www.wimjongman.nl

(homepagina)

Reactie op de ‘val van Babylon.’

april 2011

Veel mensen hebben het etiket mij als ongeluksprofeet gegeven de afgelopen weken toen God mij de woorden de hij gaf over deze hele wereld. Een overweldigende respons die heeft zich bewogen tot op het punt van breken en het spijt me als ik niet snel genoeg was om al degenen te antwoorden die per e-mail schreven. We zijn nog in het proces van reageren.

Ik zou graag een paar dingen willen delen met jullie over dit hele Doem-dag gegeven. Ik geloof dat Gods Koninkrijk alle koninkrijken van deze wereld zal verpletteren. Ik denk ook dat wij Zijn Koninkrijk tot stand brengen door het Evangelie en niet alleen door erover te praten. Gisteren in de straat in Galveston zagen we 4 personen die genezing ontvingen en alle 4 wedergeboren werden ter plaatse. We hadden ook getuigenissen van een aantal mensen die genezing ontvingen in de week daarvoor. 3 verschillende mensen, die het wonder van het vinden van een huis ondergingen en van de straat waren, nadat we met hen hebben gebeden de afgelopen week. Zoals we deze mensen dienen, delen we met hen de macht van God over elk aspect van hun leven en het feit dat als zij sterven in dit leven, dat ze opstaan met Christus en Christus is in hen, de hoop en de glorie dat nu hun leven regelt.

Het is verbazingwekkend dat mensen met een dergelijke gebondenheid in de zonde en zo gebroken zijn door dit leven, kunnen ontvangen en regelrecht het Koninkrijk binnengaan, zo snel. Terwijl velen tijdens hun hele religieuze leven nog steeds niet leven in de macht van God. Deze wonderen zijn beschikbaar voor alle gelovigen in Christus, maar weinigen zijn er die dit ooit aanvaarden.
We zien zo veel wonderen, doordat we proberen het Koninkrijk van God op te bouwen en niet proberen om ons eigen koninkrijk te bouwen. Dagelijks leven we in het geloof erop vertrouwende dat God voor ons dagelijks brood zorgt en gebruik zal maken van ons in Zijn Koninkrijk, zonder de zorg voor wat deze wereld te bieden heeft.. Het begrip vrijheid is dat als u in Christus bent u dood bent voor deze wereld. Dode mensen hebben geen rechten, maar een erfenis die veilig is in Christus.

  Met dit gezegd hebbende zal ik trouw zijn in te spreken wat de Heer mij te spreken geeft. Ik geloof dat woorden zoals de val van Babylon waarschuwingen zijn, ‘om uit te gaan van haar’ en te leven voor Christus. Wat de timing betreft? Ik geloof dat dit schudden reeds in gang is gezet, maar ik besef dat God zijn genade kan tonen en het terughouden voor weer meer tijd tot bekering. In beide gevallen sta ik klaar voor Zijn Koninkrijk, in tijden van toorn of in tijden van vrede.

Ten slotte, zou ik u willen vragen te bidden voor ons als we onder vuur komen te liggen voor de woorden van de Heer die Hij ons gaf om uit te sturen. Velen hebben deze woorden gezien als een aanval op de VS, maar ze zijn geen aanval, ze zijn inderdaad een aanklacht op de hedonistische cultuur die we hebben gemaakt en de god van zelfzucht dat dit land regeert. Deze regering is zo corrupt en is een hulpmiddel in Satan's hand voor de belemmering van het Koninkrijk van God, maar velen hebben nog steeds de gedachte dat er een God vrezen regering aan de macht is. Daarom het bericht van de val van Babylon, aan de autoriteiten hebben doorgestuurd. Ik ben genoemd een terrorist, anti-Amerikaans, anti-overheid, maar ook een valse profeet alleen voor het feit van het uitspreken van het woord dat God me gaf. Hoewel dit problemen geeft voor mij, ik zal blijven staan op het Woord van God en dit bericht blijven schreeuwen van de daken, alsook de verspreiding van het woord van het Evangelie met tekenen en wonderen zonder angst voor de mens.

De tijd kan komen dat de ware kerk ondergronds moet gaan, zo ja, we zijn klaar voor wat er ooit komt. Met dit gezegd hebbende, zullen wij de oproep tot berouw verhogen naar dit volk en zijn leiders die helemaal dol draaien. Moge God ons de tijd geven om de oogst binnen te halen. Als je dood bent voor deze wereld ga dan met het geloof en leven volgens het evangelie.

 

Darren Smith

www.streetscapeminstries.com
www.revivalstreet.com