www.wimjongman.nl

(homepagina)

Val van Babylon (Amerika) 2

>21-3-2011

  Nu we ons in deze tijd van grote beving zijn gekomen zijn er enkele belangrijke dingen die we zo voor onszelf kunnen voorbereiden. Dingen die zijn gebeurd deze week om dit te bevestiging dat deze dingen inderdaad aanstaande zijn. Er was een aardbeving in Oklahoma twee dagen geleden, niet alleen dat, maar er zijn verschillende trillingen die steeds sterker worden alleen al in de afgelopen paar weken. Niet alleen dat, maar er ook zijn trillingen in het Dallas gebied. Het is duidelijk dat dit steeds meer en andere tekens van waar we nu zijn aangekomen.

Allereerst wil ik u aanmoedigen dat u en uw familie voorraad gaan inslaan. Water en voedsel zal moeilijk te krijgen wanneer de bevingen erger worden. U moet dit opslaan en zijn voorbereid. Ook de balans opmaken van waar je je geld aan uitgeeft en dat u extra geld vindt voor de voorraad, we besteden teveel aan luxe-artikelen en items die niet echt nodig zijn. Je moet ook een plan hebben om zich te kunnen verzamelen op een centraal punt, indien dit ons overvalt. U moet misschien verschillende locaties nemen en een plan hebben waar men elkaar ziet. Dit moet duidelijk zijn voor al uw gezinsleden. Bewaar brandstof in uw auto voor het geval dat u het gebied moet verlaten, dat u zaken als water en voedsel in uw kofferbak heeft omdat u een lange tijd nodig kunt hebben om uw bestemming te bereiken.

Je moet ook mensen vinden als gelijkgestemde gelovigen in een netwerk, dan is er de macht van het Lichaam en we hebben elkaar nodig om door deze moeilijke tijden te komen. Ga samen zitten om te plannen en te bidden naar de Heer voor aanwijzingen. Neem je gedachten niet op de zorgen van deze wereld en tracht de wil van de Heer te vinden in alle aangelegenheden. Voor zover het geld aangaat, wanneer het wordt echt slecht wordt zal men het niet kunnen gebruiken. De regering is nu al bezig met de overname van de banken en het zou echt gemakkelijk voor hen zijn aan al het geld te blokkeren en de afgifte van nieuwe biljetten ongeacht de waarde die het zou hebben.

  Laten we nu eens naar het geestelijke kijken.

We moeten ervoor zorgen dat we echt opnieuw geboren zijn. We moeten in Christus overleven, en niet alleen overleven maar bloeien in Zijn Koninkrijk tijdens deze dagen. Een van de belangrijkste sleutels is de wetenschap dat als je in Christus bent, je dood bent voor deze en de dingen van deze wereld.
Kolossenzen 3:3; Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Als we echt dood gaan zijn we verborgen in Christus. Denk hierover na, dode mensen hebben geen rechten in deze wereld, maar hebben een erfenis in het Koninkrijk .. We moeten deze wereld laten varen, we zijn dood voor haar en het doen en laten. Als wij in Christus zijn, zijn we veilig ongeacht waar wij mee worden geconfronteerd. Hij is in staat om te overwinnen.
Kolossenzen 2:12 Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Hij zei dat zoals ik ben, moet je in deze wereld zijn! Realiseert je dat dit ons een bevoegdheid geeft in deze wereld? We hebben het recht om het hoofd te bieden aan alles in ons leven, in Jezus naam. Probeer op deze manier te bidden, "Heer, u hebt gezegd dat zoals u in deze wereld was moeten wij ook zijn, dus bent u het en niet ik die bidt."
Van het bidden op deze manier zien we, dagelijks, grote wonderen en vele zegeningen voor genezing en bevrijding op straat als een open uitstalling van Zijn heerlijkheid.   Ofwel we zijn in het geloof of in angst, we kunnen niet beide zijn. Geloof overwint de angst en alles van deze wereld. Angst is het geloof in de duivel. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik geen bangmaker ben. Ik geloof in de Overwinnende Kerk, een vlekkeloze bruid. Die alleen zal komen in tegenspoed om het lichaam te onderdrukken en te zien wie echt is en wie zijn in Christus. Wij hebben een God gegeven bestemming te vervullen en dit is de tijd om te schitteren en ons Licht te laten schijnen voor de mensen.
In deze dagen, moeten we trouw zijn aan het werk van het Koninkrijk. Wij moeten doen wat Jezus zegt, de hongerigen voeden, zorgen voor de weduwen en wezen, prediken het Evangelie met ons leven. Zolang wij uit lege vaten onze olie scheppen, blijft de olie stromen net als bij Elisa en de weduwe. Zolang ze maar zocht naar lege vaartuigen was er olie. Toen ze stopte met zoeken naar lege vaartuigen stopte de oliestroom. We moeten zoeken naar hen die de Heer nodig hebben, tegen elke prijs voor te houden Gods gunst op onze rondwandeling. Veel zal worden in het Koninkrijk binnengaan op dit uur voordat de deur gesloten wordt. Het is zo belangrijk om dit te doen dat ik het niet genoeg kan benadrukken.

Geloof zegt dat we het kunnen, angst, zegt we zijn verdoemd. Wandel in het geloof broers en zussen en u zult zien dat de Heer iets doet. Onthoud wanneer u bidt, als u in Christus bent, het Christus is die bidt en zie de kracht. Dit is de sleutel, zonder dat kunnen we niet doorgaan. We zullen alles wat we nodig hebben in Christus krijgen om ons naar de volheid van het Koninkrijk en al haar glorie te brengen. Het is tijd om te gaan, is het tijd uit te drukken met alles wat we zijn.

Om het Koninkrijk uit te breiden, de wereld moet worden weg gedaan en alle zorgen daarbij. Ik zal meer hierover sturen deze week en ik dank u allen voor uw reacties. Blijf a.u.b. bidden voor mij, dat God mij instructie zal geven over waar te gaan om alle groepen te bereiken die willen dat ik kom en het woord te delen.

in Christus alleen verblijf ik,
Darren Smith

Babylon 3