www.wimjongman.nl

(homepagina)

De ineenstorting van Babylon (Amerika)

De volgende tekst is een deel van een artikel van de Amerikaanse katholieke evangelist Mark Mallett, gedateerd 28 oktober 2008.
We zijn nu een jaar verder en de eerste klap is gekomen, de tweede moet nog komen.

Toen ik door de Verenigde Staten reed twee jaar geleden op een concert tour, verwonderde ik me over de kwaliteit van leven waar ik getuige van was in bijna elke staat, van het kaliber van de wegen, en de overvloed aan materiële rijkdom. Maar ik werd verrast door de woorden die ik hoorde in mijn hart:
Het is een illusie, een levensstijl die is geleend.

Ik bleef achter met het gevoel dat het allemaal in elkaar zou storten.

Ik weet wat de media vandaag zegt: de voorspellingen van een diepe recessie, een ernstige economische vertraging, een grote beurs correctie enz. Maar dat is niet van wat ik geloof dat er komt. Nu kan ik het misschien verkeerd hebben, dat dit schrijven van dit apostolaat de afgelopen drie jaar is ontspoord, dat ik een idioot ben, beroofd van de werkelijkheid. Maar, laat me op zijn minst dan een toegewijd dwaas zijn. Ik geloof dat de Heer het is die mij dit laat schrijven, een voorbereiding en inspirerende mij om te zeggen, dat dit het einde is van dit tijdperk en voor de deur staat. De oude orde, die uit ongeveer uit de tijd stamt van de Franse Revolutie tot nu toe, afbrokkeld als een huis gebouwd op zand, en de winden van verandering beginnen om het weg te vagen.

ECONOMISCHE INEENSTORTING

Het eerste element van instorting, - dat waar we nu getuige van zijn - is de economie. Het is een moderne constructie gebouwd op hebzucht, over het rottende verval van het kapitalisme gaande. De slotgracht is gevuld met het bloed van de onschuldig ongeboren, vernietigd in de baarmoeder. Vanuit een puur economisch oogpunt, zijn ongeveer 50,5 miljoen abortussen gepleegd sinds 1970 en de kosten voor de US $ 35 biljoen dollar aan verloren Bruto Binnenlands Product (LifeSiteNews.com, 20 oktober 2008). En nu is Amerika klaar om de meest pro-abortus-president te kiezen in de geregisteerde geschiedenis, voor het juridisch legaliseren van de meest weerzinwekkende vormen van kindermoord, zoals gedeeltelijke geboorte-abortus en levende geboorte abortus.

Nogmaals, ik ben geen econoom, op zijn best een eenvoudige evangelist. Maar ik denk dat we gaan naar de volslagen ineenstorting van de Amerikaanse munt waar de economie van de wereld op drijft en eerder dan veel mensen beseffen. Wanneer dit gebeurt, zal de dollar waardeloos zijn, en dan zal het tweede element van ineenstorten gaan gebeuren: die van de sociale orde ...

SOCIALE ONTWRICHTING

Het is moeilijk voor mij om deze dingen te beschrijven want het is niet mijn bedoeling om iemand af te schrikken. Maar als je bereid bent, dan zult u niet in paniek raken wanneer deze dingen beginnen te gebeuren. Integendeel, het is mijn hoop dat u volledig zal vertrouwen op Jezus zoals de Israëlieten riepen naar Hem in het midden van de woestijn om hen te voorzien van hemelse manna.

Het verschil tussen de komende "depressie" en de Grote Depressie van de vorige eeuw is, dat de meeste mensen toen niet volledig afhankelijk waren van de sociale structuur of van de overheid voor hun elementaire levensonderhoud. Velen waren boeren die bleven leven van het land, zij het magertjes. Maar vandaag is er een enorme afhankelijkheid van de staat voor de basisbehoeften zoals water, elektriciteit en aardgas voor verwarming. Er zijn geen handpompen om water te putten, er is enkele lantaarns voor het licht in de schemering, en zelfs als men al beschikt over een open haard of kachel, de manier waarop woningen zijn gebouwd maakt het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om ze te verwarmen, behalve dan een of twee kamers.

En dan is er een gevaarlijke vertrouwen op grote ondernemingen voor ons voedsel, in plaats van wat lokale telers bieden. Wanneer de munt instort, bedrijven en infrastructuur zullen snel te volgen. Verzenden kan tot stilstand komen, en zal voedselvoorraad snel slinken, basisbehoeften zoals geneesmiddelen op recept en wc-papier kan moeilijk te vinden zijn.
Mensen zijn al gekomen tot eent kookpunt. Er schuilt een ziedende woede en frustratie onder de oppervlakte van deze generatie ... een generatie die is gesteld op het stroom van het materialisme waarbij het geestelijk ondervoed is. We zien dit duidelijk in de familiesplitsing, toename van gewelddadige criminaliteit, en hoge zelfmoordcijfers. Het is een splitsing niet alleen van binnen de cultuur, maar de Kerk zelf. Het is een samenleving die langzaam is weg gegroeid van een onafhankelijkheid naar die van volledige afhankelijkheid van de staat.

De ineenstorting van de sociale orde onder een dergelijke precaire kwetsbaarheid is wat, denk ik, kardinaal John Henry Newman voorzag:

... Als er om een vervolging is, misschien wordt het dan, misschien dan, nu alle delen van de christenheid verdeeld is, en dus beperkt, zo vol schisma, zo dicht bij de ketterij. Wanneer we onszelf hebben overgeven aan de wereld en daarvan afhankelijk zijn voor de bescherming, en onze onafhankelijkheid en onze kracht, dan kan [Satan] uitbarsten in woede zover als God hem toelaat. Dan opeens kan het Romeinse Rijk komen, en Antichrist verschijnen als een vervolger, en de barbaarse volkeren rondom aanvallen.
John Henry Newman: de vervolging van de Antichrist


Het is deze ineenstorting van de sociale orde die de weg vrijmaakt voor een nieuwe politieke orde ...

  POLITIEKE INSTORTING

Als voedsel schaars is, grenzen kwetsbaar (indien niet overschreden), en de burgerlijke orde in chaos, zijn de omstandigheden rijp voor een nieuwe politieke orde. Oorlogswetten worden een middel voor de controle van de burgerbevolking. Uitzonderlijke maatregelen tegen de eigen burgers van een land kan gemakkelijk worden gerechtvaardigd. Maar wanneer deze chaos verder reikt dan de eigen grenzen van een land en vele delen van de wereld overspoelt, dan is het misschien nodig om te komen tot een Nieuwe Wereld Orde.

God is onze toevlucht

Waar is dan onze toevlucht in deze dagen? Goud?
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ... (Sefanja 1:18)
In vreemde valuta?
Verzamelt u geen schatten op aarde,... (Matt 6:19)
In staatsobligaties?
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God ... (1 Tim 6:17)

God moet onze toevlucht in deze dagen van de Grote Storm, die nu over de aarde zal gaan. Dit is niet het moment voor comfort, maar de tijd voor wonderen. Voor degenen die afzien van hun aardse bezittingen en hun vertrouwen stellen op God, Jezus Christus is hun schat. Ja, sla een beetje van voedsel in, enkele praktische zaken en houdt wat geld bij de hand in plaats van op de bank. Niet oppotten en als iemand je vraagt om hulp, geef het vrij en vrolijk.
Zonder twijfel zullen er zeker ontberingen zijn voor ons allemaal. Maar als Babylon ineen stort en alles om je heen, het zal u geen kwaad doen, omdat uw hart niet hier is, begin met ...

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela ... (Psalm 46:2-4,11)

The Collapse of Bablyon