften. Ik ben het koren aan het scheiden van het kaf. Ik ben de tarwe aan het verzamelen in mijn schuur en tegelijk worden de bundels van vruchteloze takken verbrand in het eeuwige vuur. Waarschuw de lauwe kerk om uit te kijken en te bidden, anders zullen ze ook vallen in dit laatste middernacht uur! Leer hen hoe geestelijk gezond te zijn, zodat ze kunnen blijven staan en te overwinnen. Het is Mijn wil dat niemand verloren gaat, maar allemaal komen in de vreugde van mijn bruiloftsmaal. Iedereen is uitgenodigd, maar de meeste zijn nog niet klaar. Zij zullen worden achtergelaten in het lijden van de toorn. Zonder heiligheid zal niemand Mijn Koninkrijk zien of smaken mijn bruiloftsmaal. Ik sta bij de deur klaar om mijn Bruid naar mijn Huis te brengen. Wie is wakker en luistert naar de stem van Mijn Geest?”Dus we moeten uitzien en bidden. Gebedloos zijn is de grootste zonde van de Laodiceaanse kerk van onze generatie. De reden dat we zo weinig macht hebben en leven in een nederlaag is simpelweg omdat we afgoden hebben laten komen in de plaats van God. Er is één ding, het meest kostbare dat God u gegeven heeft: en dat is tijd. Tijd ... Maar hoe besteedt u uw tijd elke dag? Investeert u in de eeuwige dingen of in de tijdelijke dingen?

Het woord “uitzien” dat Yeshua gebruikt, is een militair soort van woord: het betekent dat we afgeschermd moeten staan tegen plotselinge en gevaarlijke aanvallen van de vijand zoals een gewapende bewaker de kroonjuwelen van een aards koninkrijk zou beschermen. Het woord “bid” houd in, met uithoudingsvermogen, vasthoudendheid, en met volharding. Net als een bulldog nooit zal loslaten zelfs tot de dood toe, moeten we “vasthouden” wat de Heer ons heeft gegeven en heeft beloofd en nooit opgeven.
Yeshua vermaant ons te zijn als de overwinnende gelovigen in Openbaring 3:11:

Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.

Sir Winston Churchill zei ooit in zijn beroemde speech op 29 oktober 1941:

“Geef nooit een inch toe. Nooit, nooit, nooit, nooit - in niets, groot of klein, lang of kort - nooit toegeven, behalve in de veroordeling van eer en goedheid. Nooit toegeven aan geweld. Nooit toegeven aan de schijnbaar overweldigende macht van de vijand.”

Dat geeft ons een goed idee wat Yeshua bedoeld met het geestelijk als hij zegt uit te zien en te volhardend in het bidden. We zijn in een wereld die geestelijk in oorlog is. Het goede zal triomf over het kwaad, maar het zal niet gebeuren zonder de strijd van elke dag, van blijvend gebed en voorbede aangaande de machten van de duisternis die tegen ons gericht zijn.

Wat nodig is om geestelijk fit te blijven en te overwinnen, smeek ik u voor veranderingen in uw leven en prioriteiten te stellen in het gebruik van uw tijd, zodat ook u deze spirituele disciplines kunt gaan ontwikkelen en de kracht ervan te ervaren en “nooit op te geven” tegen het kwaad in dit uur:

1. Vereenvoudig uw leven. Stop verspilling van tijd door geen dingen te doen waarvoor God u heeft geroepen om te doen. Verwijder elk ballast, zoals het doen van dingen om mensen te behagen, of om het geld na te jagen, of naar iets te streven dat er geen eeuwige waarde heeft. God heeft verschillende roepingen voor een ieder van ons, maar als je je hart onderzoekt en zoekt naar de Heer, Hij zal je vertellen wat echt belangrijk is voor een ieder individueel.

2. Breng tijd door met God. Geef hem de eerste en de beste van uw tijd elke dag. Geef hem de tijd wanneer u het meest fris en alert bent. .......... Zonder veel tijd dagelijks besteden aan God zullen we nooit voldoen aan onze hoge roeping in dit leven. Yeshua moest ook vele malen heengaan en de hele nacht bidden, zo moeten we ook bidden en God te zoeken.

3. Er zijn zeven primaire gewoonten van persoonlijk gebed en toewijding die rondcirkelen. Door Gods genade, heb ik dat gedaan nu voor bijna 25 jaar. Dat is niet omdat ik super-spiritueel ben of iets dergelijks. Het is gewoon omdat ik heb gestreden met een depressie. Het was omdat wanhoop me diep naar God toedreef. (Soms denk ik dat ons lijden een manier is om ons in gebed-strijders te veranderen. Als alles gemakkelijk voor me was geweest, betwijfel ik ernstig dat ik dit zou hebben gedaan. Ik geloof niet dat God dat stuurt als zodanig, maar het is zeker een grote motivatie geweest. Depressie is een zegen in vermomming voor mij geweest. Immers, als er een uitweg is uit pijn, ellende en nederlaag, om in de overwinning te komen, denk je niet dat ik dat pad wil vinden tegen alle kosten?!)