www.wimjongman.nl

(homepagina)

Reactie op Babylon boodschap

30-3-2011

Heb je ooit overwogen het feit dat de VS nu het oorspronkelijke Babylon is? Dit komt naar voren naar aanleiding van een radio-interview dat ik met trunews.com had. Ik heb gebeden hierover en voel aan dat dit belangrijk is om te begrijpen. Ons eigen land valt uit elkaar, we zijn bezig met de bouw van een gloednieuw Babylon, we besteden miljarden en miljarden aan geld van de belastingbetaler en niet in het minst ook veel levens van jonge mannen en vrouwen. Waarom? Dat is een grote vraag waarop niemand een antwoord op lijkt te hebben.

Waarom zou een christelijke natie zo veel van hun zonen en dochters verliezen voor het opbouwen van een islamitische volk dat zich verzet tegen onze God? De duidelijkste reden is dat onze leiders staan onder een sterke misleiding. Hun zoektocht naar macht en controle domineert hun gedachten en acties om Babylon op te bouwen tegen alle kosten.
Dit is de bevestiging van de woorden en visies die de Heer stuurt als waarschuwing aan Zijn volk en wat nog steeds de meesten niet vatten. Sinds het versturen van mijn boodschap over van de val van Babylon, heb ik een overweldigende reactie gekregen van over de hele wereld.
Dat is een reden waarom ik zo lang wachtte om te antwoorden een aantal van u, vergeef me.
Veel mensen zien dit als goed en zonden een e-mail hun instemming, maar sommige van u zijn echt boos dat ik Amerika Babylon zou willen noemen en rekenen het tot hun taak om mij te vertellen dat ik moet zwijgen, ook zeggen ze dat ze dit bericht hadden doorgestuurd naar de instantie, dat ik een bedreiging zou zijn van onze natie. Dit is echt geen verrassing, noch verschrikt het mij want ik ben geen burger van dit land, maar ik ben een burger van het Koninkrijk van God.

Ik zie op dit op een andere manier dan de meeste mensen. Want ik ben al dood en mijn leven is geborgen in Christus, ik heb geen rechten in dit land. Dode mensen hebben geen rechten, noch hebben wij recht op iets van deze wereld. Wat we wel hebben is een erfenis in het Koninkrijk, die is veel beter dan deze rechten van de wereld.
Het probleem is dat de meeste niet zoals Paulus zichzelf als dood zien, zo zegt Petrus. Wij zijn nog steeds bezig met ons eigen leven in plaats van het leven in Christus. Als je echt opnieuw bent geboren, bent je dood voor deze wereld en de heersers daarvan. Ik probeer niet om deze natie of haar heersers uit te dagen. Ik heb een oproep van de Heer om Zijn volk uit te leiden.

Het grootste probleem daarmee is dat zelfs Gods volk het zeer comfortabel heeft met alle geneugten en gemakken die Babylon hen biedt, tot op het punt dat ze denken dat ze er recht op hebben, of moet ik zeggen dat Babylon recht op hen heeft? We moeten beseffen dat wij geen rechten hebben in deze wereld omdat we dood zijn!
De missie die we hebben is niet gebaseerd op rechten van de mens, maar een opdracht van de Koning. Jezus gaf ons een mandaat om het evangelie te prediken aan de hele wereld, wij hebben een verklaring van de Koning der Koningen, maar de meeste mensen hechten meer gewicht aan wat de heersers van de volken zeggen.
Het is triest dat de meeste veel meer bezig zijn met de economie dan met het Koninkrijk, meer bezig met het comfort dat Babylon kan bieden dan met het Koninkrijk van God.
U kunt bepalen eenvoudig bepalen waar een persoon zijn affecties liggen door een blik op hun financiën te werpen en wat ze daarmee doen. Velen zeggen dat ze Hem lief te hebben, maar door een kijkje op hun geldbalans blijkt er heel iets anders. Ik denk dat dit het is wat velen in woede doet ontsteken met woorden zoals deze.

 

Zelfs in onze straat evangelisatie zien we dit keer op keer blijken. Velen die nadat ze komen om te helpen vragen, ‘hoe doen jullie dit allemaal die zaken kopen om weg te geven,’ en zijn geschokt dat wij dit werk betalen voor het grootste deel uit eigen middelen. We hebben slechts twee kleine kerken en een handvol mensen die geven voor onze bediening. En zij vragen als jullie zo worstelen in dit werk met geld bent u er dan wel zeker van dat het van God is? Wat gebeurt er wanneer God uitdagingen geeft als zij zoeken naar een reden om te geloven dat ze niet hoeven te geven. Ze gaan terug naar het comfort dat Babylon biedt niet achterom kijkend. Sommige echter zijn zo geroerd door wat zij van God ervaren dat zij voorgoed hun leven veranderen en gaan helpen bij dit werk.

Laatst kwam een predikant van een grote kerk om van de straatevangelisatie te controleren, toen hij werd benaderd door een dakloze man met kanker die vijftig cent nodig had voor de bus, de man vertelde snel dat ik een predikant was en hij het mij moest vragen, want ik zou hem helpen. Het is triest dat hij zelfs een broeder geen vijftig cent kon geven, maar hem iemand anders aanwees.
Het grappige is dat door zijn grote kerk, ik niet gezien wordt als een predikant, maar zelfs zo zonder te beseffen, hij mij bevestigde in mijn roeping. Helaas komt dit zeer vaak voor, dat de vele kerken in onze regio met heel veel geld om te geven, de direct behoeftige mensen aan ons over laten in plaats van dat men hen helpt.

Ik klaag niet maar noem gewoon de feiten. We zijn blij om te kunnen helpen en dat is het waarom we zien de wonderen en de kracht van God in dit werk. Gisteren hebben we gebeden met een man genaamd Franklin en kanker heeft, en terwijl we aan het bidden waren kon je zien dat de kanker in zijn nek begon te bewegen terwijl we aan het bidden waren. Een intense hitte kwam uit onze handen en na het bidden zei hij dat hij wist dat hij was genezen omdat al de pijn was weg. God is overal waar Hij een volk vindt dat zichzelf als dood ziet.

We zien een grote emotionele dingen in de straat en ik weet dat God ons die toont omdat Hij alles is wat we nodig hebben. Babylon kan u veel comfort geven voor uw vlees, maar alleen God kan vrede geven in de geest. We zijn in de dagen gekomen dat we totaal afhankelijk zijn van God en die enige is dat ons zal redden. Ik kijk er naar uit dat velen van jullie als ik geloven dat God ons samen brengt voor tijden als deze.

Darren Smith

Babylon 4